Søk

Her kan du søke etter personer på fornavn og/eller etternavn i Hitterslekts database.

Avansert søk

Databasestatistikk

Antall personer 63111
Antall nålevende 11,043
Antall avdøde 52068
Statistikk

Velkommen

Dette nettstedet eies og drives av Museene i Sør-Trøndelag AS, avdeling Kystmuseet. Kystmuseet har sin hovedbase på Hitra, og vi har en avtale med vår vertskommune om å arbeide videre med nye bygdebøker for Hitra. En viktig del av bygdebokarbeidet er familie- og slektshistorie. Vi er godt kjent med den store slektshistoriske interessen blant både fastboende, fritidsboende og utflytta hitterværinger.

Gjennom dette nettstedet håper vi å kunne involvere alle disse til en stor dugnadsinnsats, der interesserte slektsforskere går sammen om samle slektshistorisk kunnskap i en stor database. Dette materialet skal så kunne brukes til å lage ei familie- og slektshistorie, som ingen før har sett maken til.

Kjære slektsforsker! La oss utfordre deg: Det er ditt ansvar at du og din familie blir godt og riktig presentert i den nye bygdeboka for Hitra.

Velkommen med på laget!

Les mer om hvordan du kan bidra

Hitterslekt i ny drakt

Hitterslekt har fått ny drakt, men du finner samme innhold som før.

Tekniske problemer

I perioden 18. desember 2018 til og med 12. januar 2019 har vi hatt tekniske problemer med hitterslekt.no. Alle henvendelser til oss via nettstedets kontaktskjema i denne perioden nådde ikke fram til oss. Vi ber om at alle som har forsøkt å nå oss tar kontakt på nytt.

Ta kontakt

Har du spørsmål eller kommentarer til informasjonen på dette nettstedet, ta gjerne kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg.

Kontaktskjema

Anna Sofie Larsdatter Aune

ble født 25 Nov 1896, 73/02 Magnilaunet, Breivika, Fjellværsøya, Hitra (73/2)

Mer om Anna Sofie

Bli med oss på Facebook

Hitterslekt er også representert på sosiale medier.

Bli med