profile_image
Ahasverus de Créqui dit la Roche, oberstløytnant [1]

Mann Ca 1617 - 1678  (61 år)

person
Person

Navn

Ahasverus de Créqui dit la Roche  [2]

Suffiks

oberstløytnant

Kjønn

Mann

Fødsel

Ca 1617 Den Haag, Nederland location_on

Yrke

1657 Trondheim location_on
Ahasverus de Créqui dit la Roche var blant de nederlendere som ble hentet til Norge i 1657, for å tjenestegjøre som offiserer, som en forberedelse til 1. Carl Gustav-krig (Krabbefeiden).
Kaptein ved Nye Trondhjemske nasjonale infanteriregiment under oberst Jørgen Bielches kommando og sjef for Frostenske kompani 15 Jun 1657 til 1 Mai 1658, hvor Ahasverus de Crequis kompani bestod av 124 mann fra Leksvik, Frosta, Åsen, Skogn og Levanger. Han var samtidig kaptein ved artilleriet i Trondheim 1 Des 1657 til 10 Mai 1658. Så sent som i Jun 1657 skal Ahasverus de Créqui ha begitt seg tilbake til Holland for å skaffe krigsmateriell. 1657-58 deltok han i felttoget til Jemtland, som hadde gått tapt til svenskene i Hannibalsfeiden 1645. Ahasverus de Créqui utmerket seg ved beleiringen av Frøsø Skanse i Jemtland. Ved ankomsten foran skansen ble det satt opp en særskilt avdeling for artilleriet. Soldatene ble antakelig tatt fra infanteriet, og kaptein Ahasverus de Créqui fikk med særskilt bestalling befalingen over denne avdelingen. Etter overleveringen av Trondhjems len til Sverige den 10 Mai 1758, ble han sammen med store deler av de norske styrkene sendt til Bergen for senere krigsinnsats. I Jun 1758 ble det satt inn skjærbåter for å bringe offiserer og noe mannskaper ved Trondhjemske Infanteriregiment sammen med de Bergenhusiske soldater. Ahasverus de Créqui dit la Roche er spesifikt nevnt idet han den 12 Jul 1658 er å finne i Bergen. Om han var med under frigjøringen av Trondhjem høsten 1658 er usikkert, men trolig.
Major ved Vesterlenske nasjonale infanteriregiment og sjef for Stavangerske kompani 24 Nov 1658. Kompaniet kalles Ryfylkeske fra 1660. (nevnes som Major i Ryfylkeske Infanteriregiment 1661, 1662 og 1666). 1659 deltok han i forsvaret av Fredrikshald (Halden), og ved svenskenes angrep 4 Feb skal han ha deltatt i kaptein Johan Nilsens kompani, uten at de Crequis eget kompani var med i kampene. Likeledes opplyses at han sto med 250 mann i Fredrikstad da kampene pågikk ved Borge kirke 6 Feb 1660. Ahasverus de Crequi kommanderes i 1666 til Flåten, men ber seg unnskyldt. Utnevnt til oberstløytnant ved Vesterlendske nasjonale infanteriregiment, 12 Sep 1675. Han deltok i Gyldenløvefeiden med kommando over ett av fire kompanier fra Vesterlenske regiment, og var blant annet med på angrepet på Carlsten Festning i Marstrand nord for Göteborg i Jul 1677. Det ser også ut til at han har deltatt ved slaget i Uddevalla i august samme år. Ahasverus de Crequi var i oberst Wyllem Coucherons stab på Carlsten, hvor han nevnes 4 Okt 1677.
 • Han skriver paa hollandsk. Ble 1676 utpekt til å være Generaladjutant til hest, men Bernhard Christoffer Koss utnevnes 26 Feb 1676 i hans sted.
 • Fra tiden i Nederland vet vi at Ahasverus i 1647 mottok 305 gylden for sine tjenester som petardier (en som håndterer sprengstoff og eksplosiver) for Herren av Venezia. I 1656 og 1657 har han ulike verv i byen 's Gravenzande i sørlige Holland, Nederland. 2 Mai 1656 er Ahasverus schepen (et offentlig verv som vitne ved transaksjoner, dommer og lignende). 4 Jul 1656 er han schout (lensmann). 25 Mar 1657 er han substituut schout (vikarierende lensmann). 29 Mai 1657 er han ført som schepen.

Notat

1657 og 1658 Jemtland, Trondhjem og Bergen location_on
Under oberst Jørgen Bielches kommando (Bielkefeiden) tjenestegjorde kaptein Ahasverus de Créqui dit la Roche og artilleriløytnant Suen Suensen Scheen som to av offiserene som etablerte artilleriet i Trondheim. Begge utmerket seg ved beleiringen av Frøsø Skanse i Jemtland, der kaptein Ahasverus de Créqui hadde overbefalingen over artilleriet. Det er trolig at forutsetningene for giftemålet mellom barnebarna til Ahasverus og Svend (Ahasverus Kaas og Anna Birgitte Scheen) dannes allerede i 1657.

Eiendom

ca 1664 Leranger, Vikedal, Rogaland location_on
Major de la Roche flyttet inn på gården Hapnes i ca. 1663. Hapnes var i Leranger skibreide og Vikedal sogn, nord i Rogaland. Ahasverus eide gården. I 1663 hadde han også inntekt fra fire andre gårder: Solem, Nising i Vats, samt gårdene Nes og Haraldseid i Skjold.

Notat

De Créqui familiens våpenskjold: "d'or, a un crequier de gueles"; eller "på gull, et rødt villplommetre". Ordspråket er fra Baudouin, Sire de Créquy & Fressin, som levde for temmelig nøyaktig 1000 år siden: "Nul ne s'y frotte!" - eller "Bråk ikke med meg!" i overført bertydning.

Notat

Faren og broren ble tittelert med "Jonkheer", som er en lavadlig tittel. Ahsverus de Créqui dit la Roche er derfor av høy byrd.

Bolig

1670 Stavanger location_on
Bodde i 1670 som major i Stavanger (like ved domkirken) og kaldes da Svoger til raadmand Hans Pedersen.
 • Folkestad, Randi (2007), Ahasverus de Créqui dit la Roche, Stavangeren, Medlemsblad for byhistorisk forening Stavanger, nr. 2, side 25-28.

Død

15 Jan 1678 Marstrand, Bohuslen location_on
 • Den 15 Jan 1678 døde Ahasverus i Marstrand, litt over 60 år gammel.

Begravelse

Stavanger Domkirke location_on
 • Han er blitt ført til Stavanger, og i Stavanger Domkirkes gravferdsregnskaper er det den 26 Mar 1678 anført at han var gravlagt i koret.

group
Foreldre

Far

Jean de Crequi dit la Roche
62 år
f.ca 1585, Haag, Nederland location_on
d.ca 1647, Haag, Nederland location_on

Mor

Gjertrud de Leys Rengers
64 år
f.ca 1590, Haag, Nederland location_on
d.1654, Haag, Nederland location_on

Ekteskap

3 Jul 1612 Den Haag, Nederland location_on

Famile ID

F9198 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie 1
Judith Sweers
36 år
f.1633, Amsterdam, Nederland location_on
d.ca 1669, Stavanger, Rogaland, Norge location_on

Ekteskap

1 Okt 1648 Amsterdam, Nederland location_on

Barn

 1. Salomon de Créqui dit la Roche
d.Ja, ukjent dato
+2. Jeanne de Créqui dit la Roche
84 år
f.ca 1650
d.24 Apr 1734
 3. Alida de Créqui dit la Roche
~ 72 år
dp.22 Okt 1651, s Gravenzande, Nederland location_on

gravl.30 Jul 1723, Haus kirkegård, Osterøy, Hordaland location_on
 4. Catharina de Créqui dit la Roche
dp.1 Jan 1654, 's Gravenzande, Nederland location_on
d.Ja, ukjent dato
 5. Frederik Henrik de Créqui dit la Roche
f.16 Jun 1661, Stavanger, Rogaland location_on
d.Ja, ukjent dato

family_restroom
Familie 2
Mette Volquartsdatter Riisbrich
64 år
f.ca. 1645
d.11 Jan 1709

Ekteskap

ca 1669 Norge location_on

Barn

+1. Ahasverus de Créqui dit la Roche
f.1671
d.Ja, ukjent dato
 2. Judithe de Créqui dit la Roche
f.ca 1673
d.Ja, ukjent dato
 3. Karen de Créqui dit la Roche
26 år
f.ca 1673
d.31 Des 1699
 4. Antonette Augusta de Créqui dit la Roche
43 år
f.ca 1674, Stavanger location_on
d.før 20 Mai 1717, Trankebar i India location_on
+5. Gertrud de Créqui dit la Roche
73 år
f.ca. 1675, Stavanger, Norge location_on
d.ca 1748, Danmark location_on

place
Hendelseskart

Link til Google Maps Yrke

Trondheim

description
Notater
 • Kilder om slekten til Ahasverus de Crequi dit la Roche (innvandret 1657, død 1678) og hans slekt i Norge:
  1) Olaf Jæger: Oberstløitnant Ahasverus de Crequi dit la Roche's vaaben og herkomst, Norsk slektshistorisk tidsskrift [NST] IV (Oslo 1934), s. 32-35,
  2) Ola Aurenes: En de Crequi dit la Roche paa Jæren, NST IV (1934), s. 245,
  3) Olaf Jæger: En illegitim de Crequi dit la Roche på Jæderen, NST V (1935), s. 62,
  4) Carsten A. Berg: Omkring Ahasverus de Crequi, NST xxxvi (1998), s. 282-297,
  5) Tore H Vigerust: Ahasverus de Crequy dit la Rochie, NST xxxvii (2000), s. 284-285,
  6) Carsten Berg Høgenhoff: Ahasverus de Créqui dit la Roche, NST xxxix (2003), s. 22-92.
  7) Folkestad, Randi (2007), Ahasverus de Créqui dit la Roche, Stavangeren, Medlemsblad for byhistorisk forening Stavanger, nr. 2, side 25-28
 • https://www.geni.com/people/Ahasverus-de-Crequi-dit-la-Roché/6000000005577802470.
description
Kilder
 1. format_quoteS806 Ovenstad, Olai, Militærbiografier - Den norske hærs officerer , http://www.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/.
  Side 312.
 2. format_quoteS990 slektenkaas.com, http://slektenkaas.com/getperson.php?personID=I128&tree=1.