profile_image
Mille Audensdatter Aspa[1, 2, 3, 4]

Kvinne Ca 1580 - Ca 1660  (80 år)

person
Person

Navn

Mille Audensdatter Aspa  [1, 5]
 • Skrives også til Veien (Veidholmen-ætta)

Kallenavn

"Milde Oudensdatter"

Kjønn

Kvinne

Fødsel

Ca 1580
 • Om hun var født i 1580, ble hun mor siste gang 47 år gammel.

Eiendom

Eier av Valslag i Hemne og Østre Heim. Mille eide også 15 mællag i Eiksundbygda , Sætre i Gursken, Torvik i Hærøy, halve Riksheim og halve Straumsheim, begge i Sykkylven.  [1, 5]
 • Kommentar: Eiendommene i Eiksund og Sykkylven overtas vel antagelig fra hr. Torkel Sjursens slekt. Kan det være slik at disse kommer i hr. Mikkel Kristensens eie via hans første ektefelle, og at de senere overføres til hans neste kone når hun blir enke etter hr. Mikkel? [3]

Notat

27 Mar 1593
Broren Iver Audensen Aspa nevnes i et diplom datert 27 Mar 1593, der han omtales som svoger til hr. Michel Christensen, Milles første mann.
 • Dette svogerskapet kan neppe gå via Mille Audensdatter, siden hun da må være for ung til å være hr. Mikkels ektefelle.
  Det fremgår av at hun får barn så sent som i 1627. [3]

Notat

1618  [6]
1618 nevnes at Milde Hr. Michels bygsler 1/2 øre i gården Svanem. I sagskatten 1618 nevnes Mille sl Hr. Mikkels.

Gårdkjøp

1638 Haugesund, Sunnhordaland location_on
I 1638 kjøpte Milles mann, Hr. Melchior Falck, 4 laupar smør i gården Eidsvåg i Fjære skipreie i Sunnhordland, med ødegårdene Økland og Løyning av Hr. Isak Sjursen til Ørland prestegjeld (Dale 2008). Mille er tante til Isak, så dette odelsgodset helt sør i Sunnhordaland kan i følge Dale (2008) være arv etter Aspa-ætta.

Gårdkjøp

1641 Sunnhordland (Sveio ved Haugesund) location_on  [5, 7]
I følge Dale (2008) kjøpte Mille 4 laupar smør og 3 våger korn i gården Ulveraker i Fjære skipreide av søstersønnen Auden Sjursen. Mille er altså moster (tante) til Auden, så dette odelsgodset helt sør i Sunnhordland kan være arv etter Aspaætta (i følge Dale 2008), dersom hr. Torkel Sjursen på morsiden er av Aspa-ætta.
 • Kommentar: Heller ikke helt usannsynlig at det kan komme fra hr. Torkels familie. Gårdene Eidsvåg og halve Ulveråker er nevnt i to kjøpebrev hhv. i "1444" og "1457" uten oppgitt kjøper. En avskrift av disse fra før 1557 bekreftes av biskop Geble Pedersen, kannik Mogens Jonsen og rådmann Rasmus Hansen, alle i Bergen. Årstallene i Valestrandboka er nok en oversett korrekturfeil, så de skal være 1544 og 1557(1547?), dvs. etter reformasjonen. Det at en biskop og en kannik bevitner, tyder på at det dreier seg om kirkegods, som på salgstidspunktet vel ikke er belagt med noen odel. Det viktige spørsmålet her er hvem som kjøper og hvordan gårdeierskapet senere kommer nordover til Hitra. Kan det kanskje finnes opplysninger om hvem som betaler eiendomsskatten for de to gårdene i de mellomliggende tiårene? [3]
 • Før 1536 fikk kirka mye gods som sjelegaver, for å lette lette overgangen til himmelriket for giverne. Ved reformasjonen i 1537 falt forutsetningene for disse gavene bort, og arvinger kunne etter hvert kreve godsene tilbake. En del gods var også gitt som gave i en tidsbegrenset periode (som vi kjenner fra Aspaslekta). Så odelsgods ble til kirkegods som etter reformasjonen kunne kreves tilbake av giverens arvinger (altså på odel og trolig mot et vederlag).

Notat

28 Nov 1642 Kvalevåg i Tingvoll location_on
Melchior Jacobsøns enke underskrev på Kvalevåg i Tingvoll 28 Nov 1642 sammen med sin sønn Michel et makeskiftebrev.

Eiendom

1644 Hemne - Sagskatt location_on  [8]
1644-1645 var det Hustru Milde Oudensdotter sal. Herr Melchior som hadde teke over dei to sagene som sønnen Herr Michel før hadde betalt skatt for.

Gårdkjøp

1645 Sunnmøre location_on  [9]
Etter sin siste manns død kjøper Milde i følge Dale (2008) opp mye jordegods på Sunnmøre, som tidligere hadde vært eid av de beslektede Torkelsætta og Gudbrandsætta. I 1645 skatter hun av 12 og 1/2 våger fisk, 50 mællag, blant annet under Valle og Rovde skipreide. Trondheimsborgeren Niels Nielsen skatta av 11 og 1/2 mællag og Adrian Rochertsen Falck på Hitra skatta av 6 mællag i det samme jordegodset. Er det mulig at begge to var gift i slekta til Torkel Sjursen, og derfor inngift i Aspa-ætta? I følge Dale (2008) kan Mille ha beste odel i jordegodset til Torkelsætta og Gudbrandsætta. Mille sin intervensjon i disse godsene viser iallefall en nær sammenheng. Det er også i følge Dale (2008) mulig at Mille (eller en av Milles to menn) ætter fra Torkelsætta og Gudbrandsætta. Nå argumenteres det (her på Hitterslekt) for at Torkel Sjursen på morsiden er av Aspa-ætt, som dersom er riktig, kan være forklaringen på Milles intervensjon i dette godset.
 • Kommentar: Er ikke like gjerne forklaringen at Mille (til dels representert av sin ektemann), som tydeligvis har råd til å sitte med en del jordegods, kjøper eiendommene på Sunnmøre og i Sunnhordland fra slektninger som trenger midler til andre ting?
  En annen mulighet er at den ukjente hustru Lisbet "av en kjent slekt på Sunnmøre", som er mor til Guri og Mille Audensdøtre, kan ha odel i de aktuelle eiendommene der sør. (Kfr. gårdene i Sveio: For en del år siden tenkte jeg på muligheten for at hun, hvis hun skulle være en Eriksdatter, kunne være datter av adelsmannen Erik Orm i Sunnhordland, med nær kontakt til erkebispens miljø, men ingen passende Lisbet nevnes der, så det er lite trolig.) [3]

Notat

1639-1657
Etter Melkiors død i 1639 nevnes hun stadig i lensregnskapene frem til 1655, men etter dette år bare sporadisk. Hun nevnes også i 1657 [NRR. XII, s. 38].

Slektskap

Her på Hitterslekt er Hr. Torkel på morsiden ført som etterkommer av Berdora Ivarsdatter Aspa. Mille Audensdatter Aspa er selv etterkommer av Sunniva Ivarsdatter Aspa, som er søster til Berdora. Selv om det kun er en hypotese (altså ikke er dokumentert og kildebelagt), er det kanskje en viss mulighet for at herr Torkel Sjursen i Hemne og Mille Audensdatter Aspa er firmenninger og tilhører samme slekt. Dette kan forklare Milles intervensjon i gods som tidligere har tilhørt slekten til herr Torkel i Hemne.

Død

Ca 1660

group
Foreldre

Far

Auden Torstensen Aspa på Veien
f.ca 1530, Aspa, Tingvoll, Nordmøre location_on
d.etter 1588 (1595), Aspa, Tingvoll, Nordmøre location_on

Mor

Hustru Lisbeth
79 år
f.ca 1545, Brattvær, Smøla location_on
d.ca 1624, Åsgård location_on

Ekteskap

ca 1565

Famile ID

F4383 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie 1
herr Mikkel Kristensen af Hevne
68 år
f.ca 1550
d.1618, Heim location_on

Ekteskap

ca 1605 Dolm, Dolmøya, Hitra location_on  [6, 10]
 • Gift mellom ca 1600 og 1610.

Barn

+1. Auden Mikkelsen, sagbrukseier Hemne
f.Ca 1600, Heim location_on
d.Ja, ukjent dato, Heim location_on
+2. Steen Mikkelsen, af Leira
f.Ca 1600, Kyrksæterøra, Heim location_on
d.Ja, ukjent dato, Leira, Leirfjorden, Tustna, Aure, Nordmøre, Møre og Romsdal location_on
+3. Beret Mikkelsdatter af Hevne
f.ca 1605, Hitra prestegjeld location_on
d.Ja, ukjent dato, Hitra prestegjeld location_on
+4. Lisbeth Mikkelsdatter
65 år
f.Ca 1618, Heim location_on
d.1683, Trondheim location_on

family_restroom
Familie 2
Melchior Jacobsen Falck
46 år
f.Ca 1593, Giske, Møre og Romsdal location_on
d.16 Mai 1639, Rovatnet, Hemne, Hitra prestegjeld location_on

Ekteskap

25 Aug 1619 Hemne kirke, Kyrksæterøra, Heim location_on

Ekteskap

25 Aug 1619 Kirksæter, Kyrksæterøra, Heim location_on
 • Mille var enke etter herr Melchior Jacobsen Falchs forgjenger i embedet, herr Michel Christensen. Mille og Melchior giftet seg i Hemne.
  De fleste som betydde noe i Trondheim var invitert, også biskop Anders Årreboe, som senere ble avsatt pga sin lettsindighet under disse bryllupsfestlighetene.

Barn

+1. herr Michel Melchiorsøn Falck, sogneprest
40 år
f.Ca 1620, Kirksæter, Kyrksæterøra, Heim location_on
d.23 Jun 1660, Melhus, Trøndelag location_on
+2. Margrethe Melchiorsdatter Falck
33 år
f.1625, Kirksæter, Kyrksæterøra, Heim location_on
d.Ca 1658, Ansnes, Hitra ( ? ) location_on
+3. Gunille Melchiorsdatter Falck
35 år
f.6 Jan 1627, Hitra location_on
d.23 Feb 1662, Heim location_on

place
Hendelseskart
description
Kilder
 1. format_quoteS979 Svein Tore Dahl, Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700, https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=197&searchText=Dahl%20geistligheten.
 2. format_quoteS50 Anton Eriksen Vikan.
 3. format_quoteS33 Odd Roar Aalborg.
 4. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/119746-34202-mille-audunsdtr-i-hemne-kor-gammal-var-ho-siste-gongen-ho-vart-mor/?page=2.
 5. format_quoteS1059 Sunnmøre historielag, http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/4732/.
  Dale, Bjørn Jonson (2008), Gudbrand Berdorson i Vik. Den siste sunnmørsridderen? Opphav og etterslekt. Sunnmøre historielags Årbok 2008, side 117-149.
 6. format_quoteS979 Svein Tore Dahl, Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700, https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=195&searchText=Dahl%20geistligheten.
 7. format_quoteS1078 Gards- og ættesoge for Sveio - B. 1., 22, 140.
 8. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/113707-28092-slekten-til-herr-torkel-sjursen-i-hemne-kfr-tema-27339/?page=10.
 9. format_quoteS1059 Sunnmøre historielag, http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/4732/.
  Dale, Bjørn Jonson (2008), Gudbrand Berdorson i Vik. Den siste sunnmørsridderen? Opphav og etterslekt. Sunnmøre historielags Årbok 2008, side 136-137.
 10. format_quoteS1096 Forum arkivverket.no, https://forum.arkivverket.no/topic/119746-34202-mille-audunsdtr-i-hemne-kor-gammal-var-ho-siste-gongen-ho-vart-mor/.
  Innlegg 13 av John Sundsby 18.11.2005.