Notater


Treff 3,701 til 3,750 av 3,830

      «Forrige «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 Neste»

 #   Notater   Linket til 
3701 Uoppgitt Karlsen Bakeng Melkvik, Iver Olaus (I8656)
 
3702 Uoppgitt dødsårsak. Abrahamsen Mellemsæther, Ove Martin (I55678)
 
3703 Urnenedsettelse Strøm, Edvard (I41749)
 
3704 Urneseremoni Furuvik, Johan Toralf (I19796)
 
3705 US Army Veteran and Machine Design Engineer for Day Co./Hume and Donaldson Co. Eidsvoog, Frank Norman (I816)
 
3706 Usikker fødselsdato. Ved død i 1925 er fødselsår oppgitt til 1839. I tellingen i 1910 er oppgitt født 25 mars 1840. Ved vielsen er oppgitt 23 år (ca 1845/46) Flere steder er Geitastrand oppgitt som fødested. Han som utvandret til Hitra i 1869 kom fra Ofstad, Geitastrand, og der finner vi da denne Ole Olsen, født 19 nov 1845. Hans far Ole Johnsen, far ifølge vielsen Ole Olsen.  Olsen Skjæret Lervig, Ole (I33)
 
3707 Usikkert Andreasdatter Stora, Maria (I12344)
 
3708 Usikkert etternavn Herøen, Esten (I4405)
 
3709 Usikkert etternavn Ulvan, Johan Olaus (I6200)
 
3710 Usikkert om han h?rer til i denne s?skenflokken. Løv, Klaus (I8623)
 
3711 Usikkert om hun er av slekten Parelius. Klausdatter (Parelius?), Marit (I12097)
 
3712 Usikkert om hun er datter her. Henriksdatter Flor Ulvan, NN (Sara) (I8724)
 
3713 Usikkkert om han er sønn her. Han kan være død ung, før 1818. Rasmussen Staulan, Rasmus (I40589)
 
3714 Ut fra senere aldersangivelse skal han være født i 1724, men er han eldre og født før 1717, så kan det evt. være grunnen til at han ikke er dokumentert i kirkeboken, som vel begynner omtrent da. Anderssen Bjørkli, Gabriel (I11982)
 
3715 Utdannet flyger ved luftforsvarets flyskole 1952. Tjenestegjorde i Luftforsvaret til 1957. Etter det ansatt i SAS. Kaptein fra 1969. Lossius, Nils Peder (I20464)
 
3716 Utdannet helikopterpilot. Omkom under et oppdrag da han måtte nødlande på sjøen like ved kysten i Lübeck. Han fikk satt helikoptret ned på sjøen, men det sank og Torstein og hans passasjer fra Romania omkom begge ved drukning. Hestnes, Torstein (I19421)
 
3717 Utdrag fra prestelisten for Fåberg i Gudbrandsdalen prosti hos NSF:

Christen Andersen SP 1560
Tomas Ibsen SP 1572 1576
Anders Christensen Holdegaard SP 1589 1604

Hr. Tomas er g.m. Kirsten Jepsdatter.
Hr. Anders er g.m. Sidsel Thomasdatter. (Antatt ifølge vanlig skikk, en Anders er far til hennes sønn.)
Kan hr. Anders muligens være sønn av hr. Christen og først være kapellan hos sin svigerfar hr. Tomas?

Hr. Tomas og Kirsten har datteren Sidsel, som er g.m. en Anders (ant. hr. Anders) og mor til Christen Andersen i Kristiania i 1650 og ant. farmor til Anders Christensen "fra Norge" i Ribe i 1651, som der representerer arvingen Sidsel Tomasd. på Tråset i Fåberg.

Navnet "Holdegaard" kan evt. tenkes å være avledet av gården Holte ved Svingvoll i Østre Gausdal, som ikke ligger langt unna gården Tråset der. Men det er vel ikke det mest sannsynlige. (I Østre Gausdal er hr. Christen Eskildsen sokneprest i årene 1578-1616. Men han er gjerne av samme generasjon som hr. Anders Christensen Holdegaard i Fåberg og dermed neppe dennes far.)

Kilde: Odd Roar Aalborg. 
?Andersen, Christen (I53293)
 
3718 Utdrag fra Ribe tingbok ang. Schøller:

25/6 1622. Mads Bergen, på egne og på vegne af dr. Jesper Rasmussen Brochmann, professor ved Kbh.s universitet og mester Hans Rasmussen, Enevold Rasmussen indvåner i Køge, og Søren Rasmussen, desligeste på vegne af sin egen og hans svoger Hans Christophersen, Casper Christophersen, Ejler Christophersen indvånere i Trondhjem, og på hans hustrus søster? Elsebet Christophersdatter, sælger til Johan Henriksen Vintapper, deres fælles ejendomme, som har tilhørt afd. Christopher skriver, og nu er tilfalden dem efter afd. Iver Christophersen = Iver Christophersen Schøller, og hans hustru afd. Bodil Ivers, (Bodil tidl. g.m. Rasmus Brochmann i Køge) huset i Sortebrødregade. Omtale i Biogr. leksikon.

Oversikt: https://www.geni.com/people/Iver-Sch%C3%B8ller/6000000006718546848. 
Familie F17701
 
3719 Uteksaminert i København i 1664. Lærer ved Trondheim skole fra 17. mai 1666. Utnevnt til residerende kapellan i Hamarøy 1. juli 1670. Kilde: "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700" (s. 311) av Svein Tore Dahl. Hanssen, Lærer, res. kap. Hr. Anders (I56765)
 
3720 Uten gravstein Jakobsen, Ole (I2892)
 
3721 Utenom Åge Bjelke er det egentlig kun denne Åge Tordsen som ut fra sin sosiale status og geografiske posisjon kan være passende til å bringe navnet Åge inn i slekten på Gjørv i Inderøy. Interessant nok er han i tjeneste på Austrått noen år før Sigurd (Sjur) Torkelsen også opptrer der. Sistnevnte antar jeg kan være far til hr. Torkel Sjursen i Hemne, og i så fall er hans svigerfar litt sannsynlig sønn av Berdora Ivarsdatter Aspa - kfr. at Synnøve Audensdatter Aspa er g.m. Åge Hanssen Lyngvær. Tordsen, ?Åge (I56654)
 
3722 Utmeldt av statskirken 23. nov. 1973 (Lade, Trondheim). Aalborg, Odd Roar sivilarkitekt og slektsforsker (I6328)
 
3723 Uvisst hvor navnet Christopher kommer fra her, men hvis Mette Hansdatters far er sokneprest Hans Svendsen i Inderøy så har han grandonkelen Christopher Henriksen (Gyldenløve), som ifølge Hitterslekt er sokneprest i Stjørdal - imidlertid ikke nevnt der i Svein Tore Dahls presteoversikt.

Også Friderich G. Buddes fetter Friderich M. Budde har en sønn Christopher, som da er tremenning av Jacob Budde via Budde og fetter av samme via Urup, dvs. summert nesten "halvbror". 
Jacobsen Tostrup, Christopher student (1676) (I54441)
 
3724 Uvisst hvor navnet Åge kommer fra her: I tid kan moren gjerne være en ukjent datter av enten Ole Ågesen Kjerringvåg eller broren Kristoffer Ågesen Daløy, men det er ikke noe utover navnet Åge og geografien som umiddelbart tilsier det. Åge-slekten fra Ytre Håvik bor imidlertid som naboer av den her aktuelle Åge-slekten på Flatval, så de kan tenkes å være ikke veldig fjerne slektninger. Dertil er det litt sannsynlig at Åge Johansen Norddolms dattersønn Åge Pedersen Flatvals kone Kirsten kan være av Åge-slekten på Daløy via Skarsvåg eller Bustvik, og samme Åges søster Ingeborg er g.m. Ole Jonsen Bustvik av Åge-slekten på Daløy.  Johansen Norddolm, Åge (I50186)
 
3725 var 1313 en af Peder Porses Forlovere Holgersen Krognos, Gregers (I57851)
 
3726 Var 1386 enke, holt 1390 skifte med sine barn, var død 1397. Saxesdatter, Ingeborg (I57814)
 
3727 Var 53 år i 1701. Hermansen Garman, Herman (I59942)
 
3728 Var ansatt som el.ingeniør ved Siemens i Oslo. Nordbotn, Alf Charles (I7583)
 
3729 Var død 1340, da Johannes Mogensen pantsatte en Gaard i Holløse til Skovkloster for 6 Mrk. Sølv, som hun havde skænket til Klostret i sit Testamente. NN, Benedicte (I57841)
 
3730 Var død 1421 da Johanne Andersdatter fik dispensation til ægteskab med Gotskalk Andersen. Due, til Torp, Bonde (I60317)
 
3731 Var død 1503. Jensen Kaas (sparre), Bertel (I57450)
 
3732 Var død 1537, da hans Broder Mogens trættede med Aalborg Hospital om hans testamentariske Gave til de Fattige. Nielsen Kaas (sparre), Jens (I57485)
 
3733 Var i 1569 umyndig Petersen Falkener, Rochert (I58158)
 
3734 Var med faren Niels Lykke til Storfosen gods, men døde kort tid etter.  Lykke, NN Nielsen (I51551)
 
3735 Var med MK "Forsøk" av Dolmøy, som forsliste under storsildfiske 14.1.1920. 8 mann omkom, Magnussen Kransvik, Einar Hermand (I2181)
 
3736 Var student i København når han døde. Brandal, Mads Pedersen (I55963)
 
3737 Var trolig død 1338 Magnusson, Gustav (I58034)
 
3738 Var ugift Aar, Jon Michelsen (I52741)
 
3739 Var vist død 1544, da Arild Griis fik Askime len.  Rønnow, Ellen Corfitzdatter (I53196)
 
3740 vattersott Jonsdatter, Anna (I9373)
 
3741 Ved begge vielsene oppgis Kaldkløv som fødested. Larsen Kastvik, Daniel Laurits (I21)
 
3742 Ved begravelsen oppgis hans alder til å være 50 år, altså født i 1735. Clausen Schultz, Johannes Laurentius (I43931)
 
3743 Ved begravelsen oppgitt født i Kristiania, men ved folketellingen i Kristiansund 1900 oppgitt født i Sverige. Johansen Sundqvist, Johan (I40135)
 
3744 Ved begravelsen opplyses det at Hans ble 65 år og derfor født ca 1721.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWNX-624 
Andersen Yttersian (Sistrand), Hans (I55736)
 
3745 ved begravelsen skrives han fodt i 1738 Jacobson Fredagsvik (Inntian), Jörgen (I60121)
 
3746 Ved brann i hjemmet på Edøya.
 
Andreassen Edøen, Bernhard Gunerius (I350)
 
3747 Ved datteren Johannas dåp er han kalt Arnt Arntsen, skrædder. Sørensen, Arnt skredder (I60052)
 
3748 Ved datteren Marits vielse i Fillan kirke 19 januar 1869 er hennes far ført inn i kb som Erik Bertelsen. Bjerthesen Lernes, Erik (I9115)
 
3749 Ved denne vielsen er bruden skrevet som Methe, alt ellers tyder på at det er en feilskrift. Familie F1606
 
3750 Ved dette giftermålet kom Jørgen Parelius i forbindelse med en framstående og velhavende slekt. Nettelhorst, Elen Gerlofsdatter (I22316)
 

      «Forrige «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 Neste»