Det har oppstått en feil i TNG programvaren. Dette kan skyldes et konfigurasjonsproblem, en ufullstendig oppgradering eller en programfeil. Hvis du er eieren av nettstedet, kan du kontakte TNG systemstøtte for å få hjelp med dette problemet. Vennligst kopier spørringen under og lim den inn i meldingen.

Spørring: SELECT display, tng_xnotes.note as note, tng_notelinks.eventID as eventID, tng_notelinks.xnoteID as xnoteID, tng_notelinks.ID as ID, noteID FROM tng_notelinks LEFT JOIN tng_xnotes on tng_notelinks.xnoteID = tng_xnotes.ID AND tng_notelinks.gedcom = tng_xnotes.gedcom LEFT JOIN tng_events ON tng_notelinks.eventID = tng_events.eventID LEFT JOIN tng_eventtypes on tng_eventtypes.eventtypeID = tng_events.eventtypeID WHERE tng_notelinks.persfamID="I1806" AND tng_notelinks.gedcom="1" ORDER BY eventdatetr, tng_eventtypes.ordernum, tag, tng_notelinks.ordernum, ID

User 'hitterslekt' has exceeded the 'max_queries_per_hour' resource (current value: 360000)