profile_image
Eberhard von Nettelhorst

Mann - Før 1646

person
Person

Navn

Eberhard von Nettelhorst

Kjønn

Mann

Aneoversikt

1. Faren til Eberhard skal være Alexsander von Nettelhorst, gift med Maria von Galen.
2. Bestefar: Arnold von Nettelhorst, gift med Anna von Dumpidan.
3. Oldefar: Gjisbert van Nettelhorst (Dommer i Lochem. Han fikk lenet i 1419, solgte godset i 1424 og døde i 1470). Gift med (1) Margarethe von Amboten og (2) Sofia von Bottler. Arnold skal være barn etter Margarethe.
4. Tippoldefar: Steven van Nettelhorst (Dekonik, godseier Nettelhorst, Lochem, Nederland), som skal være sønn av Lambertus van Nettelhorst (godseier Nettelhorst, Lochem, Nederland).   [1]

Forfedre

Faren skal være Alexsander von Nettelhorst, gift med Maria von Galen.
Arnold von Nettelhorst, gift med Anna von Dumpidan.
Gjisbert van Nettelhorst (Dommer i Lochem. Han fikk lenet i 1419, solgte godset i 1424 og døde i 1470). Gift med (1) Margarethe von Amboten og (2) Sofia von Bottler. Arnold skal være barn etter Margarethe.
Steven van Nettelhorst (Dekonik, godseier Nettelhorst, Lochem, Nederland).
Lambertus van Nettelhorst (godseier Nettelhorst, Lochem, Nederland).

Yrke

Adelsmann, lensherre og godseier.
Eberhard var lensherre i Kopshede 1558 og lensherre i Schrüngn 1605. Eberhard var godseier og eide blant annet godsene Kapsheden og Okten.

Død

før 1646
  • død mellom 1642 og 1645

family_restroom
Familie 1
Notater
  • Eberhard von Nettelhorst og Hildegard von Nolde er i noen kilder antatt å være foreldre til Gerlof Nettelhorst. Dette er svært usikkert, men Eberhard og Gerlof er nok i slekt. [1]

family_restroom
Familie 2

description
Kilder
  1. format_quoteS861 Harald Leergaard, (1998), Slekten Nettelhorst – Etterkommere av Lambertus van Nettelhorst, Trondheim., Slekten Nettelhorst.