profile_image
Anders Nielsen Riiber, godseier og kjøpmann[1, 2, 3, 4]

Mann 1610 - 1691  (81 år)

person
Person

Navn

Anders Nielsen Riiber
 • Prestesønn fra Ribe i Danmark. Han tok det som skulle bli slektsnavnet etter hjembyen Ribe.

Suffiks

godseier og kjøpmann

Kallenavn

Andreas Riber

Kjønn

Mann

Fødsel

1610 Ribe, Esbjerg, Danmark location_on
 • Han ble ført som 54 år i manntallet 1664. Han kan vel ha vært født så tidlig som 1603.

Eiendom

1641 Ansnes, Hitra location_on  [3, 5]
Bygslet Ansnes fra 1641. Eier av det enorme Ribergodset som på det meste (på 1680-tallet) besto av over halvparten av all jordeiendom på Hitra og Frøya.

Eiendom

1648 Halten, Frøya location_on
Anders Riiber reiste sammen med to andre partisipanter til København og fikk bygslet "de ubeboede øde øer" av kongen, mot en årlig avgift. Eiendommen Froan besto av nær 100 øyer, holmer og skjær, som strakte seg over en 5 mils havstrekning opp mot Halten.

Notat

1661 Ansnes, Hitra location_on  [6]
Han er listet som borger i Trondheim og kjøpmann på Ansnes i 1661, 1664, 1683 og 1690. Han var blant de borgerne som skattet mest på Hitra i 1661 og i Trondheim 1683.

Folketelling

1664 Ansnes, Hitra location_on  [7]
https://media.digitalarkivet.no/view/35526/73

Eiendom

1668 Hitra Tinglag location_on  [6, 8]
https://media.digitalarkivet.no/view/39119/76
 • Hans jordegods listes i matrikkuleringen 1668. Det viktige fiskeværet Titran kjøpte Anders Nielsen Riiber av prestesønnen Hans Hansen Bernhoft før 1668.

Eiendom

1687 Hitra Tinglag location_on  [6, 9]
I 1687 listes Riibers gods på Hitra. Han hadde overtatt det meste av Anders Rasmussens jordegods, inkludert fiskeværene Sula og Kvenvær. Fiskeværet Titran eide han alt i 1668, så han kontrollerte nå Kvenvær, Titran, Sula og Froan med Halten. Det alene var et stort jordegods med fire kirker (kapell).
 • https://media.digitalarkivet.no/view/47943/89
 • Etter svigermoren Mille Audensdatter hadde han arvet halve Vaslag og halve Melland på Hitra. Meland var nå sønnen Melchiors morsarv. [6]
 • Frøya: Han eide/kontrollerte alle gårdene i dagens Frøya kommune, foruten Daløya (kongen/offisergård) og Rottingen (kirkegods).
  Fillan: Gårdene i Fillfjorden fra Ansnes til Utset foruten Jevika, Eide og Tranvikan. På Fjellværsøya eide han det meste av Akset og Mastad. Han eide Selvaag på Ulvøya og han eide Herøya.
  Han eide forøvrig gårder i Barmfjorden, Straumfjorden, øyene mellom Dolmøy og Bispøyan og mange av gårdene i det som skulle bli Kvenværsgodset til herr Rasmus Rosing. I Hemne eide han en god del gårder som han overtok fra kongen. [6]

Ekteskap

 • 1) Hvem var Andreas Riibers første kone? Gifter Anders seg med NN i 1644 på Hitra? Ved kopskatten for 1645 oppføres han uten ektefelle.
  2) Anders Nilssøn Riiber giftet seg med Margrete Melchiorsdatter Falch, på Hitra i 1646.
  3) Anders Nilssøn Riiber giftet seg med Inger Rasmusdatter Belter på Hitra i 1664.
 • Antakelsen om Anders Riibers første giftermål er basert på inskripsjonen på en sølvkanne som er omtalt i skiftet etter Anders Nilsen Ribers sønn, med inskripsjon lydende 'A.R. - S.B.H.'.
  Dette har dannet grunnlaget for spekulasjonen om at Anders Nielsen Riiber først var g.m. en Sara Bernhoft Hansdatter, hvis datter f. 1645 skulle ha blitt oppkalt etter moren, som kan ha dødd i barselseng.

Foreldre

Sønn av presten herr Niels Nielsen Riber (født ca 1560 i Ribe på Jylland i Danmark).  [3]

Notat

Segl - Hitra location_on
 • Man finner i hans periode som sorenskriver flere ganger hans underskrift og segl.
  Seglet er åttekantet og viser et skjold med et hjerte gjennomboret av to kryssende piler i nedre halvpart og tre stilkede blomster i vifteform i øvre halvpart og over skjoldet initialene A.N.R.

Yrke

Trondheim og Fosen (Hitra, Frøya og Hemne i Heim) location_on  [3, 10]
Sorenskriver i Fosen, handelsborger i Trondheim og godseier med sete på Hitra.
I følge lensregnskapene var Andreas Riber sorenskriver i Fosen i årene 1643 til 1655. I oversikt over sorenskrivere i Fosen tingrett var han sorenskriver fra 1645 til 1651.
Handelsborger i Trondheim 1661 og udeliggerborger (kjøpmann) på gården Ansnes i Fillfjorden på Hitra, hans hovedgård.
Overtok krongods etter eneveldets innføring i 1661, da kongen solgte store deler av sitt gods i Norge.
 • I ekstrakt av fogderegnskapene for 1654-55 nevnes at han hadde forordnet egen sorenskriver uten øvrighetens vitende.
 • I følge Ansneslandet søkte han i 1664 om bevilling for å drive handel fra Ansnes og løste utliggerborgerskap i Trondheim i 1665.
  Av et brev 1. februar 1665 fremgår det at Anders Nielsen var borger og handelsmann i Trondhjem og bosatt på Hitra.
 • Riiber ble ført som borger på Ansnes alt i 1661. Han var da blant de tre som ble skattet mest av alle borgerne på Hitra. [6]
 • Godseier: Trolig ble skjøtet på gårdene utstedt i 1666 av Uldrich Friderich Gyldenløve og kvalfiserte som kongeskjøte.

Død

16 Mai 1691 Ansnes, Hitra location_on

Assosiasjon

Assosiasjon

herr Hans Hvittus Hansen Bernhoft, sogneprest (Slektskap: Svoger, via fruene.)

family_restroom
Familie 1

Ekteskap

1644

Barn

+1. Sara Andersdatter Riiber
70 år
f.ca 1645, Hitra location_on
d.1715, Trondheim location_on

family_restroom
Familie 2
Margrethe Melchiorsdatter Falck
33 år
f.1625, Kirksæter, Kyrksæterøra, Heim location_on
d.Ca 1658, Ansnes, Hitra ( ? ) location_on

Ekteskap

1645 - 1649

Barn

+1. Gjertrud Andersdatter Riiber
44 år
f.1646, Ansnes, Hitra location_on
d.1690, ?Trondheim location_on
 2. Niels Andersen Riiber
51 år
f.1647, Ansnes, Hitra location_on
d.1698
+3. Margrethe Andersdatter Riiber
89 år
f.Ca 1648, Ansnes, Hitra location_on
d.1737, Uttian, Frøya location_on
+4. Mille Andersdatter Riiber
70 år
f.1650, Ansnes, Hitra location_on
d.Ca 1720, Trondheim location_on
+5. Melchior Andersen Riiber, kjøpmann og godseier
72 år
f.1653, Ansnes, Hitra location_on
d.1725, Vikan, Strømøya, Frøya location_on
 6. Anne Andersdatter Riiber
31 år
f.ca 1655, Ansnes, Hitra location_on
d.før 1686

family_restroom
Familie 3
Inger Rasmusdatter Belter
70 år
f.ca 1635, Danmark location_on
d.1705, Ansnes, Hitra location_on

Ekteskap

1664 Hitra location_on

Barn

 1. Anders Andersen Riiber
60 år
f.1664, Ansnes, Hitra location_on
d.1724, Ansnes, Hitra location_on
 2. Margrethe Andersdatter Riiber
22 år
f.ca 1665
d.ca 1687
 3. Rasmus Andersen Riiber
58 år
f.1666, Ansnes, Hitra location_on
d.før 1724

photo_library
Historier
Only-imgsrc
Ribergodset på Ansnes

Eigedomshistorie handlar om makt i samfunnet. Den som har eigedom, har også makt - slik var det før, og slik er det no. I andre halvdelen av 1600-talet får vi dette tydeleg demonstrert i norsk og dansk historie, og i vårt område er Ansnes heilt sentral i denne utvilinga.

place
Hendelseskart

Link til Google Maps Fødsel

Ribe, Esbjerg, Danmark

Link til Google Maps Eiendom

Ansnes, Hitra

Link til Google Maps Eiendom

Halten, Frøya

Link til Google Maps Notat

Ansnes, Hitra

Link til Google Maps Folketelling

Ansnes, Hitra

Link til Google Maps Ekteskap

Hitra

Link til Google Maps Død

Ansnes, Hitra

description
Kilder
 1. format_quoteS252 Hitraboka I, https://www.nb.no/items/6d5d3a545a395bc9c050da06015cf60d?page=251&searchText=Riiber.
  Fugelsøy, Maurits (1958), Hitra I, Kommunene
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008154
 2. format_quoteS271 Maurits Fugelsøy, Hitraboka II, https://www.nb.no/items/5246b3f54501c48b88e6ff7c702075b2?page=79&searchText=Riiber.
  Fugelsøy, Maurits (1962), Hitra II, Kommunene
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016111829001
 3. format_quoteS239 Krister Olsen, Ansneslandet - Folket og livet, (Historiefortelleren DA), side 19-21, 978-82-93071-04-4.
 4. format_quoteS1699 Lars Rottem Krangnes, Årbok for Fosen 2022, sid. 101-118.
 5. format_quoteS260 Svein Bertil Sæther/Kystmuseet, Fillan, side 20, 21.
 6. format_quoteS792 Påvist av Arne M Ulvnes.
 7. format_quoteS800 Folketelling 1664, Hitra, https://media.digitalarkivet.no/view/35526/73.
  RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 30: Fosen prosti, 1664-1666, s. 128-129
 8. format_quoteS1115 Digitalarkivet (Arkivverket), https://media.digitalarkivet.no/view/39119/60.
  RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, N/Nb/Nba/L0049: Fosen fogderi, 1668, s. 60
 9. format_quoteS1115 Digitalarkivet (Arkivverket), https://media.digitalarkivet.no/view/47943/89.
  RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R57/L3845: Fogderegnskap Fosen, 1687, s. 89
 10. format_quoteS1239 Fosen Tingrett, https://no.wikipedia.org/wiki/Fosen_tingrett.