profile_image
Trond Hvit (Aspa)[1]

Mann

person
Person

Navn

Trond Hvit (Aspa)  [5, 6, 7]
 • Trond er muligens en Ivarsson eller en Toraldesson. Det er trolig at han giftet seg til gården Aspa.
  Det er steile fronter blant sentrale slektsforskere i nettdebatten 2007 angående farsnavnet til denne Trond. [2, 3]
 • Klaus Johan Myrvoll publiserer nye opplysninger om Aspa-slekten: http://www.genealogi.no/jordegods-som-kilde-til-slektskap/. [4]

Kjønn

Mann

Fødsel

 • Trond kan være født så tidlig som 1370-80

Barn

Trond er far til Trondssønnene Olav, Ivar og Arne. Hans sønn Olav blir erkebiskop.

Beskrivelse

Finn Oldervik lanserer en hypotese om at Trond er Trond Ivarson, som er Erkebispens rådsmann på Bremsnes (rett ut fjorden fra Aspa), og dermed knyttet til erkestolen. Han Forvalter kirkeinntektene på Nordmøre sammen med sin "måg" ("Måg" betyr et inngiftet mannlig familiemedlem) Toralde (antatt identisk med Toralde Gunnarsson Kane).  [4, 8, 9]
 • Hvis Trond er en Ivarsson, så er muligens Adalis Erlingsdatter hans mor? [4]

Beskrivelse

Tore H Vigerust argumenterer derimot for at Trond var Trond Toraldesson, som var 3. generasjon i en ridderslekt med tilknytning til Bjørgvin.
Tore Vigerusts sterkeste argumentet for at Trond er en Toraldesson er at sønnen, erkebiskop Olav Trondsson kjøpte godset av fadersøster si, Kristine Toraldesdotter.

Gård

19 Sep 1460 Bergen, Vestland location_on  [10]
Sønnen, erkebiskop Olav Trondsson kjøpte godset av fadersøster si, Kristine Toraldesdotter.
Fadersøster Kristin Toraldsdotter kunngjør at hun på grunn av gjeld hun har pådratt seg etter sin manns død, har solgt mester Olav Trondsson, erkebiskop i Nidaros, Aspa-godset på Nordmøre, med gardene Aspa, Bogsaspa, Berg, Leira, Stein, Tevik(?) og andre jordeparter, som i alt gir en rente på 12 spann årlig.

Notat

Trond Gardarsson er erkebiskop fra 1371 til 1381. Han etterfølger Olav og Arne. Her er det en viss navnelikhet med den senere erkebispeslekten tilknyttet Aspa, så en eller annen sammenheng bør ikke helt utelukkes, dvs. slektskap og/eller oppkalling. Trond er erkebiskop på den tid Trond Ivarsson blir født eller litt før, så en oppkalling av ham, er vel en nærliggende mulighet. I så fall er gjerne også Trond Ivarssons far ganske nært knyttet til erkestolen på et eller annet vis.  [4, 11, 12]

Navn

"Fadersøster Kristine Toraldesdatter":
Kan begrepet fadersøster brukes litt utvidet på denne tid og i så fall også om en svigerinne til faren? Ekteskap med avdøde søskens gjenlevende ektefeller i eldre tid er strengt forbudt - nettopp fordi de blir regnet som "søsken". En slik tanke kan gi rom for andre løsninger enn de mest opplagte. Dermed kan Kristine Toraldesdatter (Smørhette) være helsøster, halvsøster eller muligens inngiftet søster til Trond (Toraldesson eller Iverson) Aspa. Hvis hun ikke er søster til Trond, så kan Tronds patronym være Ivarsson, og Adalis Erlingsdatter er muligens hans mor (navnet Adelus kommer i bruk mye senere i Aspa-miljøet på Hitra). Dermot forekommer ikke navnene Erling eller Toralde i det hele tatt i Trondssønnenes etterslekt.

"Fadersøster Kristine Toraldesdatter" skal ha vært gift fire ganger og hennes første ektemann er Svein Arnesson Aspa, mens hennes siste mann var væpneren Herlaug Petersson.  [4]

Død

 • Trond kan være død ca 1440-50.

family_restroom
Familie
Jorann Aslaksdatter av Aspa
f.ca 1380, Aspa, Tingvoll location_on
  [13]

Ekteskap

Ja, ukjent dato

Barn

 1. NN Trondsdatter Aspa
 2. Erkebiskop herr Olav Trondsson
69 år
f.ca 1405, Nordmøre location_on
d.25 Nov 1474, Roma, Italia location_on
 3. Arne Trondsson til Husby
65 år
f.1405, Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal location_on
d.1470, Husby, Todalen, Møre og Romsdal location_on
+4. Ivar Trondsson av Aspa
85 år
f.1410
d.1495, Aspa, Tingvoll location_on

place
Hendelseskart

Link til Google Maps Gård

Bergen, Vestland

description
Kilder
 1. format_quoteS1084 Roaldset, Ottar, Gards- og ættesoge for Straumsnes III, (Tingvoll sogelag), https://www.nb.no/items/dc83bab05fe74da639155b6f39ac950a?page=447&searchText=%20Straumsnes.
 2. format_quoteS983 Nasjonalbiiblioteket (nb.no), https://www.nb.no/items/e9ff6f51bfa8aee33449461a4fd17e47?page=0&searchText=Tore%20Vigerust.
  Aspa-seminaret (1997), Kane.benkestokk.teiste forlag, isbn 8291870004
 3. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/137584-52152-trond-ivarsson-på-nordmøre-–-far-til-brørne-erkebiskop-olav-ivar-og-arne/.
 4. format_quoteS33 Odd Roar Aalborg.
 5. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/105414-19683-trond-i-aspa-1400/.
 6. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/665-hr-toralde-sigurdsons-ætt-smørhatt/?page=2.
 7. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=62746.
  Hva het far til erkebiskop Olav Trondsson?
 8. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/137584-52152-trond-ivarsson-på-nordmøre-–-far-til-brørne-erkebiskop-olav-ivar-og-arne/.
 9. format_quoteS1044 Finn Oldervik.
 10. format_quoteS989 www.dokpro.uio.no, http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=17335&s=n&str=.
 11. format_quoteS805 Norsk Biografisk Leksikon, Dybdahl, Audun. (2009, 13. februar). Trond Gardarsson. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 21. juli 2018 fra https://nbl.snl.no/Trond_Gardarsson.
 12. format_quoteS887 DenKatolskeKirke, http://www.katolsk.no/organisasjon/mn/erkebiskoper/18.
 13. format_quoteS983 Nasjonalbiiblioteket (nb.no), https://www.nb.no/items/e9ff6f51bfa8aee33449461a4fd17e47?page=0&searchText=Tore%20Vigerust.
  Aspa-seminaret (1997), Kane.benkestokk.teiste forlag, isbn 8291870004