Skriv ut

Notater


Treff 2,201 til 2,250 av 2,409

      «Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Neste»

   Notater   Linket til 
2201 Tekniker Skare, Petter Godtfred (I1608)
 
2202 This couple was never married. Familie F2981
 
2203 Thomas Svendsens hustru var datter av res. kap. til Norddalen, Peder Rasmussen Brandal.
De hadde datteren Anna Birgitte født omkr. 1696. 
Familie F15074
 
2204 Tidligere er antatt ( Mye basert på sjølægdrulla 1724 ) at han var født ca 1712. Sjølægdrulla av 1740 oppgir at han var 40 år. Muligens er alderen i sjølægdrulla 1740 oppdatert litt etter 1740. ( Sønnen Svend, født i 1740, er i samme rulle oppgitt å være 2 år. )

(Sjølægdrulla 1740, som anvist av Svein Bertil Sæther.) 
Pedersen Vitsø Volden, Morten (I10151)
 
2205 til Aunsbjerg og Vraagaard Gyldenstierne, Karen Ottesdatter (I51665)
 
2206 til Austråt i Trondhjem Stift, Norge Gyldenløve, Lucie Nielsdatter (I50799)
 
2207 Til Gyllarp, Lensmand til Holmskloster Tillufssøn Bielke, Jens (I50798)
 
2208 til Johan (Jan) Seehuus Johansdatter Seehuus, Margrethe (I43934)
 
2209 Til sjøs Kristoffersen, Ole (I12020)
 
2210 Til sjøs Larsdatter Kjerringvåg, Berit (I12021)
 
2211 Til sjøs Tanem, Arne (I14792)
 
2212 Til sjøs nord for Bodø - d.s "Prinsesse Ragnhild" ble minesprengt. Gerhardsen, Ida Ragna (I3441)
 
2213 til Tøllist Budde, Friderich Mathiasen (I51652)
 
2214 til Tøndelgaard i Ørelands Sogn Clausdatter Thott, Margrethe (I50744)
 
2215 Til videre forskning/søk :
Denne Rasmus Olsen Håndnes, kan han også være skrevet som Hognes?
En Rasmus Olsen Hognes og Maren Hognes er fadder til Jens Jørgensen (I12583 ) sammen med bl. a. Cornelius Øyen. Malena Hognes er mora.
Finner ikke Malena som døpt 1751-1755, vet heller ikke hvem fadder Maren Hognes er.
Jens Jørgensen (I12583 ) har forresten fått feil f.år, skal være 1779.
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/18

(Ingemar Strøm, november 2017)

 
Jørgensen Anderskog, Jens (I12583)
 
2216 Tilhører den svenske grenen av den danske slekten Gyldenstierne. Gyldenstierne, Görvel Erichsdatter (I53676)
 
2217 Tilhørte den Evangelisk Lutherske Frikirke (også kalt Frikirken).  Mathiasdatter Buch, Anna Fredrikke (I50651)
 
2218 Tjenestedreng på 17 år i Ulvåg 1801 som kom fra gården Valslagaunet (gnr. 2) i Hemne.  Johnsen Ulvåg, John (I29957)
 
2219 Tjenestepike i B?tsvika, Kvenv?r, i 1865.
Konfirmert 25.10.1868 i Kvenv?r kirke, karakter 2. 
Pedersdatter Stene, Anna Dorthea (I8423)
 
2220 Tjente ? hos Peder Henriksøya ved konfirmasjonen. Jonsen Hjertø, Mortinus (I45012)
 
2221 Tok over bruket i Vågen etter faren. Drosjeeier i Melandsjø. Drosjeløyvet ble overtatt av datteren May Liss og ektemannen Torbjørn Kvalvik. Meland, Leif (I19085)
 
2222 Tok over gården Haugen på Straum etter foreldrene ved skjøte 1935. Hansen Strøm, Fredrik (I20814)
 
2223 Tok over Hopsjø etter moren i 1865 for 3000 dlr. Den gamle hovedeiendommen var blitt sterkt redusert. Ved skyldsetting i 1861 var L.no 91 Meland med Hopen blitt skiftet til 8 bruk. I 1873 kjøpte han Nedre Risnes for 200 Spd, men solgte igjen i 1882 for 800 kroner. De vanskeligheter som hadde gjort seg gjeldende i hans fars tid, økte i betydelig grad i tida Hans satt med Hopsjø. I 1887 måtte handelspartnere i Kristiansund innstille sine betalinger på grunn av konkurser. Dette rammet Hans Parelius hardt.
I tillegg hadde han, som den snille mannen han var, lidd under en alt for utstrakt kredittgivning.
I 1870-årene kom Hitra og Frøya med i dampskipstrafikken, og Hopsjø fikk anlaøp av "Nidaros".
Hans var en foregangsmann på jordbrukets område, og han var medlem av Hitra herredsstyre og forlikskommisær.  
Holst Lund Parelius, Hans (I22235)
 
2224 Tolgen Johansdatter Seehuus, Margrethe (I43934)
 
2225 Torpedert - m.t. "Italia" Vilhelmsen, Vilhelm Stefanus (I24143)
 
2226 Torstein ble det holdt skifte etter i 1797. Enkas bror var en av formynderne.
https://media.digitalarkivet.no/view/77798/5459
 
Hovliksen, Torsten (I41759)
 
2227 TORVHOLMEN, under gnr. 19 Holmen, Sigurd Olaf (I1369)
 
2228 TORVHOLMEN, under gnr. 19 Holm, Sigmund Magnar (I1377)
 
2229 Tre avsnitt fra den transkriberte tingprotokollen for Ribe som viser slektskap mellom presteslekten i Fåberg og et familiemiljø i byen Ribe:

121b 20/5 1650. Anders Jacobsens farsøster Sidsel Thomasdatter er mor til Christen Andersen i Norge. Anders Jacobsens far Jacob Thomsen er født i Norge i Faberig [Fåberg] sogn i Gudbrandsdalens fogderi, fremstillet i kirken 16/7 1609, fik herkomstbevis, søn af hr. Thomas Ibsen, fordum sognekirkeherre og sjælesørger, og Kirsten Jepsdatter, søster til Jens Jepsen i Ribe. Hr. Thomas Ibsens brødre er Laurids og Christen Ibsen i Ribe. J.T. [Her må være noget galt?] kom til Ribe 1588 til sin morbror Jens Jepsen, og var der til 1609. 1610, ved Voldborgstid begyndte købmandshandel på egen hånd, borgered 10/12 1610. 11/10 1612 bryllup med Gunder Andersdatter. I dag (20/5 1650?) ligger Gunder Andersdatter ?? inde. Strid om, om Kirsten Jepsdatter er Jens Jepsens ægte søster. Hun skal være født i Ulfborg sogn i Ulfborg herred. Tingsvidne af Ulfborg hrd. 22/9 1649: Jep Christensen i Bavnbæk, børn: Christen Jepsen i Bavnbæk, Christen Jepsen af Glamme [Klem?] og Jens Jepsen i Ribe har ingen ægte søstre uden Johanne Jepsdatter, som døde i Bavnbæk ugift.

44b 9/4 1651. Christen Andersen af Norge, på vegne af sin stedfar Niels Sørensen af Thomisetter i Fåberg præstegjeld i Gudbrandsdalen i Norge, giver Morten Lassen? afkald for den arvepart Sidsel Thomasdatter, Christen Andersens mode, og Niels Throsetters? hustru arvelig tilfalder efter Morten Lassens hustru Maren Jensdatter. Det er den ? bo af afd. Marens, i alt 3.600 rdl.

165b 20/11 1647. Følgende kræver arv efter borgm. Morten Lassens hustru afd. Maren Jensdatter: Anders Nielsen af Østerlund hvis afd. mor Maren Christensdatter var fuld søskendebarn til Maren Jensdatter, Christen Jepsen, født på Vig i Voldborg sogn [Veje, Ulfborg sogn?], nu tjener Oluf Daa i Sjælland, hans afd. far Jep Christensen på Vej? var ligeledes fuld søskendebarn til Maren Jensdatter, avlet af brødrene Jens Jepsen, Maren Jensdatters far, og Christen Jepsen, Jep Christensens far. I alt 7 arvinger anføres, også side 180ff. Afd. Maren Jensdatter kaldes også Maren Jons, gift før?

Her https://archive.org/details/ribebyshistorieo02kinc nevnes Anders Christensen fra Norge øverst på s. 430 i Ribe i 1651 som representant for familien i Fåberg, og det antydes også at han er sønn av Christen Andersen. Det er denne Anders Christensen jeg mener kan være identisk med Anders Christensen "fra Ribe" i Kristiansund med døtre Kirsten og Sidsel. (Kilde: Odd Roar Aalborg.)


 
?Andersen, Christen (I53293)
 
2230 Trolig død som ung. Olsdatter, Hanna (I1731)
 
2231 Trolla ( Lillesletten ) under Skjærbusdalen. Skjærbusdalen var gnr. 5 i Fillan, og ble gnr. 71 i Hitra ( + 66 gnr )
Fredrik Holmen kjøpte Lillesletten i 1921 av Peder Rothli.
Bnr. 3 er Lillesletten, Anna Sandvik bodde der og drev butikk en tid. Bnr. 3 ble solgt til hennes sønn Jan Fredrik Sandvik, som sammen med kona bor i boligdel 1. Boligdel 2 eies av de to døtrene, og leies ut.  
Sandvik, Bernt Arne (I8652)
 
2232 Trolla ( Lillesletten ) under Skjærbusdalen. Skjærbusdalen var gnr. 5 i Fillan, og ble gnr. 71 i Hitra ( + 66 gnr )
Fredrik Holmen kjøpte Lillesletten i 1921 av Peder Rothli.
Bnr. 3 er Lillesletten, Anna Sandvik bodde der og drev butikk en tid. Bnr. 3 ble solgt til hennes sønn Jan Fredrik Sandvik, som sammen med kona bor i boligdel 1. Boligdel 2 eies av de to døtrene, og leies ut.  
Lervik, Margareth Otelie (I8337)
 
2233 Trolla ( Lillesletten ) under Skjærbusdalen. Skjærbusdalen var gnr. 5 i Fillan, og ble gnr. 71 i Hitra ( + 66 gnr )
Fredrik Holmen kjøpte Lillesletten i 1921 av Peder Rothli.
Bnr. 3 er Lillesletten, Anna Sandvik bodde der og drev butikk en tid. Bnr. 3 ble solgt til hennes sønn Jan Fredrik Sandvik, som sammen med kona bor i boligdel 1. Boligdel 2 eies av de to døtrene, og leies ut.  
Sandvik, Borgny Amalie (I11332)
 
2234 Trolla ( Lillesletten ) under Skjærbusdalen. Skjærbusdalen var gnr. 5 i Fillan, og ble gnr. 71 i Hitra ( + 66 gnr )
Fredrik Holmen kjøpte Lillesletten i 1921 av Peder Rothli.
Bnr. 3 er Lillesletten, Anna Sandvik bodde der og drev butikk en tid. Bnr. 3 ble solgt til hennes sønn Jan Fredrik Sandvik, som sammen med kona bor i boligdel 1. Boligdel 2 eies av de to døtrene, og leies ut.  
Sandvik, Jan Kristian (I11744)
 
2235 Trolovelse ble kunngjort den 12 Mai 1715 i Orkdal Familie F15211
 
2236 Trolovelse ble kunngjort den 27 Feb 1730 i Orkdal Familie F5627
 
2237 Trolovelsen ble kunngjort den 1 april 1708 i Orkdal. Familie F14885
 
2238 Trolovet 13 feb 1748, iflg. kb Hitra 1736-1775, fol. 122. Forlovere: Jon Mogensen Hiertøen, Hans Augustinusen Edøen.
Vielsen er ikke innført.

Påvist av Svein Bertil Sæther. 
Familie F1058
 
2239 Trolovet 1777, 21. søndag etter trefoldighetssøndagen. Forlovere fra Asmundvåg og Hofstad. Familie F4845
 
2240 Trolovet 20 juni 1785 Familie F12822
 
2241 Trolovet 30 Jun 1798 Familie F12941
 
2242 Trolovet i 1756, og viet ble de tidlig i 1757. Familie F15887
 
2243 Truloveren var Mathias Birch Buch, som var gift med storesøsteren Henriette. Sannsynligvis har Poul oppholdt seg hos søsteren i Trondheim, i tiden etter at han hadde sonet ferdig på Munkholmen.  Familie F15429
 
2244 Trygve var bureiser i Tobbdalen, opprinnelig under Volden innerst i Barm(an)fjorden. Haltland, Trygve Martin (I35071)
 
2245 Tuberkolose. Andreasdatter, Andrea Malena (I8210)
 
2246 Tuberkulose Rasmusdatter Skjærbusdal, Regine Kristine Melvine (I9838)
 
2247 Tuberkulose Strøm, Augustine Nikoline (I22118)
 
2248 Tuberkulose Johansdatter Haranes, Marie Kristine (I18200)
 
2249 Tuberkulose Olsdatter Lia, Beret Marta (I22565)
 
2250 tuberkulose Pettersen Kjønvik, Olaf Bernhoft (I7437)
 

      «Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Neste»