Søk

Her kan du søke etter personer på fornavn og/eller etternavn i Hitterslekts database.

Avansert søk

Databasestatistikk

Antall personer 63112
Antall nålevende 11,044
Antall avdøde 52068
Statistikk

Velkommen

Dette nettstedet eies og drives av Museene i Sør-Trøndelag AS, avdeling Kystmuseet. Kystmuseet har sin hovedbase på Hitra, og vi har en avtale med vår vertskommune om å arbeide videre med nye bygdebøker for Hitra. En viktig del av bygdebokarbeidet er familie- og slektshistorie. Vi er godt kjent med den store slektshistoriske interessen blant både fastboende, fritidsboende og utflytta hitterværinger.

Gjennom dette nettstedet håper vi å kunne involvere alle disse til en stor dugnadsinnsats, der interesserte slektsforskere går sammen om samle slektshistorisk kunnskap i en stor database. Dette materialet skal så kunne brukes til å lage ei familie- og slektshistorie, som ingen før har sett maken til.

Kjære slektsforsker! La oss utfordre deg: Det er ditt ansvar at du og din familie blir godt og riktig presentert i den nye bygdeboka for Hitra.

Velkommen med på laget!

Les mer om hvordan du kan bidra

Hitterslekt i ny drakt

Hitterslekt har fått ny drakt, men du finner samme innhold som før.

Tekniske problemer

I perioden 18. desember 2018 til og med 12. januar 2019 har vi hatt tekniske problemer med hitterslekt.no. Alle henvendelser til oss via nettstedets kontaktskjema i denne perioden nådde ikke fram til oss. Vi ber om at alle som har forsøkt å nå oss tar kontakt på nytt.

Ta kontakt

Har du spørsmål eller kommentarer til informasjonen på dette nettstedet, ta gjerne kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg.

Kontaktskjema

Magnus August Henriksen Seehuus

ble født 21 Jul 1873, Hummelvika, Kvenvær, Hitra

Mer om Magnus August

Bli med oss på Facebook

Hitterslekt er også representert på sosiale medier.

Bli med