profile_image
Christian Gerlofsen Nettelhorst

Mann Ca 1620 - 1653  (33 år)

person
Person

Navn

Christian Gerlofsen Nettelhorst

Kjønn

Mann

Fødsel

Ca 1620
  • Onkelen Jens Ovesøn Bielche ble oppnevnt som verge for Christian Nettelhorst i Aug 1643. Han må ha vært under 25 år da.

Beskrivelse

Berg kirke, Halden, Østfold, Viken location_on  [1]
”Ellers er det merckeligt, at velbemelte Hr. Gerlof Nettelhorst, som udi Bergs Kirke, ungefehr een halv Miil fra Byens Nordre Side, ligger begraven, haver haft een Søn navnlig Christian Nettelhorst, som var een voxen Karl førend hand døde, og haver været sin gandske Livstid dum, samme, endskiønt hand over et halv hundrede Aar haver været begraven, findes endnu hands Legeme i ovenmelte Kirke og Grav u-opraadnet, og hærdet som Træe eller Steen”
(Kilde: Kort Historiske Beskrivelse over Friderichshald... ” av Mag. Johannes Schröder 1727).

Gård

ca 1646 Ous-godset, ved Halden location_on
Overtok godset etter halvbroren Evert.

Notat

24 Okt 1653 København, Danmark location_on  [2]
Johan Fircks og Peder Laurssøn, Lagmand til Tønsberg, fik Befaling om Skifte efter Christian Nettelhorst.
F. Ill. V. G. t. Eftersom Skifte og Deling efter afgangne Christian Nettelhorst imellem hans efterladte Sødskende og Arvinger med forderligste holdes og foretages skal, da bede vi eder og naadigst ville, saa og hermed Fuldmagt give, at I retter eders Leilighed efter, naar samme Skifte holdes skal, som Commissarier derpaa at være overværendes tilstede, og dersom bemelte Arvinger paa samme Skifte nogen Tvist kunde imellem indfalde, da haver I dennem derom enten i Mindelighed imellem at forhandle eller og ved endelig Dom og Sentents at adskille Hvis I og herudinden enten i Mindelighed forhandlendes eller og ved endelig Dom og Sentents gjørendes og forrettendes vo~er, det haver I til Parterne under eders Hænder og Signeter fra eder at give beskrevet, som I ville ansvare og være bekjendt. Og dersom nogen af eder for lovlig Forfalds Skyld til den Tid og Sted, Skiftet berammet vorder, ikke kan møde tilstede, da skal den, som tilstede kommendes vorder, hermed Fuldmagt have, en anden god Mand til sig at tage og alligevel denne vores Befaling fyldestgjøre og efterkomme.
Cum claus. consv. Kjøbenhavn 24 Oktober 1653. T. IX. 148. (Conc. i Rigsarkivet.)

Yrke

Fenrik ved Nordenfjeldske infanteriregiment 28 Jun 1645.
Fortsatt til Akershus Nasjonale infanteriregiment 1 Nov 1645.
Avgått 1 Mai 1646.  [3]

Død

1653
  • før 24 Okt 1653

group
Foreldre

Far

Gerlof Nettelhorst
d.1643, Ous hovedgård, Halden, Østfold, Viken location_on

Mor

Viveke Ovesdatter Bielke
44 år
f.ca 1590, Austrått, Ørlandet location_on
d.etter 1634

Ekteskap

Ca 1614

Giftem

Nettelhorst ble gift omtrent 1614 med Viveche Bielche (søster til kansleren Jens Bielche til Austråt).

Famile ID

F14870 Gruppeskjema  |  Familiediagram
place
Hendelseskart

Link til Google Maps Notat

København, Danmark

description
Kilder
  1. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/147568-62180-våpenskjold-gerlof-nettelhorst-med-fruer/?tab=comments#comment-1240452.
  2. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/212882-hvem-er-moren-til-øllegård-sigvardsdatter-akeleye-fca-1642-gift-med-egidius-grodt/?tab=comments#comment-1791920.
  3. format_quoteS806 Ovenstad, Olai, Militærbiografier - Den norske hærs officerer , http://www.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/.
    Ovenstad, Olai (1949), Militærbiografier - Den norske hærs officerer 1628-1814, bind 2