profile_image
Sigvard Gabrielsen Akeleye[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Mann 1584 - 1659  (75 år)

person
Person

Navn

Sigvard Gabrielsen Akeleye  [7, 8]
 • Skrives til Krenkerup og Kambo i Norge.

Kallenavn

Sivert Gabrielssøn til Kambo

Kjønn

Mann

Fødsel

25 Mar 1584 Torkildstrup (Falster), ?Fyn, Danmark location_on

Aneoversikt

https://finnholbek.dk/verticalchart.php?personID=I41680&tree=2&generations=  [9]

Notat

14 Apr 1644 Elfsborg. Bohuus location_on
Sigvard Gabrielssøn [Akeleye] fik Brev, at eftersom hans Hustrus Fader, afgangne Gerlof Nettelhorst, naadigst var bevilget en Toldbod udi Svinsund at maatte opbygge, som skulde koste 800 Daler, hvilken endnu ikke var forferdiget, mens samme 800 Daler endnu at staa paa Akersbuus, at han samme 800 Daler strax skulde afhente og dennem imod billig Kvittering lade levere paa Trefoldighed ved Gottenbrill for Elfsborg. Baabuus 14 April 1644:. T. Vll. 201 (NRR8, side 318-319)

Yrke

1612-1659 Norge location_on
Adelburs (1609) og Skibshøvedsmand (1611). Allerede 1611 forekommer han som Skibskapitajn eller Skibshøvedsmand, med hvilken første Titel han siden hyppig nævnes, i alle Fald lige til 1647. 1612 træffes han første Gang i Norge paa Udskrivning af Baadsmænd i Bergens og Stavanger Len. 1614 var han ansat som Lieutenant paa Elfsborg og synes kort efter at have bosat sig i Norge. Ved sitt første ekteskap med Else Galde, til Nygaard i 1617 ble han lensherre paa Vernø Kloster med Nygaard, Ingedals Skibrede og Skiberg i Norge. Toller i Moss: 1633 udnævntes han til Tolder og Sisemester paa Moss, i hvis Nærhed Sædegaarden Kambo ligger, som han havde kjøbt 1631, og som senere omtrent i et Aarhundrede tilhørte hans Efterkommere. Indtil denne Tid har han i Regelen været skrevet til Fædrenegaarden Krængerup, hvori han formentlig har været Medejer med nogle af sine mange Søskende.
Kommissær sønnafjells 1640 og utkommanderet som Viseadmiral, i krigen 1645. 1640 benævnes han Kommissarius søndenfjælds i Anledning af Opsynet med Defensionsskibene og 1645 ved en enkelt Lejlighed Viceadmiral. I 1647 søgte Sigvard forgjæves at erholde tilbage sin første kones sætegård Nygaard i Glemminge Sogn (Østfold), ved Mageskifte fra Kronen. 1648 mødte han ved Frederik III’s Hylding i Christiania. Han var en i offentlige og private Hverv hyppig anvendt Mand som Medlem af Kommissioner og Slotslove, ved Skifter, Værgemaal osv., hvilket vistnok maa vidne om anerkjendt praktisk Dygtighed.

Død

5 Aug 1659 Oslo location_on
 • Død 1659 som en rig og anset Mand.

Begravelse

27 Aug 1659 Oslo location_on

group
Foreldre

Far

Mor

Ekteskap

Ja, ukjent dato

Famile ID

F17760 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie 1

Ekteskap

1617

family_restroom
Familie 2

Ekteskap

Ca 1637

Barn

 1. Anne Catrine Sigvardsdatter Akeleye
 2. Vibeke Sigvardsdatter Akeleye
d.1682
+3. Gabriel Sigvardsen Akeleye, til Kambo
39 år
f.ca 1638
d.9 Feb 1677, Kambo (Rygge), Østfold, Norge location_on
 4. Else Sigvardsdatter Akeleye
27 år
f.26 Apr 1638, Vernø kloster, Norge location_on
d.19 Mar 1666, Nandrup, Danmark location_on

family_restroom
Familie 3

Ekteskap

Ett 1647

photo_library
Våpenskjold
place
Hendelseskart
description
Kilder
 1. format_quoteS1038 danbbs.dk, http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adelsaarbog/Akeleye_Rettelser.htm.
 2. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/212882-hvem-er-moren-til-øllegård-sigvardsdatter-akeleye-fca-1642-gift-med-egidius-grodt/?tab=comments#comment-1791920.
 3. format_quoteS310 Wikipedia.no, https://no.wikipedia.org/wiki/Akeleye.
 4. format_quoteS872 Dansk Biografisk Leksikon, Jexlev, Thelma: Akeleye i Dansk Biografisk Leksikon på lex.dk. Hentet 1. januar 2022 fra https://biografiskleksikon.lex.dk/Akeleye.
 5. format_quoteS643 Store norske leksikon, Akeleye. (2017, 21. november). I Store norske leksikon. Hentet 25. august 2018 fra https://snl.no/Akeleye.
 6. format_quoteS310 Wikipedia.no, https://no.wikipedia.org/wiki/Værne_Kloster.
 7. format_quoteS872 Dansk Biografisk Leksikon, http://runeberg.org/dbl/1/0182.html.
  Prosjekt Runeberg: Dansk biografisk Lexikon / I. Bind. Aaberg - Beaumelle / 164 (1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
 8. format_quoteS309 Lokalhistoriewiki.no:, https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Sigvard_Gabrielsen_Akeleye.
 9. format_quoteS865 Finn Holbeks slektssider, https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I41680&tree=2.