profile_image
Ove Gerlofsen Nettelhorst[1, 2]

Mann Ca 1620 - Før 1649  (29 år)

person
Person

Navn

Ove Gerlofsen Nettelhorst  [3]

Kallenavn

Owe Willum, Offe, Offve

Kjønn

Mann

Fødsel

Ca 1620 Herregården Ous, Halden, Østfold location_on
 • Siden halvbroren (storebroren) Willum oppnevnes som verge for Owe i Aug 1643 er han da 24 år eller yngre (myndig ved 25 år) og er derfor tidligst født 1620.

Dåp

Ca 1620 Berg kirke, Halden, Østfold, Viken location_on

Mor

I følge Fugelsøy (Hitra 1, side 134) var Ove en sønn av Viveche Ovesdatter Bielche, som var datter av Ove Jenssøn Bielke til Austrått. Lensmann på Hitra, Gerlof Ovesen Nettelhorst, regnes som Ove Nettelhorsts sønn.  [4, 5]
 • Faren Gerlof Nettelhorsts hadde i sine eldre år et forhold til jomfru Mette Ottesdatter Bildt. I følge Fugelsøy (Frøyaboka II) er resultatet av dette forholdet Ove Gjerlovsen Nettelhorst. Her er det altså motstridende opplysninger i Fugelsøy Hitra I og Fugelsøy Frøyaboka II. Det er mest trolig at adelsmannen Owe (Offve) Gerlofsen Nettelhorst er oppkalt etter morfaren Owe (Aage) Bielche til Austråt. Navnet tyder altså på at det er Viveche Owesdatter Bielche som er moren til Owe, og hun er derfor oppført som mor. Det er likevel ikke umulig at Mette Ottesdatter Bildt er moren. Begge de mulige mødrene er etterkommere til rikshovmester Niels Henriksøn Gyldenløwe og Ingerd Ottesdatter Rømer til Autrått og begge er derved to av kong Håkon V Magnussons mange etterkommere.
 • Det er behov for mer forskning, for om mulig å avdekke Ove (Offve) Gerlofsen Nettelhorst liv og koplingen til hans sønn. Vi vet at storebroren og hans verge Willum var løytnant i Trondhjemsgaard fra 1632 til 1642 og det er ikke umulig at Willum hadde Hemne og Hitra som distrikt. Etterslekten til Ove skulle altså feste rot her. Hadde Owe vært med storebroren til Trondhjemsgaard?

Skifte

6 Aug 1643 Frederiksborg slott, Danmark location_on  [6]
Vergemaal ved faren Gerloffs skifte høsten 1643. Oves storebror Villum Nettelhorst ble oppnevnt som verge for Ove Nettelhorst.
 • Den 6 Aug 1643 gikk det ut en rekke likelydende kongebrev angående vergemaal for Gerloff Nettelhorsts barn, der de bemyndigede bes (befaledes) å innfinde seg ved Skifte etter Gerloff Nettelhorst for å ivareta barnas rettigheter.
 • Eksempel på kongebrevet: NRR8, side 288-289. Villum Nettelhorst... fik Brev, Gerlof Nettelhorsts Børns Skifte anlangendes. C. IV. V. G. t. Vid, eftersom med første Leilighed skal foretages Skifte og Deling efter afgangne Gerlof Nettelhorst, thi bede vi dig og naadigst befale saa og hermed Fuldmagt give, at du retter dig efter, naar samme Skifte foretages skal og du derom advares, at være overværendes tilstede og da at paatage dig os elskelige Ove Nettelhorsts Vergemaal, havendes ftittig Indseende, at hannem paa samme Skifte vederfares den Deel, Ret er, og naar Skiftet er overstanden, da hem~ Vergemaal at forestaa, som du agter at forsvare. Cum claus. consv. Frederiksborg 6 August 1643. T. VII. 168.

Død

Før 29 Jun 1649 ?Halden location_on
 • I følge et brev fra København, datert den 12 Jan 1650, til herrene Vincents Bildt og Peder Bagge opplyses det om at de i brev den 29 Jun 1649 (næstforleden Aar) hadde fått befaling om å ordne med skifte etter avdøde Hans og Ove Nettelhorst. [6]

Begravelse

Før 29 Jun 1649 Berg kirke, Halden, Østfold, Viken location_on

Notat

12 Jan 1650 København, Danmark location_on  [6]
 • NRR10, side 17 - Vincents Bildt og Peder Bagge fik Breve Hans og Ove Nettelhorst anlangendej. F. 111. V. Gr. t. Eftersom I sub dato Kjøbenhavn den 29 Juni udi næstforleden Aar haver bekommet vores naadigste Befaling, at skulle være Commissarier paa Skifte efter afgangne Hans og Ove Nettelhorst imellem deres efterladte Sødskende, og os nu underdanigst forebringes forbeto Commission af eder ikke endnu at være efterkommet, da bede vi eder og naadigst ville, at I værer tiltænkt den med forderligste at efterkomme og fyldestgjøre. Kjøbenhavn 12 Januar 1650. T. VIII. 135. (Conc. i Rigsarkivet.)

Skifte

Ett 12 Jan 1650 Ous Herregård, Halden location_on

Assosiasjon

Anne Axelsdatter Urup (Slektskap: Firmenning)

Assosiasjon

Karen Axelsdatter Urup (Slektskap: Firmenning)

Assosiasjon

Otte Gerlofsen Nettelhorst (Slektskap: Samme person?)

Assosiasjon

Mette Ottesdatter Bildt (Slektskap: Mulig mor?)

group
Foreldre

Far

Gerlof Nettelhorst
d.1643, Ous hovedgård, Halden, Østfold, Viken location_on

Mor

Viveke Ovesdatter Bielke
44 år
f.ca 1590, Austrått, Ørlandet location_on
d.etter 1634

Ekteskap

Ca 1614

Giftem

Nettelhorst ble gift omtrent 1614 med Viveche Bielche (søster til kansleren Jens Bielche til Austråt).

Famile ID

F14870 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie

Barn

+1. Gerlof Ovesen Nettelhorst
56 år
f.Ca 1642
d.1698, Honnes, Barmfjorden, Hitra location_on

place
Hendelseskart
description
Kilder
 1. format_quoteS806 Ovenstad, Olai, Militærbiografier - Den norske hærs officerer , http://www.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/.
  Ovenstad, Olai (1949), Militærbiografier - Den norske hærs officerer 1628-1814, bind 2
 2. format_quoteS156 Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Nettelhorst.
 3. format_quoteS861 Harald Leergaard, (1998), Slekten Nettelhorst – Etterkommere av Lambertus van Nettelhorst, Trondheim., Slekten Nettelhorst.
 4. format_quoteS795 Maurits Fugelsøy, Frøyaboka II, gårdshistorie, (Arbeidsnemnda for Frøyaboka), https://www.nb.no/items/85f7cf7e00db4bb3b5cd3c78e4cc961e?page=117&searchText=frøyaboka.
 5. format_quoteS252 Hitraboka I, https://www.nb.no/items/6d5d3a545a395bc9c050da06015cf60d?page=137&searchText=Bjelke.
 6. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/212882-hvem-er-moren-til-øllegård-sigvardsdatter-akeleye-fca-1642-gift-med-egidius-grodt/?tab=comments#comment-1791920.