Skriv ut
Jacob Friderichsen "Tostrup" (Budde, til Kvam), kapteinløytnant, kompanisjef og jordeier.

Jacob Friderichsen "Tostrup" (Budde, til Kvam), kapteinløytnant, kompanisjef og jordeier.

Mann ca 1623/25 - 1693  (~ 68 år)

Personlig informasjon    |    Media    |    Kilder    |    Alle    |    PDF
 • Navn Jacob Friderichsen "Tostrup" (Budde, til Kvam), kapteinløytnant, kompanisjef og jordeier.  [2
  Suffiks kapteinløytnant, kompanisjef og jordeier. 
  Kallenavn Nøhring og Tostrup 
  Født ca 1623/25  Værløse, Furesø, Sjælland, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5, 6
  • Oppgis å være 68 år ved sin død i 1693. Ifølge Geni og MyHeritage skal Jacob Friderichsen Budde være født i Værløse, kun 1,5 mil fra Tåstrup ved København. (Se mulig grunn til det nedenfor.)

   Han er antagelig oppkalt etter sin mors stefar, admiral Jacob Lavesen Beck (død før 22. mars 1622): https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I238&tree=2. Kfr. at morens bror Jørgen også har en sønn Jacob og hennes søster en sønn Joachim (Jochum).

   Hans far er hoffjunker (underoffiser) 1608-1613 og rittmester (kaptein) i 1626, da i tysk tjeneste - litt etter i dansk. Deretter forpakter han 1628-1645 kongens ladegård Holmhof (Saare) på den store øya Øsel (Saaremaa) i Estland inntil freden i Brömsebro gjør Øsel svensk. Året etter blir han oberst i Norge, men da foreløpig uten avdeling. Dette betyr at han før 1626 kan tenkes å bo en tid på Sjælland, så fødestedet til sønnen Jacob kan være i nærheten av København, men i 1626 tjenestegjør han i det tyske Nerprachts rytterregiment.

   Området Jonstrup (nær Søndersø) i Værløse blir ifølge https://www.vaerloesehistorie.dk/kend-din-egn/vaerlosehistorie.html (se "Kongsbønder") i 1620-årene utlagt til fõringsområde (høslæt) for kongens hester. Siden Friderich Budde tidligere er hoffjunker og litt senere nettopp er i tysk og dansk ryttertjeneste: Det er vel kanskje i forbindelse med det kongelige hesteholdet at han litt før det evt. oppholder seg i Værløse på den tid sønnen Jacob blir født? I 1620-årene er Kirsten Munk dronning i Danmark, og hun er faktisk kusine av Friderich Buddes kone! (Tydeligere: Friderichs svigermors søster er svigermor til Kristian Kvart.) For øvrig passer det også bra med at han få år senere bestyrer kongens ladegård på Øsel i Østersjøen. [1, 3, 4]
  Kjønn Mann 
  Eiendom Eier følge Ovenstad gårdene Kvam, Seter og Dombu i Meldal, Grindal i Rennebu og Graven i Oppdal. Utbetalingene av offiserslønnen lar ikke sjelden vente ganske lenge på seg, siden kongen ikke alltid har så god råd, og såpass mange gårder koster litt penger, så kan de kanskje være ervervet med arvede midler fra hans foreldre i Trondheim?

  Fra Torkild Knutsens innlegg nr. 21 (22.02.2006) i https://forum.arkivverket.no/topic/122218-36703-slekten-tostrup/ : -Curt Christopher Coplow Rittmester og Jakob Fredriksen Tostrup selger odelsgårdene(?) Seter (Meldal) 12 mrk, Damli (Meldal) 12 mrk, Buum (Orkdal) 1 øre. Disse to hadde kjøpt gårdene av Bergråd Johan Marseilius. Har desverre ikke årstall. 1698 Pantsetter Mette salig kapt. Tostrup gårdene Kvam 2 spd, Grindal 1 spd, Graven i Oppdal 1 øre. Medunderskrivere er hennes hjemmeværende barn Reinholt og Inger Tostrup.-
  Om von Koppelow: https://no.wikipedia.org/wiki/Curt_Christoph_von_Koppelow. Hans kone: https://www.geni.com/people/Maren-Jagow/6000000035877504845 (kfr. at Jacob Friderichsen har Jørgen Schaar som svigersønn).

  Fra Torkild Knutsens innlegg nr. 40 (28.02.2006) i ovennevnte tema: -Ifølge boken Trondheim før Cicignon av H. Berg pantsetter Johan Hermannsen Gaarmann sin bygård 15/7 1669 til Løytnant Jakob Fredriksen. Etter Gaarmanns død blir gården utleid til en av fordringshaverne Løytnant Jakob Fredriksen Tostrup.- (Toller Johan Hermansen Garmann er fra Nedre Mjelde i Haus på Osterøy ved Bergen og dør på Holla i Hemne i 1673: http://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I59944&tree=1 .)

  Ovennevnte eiendom svarer til nåtidens Kjøpmannsgata 29 ved Nidelva: https://www.google.no/maps/place/Kj%C3%B8pmannsgata+29. Tydeligvis bruker Jacob Friderichsen etternavnet Tostrup allerede i 1672/73, litt etter Johan Garmanns død. (Og litt etter at slekten Urup har dødd ut i mannslinje.) Men i 1669 heter han kun Jacob Friderichsen.  [1, 7, 8
  Ekteskap I så mye som nesten 24 år etter oberst Fredrik Buddes død lever hans enke Anne Axelsdatter Urup videre i Trondheim. I de samme mange årene er Maren Svendsdatter enke der etter borgermester Hans Gjertsen Busch fra Haderslev. Maren er søster av den i 1651/52 avdøde sokneprest Hans Svendsen (fra Trondheim) i Inderøy, som da er enkemann etter Inger Lauritzdatter Christensen fra Aalborg by. Fredrik G. Budde «til Rødslet» ved Aalborg har også nær tilknytning dit, så disse to enkene i de høyere sosiale lag i den på den tid ikke særlig store byen kjenner antagelig hverandre ganske godt helt fra 1649 av, ikke minst når hr. Nils Henriksen (Gyldenløve) til Austrått faktisk er deres felles tippoldefar. Et ekteskap med en rundt 20-årig datter av hr. Hans Svendsen er dermed både nokså tenkelig og ganske passende for Jacob Friderichsen når han kommer dit i 1650. Det er også litt utenfor grensen for slektskap som krever kongelig dispensasjon. Første sønnen får han antagelig i 1651. Denne får navnet Markus, og det heter faktisk en av Hans Buschs sønner, som jo er nevø av hr. Hans Svendsen. Kanskje Markus Busch dør rundt 1650/51, så det passer å oppkalle ham hos den førstefødte til en kusine? Det kan vel muligens skje hvis famileforbindelsene er nære.

  Kilde: Odd Roar Aalborg med opphavsrett.

  Evt. skifter etter Fredrik G. Budde i 1650 og hans enke i 1674 kunne ha gitt en oversikt over hvilke arvinger de faktisk har i Trøndelag, men bybranner hhv.
  5. januar 1651 og 19. april 1681 utsletter begge ganger det meste av Trondheim, så da stryker det vel gjerne også med evt. arkiverte skiftedokumenter. (Tillegg 25.06.2018: Tydeligvis finnes et testamente etter Anne Urup bevart, men kanskje ikke det langt tidligere arveoppgjøret etter hennes mann.) 
  Etternavn Det ser ikke ut til at han benytter Tostrup som etternavn før han nærmer 50 år. Er det først når han i 1672 blir kapteinløytnant at han synes det er behov for et slikt? Det tas i bruk kort tid etter at Jacob Buddes morbror, Axel Axelsen Urup i København, dør i 1671, som den siste gjenlevende i slekten Urups adelige navne- og våpenlinje. Fornavnet Axel kommer fra slekten Brahe, som eier både Tosterup Slot ved Ystad i Skåne og Tostrup Hovedgård ved Maribo på Lolland: http://tosterup.se/historia3/ + https://no.wikipedia.org/wiki/Tosterup_slott + https://da.wikipedia.org/wiki/Christianss%C3%A6de. Kan det være for å hedre den nettopp "utdødde" slekten Urup at Jacob Budde velger akkurat dette etternavnet? (Urup eller Brahe kan han vel ikke uten videre benytte.) Moren lever nesten 24 år lengre enn faren, så kontakten med morssiden kan derfor muligens være noe større enn med farssiden. Hverken Axel eller Anne er oppkalt hos Jacob, men disse navnene kan tenkes å være gitt til barn som er døde unge, og derfor ikke er registrert noe sted. Se også "Navn" for sønnen Nicolai.

  Både hans kone og hans eldste sønn med etterslekt benytter også Nøhring som etternavn. Se mer om det nederst under "Etternavn" her: http://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I12055&tree=1. Det eneste stedet med navnet Norring (Nørring) i Danmark eies fra 1647 av Jacob Buddes filletante Karen Kruse og hennes mann, godseier og lensherre Oluf Parsberg, da til Skanderborg nær Norring, men før det både i Bergen (et par år) og i Trondheim (ganske lang tid).  [1
  Familie http://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I45714&tree=1 - se "Familie". 
  Slekt Lånt herfra: http://svein-ernstsen.no/getperson.php?personID=I2224&tree=tree1 :
  "Det fåtall av norske familier som med rette kan hevde å nedstamme fra de norrøne konger og europeiske kongehus, er nesten uten unntak etterkommere av Ingerd Ottesdatter, Ibsens "Fru Inger til Østråt" (1475-1555), som hadde fem døtre; eller de har aner tilbake til den fornemme Rosensverd-slekten i Østfold. Dersom en slik familietilknytning dokumenteres, kan faktisk linjene trekkes tilbake til Karl den store av Frankrike (747-814) og hans far Pipin den lille." (Frå Aftenposten ca. 10.11. 2000)"

  Kommentar: Jacob Friderichsen Budde ætter fra Roos https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=6828 av Hjelmsäter, ikke Rosensverd (som nå faktisk ikke lenger vites å ætte fra slekten Roos), men det beskrevne opphavet er det samme. I tillegg har han fru Inger til Austrått som ane. Se: https://snl.no/Sudreims%C3%A6tten. Se også: http://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I54388&tree=1. Videre er det i det danske opphavet en del flere kongelige aner i diverse europeiske land, bl.a. via slektene von Everstein (to linjer via Urup, Brahe, Lunge, Basse og Grubbe + en linje via Urup, Marsvin, Hollunger, Tornekrands og Rotfeld) og Bille/Skarsholm. Dertil er det i Norge ant. linjer til ladejarlene og bl.a. Erling Skakke, Einar Tambarskjelve og Erling Skjalgsson.

  Kommentar til http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adel/budde.htm : Slektens historie i Danmark-Norge betegnes her som "begredelig". Det spørs vel da hvilket "utsiktspunkt" en ser dette fra: Den i stamtavlen ukjente etterslekten til Jacob Friderichsen ant. Budde i Meldal inneholder bl.a. flere sokneprester, litt dansk greveslekt og en god del helt normale norske bønder, så "helt forferdelig" er vel situasjonen da ikke? Også mye gammel norsk adelsslekt beveger seg "nedover" i normal bondestand ettersom årene går, ikke minst fordi mange barn i hver generasjon over tid får mye spredt etterslekt når inngifte i et bestemt høyere sosialt lag ikke forblir en intensiv praksis i litt nyere tid. 
  Stillinger Jacob Friderichsen Budde er hoffjunker (underoffiser) 1642-43 og da antatt ugift. Deretter er han tydeligvis ukjent som en Budde i danske kilder og derfor antatt død «etter 1643» som lett blir til «1644». Men kanskje kaller han seg allerede på den tid bare «Jacob Friderichsen» uten etternavn, og blir dermed litt mer anonym. Og/eller han kan tjenestegjøre utenlands, enten i Tyskland, der farfaren kommer fra, eller i Estland (1643-45), der faren inntil 1645 forpakter kongens ladegård Holmhof http://www.mois.ee/english/saare/saare.shtml i Pöide sokn https://no.wikipedia.org/wiki/P%C3%B6ide_kommune på den store øya Øsel (Saaremaa) og også annen nær Budde-slekt holder til, bl.a. som stattholder (guvernør) i Tölluste ganske nær Holmhof - begge disse ligger helt øst på Saaremaa.

  WADSCHIERs opplysninger om Jacob Friderichsen http://www.wadschier.dk/officerer-enheder-adelsvaelde-enevaelde/officer-adelsvaelde/jacob-frederiksen-tostrup/2805/ :

  Han oppgis å være (i så fall meget ung) løytnant i Norge allerede 1. okt. 1645 frem til midl. avskjed 1.mai 1647. Deretter benevnes han «menig» (betyr vel sivil) senest mai 1650, men er løytnant i Trondhj. andre reg. fra 22. juli 1654.

  Tillegg 17.10.2018: Mest sannsynlig så forveksler Wadschier løytnant Jacob Friedrich i Tønsberg med løytnant Jacob Frederich Bageluhn i/ved Oslo, som helt sikkert er en annen enn Jacob Friderichsen Tostrup. I så fall er sistnevnte ikke registrert i Norge før 1. mai 1650.

  Dette beretter HIRSCH i "Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648 - 1814" - teksten er litt modernisert:

  Bind III,4 - Jacob Friederich / Friederichs / Friederichsen: Var løytnant i major Ole Jacobsen van der Lindens komp. av Trondhj. inf.reg. 01.08.1657. Fikk 15.09.1657 et forskudd på 46 rdl da han skulle marsjere til Jemtland og andre 46 rdl 16.12.1657 på Frösön av Reinhard von Hoven. (Avregn. V-27). Var i 1658 løytnant i major Ole Jacobsen van der Lindens komp. av Bergenh. inf.reg.. (Personalia i Rentekammerarkivet 1660 til 1699.) Var premierløytnant i oberstløytnantens(?) kompani av Trondhj. nasj. inf.reg. 1670 til 1675. (Innk. sak 1670, 1671 og 5.? juli 1675.)

  Bind XI,3 - Jacob Frederichsen Tostrup: Kaptein i Trondhj. nasj. inf.reg. i 1680. Død før 20.05.1693. G.m. Mette.

  OVENSTADs versjon i "Militærbiografier - den norske hærs officerer" - en del av karrieren samsvarer:

  Sersjant ved Trondhj. nasj. inf.regiment fra 1. mai 1650. Premierløytnant ved samme regiments Snåsenske komp. fra 22. juli 1654. Forflyttes til Romsdalske komp. 1. nov. 1655. Tjenestegjør ved Edøske komp. fra 1. aug. 1657 og ved Ørkedalske komp. fra 1. jan. 1659. Kapteinløytnant ved regimentets Værdalske komp. fra 1672. Blir plassert ved Nye Trondhj. nasj. inf.reg. fra dets opprettelse 3. jan. 1676, men med ansiennitet fra 15. juli 1675, inntil dette regimentet oppløses etter Gyldenløvefeidens slutt. Tilbakeføres da til det gamle Trondhj. regiment og blir satt som sjef for Nordmørske komp. fra 1. jan. 1680.

  Kommentarer – enkelte forskjeller mellom kildene her kan vel kanskje skyldes unøyaktigheter i datidens dokumenter:

  WADSCHIER: Samsvarer delvis med Hirsch og Ovenstad, men har ham som løytnant i Norge allerede i 1645, kun noen få uker etter at Brømsebrofreden undertegnes i august. Dette er to år etter at han er hoffjunker (underoffiser) i Danmark. Kommer han da til Norge etter et par års opphold hos faren på Holmhof i Estland, som på den tid blir overdratt til Sverige? Litt rart hvis han er sersjant etter tidligere å ha vært løytnant, men slike sprang i grad kan ha noe å gjøre med hvilket ansvar personen faktisk har i tjenesten. I nåtiden kan en offiser være vernepliktig i en høyere grad enn den han har til daglig, så ved variasjon i type tjeneste kan nok graden noen ganger variere litt opp og ned over tid.

  Ektefellen påstås her å være fra Schleswig-Holstein, men det er vel nokså usikkert når hennes opphav der ikke er kjent? Men kan han muligens være gift 2X, dvs. at en evt. første kone dør før 1650? Dødsfall ved fødsler er jo ikke helt uvanlig før i tiden. Han selv påstås å være norsk, men navnet tyder ikke helt på det. Dertil er offiserene på den tid ofte adelige, så derfor hentes de gjerne inn fra andre land. Disse opplysningene her er vel helst bare antagelser uten dokumentasjon.

  HIRSCH: Noenlunde i overensstemmelse med Ovenstad, men har ham som premierløytnant så sent som i 1675, mens han hos Ovenstad er kapteinløytnant fra 1672 etter å ha vært premierløytnant helt fra 1654.

  OVENSTAD: Hans sjef ved Ørkedalske kompani fra 1. feb. 1659 er dav. oberstløytnant (senere oberst) Eilerich Jenssen Wisborg: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Eilerich_von_Weisburg. Begge disses overordnede er fra 1. feb. 1659 dav. oberst (senere generalmajor) Reinholdt von Hoven (g.m. Jacob Friderichsen Buddes søster Helle), som fra 1. okt. 1673 blir øverstkommanderende for de militære styrkene i Trøndelag. Sistnevnte er også hans sjef ved Snåsenske kompani 1654/55, da som oberstløytnant.

  Se også nederst i "Yrke" her: http://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I54336&tree=1.

  Jacob Friderichsen, først mye senere «Tostrup», begynner i Trondheim som sersjant 1. mai 1650. Der er Jacob Friderichsen Buddes far, oberst Friderich Godslefsen Budde, hans regimentsjef, men obersten dør allerede få uker senere i juni 1650 etter å ha bodd i byen fra 1. januar 1649.

  Få år senere i 1654 får Jacob Friderichsen direkte opprykk fra sersjant til premierløytnant uten å gå «tjenestevei» via fenrik og sekondløytnant. Samtidig overføres han til Snåsa-kompaniet, hvor Jacob Buddes svoger, daværende oberstløytnant Reinholdt von Hoven, er hans kompanisjef. Også han er fra øya Øsel (Saaremaa) i Estland og han kommer til Trondheim i desember 1649 - kun noen få måneder før Jacob Budde.

  I 1657/58 er Jacob Friderichsen Buddes kombinerte fetter + tremenning Friderich Otto Budde oberstløytnant ved Nye Trondhj. nasj. inf.reg., mens Jacob da er ved Gamle Trondhj. nasj. inf. regiments Romsdalske og deretter Edøske kompani. Dette er under stridighetene med svenskene (ved Østersund i Jemtland) som avsluttes med Roskildefreden, delvis fremforhandlet på Taastrup Præstegaard.

  I 1676 er Jacob Friderichsens regimentsjef i en kortere periode Jacob Buddes søsters svigersønn, oberst Georg Christian von Schultz, som ikke er veldig mye yngre enn han selv.

  Jacob Friderichsen i Meldal kaller ifølge datidens militære skikk opp to eller tre av sine sønner etter sine foresatte: Fredrik antagelig etter oberst Fredrik G. Budde (Jacob Buddes far), Reinholdt er nok etter generalmajor Reinholdt von Hoven (g.m. Jacob Buddes søster Helle) og Eilerich etter oberst Eilerich Wisborg (g.m. en datter av Jacob Buddes mors firmenning).

  Jacob «Tostrup» tilbringer en del år som premierløytnant før han blir kapteinløytnant. Jacob Buddes kombinerte fetter + tremenning Joachim Budde er løytnant til hest, og Jacobs svoger Mathias Orning er kaptein og kompanisjef. Militær grad og stilling er utvilsomt høy nok til at Tostrup kan være en Budde. Antall oberster og generaler er begrenset, så alle adelige kan nok ikke bli det. Enkelte har gjerne mye krigstjeneste bak seg, og når vel da muligens høyere opp i systemet ut fra sin erfaring.  [1, 4, 7, 9
  Yrke Kortversjon for oversiktens skyld:

  1623/25: Skal være født i Værløse, Furesø, Sjælland. Har faren noe å gjøre med kongens hester, som fores fra Jonstrup i Værløse på 1620-tallet?
  Kristian Kvart er da g.m. Kirsten Munk, som er kusine av Jacob Buddes mor. (Morens tante er kongens svigermor.) Hestehold ser ut til å være viktig for denne kongen, som er en dyktig rytter og glad i å ri.
  1628/42: Antagelig oppvekst på Øsel i Estland, der faren er kongelig gårdsforpakter på Holmhof og nær slekt holder til på Tøllist, bl.a. som stattholder.
  1642/43: Hoffjunker (underoffiser) i Danmark.
  1644/45: Kanskje på kongens ladegård Holmhof på øya Øsel (Saaremaa) i Estland, der faren Friderich G. Budde er forpakter 1628-1645.
  (1645/47: Løytnant Jacob Friedrich i Tunsbergske eskadron (kavalleri) 1. okt. 1645 (kun få uker etter Brömsebrofreden 13. aug. 1645) til 1. mai 1647. Han har fenrik Jørgen Friedrich under seg. (Mulig ukjent Budde?) Midlt. avskjed. Deretter «menig», som her vel betyr at han da ikke er i militær tjeneste.) Tillegg 17.10.2018: Mest sannsynlig er dette en forveksling med løytnant Jacob Frederich Bageluhn, som fra 1. mai 1647 tjenestegjør i/ved Oslo.
  1647/50: Kan tenkes å oppholde seg på Norringgaard i Norring ved Aarhus på Østjylland. (Kanskje som ridefogd e.l.?) Hele stedet Norring kjøpes i 1647 av Oluf Parsberg g.m. Jacob Buddes mors kusine Karen Kruse. Parsberg er 1646-50 lensherre for Skanderborg nær Norring etter bl.a. å ha vært lensherre i Trondheim 1629-42, der han har gjort en god innsats. I 1645 er hans sønner ikke gamle nok til å representere faren, så kanskje han får hjelp av sin kones nære slektning med militær ledererfaring?
  1650/54: Sersjant ved Trondhj. nasj. inf.regiment 1. mai 1650 til 22 juli 1654, der faren er oberst og regimentsjef fra 1. jan. 1649 til sin død i juni 1650.
  Eller er "sergiant"(?) hos Ovenstad en feillesing av "sec.lieut.", dvs. sekondløytnant, som vil passe mye bedre med opprykket i 1654?
  1654/55: Premierløytnant ved samme regiments Snåsenske kompani fra 22. juli 1654 til 1. nov. 1655, der svogeren, dav. oblt. Reinholdt von Hoven
  (g.m. Jacob Buddes søster Helle), er hans kompanisjef.
  1655/57: Samme ved samme regiments Romsdalske kompani 1. nov. 1655 til 1. aug. 1657.
  1657/59: Samme ved Trondhj. nasj. inf. regiments Edøske kompani med major Ole Jacobsen van der Linden som kompanisjef. Krigstjeneste i Jemtland høsten/vinteren 1657/58 s.m. svogeren von Hoven.
  1658: Samme ved Bergenh. inf. regiment, ant. samme kompani med van der Linden som kompanisjef.
  1659/72: Samme ved Trondhj. nasj. inf. regiments Ørkedalske kompani 1. jan. 1659 til 1672.
  1672/76: Kapteinløytnant ved samme regiments Værdalske kompani fra 1672 til 3. jan. 1676.
  1676/80: Samme ved Nye Trondhj. inf. regiment fra 3. jan. 1676 til 1. jan. 1680 med ansiennitet fra 15. juli 1675.
  Fra 1680: Samme ved Trondhj. nasj. inf. regiments Nordmørske kompani fra 1. jan. 1680 der han er kompanisjef.
  1693: Død 22. april.

  Etternavnet BUDDE brukes ant. ikke etter 1643. Like etter at den adelige navne- og våpenlinjen i morsslekten Urup (Ugerup) er utdødd i 1671 tas rundt 1672 etternavnet TOSTRUP i bruk, ant. hentet fra Tosterup Slot ved Ystad i Skåne og/eller Tostrup Hovedgaard ved Maribo på Lolland, som begge eies av slekten BRAHE (Urup). Parallelt brukes navnet NØHRING, muligens etter botid i Norring ved Aarhus 1647-1650. (Kfr. presters bruk av soknenavn som etternavn.)  [1
  Gravlagt 9 Mai 1693  Meldal Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Død 22 Apr 1693  Meldal Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Assosiasjon Karen Enevoldsdatter Kruse, til Svendstrup (Slektskap: Filletante) 
  Assosiasjon Peder Madsen Bagge af Holmegaard (Slektskap: Firmenning via Fritzøe) 
  Person ID I12054  Hitterslekt
  Sist endret 10 Nov 2018 

  Far Friderich Godslefsen Budde, til Rødslet (ved Aalborg), oberst,   f. 13 Feb 1589, Børglum Kloster, Hjørring, Nordjylland, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. Jun 1650, Trondheim Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 61 år) 
  Mor Anne Axelsdatter Urup,   f. 1595, Vapnø Slot, Halland, Øst-Danmark (nå Sverige) Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 18 Feb 1674, Trondheim Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 79 år) 
  Slektskap Slektstavle på deres gravsten fra Østre Oktogonkapell i Nidarosdomen: http://www.gravstenogepitafier.dk./trondhjem.htm
  Famile ID F13466  Gruppeskjema

  Familie Mette Hansdatter "Tostrup" / "Nøhring",   f. ca. 1630?, ?Skogn, Nord-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. Etter 1693, ?Kvam, Meldal Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Gift 1650?  ?Trondheim, Sør-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Ekteskap Han skal være ugift i Danmark i 1642/43. (Junker betyr opprinnelig en ugift adelig.) Men noen år senere gifter han seg antagelig i Trondheim i 1650.   [1
  Etterkommere Innlegg av Endre Holten 01.03.2006 her https://forum.arkivverket.no/topic/122218-36703-slekten-tostrup/?page=2 :

  -Nicolay Jacobsen Tostrup, pastor til Grib og vice-pastor til Qværnes Prestegjeld, som var gift med rådmann Schøller si dotter Mette Susanne, og seinere med Ludvig Holbergs søster Sofie, budde i Engvika på Averøya. Likeeins brørne Reinholdt og Elerik er omtala i bygdeboka, bind 2, s.16. Hans Markussen Nørring budde i Løbergslia på Storlandet (no i Gjemnes)og var lensmann. Han var gift ca, 1729 med Ingeborg Sjurdotter Sylte, Oppigard, f. ca. 1699 i Surnadal, d. 1749. Dei hadde fire born: Elen, f. ca. 1730, Sigrid, f. ca. 1733, Jacob, 1735-1745 og Doret, f.1738, d. 1739. Dei to eldste døtrene vart gift i nabolaget. Truleg har Hans Markussen vore stasjonert på ein av offisersgardane på Øye i Surnadal ei tid.-

  Kommentar: Jacob Budde har minst en søster Ellen (friherrinne g.m. friherre, oberst og felttøymester von Zernichow i København) og hans far Friderich Budde har Dorthe (g.m. kannik Iver Friis av Haraldskær) som sin eneste søster. Det kan være disse to som er oppkalt her hvis adelig navneskikk følges.

  Se også her: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=375288.  [1
  Barn 
   1. Marcus Jacobsen "Nøhring" (Tostrup), capitaine des armes (øverste underoffiser),   f. 1651, ?Trondheim, Sør-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. Ca. 1707, Gjemnes (ved Averøy), Nordmøre Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 56 år)
   2. Friderich Jacobsen Tostrup, klokker,   f. 1655 (ca 1664?), ?Snåsa (e. ?Romsdal) Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. ca 1736, Øyestad, Arendal, Aust-Agder Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   3. Christopher Jacobsen Tostrup, student (1676),   f. 1655 (ca 1662?), ?Snåsa e. ?Romsdal Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. før 1687?, ?Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   4. Hans Jacobsen Tostrup, premierløytnant,   f. 1659, ?Trondheim, Sør-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. ca. 1714, Frisvoll, Eid, Grytten, Romsdal Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 55 år)
  +5. Hr. Nicolai (Niels) Jacobsen Tostrup, residerende kapellan Grip og Kvernes,   f. 1660, Meldal, Sør-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 1719, Engvik, Bremsnes, Averøy, Nordmøre Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 59 år)
   6. Eilerich Jacobsen Tostrup, tiendeinnkrever (?),   f. Etter 1. Feb 1659, Meldal, Sør-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. Apr 1697, Klokkergården, Kjørsvik, Averøy, Nordmøre Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder ~ 38 år)
  +7. Inger Jacobsdatter Tostrup,   f. 1666, Meldal, Sør.Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 1745, Meldal, Sør-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 79 år)
   8. Hr. Reinholdt Jacobsen Tostrup, sokneprest Rødøy,   f. 1669, Meldal, Sør-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 1729, Rødøy, Nordland Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 60 år)
  Sist endret 24 Nov 2018 
  Famile ID F4408  Gruppeskjema

 • Bilder


 • Kilder 
  1. [S33] Odd Roar Aalborg.

  2. [S1036] Påvist av Odd Roar Aalborg i 2006 og 2018.
   Med opphavsrett.

  3. [S867] Ovenstad, Olai (1948), Militærbiografier, bind 1.

  4. [S873] www.wadschier.dk.

  5. [S241] Geni.com.

  6. [S486] Myheritage.com.

  7. [S806] Militærbiografier - Den norske hærs officerer , Ovenstad, Olai.

  8. [S841] Trondheim før Cicignon, Berg, Henry .

  9. [S1046] Hirschs offisersfortegnelse 1648-1814 på DVD (NSF).

Kommentarer