Skriv ut

Notater


Treff 2,201 til 2,250 av 3,661

      «Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 74» Neste»

   Notater   Linket til 
2201 Jordmor Absalonsdatter Vaagos, Alida (I5771)
 
2202 Jordmor og sykepleier i Levanger og Trondheim. Ugift, ingen barn. Hafsmo, Dora (I19947)
 
2203 Jordpåkastelse Johnsdatter Ulvan, Beret Maria (I6537)
 
2204 Jordpåkastelse 1 Sep 1850. Molde, Olava Margrethe (I27732)
 
2205 Jordpåkastelse. Albrigtsen Herdal (Frøchnicht Ulvan), Daniel (I10323)
 
2206 Jordpåkastelse: 11 Nov 1894 Nielsen Selvåg, Morten (I7287)
 
2207 Juni 1691 Giertsen Mumme, Hr. Giert (I50688)
 
2208 Jystad nordre, Inderøy Joensen Jørstad, Otte (I57309)
 
2209 Jøda. Standardisert til Gjodda. Hermosdatter, Gjodda (I53566)
 
2210 Jørgen skrives til farsgården Kjerringvåg når han gifter seg i 1740.
Han skrives til Flatval ved de to sønnenes barnedåp i 1742 og 1744.
Han skrives til Inntian, der han er leilendingsbonde, i 1747 og 1749 ved døtrenes dåp.
Han skrives til Siestranda når han begraver et udøpt barn i 1753.
Jørgen skrives til plassen Sæter ved begravelsen i 1784. 
Collin, Jørgen Kielsen (I32022)
 
2211 Jøsten, f. 1699 og må ha vært tvilling til Esten.
Jøsten står ikke innført som døpt i kirkeboka. Han har kanskje blitt hjemmedøpt og dåpen har ikke blitt stadfestet i kirka?
Han døde 10 uker gammel i 1699 og ble gravlagt Domin. 13. Trin 1699, 3. september. Graffest Jøsten, Thore Ekrems B 10 uger  
Thoresen Ekrem (Oppistua), Jøsten (I56602)
 
2212 Kalles Anne Justine Valen, bor i Valen, Fillan. Antagelig i tjeneste. Senere ? Jensdatter, Anna Justine (I34128)
 
2213 Kalt Abelone Marie Stenersdatter ved tellingen 1875. Jochumsdatter, Abelone Jacobine Marie (I49069)
 
2214 Kalt Clemmetsdatter ved vielsen ! Andersdatter, Ingeborg Andrea (I4623)
 
2215 Kalt Kristian Mortinus Larsen ved død/begravelse. Larsen Ulvær, Mortinus (I4605)
 
2216 Kalt Sigri ved dåpen. Ellingsdatter Hegstadsæter, Siri (I29774)
 
2217 Kalte seg Hammerstad ved vielsen Jonsen Aunet, Sivert (I47667)
 
2218 Kan det tenkes at Christen Andersen Aalborg kommer til sin halvonkel, muligens i Gjerdrum, før han reiser nordover til Kvikne? Det er mulig i tid.  Madsen, Bent forpakter? (I53275)
 
2219 Kan ha vært født så tidlig som 1630. Om han var født i Norge vites ikke, men slekten kommer opprinnelig fra Danmark, eller mer sannsynlig den tysktalende delen av syddanmark i dagens Tyskland, siden navnet skrives med tysk ü. Pedersen Müller, Peder (I51368)
 
2220 Kan han kanskje være en bror av enten Ole Larssen eller Berit Larsdatter på nærliggende Stenkløv? (Odd Roar Aalborg.) Larsen Fillan, Arnt (I18357)
 
2221 Kan han v?re s?nn av kj?pmann Henrik Helkand p? Store Ved?y ? ( f. ca 1657 ). Kanskje noe i Hitra I eller Hitra II om dette. Kona s foreldre fra R?r?ya. Stockhoff Rørøy, Henrik Jansen (I10121)
 
2222 Kan hun evt. være datter av en annen enn Christophorus sin første kone, som han noen år før har vært utro med? (Kilde: Odd Roar Aalborg.) Lossius, Catharina (I53863)
 
2223 Kan hun kanskje være oppkalt etter sin evt. oldemor Anne g.m. Hans Holgersen Buch (ca. 1580-ca. 1652) i Åfjord? (Odd Roar Aalborg.) Jonsdatter Gjevik Sørsæther, Ane (I4752)
 
2224 Kan hun muligens være datter av Gregers Hak på Vidskøvle: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I21861&tree=2 ?

Både hun selv og hennes evt. bror Peder Gregersen Hak har en sønn Stig. Er deres far Greger en Stigsen eller deres mor en Stigsdatter? Et mulig opphav: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I71943&tree=2. 
(?Gregersdatter Hak, til Vidskøvle), NN (I58007)
 
2225 Kan hun v?re s?ster av Hans Hansen Bernhoft, f?dt 1748 Titran ? Se "Gl?rstad" Kvalvik, Anton Reidar (I1039)
 
2226 Kan hun v?re s?ster av Hans Hansen Bernhoft, f?dt 1748 Titran ? Se "Gl?rstad" Kristiansen Herø, Rasmus Edvard (I4284)
 
2227 Kan hun v?re s?ster av Hans Hansen Bernhoft, f?dt 1748 Titran ? Se "Gl?rstad" Søgstad, Sverre (I4786)
 
2228 Kan hun v?re s?ster av Hans Hansen Bernhoft, f?dt 1748 Titran ? Se "Gl?rstad" Bernhoft, Karen Dorthea (I6277)
 
2229 Kan ikke være sønn av Berit - alder Mortensen Kjevik, Arnt (I4855)
 
2230 Kan Maren Hansdatter kan være farmor til Mette Hansdatter, gift med Jacob Tostrup i Meldal, via sin sønn Hr. Hans Svendsen? Dette er dog ikke dokumentert. Hansdatter, Maren (I52644)
 
2231 Kan Maren Hansdatter være farmor til Mette Hansdatter, gift med Jacob Tostrup i Meldal, via sin sønn Hr. Hans Svendsen? Dette er ikke dokumentert, men idèen styrkes av at Jacob Friderichsen Tostrup ser ut til å være identisk med Jacob Friderichsen Budde, som er tippoldebarn av hr. Henriks halvsøster, Anne Nielsdatter Gyldenløve til Austrått. Lenken under tar opp mye interessant, også om I50735 Ole Ågesen på Kjerringvåg: https://forum.arkivverket.no/topic/180808-var-henrik-nielsen-gyldenløve-svigerfar-til-hr-hans-sigvardsen/ Svendsen, Hr. Hans (I56355)
 
2232 Kan også være født 30 Sep 1679 Raphaelsen Lund, Iver Christian (I51504)
 
2233 kan være født 1667 Andersen "Flor", Henrik (I6534)
 
2234 Kan være født så tidlig som 1536, men det er lite sannsynlig gitt hans stillinger og gjøremål i livet. Pederssøn, Jacob Preben (I52014)
 
2235 Kandidat til å være hennes far. Inger bor ikke på Hitra i 1801, nok heller ikke Knut Møklebostad. Han er så vidt nevnt i Sandstadboka et par steder, bl.a. side 122. Knut, Møklebostad (I17467)
 
2236 kanskje det skal være 1 Jun 1884 Ingebrigtsen, Peter Albertinus (I15216)
 
2237 Kanskje er hun født i Knarrlagsundet? Sørensdatter Ulvan, Inger Margrethe (I20698)
 
2238 Kanskje Gerlof kom til Hitra når han giftet seg med Mille Bernhoft?
Er Gerlof Nettelhorst eller andre Nettelhorst registrert i prestens manntall 1664 for Hitteren, Hemne, Ørlandet, eller Fosen? Om han var handelsmann, vil han vel være registrert som borger i Trondheim eller Bergen?

Det nevnes av Fugelsøy at Nettelhorst sluttet i ombudet som lensmann på Hitra og ble lensmann i Hemne tinglag. Han skal som avgått på grunn av alderdom bodd på Gløstad på Hitra. Nettelhorst skal ha kommet til Titran på Frøya, som byksler (Borger), etter lensmann John Pedersen Titran, som han overtok etter. Han styrte vel fiskeværet og resten av Hitra fra lensmannssetet Gården på Titran? Han skal i følge Hitraboka I innehatt lensmannsjobben fra 1656 til 1698, men dersom dette er riktig må det vel dreie seg om flere enn en Nettelhorst? Med henblikk på startåret i lensmannsjobben, alle gårdene han skal ha eid part i og at han ble lensmann i Hemne og bodde på Gløstad på Hitra som avgått (på slutten av livet), er det nærliggende å anta at det kanskje dreier seg om flere enn en nettelhorst. Kanskje onkelen og adelsmannen Willum Nettelhorst, eller en annen eldre slektning? Vel, Nettelhorst skrives til Gløstad flere ganger i Hitraboka 1 og 2 og nestemann i embedet, svigersønnen Høyer, bodde nok på Gløstad, siden han kjøpte gården.
 
Nettelhorst, Gerlof Ovesen (I28460)
 
2239 Kanskje i Kvikne, Hedmark.

Ingemar Strøm: Ved vielsen til sønnen Iver i 1852 er den ene forloveren en ved navn Erik Hægstad(?):
https://media.digitalarkivet.no/view/2376/278
Det ser også ut som om en ved samme etternavn har stått for koppevaksinen.
Denne Erik Hægstad er vel samme som I17143 .
Er det noen sammenheng her med Anne Magdalena Iversdatter (I22609) sitt familienavn (Hogstad/Hegstad)? 
Iversdatter, Anne Magdalena (I22609)
 
2240 Kanskje oppkalt etter Vibeche Juel, eller Vibeche Bielche. Weldingh, Vibecke Margrethe (I51238)
 
2241 Kapellan Torkel Sjursen af Hevne sin mor heter Anne Mikkelsdatter. Kan hr. Mikkel Christensen være i nær slekt med Hr. Torkel, gjennom hans mor? Er kanniken hr. Christen Mikkelsen, som Setsaas nevner, en bror (eller nær slektning) til Anne Mikkelsdatter? Dersom hr. Mikkel er familie eller nær slekt til Torkel gir denne hypotesen en alternativ begrunnelse for hvorfor hr. Mikkel representerer barna til kapellan Torkel på herredagen i Trondheim 1578. Arven som barna til herr Mikkel får fra Torkelsætta kan derved komme via faren og ikke via en hypotetisk mulig mor. Kristensen af Hevne, Hr. Mikkel (I2914)
 
2242 Kar. 2 blank ! Benjaminsdatter, Eline Margrethe (I20171)
 
2243 Kar. 2 blank. Olsen (Asmundvåg), Peder Martin (I20162)
 
2244 Karakter Christendomskundskab og Flid m.v.: 2 + Pedersdatter Gården, Anna Karine (I42597)
 
2245 Karakter Meget god. Bodde på Akset ved Fillfjorden ved konfirmasjonen. Johansen, Daniel (I11123)
 
2246 Karakter Utmerket godt. Storvik, Jakob Jakobin (I7147)
 
2247 Karakter: Utmerket godt med understrekning !!! Iversen, Peter Andreas (I8752)
 
2248 Karen ble 86 år, 7 måneder og 16 dager. Müller, Karen Pedersdatter (I53063)
 
2249 Karen er av slekten Skade (Schade) eller Kraus. I Norge kalles hun også Karen Månstjerne, et navn Tore Vigerust skal ha gitt slekten etter våpenskjoldet, for å skille slektens medlemmer fra andre andre adelsslekter. Engelbretsdatter, Hustru Karen Catharina (I52877)
 
2250 Karen Friderichsdatter Müller Müller, Karen (I51302)
 

      «Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 74» Neste»