Søk

Her kan du søke etter personer på fornavn og/eller etternavn i Hitterslekts database.

Avansert søk

Databasestatistikk

Antall personer 63130
Antall nålevende 11,051
Antall avdøde 52079
Statistikk

Velkommen

Dette nettstedet eies og drives av Museene i Sør-Trøndelag AS, avdeling Kystmuseet. Kystmuseet har sin hovedbase på Hitra, og vi har en avtale med vår vertskommune om å arbeide videre med nye bygdebøker for Hitra. En viktig del av bygdebokarbeidet er familie- og slektshistorie. Vi er godt kjent med den store slektshistoriske interessen blant både fastboende, fritidsboende og utflytta hitterværinger.

Gjennom dette nettstedet håper vi å kunne involvere alle disse til en stor dugnadsinnsats, der interesserte slektsforskere går sammen om samle slektshistorisk kunnskap i en stor database. Dette materialet skal så kunne brukes til å lage ei familie- og slektshistorie, som ingen før har sett maken til.

Kjære slektsforsker! La oss utfordre deg: Det er ditt ansvar at du og din familie blir godt og riktig presentert i den nye bygdeboka for Hitra.

Velkommen med på laget!

Les mer om hvordan du kan bidra

Hitterslekt i ny drakt

Hitterslekt har fått ny drakt, men du finner samme innhold som før.

Ta kontakt

Har du spørsmål eller kommentarer til informasjonen på dette nettstedet, ta gjerne kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg.

Kontaktskjema

Eilert Taraldsen Hofstad


Mer om Eilert

Bli med oss på Facebook

Hitterslekt er også representert på sosiale medier.

Bli med