Notater


Treff 7,451 til 7,500 av 7,510

      «Forrige «1 ... 146 147 148 149 150 151 Neste»

 #   Notater   Linket til 
7451 Veiarbeider og skogsarbeider i sin ungdom. Også en periode ved Hestnes hvalstasjons pelsavdeling der han arbeidet med forproduksjon. Overtok i 1964 som forpakter av Hitra gamle kapellangård og bodde og drev gården der til 1978. Deretter fram til pensjonsalder var han vaktmester ved et par institusjoner i trondheim, bl.a. Bakklandets alders- og sykehjem. Lossius, Ingolf Kyrre (I19479)
 
7452 Verdal: I 1688 betalte han for seg, sin kone, tre tjenestedrenger, to tjenestetøser, og for fem ildsteder. I 1691 betalte han for seg, sin kone, Elisabeth Pedersdatter og for Elisabeth Schrøder. Svendsen Scheen, magister herr Thomas (I51510)
 
7453 Verdalsboka III side 197: Hagenætten.
Beitstadboka 3: Utvik-Hervik s 269.
Andreas Ystad i Nord Trøndelag Historielags årbok for 1960. 
Olsen Skevik, Åge lensmann (I56734)
 
7454 Vergene som ble oppnevnt var:
Jens Ovesøn Bielche for Christian Nettelhorst
Sigvard Gabrielssøn Akeleye for Evert Nettelborst
Villum Nettelhorst for Ove Nettelhorst
Steen Villumssøn Rosenvinge for Hans Nettelhorst
Daniel Bildt Ottessøn for Jomfru Anne Catharina Nettelhorst
Hans Lange for Jomfru Margrete Nettelhorst

Eksempel på kongebrevet: NRR8, side 288-289
Jens Bielche... fik Brev, Gerlof Nettelhorsts Børns Skifte anlangendes.
C. IV. V. G. t. Vid, eftersom med første Leilighed skal foretages Skifte og Deling efter afgangne Gerlof Nettelhorst, thi bede vi dig og naadigst befale saa og hermed Fuldmagt give, at du retter dig efter, naar samme Skifte foretages skal og du derom advares, at være overværendes tilstede og da at paatage dig os elskelige Christian Nettelhorsts Vergemaal, havendes ftittig Indseende, at hannem paa samme Skifte vederfares den Deel, Ret er, og naar Skiftet er overstanden, da hem~ Vergemaal at forestaa, som du agter at forsvare. Cum claus. consv. Frederiksborg 6 August 1643. T. VII. 168.  
Nettelhorst, Gerlof (I50739)
 
7455 Vestfold 1870-1873, Oslo 1876-1885, Lille Vedøya, Bispøyan, fra 1889. Larsen Østreim, Magne (I1007)
 
7456 Vi finner foreldrene til Johannes på Gården Østvold i folketellingen 1801 for Verdal. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058456000293.
Baard Olssen (27 år, f.1774) ble ført som strandsidder og skomager, så her får vi vite at yrket har gått i arv til sønnen. Mora Berethe Thorsdatter ble ført som 38 år, og derfor født omtrent 1763. De må ha flyttet til nabogården Maritvold like etter folketellingen 1801 dersom sønnen Johannes er født der i 1802. 
Bårdsen Wold, Johannes skomaker (I48820)
 
7457 Vi har i dag ingen holdepunkter om hvem Ingeborg var eller hvor hun kom fra. Arntsdatter, Ingeborg (I6971)
 
7458 Vi ser at mor og datter gravlegges samtidig Pedersdatter Knutshaug, Gjørend (I54144)
 
7459 Vi ser av kirkeboka ved vielsen at det er feil både når det gjelder fødsel, konfirmasjon og farsnavn til Ingeborg Sofie.
Dette er data tilhørende en annen Sofie Hansdatter (hitterslekt-ID: i 9536), som havnet på Titran hvor hun døde i 1964. 
Familie F24714
 
7460 VI. Idus Jun. Obitus Johannis Packe legiferii anno domini 1534. Jonsen Packe, Jon lagmann (I59556)
 
7461 Via sin sønnedatter Mette Johanne Colbjørnsen (1753-1810) g.m. landets første høyesterettsjustitiarius Johan Randulf Bull har hun som etterslekt bl.a. stortingspresident Carl Joachim Hambro http://www.hemneslekt.net/getperson.php?personID=I117679&tree=Hemne og brødrene Francis og Edvard Bull, professorer i hhv. litteratur og historie. Oudensdatter Friling, Helene (I53385)
 
7462 vielse side 141, venstre, øverst Familie F3094
 
7463 Vielse: https://www.digitalarkivet.no/kb20070905610046 Familie F19701
 
7464 Vielsen er ennå ikke funnet. Familie F888
 
7465 Vielsen er ikke funnet Familie F2656
 
7466 Vielsen ikke funnet. Familie F8681
 
7467 Vielsen ikke funnet. Familie F7811
 
7468 Vielsen, 1. side KB : https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670432 Familie F13826
 
7469 Vielsesdatoen 26 dec. er innført i kirkeboka, men ikke vielsesåret. Det kan være mellom 1800 og 1802. De var ikke gift da sønnen Ole ble født. Giftet de seg samme dag som Ole ble døpt? Familie F7853
 
7470 Viet den 31. marts 1769 med sin søsters steddatter. Familie F15047
 
7471 Viet i Huset ifølge kgl. Bevilling af 18 April 1671, med Alida de la Roche, Datter ar Oberstlieut. Ahasverus de Crequi de la Roche. Familie F18026
 
7472 Viet som dissentere. Ektemannen var utmeldt av statskirken 18 des 1896, uten å melde seg inn i noe annet kirkesamfunn. Familie F1208
 
7473 Viet: https://media.digitalarkivet.no/view/16112/50023/200
Trolovet: https://media.digitalarkivet.no/view/16112/50023/201
Forlovere: Peder Arntsen Guldsten og Anders Olsen Fuglevåg. 
Familie F25186
 
7474 Vigselen ble erklært ugyldig etter Karl Knutssons død. Familie F17787
 
7475 Vincens skrives til Lungegaarden i Bergen. Lunge (Dyre), Vincens Vincentsøn (I51548)
 
7476 Viser til Baard Vidar Pettersens innlegg 19.05.2021 her (rull litt nedover):
https://forum.arkivverket.no/topic/273188-slektene-holk-og-pakke-holch-og-packe-noen-uavklarte-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/?tab=comments#comment-2279285
(segl hentet fra Per Reidar Christiansens arkiv).

To segl med bumerker for borgermester Lauritz Olsen Holck og borgermester Ole Bentsen (Holck), her stavet som «LAURESHULLIC» og «OLAFBETSON». Dette ser ut som en helt normal variasjon av et slikt merke fra far til sønn. Nedre halvdel av faren Oles merke vendes opp-ned og over denne delen tillegges en tverrstrek. Dette underbygger sterkt at Lauritz Holcks far er den tidligere borgermesteren, antagelig den samme som ved en anledning benevnes "Ole Holck". Ole Bentsen har en datter Anbjørg, som tyder på at han er sønn av Bent Ambesson og Anbjørg Torlaksdatter. Bent har store eiendommer i Sande - enten Sandar ved Sandefjord eller mest sannsynlig Sande lenger nord i Vestfold.

På geni https://www.geni.com/people/N-N-Skjeldrum/6000000007980352300 hevdes det at Anbjørg ætter fra Skjeldrum i Skoger ved Drammen. Dette tyder på at hennes manns jordegods ligger i Sande mellom Drammen og Holmestrand.

(På Geni https://www.geni.com/people/Hallvard-Munck/6000000007980352271 påstås faren Ambe å være sønnesønn her http://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I14283&tree=1 via en sønn "Hallvard Bengtsson", men andre slektsoversikter nevner ikke dette.)  
Bentsen "Holck", Oluf rådmann og borgermester (I59554)
 
7477 Visstnok den samme som Bernt Gjølker, borger i Trondhjem, som var gift med Lisbeth, datter av herr Hans Andersen Bernhoft, sogneprest til Vår Frue kirke. Familie F24927
 
7478 Vokste antaglig opp hos besteforeldrene Johan og Sanna - bodde hos dem i 1910, benevnt som deres datter. Pedersdatter Herø, Svanhild Johanne (I4420)
 
7479 Vokste opp og bodde på bnr. 2 til han kjøpte bnr. 1 i 1980-åra. Flytta da til bnr. 1. Øyen, Odd Arnfinn (I10815)
 
7480 Vokste trolig ikke opp Olsen Lillekjerringvåg, Mortinus (I50387)
 
7481 Væreier, tømmermann og eier av firmaet J. Strandheim & Co. Karlsen Strandheim, Jakob E. væreier (I51140)
 
7482 Væreiersønn. Foreldrene eide halve fiskeværet Sula på Frøya. Koch, Melchior Andreas (I45893)
 
7483 Webtrees Statsbygd slekt: Han er også kallt for Hans Iversen Rosshaalaan. Hans var fisker i Statsbygd. Brødreskift, Hans Iversen (I20065)
 
7484 Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjon på Nettbiblioteket, s. 208. Jessen d.e., Peder myntskriver i Norge (I79322)
 
7485 Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjon på Nettbiblioteket, s. 209. Pedersen Jessen, Peder myntskriver og kirurg (I79331)
 
7486 Willichs faddere var Frederich Espås, Joen Willichsen Loe, Oluf Tellevsen Loe, Berit Rye, ? Mogensdatter Loe. Jonsen Aasum, Wellich underoffiser (I50531)
 
7487 Wolfgang Kaas blev Sekondlieutenant i Marinen 1743, Premierlieutenant 1746, Viceekvipagemester ved Holmen 1749, virkelig Ekvipagemester paa Nyholm 1751, Kapitajnlieutenant 1754, Aaret efter Interimshavnemester og Medlem af Havneraadet samt Medlem af Konstruktionskommissionen, 1758 Kapitajn. S. A. overtog han som ældste Ekvipagemester Opsynet med Dokken; 1762 og 63 var han udkommanderet med Linjeskibe; 1765 fik han Tilsyn med Havnens Opmudringsvæsen og blev Medlem af en Kommission angaaende Tøjhusets Adskillelse fra Landetaten.
 
Kaas (mur), Wolfgang kontreadmiral (I52246)
 
7488 Mortensdatter, Malena (I6532)
 
7489 Yrke: Sliperiarbeider Pettersen Strøm, Einar Leonard (I69697)
 
7490 Yrke: Snekker Sivertsen, Alfrida (I4260)
 
7491 Yrke: Snekker Danielsen, Johannes (I4762)
 
7492 Ysland gnr.102 Haugen brn.1) Joensen Tørstad, Joen (I15424)
 
7493 Yttergården (lno. 243), Vedøya & Stora, Hitra Olsen Wedø, Benjamin skolemester (I14939)
 
7494 Ættesmedlemmene skiftet visst på å oppholde seg ute på Veidholmen og inne på Aspa. En svær røykstue som oppnådde å bli kalt “Herrestuen” eller “Kongsstuen”.
Presten Hans Grøn Bull skrev om den 213 år etter at den var bygd:
“….Tømmeret er Gandske overordentlig langt og bredt. Aabningen til Døren udgjør kun 3 1/2 Stok i Bredde, dog sagde de, at Karl paa Hest har redet derigjennem, men da maatte han vist bukke sig.
Nok, Tømret er overmaade stor og godt vedligeholdt. I stedet for Mose skal det være tættet med fint rødt Klæde, som nu vilde koste 4 Rdlr. Alen. Bevis, at rige og anseelig Folk have i gamle Dage beboet Gaarden….”.  
Torstensen Aspa på Veien, Auden (I2911)
 
7495 Øllegaard var gift med Sigvard Gabrielsen Akeleye, til Krenkerup og Kambo i Norge. Nettelhorst, Øllegaard Gerlofsdatter (I50872)
 
7496 Øllegard Nettelhorsts barn er omtalt i et brev datert 15 Mar 1651, der det fremgår at hun hadde sønnen Gabriel og døtrene Else og Viveke med Sigvard Akeleye (Norske Rigs-Registranter, B. 10: 1650-1653, side 163). Nettelhorst, Øllegaard Gerlofsdatter (I50872)
 
7497 Østre Oktogonkapell ligger i Nidarosdomens hovedakse like bak høyalteret i Oktogonen, dvs. helt ute i den ene enden av kirkebygget, som er merket (1) øverst på planen til høyre her: https://snl.no/Nidarosdomen. Gravstedet har en litt viktig posisjon i norsk middelalderhistorie: https://no.wikipedia.org/wiki/St._Olavs_skrin + https://www.nrk.no/viten/er-dette-olav-den-helliges-grav-1.11557513.

Anne Urup kjøpte i 1650 østre oktogonkapell i Nidarosdomen som gravsted for mannen og seg selv. Det ble bygd et gravkammer under gulvet, dekt med en gravplate i rød kalkstein. Familien Budde kom til å bli den eneste ikke-geistlige aristokrati som fikk en familiegrav innenfor koret i domkirken. Som et løfte fra 1670, skulle graven etter deres død aldri åpnes, noe som senere ble brutt av Domkapitlet.

Generalmajor Vincents Budde (1660-1729) ville bli gravlagt der, da han så på seg selv som "en fjern slektning av dem", og Domkapitlet gikk med på det. Hans kone Armegaard Margrethe von Gabel ble bisatt i det Buddeske gravsted i 1734.

Gravplaten befinner seg i dag i domens likkjeller i vestskipet, og ble fjernet fra østre oktogonkapell i forbindelse med kroningen av kong Karl Johan XIV i 1818. Det er senere påvist med høy sannsynlighet at Olav den Hellige også ligger under østre oktogonkapell.

Kilde: "Domkirken i Trondheim - bind III" - Trygve Lysaker (1973). Side 225.

http://www.gravstenogepitafier.dk./trondhjem.htm.

Kommentar: Fjerningen av graven skyldtes kanskje at det ikke passet den nye fransk-svenske kongen å ha en dansk-tysk familie så fremtredende plassert på dette historisk viktige stedet?
(Odd Roar Aalborg - sannsynlig etterkommer i 10. ledd.)

Tillegg 10.01.2021:
I andre del av programmet "Olav" på NRK TV 1 i kveld fremmes en russisk teori om at Olav Haraldsson ved sitt besøk hos storfyrst Jaroslav den vise i Kiev rundt 1030 kan ha blitt far til storfyrstinne Ingegjerd Olofsdotters sønn storfyrst Vsevolod 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Vsevolod_I_av_Kiev, som blir født på den tiden. Den svenske prinsessen Ingegjerd er Olavs tidligere kjæreste, men hun blir av politiske grunner giftet bort til storfyrsten, og Olav får i stedet søsteren Astrid Olofsdotter til ekte. Skulle teorien være riktig, vil nok antall anelinjer tilbake til Olav Haraldsson øke en del for Anne Urup. Hittil går de via Olav og Astrid sin datter Ulvhild i Tyskland, men her nevnes en mulig kombinert "halvbror + fetter" av Ulvhild også! Altså ikke langt unna helbror. (Odd Roar Aalborg.) 
Axelsdatter Urup, Anne (I52524)
 
7498 Øvrige 9: Jens, Guri, Anne, Samuel, Jakob, Mikkel, Peder, Morten, Mette. Jenssen Klingenberg Amble, Peder (I3366)
 
7499 Åge Flatvals barn gravlegges i 1753. Antagelig er det Åge Ågesen, siden han ikke nevnes senere. (KB s. 227 høyre nr. 12.) Ågesen Flatval, Åge (I54167)
 
7500 Ågot (1758–1842), Anne (1759–), Ingrid (1761–), Erik (1763–1813), Ola (1765–1849), Kari (1766–), Ola (1771–), Mari (1773–1862), Marit (1775–1802), Ragnhild (1777–1867), Ingeborg (1780–1839). Familie F23397
 

      «Forrige «1 ... 146 147 148 149 150 151 Neste»