profile_image
Hr. Niels Henrichsøn (Gyldenløve), rikshovmester[1, 2, 3, 4]

Mann Ca 1458 - 1523  (65 år)

person
Person

Navn

Niels Henrichsøn (Gyldenløve)  [2, 5]

Prefiks

Hr.

Suffiks

rikshovmester

Kjønn

Mann

Fødsel

Ca 1458
 • Nøyaktig fødselsår og fødested er ennå ikke kjent.

Beskrivelse

Det kan virke som slektsnavnet Gyldenløve er knyttet tidligere til slekten, enn det som er et akseptert syn. I 1526 beordret kongen adelen til å anta faste slektsnavn, så barna til Niels har vel av den grunn mest trolig tatt slektsnavnet Gyldenløve, etter farens våpenskjold. I gravtalen over etterkommeren Jochum Budde i 1670 nevnes ialllefall hans ane Anne Gyldenløve som Niels Henrichsen Gyldenløves datter.

Eiendom

Niels satt med et av landets største adelsgods. På slutten av 1400-tallet har Nils Henriksøn Gyldenløve Fosen len sammen med andre små len, og han har trolig bodd på Storfosen herregård før han flyttet til herregården Austrått. Vi kan også anta at han og Ingerd har eid gods og gård i Bergen da de har oppholdt seg mye her (Bergen var på denne tiden Nordens største by). I 1505 fikk Niels Henriksson utvirket en fredlysning av sine skoger i Austrått og Stjørna sogn og av eggværet Tarva. Året etter (1506) kunne han sammen med svigerfaren overta erkesetets, Hospitalets og klostrene Elgeseters og Reins eiendommer i Stjørna, og således (mot noen avståelser andre steder) styrke godsmengden i den nærmeste omegn av Austrått.

Stillinger

Rikshovmester, Ridder, Riksraad, Høvedsmann, Lensherre og Godseier: Niels Henriksson Gyldenløve ble ridder i forbindelse med kroningen av kong Hans (1455 - 1513) i Trondheim i 1483. Niels er i tiden etter utnevnt til riksråd, hvor han fremtrer første gang 1485, under den nordafjelske riksrådsavdelingens årlige rettertingssesjon (høyesterettsfunksjon) i Bergen. Han fremtrer jevnlig frem til 1506. Niels Henrichsson var høvedsmann på Vardøhus med Finnmark samt mesteparten av Hålogaland i forlening, fra senest 1494 til omtrent 1515. I 1505 ble han befalingsmann på Vardøhus festning og var lensherre på Vardøhus ved sin død. Forlenet med Storfosen gods fra slutten av 1400-tallet, hvor han og Ingerd skal ha bodd før de flyttet til Austrått. Lensherre over Sunnmøre, Romsdal, Nordmøre, Edøy og Fosen fra før 1513 til sin død. Stjørdalen og Selbu som pantelen 1519. Herjedalen som pantelen 1520. Omkring år 1500 regner man med tre danske riksembeter: rikshovmesteren, kansleren og riksmarsken. Rikshovmesterembetet var det fornemste av disse embetene. Rikshovmesteren var en slags førsteminister og stedfortreder for kongen. Ved siden av sin framtredende konstitusjonelle stilling ble rikshovmesteren tillagt viktige administrative oppgaver. Niels var det fremste medlem av adelen i Norge under kong Hans sin sønn, kong Christian IIs regjeringstid fra 1514 til 1523. Niels Henrichson ble utnevnt til rikshovmester, trolig ved Christian IIs norske kroning 1514 eller rett etter, og var med å hente dronningen, Elisabeth av Habsburg, i Nederlandene sommeren 1515.

Død

Des 1523 Bergen, Vestland location_on
 • Han omtales som syk og sengeliggende 25 Nov og som død kort før 29 Des 1523.
  Ved kong Christian IIs flukt i 1523 skulle Nils Henriksson på riksrådets vegne overta Bergenhus og styre det nordafjelske Norge inntil ny konge var valgt, men han ble syk under forhandlingene med slottets besetning.

Assosiasjon

herr Aslak Harniktsson Bolt (Slektskap: Nær slektning)

group
Foreldre

Far

Mor

Elin Nielsdatter Kane
58 år
f.1420, Hordaland location_on
d.10 Nov 1478, Gudbrandsdalen location_on

Ekteskap

Ca 1455

Famile ID

F15139 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie 1

Barn

+1. magister herr Henrik Nielssøn (Gyldenløve)
68 år
f.Ca 1500
d.12 Feb 1568, Trondheim location_on

family_restroom
Familie 2
fru Ingerd Ottesdatter (Rømer), godseier og lensstyrer
80 år
f.Ca 1475, Sigerstad, Fredrikstad, Østfold, Viken location_on
d.1555, Rovdefjorden, Sunnmøre location_on

Ekteskap

22 Sep 1494 Bergen, Vestland location_on
 • Den 22. september 1494 ble ekteparet opptatt i Bernhardinerordenens brorskap (av prioren for Nonneseter kloster i Bergen).

Barn

+1. Margrete Nielsdatter Gyldenløve, godseier
55 år
f.ca 1495, Austrått, Ørlandet location_on
d.1550, Morlanda, Bohuslän, Norge location_on
+2. Eline Nielsdatter Gyldenløve
28 år
f.ca 1504
d.1532
+3. Anne Nielsdatter Gyldenløve
52 år
f.1505
d.1557, Sem kongsgård (senere Jarlsberg, Borre ved Tønsberg) location_on
+4. Ingeborg Nielsdatter Gyldenløve
~ 90 år
f.ca 1507, Austrått, Ørlandet location_on

gravl.1597, Fossesholm, Eiker location_on
+5. Lucie Nielsdatter Gyldenløve
43 år
f.etter 1512
d.1555, Rovdefjorden (Søvdefjorden), Sunnmøre location_on

photo_library
Våpenskjold
place
Hendelseskart
description
Notater
 • Niels Henriksen (Gyldenløve) hadde også sønnen magister Henrik Nielsen (Gyldenløve), som fra 1518 studerer ved universitetet i Rostock og i 1523 nevnes som kannik i Trondheim. Mer informasjon om sønnen kannik Henrik Nielsen på hans egen side. [6]
description
Kilder
 1. format_quoteS827 roskildehistorie.dk, http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Gyldenloeve/Gyldenloeve.htm.
 2. format_quoteS1056 Lars Løberg, Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre.
  Lars Løberg (2014), "Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre", Slektshistorisk forlag
 3. format_quoteS156 Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Gyldenløve.
 4. format_quoteS156 Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Nils_Henriksson.
 5. format_quoteS805 Norsk Biografisk Leksikon, https://nbl.snl.no/Nils_Henriksson.
  Opsahl, Erik: Nils Henriksson i Norsk biografisk leksikon på snl.no. Hentet 27. juli 2021 fra https://nbl.snl.no/Nils_Henriksson
 6. format_quoteS1005 S. T. Dahl (Geistligheten 1536-1700), https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=111&searchText=Dahl%20Geistligheten.
  Svein Tore Dahl "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700" side 13 og 99.