Skriv ut

Gerlof Nettelhorst[1, 2]

Mann - 1643

Personlig informasjon    |    Kilder    |    Alle    |    PDF
 • Navn Gerlof Nettelhorst  [3
  • Gerlof Nettelhorst til Ous, var en Livlansk adelsmann, fra en gammel adelsslekt som mest sannsynlig stammer fra godset Nettelhorst, ved Lochum i Nederland. Barndomshjemmet er mest trolig godset Kapsheden (dagens Kapsede), like utenfor byen Liepaja ved Østersjøkysten i provinsen Kurzeme (Kurland), lengst vest i Latvia. Kopsede, i den tids Livland, er et gammelt tysk område i Baltikum.
  Født
  • De fleste kilder oppgir at fødselsåret er ukjent, mens noen oppgir 1580 som fødselsår.
  Kjønn Mann 
  Eiendom ca 1606 -  Norge og Sverige Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  1609-1643 - Os hovedgård: Nettelhorst bodde for det meste på setegården Os (Ous) i Berg, Halden, som var hans viktigste hovedgård.
  Da Nettelhorst kom til Ous i 1609, var det en liten husklynge på Østre Os ved Tistas utløp. Da han døde i 1643, var husene blitt til en liten by, kjent som ladestedet Halden.
  1614-1635 - herregården Holden: Nettelhorst ble gift omtrent 1614 med Viveche Bielche (søster til kansleren Jens Bielche til Austråt). Som medgift fikk hun Holla og en del annet strøgods i Hemne, som Gerlof gjennom å makeskifte jordegods i Stjørdal med kongen fikk samlet til Holdengodset i Hemne (Gerlof Nettelhorst Jordebok 1624-25). Med sin andre hustru, Viveke Bielche, fikk han altså kontroll over Holla (Holden) i Hemne (beliggenheten er på østsiden av Hemnefjorden noen kilometer nord for Kyrksæterøra) og en del annet strøgods i Hemne, som var Vivekes medgift. Senere kom mer til, gjennom arv, kjøp og makeskifter med kongen. Gerlof Nettelhorst fikk opprettet adelige rettigheter for godset, og Holla ble fra da av regnet som herregård.
  1620-1643 - Omkring 1620 kjøpte han herregården Holleby i Tune. Han overtok også Blomsholm i Båhuslen (uviss tid).
  1634-1643 - Berbygodset overtok han i 1634. l kjelleren under den gamle hovedbygningen på Berby herregård oppførte Gerlof Nettelhorst i sin tid (ifølge tradisjonen) de store hvelvingene. Berby gikk i arv til barna. 
  Foreldre Kapsheden, Latvia (Livland) Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Det er oppgitt fem ulike mulige foreldre til Gerlof i kildene.
  De mest trolige foreldrene er Gerhard Eberhardsen von Nettelhorst, som døde i Danmark før 2 Mar 1628, og Gertrude von Dolwen som døde i Livland (Baltikum) etter mannen Gerhard (nermo.org).
  Det er oppgitt at faren var lensherre i Kopshede 1558 og lensherre i Schrüngn 1605. Gerlofs foreldre eide godsene Kapsheden og Okten hvor han vokste opp.

  Godseier Eberhard von Nettelhorst (som døde mellom 1642 og 1645), gift 1ste gang med Hildegard von Nolde og gift 2. gang med Catharina von Blomberg, er tidligere oppgitt til å være mulige foreldre, men kan i stedet være en bror, onkel eller søskenbarn til Gerlof. Eberhard skal videre ha følgende forfedre:
  1. Faren til Eberhard skal være Alexsander von Nettelhorst, gift med Maria von Galen.
  2. Bestefar: Arnold von Nettelhorst, gift med Anna von Dumpidan.
  3. Oldefar: Gjisbert van Nettelhorst (Dommer i Lochem. Han fikk lenet i 1419, solgte godset i 1424 og døde i 1470). Gift med (1) Margarethe von Amboten og (2) Sofia von Bottler. Arnold skal være barn etter Margarethe.
  4. Tippoldefar: Steven van Nettelhorst (Dekonik, godseier Nettelhorst, Lochem, Nederland), som skal være sønn av Lambertus van Nettelhorst (godseier Nettelhorst, Lochem, Nederland).

  Christoph Hildebrand von Nettelhorst (som døde 14 Mar 1649) er av enkelte oppgitt som bror til Gerlof. 
  Notat 1613-1615  Berg kirke, Halden Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5
  Altertavla i Berg kirke ved Halden, ble gitt som gave av Gerlof Nettelhorst i 1615.
  Over tekstfeltene er det skåret ut tre våpenskjold ved siden av hver andre. Det midterste tilhører Gerlof Nettelhorst og viser en oppreist hund med halsbånd og tre roser. Til venstre står familien Taubes våpen, en stubbe med friske skudd, som representerer Gerlofs første kone Anna. Anna var død da altertavla ble laget, for til høyre finner vi våpenskjoldet til Gerlofs andre kone, Viveke Bielche. Over lensherren og hans koner, høyt hevete over menighet og prest, finner vi kongen. Kristian kvarts våpenskjold og monogram glimrer i gull og i flotte farger. Lensherrens makt hvilte på at han hadde kongens tillit og hadde han denne, kunne han regjere nesten eneveldig i sitt vesle len.
  Han fikk bygd en standsmessig sitteplass til seg og sin familie, trolig på vestgalleriet som ble oppført i 1613.  
  Notat ca 1625  Halden Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Nettelhorst gav tomt til den første kirken som ble bygd i Halden i 1629. Kirken fikk navnet "Christi krybbe". 
  Notat 7 Mai 1631  Bolærne, Vestfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [6
  7 Mai 1631 møtes de fem adelsmennene Gunde Lange, Gerlof Nettelhorst, Sten Willumsen Rosenvinge, Daniel Bildt (Ottesen eller Knudsen) og Oluf Christophersen Rytter på Bolærne, der de skriver en felles supplikk til kansler Christian Friis (som var lederen for Danske kanselli i København). I supplikken ba de om at deres ukedagsbønder (bøndene som jobbet på herrenes gods) måtte få slippe skipsutnevn, det vil si utskrivning til båtmannstjeneste i den dansk-norske marinen. Videre ba de om at ukedagsbøndene deres måtte bli fritatt fra å betale båtsmannsskatt både i freds-og krigstid. Når også Jens Ovesen Bielke, Norges rikes kansler og en av landets største adelige godseiere, i Mai 1631 skriver til kansler Friis og ba han om det samme som dem og i en suplikk 3 Sep 1631 på nytt fremsatte adelens henstilling om at ukedagsbøndene måtte fritas for båtsmannsutskrivning og for å betale båtsmannsskatt, blir begjæringen imøtekommet. 
  Gårdsalg ca 1635  Trøndelag (Holden) og Østfold (Evje i Rygge og Veden i Halden) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  I 1635 solgte han Hollagodset (Holdengodset) i Hemne ved Kirksæter, til svogeren rikskansler Jens Bielche.
  Han eide en tid Evje i Rygge og Veden i Halden som han også avsto til svogeren Jens Bielche. 
  Yrke Adelsmann, lensherre, offiser, skatteinnkrever, godseier, sagbrukseier og handelsmann.
  Gerlof skal ha behersket språkene tysk, dansk, russisk og polsk.
  Hoffjunker (1599 – 1607) hos Christian 4 og er ofte å finne blant kongens følge på hans reiser, blant annet til Norge.
  I 1602 sendes han som Hoffmarskalk med på den russiske reisen til prins Hans som skulle gifte seg med tsarens datter.
  Forlent med Idd og Markers len (5 Jun 1609), med fornyet Lensbrev 1622 (som han satt med til sin død).
  Kaptein under Kalmarkrigen (1611 – 1613) og var i leiren ved Svinesund i juli 1611. Som lensmann opptrådte han ganske selvrådig, noe som fremkalte klager til kongen og pådro ham en tilrettevisning i 1617.
  Oberstløytnant (ved opprettelsen av den stående hær i 1628, under trettiårskrigen) og Chef for Bahusiske infanteriregiment (18 Jan 1628), foruten at han ofte førte kommandoen på Båhus slott når lensherren var fraværende. Det var i følge Fugelsøy (1963) Jens Bjelke som skulle være oberst for dette regiment, men han ble fritatt.
  Toller og Sisemester (ansvarlig for innkreving av aksisen, en avgift på forbruksvarer) i Svinesund 19 Des 1632 og var fremdeles lensherre.
  Adelsmann: Nettelhorst og svogeren Jens Bielche samarbeidet for å styrke den norske adels privilegier og deltok i en rekke adelsmøter.
  Godseier: Nettelhorst makeskiftet med kronen, og samlet mest mulig leilendingsgods rundt hovedgårdene (setegården).
  Sagbrukseier og handelsmann: Til godsene hørte en rekke sager, og han utførte skurlast på eget skip. Nettelhorst førte en rekke prosesser, bl.a. mot Sissel Brun og hennes sønn Daniel Bildt. Striden dreide seg om sagrettigheter og sperring av elver. Daniel Bildt hadde latt hugge løs en av Nettelhorsts tømmerflåter, og han mistet en del plank og ble tildømt en erstatning på 500 riksdaler.   [6, 7, 8
  Død 1643 
  • Død sommeren 1643. Ble begravet i Nettelhorsts gravkapell, som ble oppført som et tilbygg til Berg kirke i Halden, knapt 5 x 5 meter stort. Det ble revet på 1800tallet for å gi plass til det nye sakristiet. Kistene med familien Nettelhorst ble trolig gravd ned på kirkegården. Eiendommene ble ved hans død delt mellom mange arvinger.
  Person ID I50739  Hitterslekt
  Sist endret 8 Mai 2018 

  Familie 1 Anna Johansdatter Due Taube,   d. før 1614 
  Gift ca. 1606 
  • Han ble tilsagt Anna 1604 og de giftet seg omtrent 1606.
  Barn 
  +1. Olive Gerlofsdatter Nettelhorst
   2. Willum Gerlofsen Nettelhorst, til Hoel
   3. Hans Gerlofsen Nettelhorst,   f. ca 1610, Idd, Østfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. etter 1648, Berby, Idd, Østfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder ~ 38 år)
   4. Evert Gerlofsen Nettelhorst,   d. ca 1746
  Sist endret 16 Apr 2018 
  Famile ID F14912  Gruppeskjema

  Familie 2 Viveke Ovesdatter Bielke,   f. ca 1590, Austrått, Ørlandet Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. etter 1634  (Alder ~ 44 år) 
  Gift 1614 
  Barn 
  +1. Ove Gerlofsen Nettelhorst,   f. ca. 1615, Herregården Ous, Halden, Østfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  +2. Øllegaard Gerlofsdatter Nettelhorst,   f. ca 1615,   d. 1647  (Alder ~ 32 år)
   3. Margrethe Gerlofsdatter Nettelhorst,   d. ca 1680, Berby Setegård, Idd, Østfold, Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   4. Anne Cathrine Gerlofsdatter Nettelhorst
   5. Christian Gerlofsen Nettelhorst,   d. ca 1755
   6. Otte Gerlofsen Nettelhorst
  Sist endret 8 Mai 2018 
  Famile ID F14870  Gruppeskjema

  Familie 3 Mette Ottesdatter Bildt,   f. 1594, Lundestad, Berg, Østfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 1675  (Alder 81 år) 
  Sist endret 16 Apr 2018 
  Famile ID F1063  Gruppeskjema

 • Kilder 
  1. [S805] Norsk Biografisk Leksikon.
   Bratberg, Terje. (2009, 13. februar). Gerlof Nettelhorst. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 11. september 2017 fra https://nbl.snl.no/Gerlof_Nettelhorst.

  2. [S643] Store Norske leksikon.
   Gerlof Nettelhorst. (2015, 23. juni). I Store norske leksikon. Hentet 11. september 2017 fra https://snl.no/Gerlof_Nettelhorst.

  3. [S872] Dansk Biografisk Leksikon.
   Bricka, C. F. (1898), Dansk Biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. Bind XII (Münch – Peirup), Gyldendalske Boghandels Forlag, Kjøbenhavn.

  4. [S861] Slekten Nettelhorst, Harald Leergaard, (1998), Slekten Nettelhorst – Etterkommere av Lambertus van Nettelhorst, Trondheim..

  5. [S975] Haldenmagasinet.
   Bakke, Jens (2010), Innvandreren og Berg kirke, Haldenmagasinet (Des), side 15-17. http://www.byline.as/haldenmagasinet/des2010/html

  6. [S860] www.notteroyhistorielag.no, http://www.notteroyhistorielag.no/adelsmotet-pa-bolaerne-i-1631/.

  7. [S806] Militærbiografier - Den norske hærs officerer , Ovenstad, Olai.
   Ovenstad, Olai (1949), Militærbiografier - Den norske hærs officerer 1628-1814, bind 2, side 214

  8. [S906] Norske herregårder, http://oddso.nvg.org/nsh/t-holla.html.

Kommentarer