profile_image
Auden Torstensen Aspa på Veien[1, 2, 3]

Mann Ca 1530 - etter 1588 (1595)

person
Person

Navn

Auden Torstensen Aspa på Veien  [4, 5, 6, 7]

Kallenavn

"Ouden i Aspen" "Auden Torsteinson på Veien"

Kjønn

Mann

Fødsel

ca 1530 Aspa, Tingvoll, Nordmøre location_on
 • Det finnes de som har han født så tidlig som 1515.

Eiendom

1572 Veidholmen, Smøla location_on
Erkebiskop Olav Trondsson og hans bror Iver Trondsson i Aspa ga 1473 jordegods i gave til Nidaros domkirke for 30 år, som de blant annet hadde kjøpt av sin fadersøster fru Kirstine Toraldesdotter. Det skulle ta lang tid før godset ble ført tilbake til slekta.
Auden (Ouden) Torsteinson tok over på Veien eller Veidholmen utenfor Smøla etter faren, Torstein Eriksson. Ouden bodde på Veidholmen i 1572 da han reiste sak for å ta igjen jordegodset fra domkirken. Han tapte.

Eiendom

1578 Trondheim location_on
Det var først da “erlig suend Ouden Torsteinsøn i Aspen” bragte eiendomsssaken inn for Herredagen i Trondheim 1578 at saken kom i orden og jordegodset ble ført tilbake til slekta.

Eiendom

1584 Aspen location_on
Ouden Torstensøn fikk Øvre Aspen. Han bygde den kjente herrestuen eller kongestuen i Aspen i Frei i 1584.
 • Ættesmedlemmene skiftet visst på å oppholde seg ute på Veidholmen og inne på Aspa. En svær røykstue som oppnådde å bli kalt “Herrestuen” eller “Kongsstuen”.
  Presten Hans Grøn Bull skrev om den 213 år etter at den var bygd:
  “….Tømmeret er Gandske overordentlig langt og bredt. Aabningen til Døren udgjør kun 3 1/2 Stok i Bredde, dog sagde de, at Karl paa Hest har redet derigjennem, men da maatte han vist bukke sig.
  Nok, Tømret er overmaade stor og godt vedligeholdt. I stedet for Mose skal det være tættet med fint rødt Klæde, som nu vilde koste 4 Rdlr. Alen. Bevis, at rige og anseelig Folk have i gamle Dage beboet Gaarden….”.

Navn

Auden skrives til Veien på Smøla og til gården Aspa (Aspen) på Aspøya i Tingvoll.
Denne grenen av Aspa-ætta kalles ofte Veidholmen-ætta.

Død

etter 1588 (1595) Aspa, Tingvoll, Nordmøre location_on
 • Han nevnes siste gang i 1588.

group
Foreldre

Far

Torsten Eriksen på Veien (Aspa)
70 år
f.ca 1490, Aspa, Tingvoll location_on
d.ca 1560

Mor

Gudrun Jonsdatter
77 år
f.ca 1500
d.Jan 1577, Veidholmen, Smøla location_on

Famile ID

F1107 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie
Hustru Lisbeth
79 år
f.ca 1545, Brattvær, Smøla location_on
d.ca 1624, Åsgård location_on

Ekteskap

ca 1565

Barn

+1. Erik Audensen på Kvalvåg (Aspa), stiftsskriver
d.1655
+2. Iver Audensen Aspa (Veien)
d.1647, Aspa location_on
+3. Marit Audensdatter Aspa
d.1654
+4. Hustru Guri Audensdatter Aspa, godseier
55 år
f.Ca ?1570, Aspøya, Tingvoll, Nordmøre location_on
d.Ett 1624, Vikstrøm, Melandsjø, Hitra location_on
+5. Mille Audensdatter Aspa
80 år
f.Ca 1580
d.Ca 1660
+6. Synnøve Audensdatter i Lyngvær
68 år
f.Ca 1580, Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norge location_on
d.Ett 1647, Lyngvær, Sandøya, Aukra, Møre og Romsdal location_on
+7. Ingeborg Audensdatter på Åsgård (Aspa)
f.ca 1582
d.Ja, ukjent dato, Åsskard, Stangvik, Nordmøre location_on

place
Hendelseskart

Link til Google Maps Eiendom

Trondheim

description
Notater
 • https://digitaltmuseum.no/021018506834/aspa-aetta-toralde-sigurdssonns-segl-fra-1389-den-rike-og-mektige-aspa
 • Det er tre bautasteinar på Aspa. Eine steinen er omlag 6m høg, to er litt lågare. Vi kjenner ikkje funksjonen og føremålet med bautasteinane, som truleg er frå førkristen tid. Bautasteinane vart kåra til Tingvoll kommune sitt kulturminne i 1997. I nærleiken av bautasteinane er det gravhaugar som truleg er frå jernalderen, 500-1000 år e.Kr. Staden Aspa har og ei rik historie. Her heldt ei av dei mektigaste ættene i seinmiddelalderen til. Ætta hadde sterke band til Erkebispesetet i Nidaros, og var på Olav Engelbrektson si side då han flykta frå Norge i år 1537. Kilde: Tingvoll kommune.
description
Kilder
 1. format_quoteS50 Anton Eriksen Vikan.
 2. format_quoteS643 Store norske leksikon, Aspa Slekten. (2017, 21. november). I Store norske leksikon. Hentet 5. juli 2018 fra https://snl.no/Aspa-slekten.
 3. format_quoteS1023 Norsk slektshistorisk forening, http://www.genealogi.no/wiki/index.php/Aspa-ætta.
 4. format_quoteS979 Svein Tore Dahl, Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700, https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=197&searchText=Dahl%20geistligheten.
 5. format_quoteS310 Wikipedia.no, https://no.wikipedia.org/wiki/Aspa.
 6. format_quoteS983 Nasjonalbiiblioteket (nb.no), https://www.nb.no/items/e9ff6f51bfa8aee33449461a4fd17e47?page=0&searchText=Tore%20Vigerust.
  Aspa-seminaret (1997), Kane.benkestokk.teiste forlag, isbn = 8291870004
 7. format_quoteS1084 Roaldset, Ottar, Gards- og ættesoge for Straumsnes III, (Tingvoll sogelag), https://www.nb.no/items/dc83bab05fe74da639155b6f39ac950a?page=451&searchText=%20Straumsnes.