Skriv ut

Notater


Treff 3,601 til 3,650 av 3,663

      «Forrige «1 ... 69 70 71 72 73 74 Neste»

   Notater   Linket til 
3601 Ved hans død er han oppgitt å være 30 år. Men aldersangivelse ved død var ofte ganske omtrentelig. Skulle han være født i 1763, var han bare 17-18 år da han ble viet. Så det er sannsynligvis ham som er født i 1759. I motsatt fall må han hatt en bror født i 1759, som døde som liten. Monsen Sveen, Sten (I53026)
 
3602 Ved hans fødsel var foreldrenes bopel Melandsjø. Lossius, Hans Kolbjørn (I13201)
 
3603 Ved hennes dåper Nils Eriksen og Anne Iversdatter oppført som gifte foreldre.
Ved konfirmasjonen er Anne Iversdatters bror Jens Iversen og hans kone Elisabet Jakobsdatter oppført som foreldre. Kanskje døde Anne Iversdatter tidlig ? 
Jensdatter, Helvig Oline (I3880)
 
3604 Ved hennes giftermål oppgis fødested til Olderøya. Ved hennes konfirmasjon i 1862 er fødested oppgitt til å være Småge og bosted Asmundvåg. Andersdatter Olderø, Anna (I19616)
 
3605 Ved innføring av vielsen i kirkeboka er brudeparets fedre ført der forloverne skulle stått, og omvendt. Familie F11625
 
3606 Ved Jens J?rgens konfirmasjon er mor kalt Ingeborg Pedersdatter. Petersdatter, Ingeborg (Inger) (I10443)
 
3607 Ved konf. er fødselsdag oppgitt som 24.12.1845. Dette er lite trolig, ettersom dåpsdag fortsatt er oppgitt til 4.1.1846, og ingen anm. om hjemmedåp. Olsdatter Einvik Sørsæther, Jensine (I3415)
 
3608 Ved konfirmasjonen bosatt i Melkvika, nær Barman. Magnusdatter (Hansen), Ingeborg Handine (I22720)
 
3609 Ved konfirmasjonen hennes ser det ut som 23 juli er oppgitt som fødselsdato. Men vi holder oss til dåpen, som pr. definisjon er primærkilden, og velger 28 juli som hennes fødselsdato. Bendiksdatter, Eline (I1784)
 
3610 Ved konfirmasjonen i 1822 bodde hun på Barman.
Ft 1875: Kårkvinne sammen med mannen hos sin sønn Saras Olsen på Hjertøya. 
Iversdatter, Olea (I50040)
 
3611 Ved konfirmasjonen i 1834: Bor på Nordbotn Kristiansen Herøy, Andreas (I4627)
 
3612 Ved konfirmasjonen ser det ut som om familien bor på Espnes, Frøya. Far er da kalt Jens Jakobsen, ved dåpen Jens Johansen. Samme person ? Jensen Dalen (i Kvenvær), Lars (I59520)
 
3613 Ved Marit Leikvams vielse i 1752 (med Joen Baldsnæs) er Erik Leikvam (far) og Knut Sveen innført som forlovere. Det styrker vel teorien om hennes opprinnelse. Familie F6976
 
3614 Ved skifte etter mannen ble hun skrevet til Eilufsdatter Ellevsdatter, Helvig (I4087)
 
3615 Ved skiftet etter Anton Johannessen fikk broren Mikal overta gården. Mikal fikk skjøte fra forvalteren av dødsboet for 3000 kr.  Johannessen Bekkvik, Anton Edvard (I20452)
 
3616 Ved skiftet på Eidsøy i 1813 bor hun på Norddolm. Når hennes tredje barn med Amund Skreddervik døpes i 1819, er de en kortere tid bosatt på Kjerringvåg (like ved Norddolm). Også hennes bror Ole bor i samme strøket på den tid. (Odd Roar Aalborg.) Jakobsdatter Eidsøy, Berit (I11987)
 
3617 Ved slett bondehevd i 1701. Familie F16017
 
3618 Ved sønnen Andreas sin dåp i Mars 1797, skrives foreldrene som Esten Olsen Eydet (Eide) og Magrethe Olsdatter Langøen (Langøya). Ved sønnen Johannes sin dåp i Feb 1801 skrives foreldrene som Esten Olsen Botten og Magret Olsdatter Strømnæsset. Familie F8482
 
3619 Ved sønnen Johans dåp sier kirkeboka at Oluf er født i 1845. Olsen Grefsnes, Henrik Oluf (I28418)
 
3620 Ved sønnens dåp kalt Erik Knutsen, ved sønnens konfirmasjon og vielse kalt Erik Eriksen. Knutsen Murvoll, Erik (I43609)
 
3621 Ved tellingen i 1875 er hun kalt "Danielsdatter", hun bor hos mor og stefar. Usikkert om hun var formelt adoptert. Olsdatter Kastvik, Bereth Martha (I37166)
 
3622 Ved vielsen er han kalt Johan Olsen Strømen. Familie F50085
 
3623 Ved vielsen er hun enkemadam, han ungkar. Familie F16371
 
3624 Ved vielsen i 1782 skrev han seg for Helgebostad. Pedersen Helgebostad, Mons (I39555)
 
3625 Ved vielsen i 1794 er patronymet Olsen Tostensen Helgebostad, Arnt (I46711)
 
3626 Ved vielsen i 1822 var farsnavnet oppgitt til Jonassen. Jørgensen Stora, Jakob (I18924)
 
3627 Ved vielsen i 1822 var Gunhilds alder oppgitt til 37 år! Familie F6583
 
3628 Ved vielsen skrives hun som Karen, også ved dåpen til sønnen Karl Johan. Ved FT 1900 skrives hun som Ingeborg. Kan det være Karen Ingeborg? Hågensdatter, Karen (I18238)
 
3629 Ved vielsen var han bosatt i Båtsvika, Reksa, som fisker.
Ved sønnens død/begravelse i 1924 var han småbruker i Båtsvika. 
Bersvendsen, Bernt Gunerius (I56183)
 
3630 Ved vielsen: Enkemand henholdsvis pige. Familie F11697
 
3631 Vedr. Niels Eriksen (Gyldenstierne):
Ny forskning (v. lektor Anders Bøgh) viser at sønnen Erik Nielsens mor må have været en datter af Niels Ågesen Panter. Om dette også gælder de øvrige børn er uvist. 
Nielssen (Gyldenstierne), marsk. Erik (I59266)
 
3632 Veiarbeider og skogsarbeider i sin ungdom. Også en periode ved Hestnes hvalstasjons pelsavdeling der han arbeidet med forproduksjon. Overtok i 1964 som forpakter av Hitra gamle kapellangård og bodde og drev gården der til 1978. Deretter fram til pensjonsalder var han vaktmester ved et par institusjoner i trondheim, bl.a. Bakklandets alders- og sykehjem. Lossius, Ingolf Kyrre (I19479)
 
3633 Vestfold 1870-1873, Oslo 1876-1885, Lille Vedøya, Bispøyan, fra 1889. Larsen Østreim, Magne (I1007)
 
3634 Vi har ennå ikke funnet dåpen til Morten. I kildene er han ført født 1811-1818, med hovedvekt på 1816. Det oppgis at han er født i Fillan i 1816, når han begraves i 1894 (det kan se ut som om det står Fillan Prestg.). Han oppgis å være født i 1816 ved sitt første giftemål. Når Morten gifter seg for andre gang, i 1862, oppgis det at han er født i Ulvan i 1818. Nielsen Selvåg, Morten (I7287)
 
3635 Vi har kartlagt et nært forhold mellom slekten Friis i Trondheimen og slekten Scheen. Denne slekten Friis stammer fra Niels Jensen Friis, fogd og forpakter av Fobølle i Aventoft, Tønder (Herredsfogd) og Elisabeth Thomasdatter. De hadde flere barn, deriblant Thomas Nielsen Friis: http://hitterslekt.no/getperson.php?personID=I45261&tree=1
Kan Catharina Thomasdatter være Thomas Friis barn?

Thomas Friis var bror av borgermester i Trondhjem Jens Nielsen Friis, som er far til Vincents Jensen Friis (født 28 Des 1632) som står oppført som eier av et drikkehorn etter faren og før Sven Scheen.
Johanne Nielsdatter Friis er søster til Thomas og Jens Friis. Hun er også mor til sogneprest til Tønset i Østerdalen (og Kvikne) Niels Jensen Friis (Catharinas sønn Thomas Scheen var kappellan hos Niels Friis på Tynset).
Elseb Thomasdatter Friis (død 1707), var gift med visepastor til Verdal, Peder Erichsen Juel (død 1670), og deretter med kapellan til Verdal Jacob Jacobsen Lund (død 1690). Sønnen til Catharina, Thomas Svendsen Scheen tar så over dette prestekallet i Verdal.

Dette er kun indikasjoner, men den nære koblingen mellom disse to slektene gjør at det ikke vil være overraskende dersom Catharina er av slekten Friis. 
Thomasdatter, Catharina (I51375)
 
3636 Vi ser at mor og datter gravlegges samtidig Pedersen Knutshaug, Gjørend (I54144)
 
3637 Vi vet at Marit (Maret) er søster av soldaten Hermoe Larsen (Setter) som giftet seg 21 Jul 1741 i Orkdal og som det ble holdt skifte etter på Kochsætter i Orkdal den 10 Apr 1776.
Hermoe (Hermod) og Maret er sannsynligvis i slekt med Gml soldat Lars Ingbrigtsen Giøaas (52 år i 1701) med sønn Ole Larsen (12 år i 1701) som står oppført i folketellingen 1701.  
Kochsætter, Marit Larsdatter (I15774)
 
3638 VI. Idus Jun. Obitus Johannis Packe legiferii anno domini 1534. Jonsen Packe, Jon (I59556)
 
3639 Via sin sønnedatter Mette Johanne Colbjørnsen (1753-1810) g.m. landets første høyesterettsjustitiarius Johan Randulf Bull har hun som etterslekt bl.a. stortingspresident Carl Joachim Hambro http://www.hemneslekt.net/getperson.php?personID=I117679&tree=Hemne og brødrene Francis og Edvard Bull, professorer i hhv. litteratur og historie. Oudensdatter Friling, Helene (I53385)
 
3640 vielse side 141, venstre, øverst Familie F3094
 
3641 Vielsen er ennå ikke funnet. Familie F888
 
3642 Vielsen, 1. side KB : https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670432 Familie F13826
 
3643 Viet i Huset ifølge kgl. Bevilling af 18 April 1671, med Alida de la Roche, Datter ar Oberstlieut. Ahasverus de Crequi de la Roche. Familie F18026
 
3644 Vigselen ble erklært ugyldig etter Karl Knutssons død. Familie F17787
 
3645 Vincens skrives til Lungegaarden i Bergen. Lunge (Dyre), Vincens Vincentsøn (I51548)
 
3646 Voks opp hos ei tante på Orkanger. Kom senere til Hitra og boode i Barmfjorden, senere Melandsjøen. Mathiesen Haranes, Kåre (I5121)
 
3647 Vokste antaglig opp hos besteforeldrene Johan og Sanna - bodde hos dem i 1910, benevnt som deres datter. Andersen, Svanhild Johanne (I4420)
 
3648 Vokste opp hos besteforeldrene på Leikvam etter at moren reiste til Amerika. Som voksen kjøpte han "Månen" på Melandsjø, Hitra, hvor han bodde til sin død. Leikvam, Andar Leonhard (I9050)
 
3649 Vår Friderich er født i 1743 og er foreldrenes andre sønn som døpes Friederich.
Ole Olsen Inntian får en sønn han døper Friedrich i 1741 og som han begraver alt året etter i 1742. 
Olsen Inntian, Fredrik (I47758)
 
3650 Webtrees Statsbygd slekt: Han er også kallt for Hans Iversen Rosshaalaan. Hans var fisker i Statsbygd. Brødreskift, Hans Iversen (I20065)
 

      «Forrige «1 ... 69 70 71 72 73 74 Neste»