profile_image
Joachim Friderichsen Budde, kavaleriløytnant [1, 2, 3, 4, 5]

Mann 1626 - 1670  (44 år)

person
Person

Navn

Joachim Friderichsen Budde
 • Kavaleriløytnant - Løytnant til hest

Suffiks

kavaleriløytnant

Kallenavn

Jochum

Kjønn

Mann

Fødsel

1626 Tøllisgaard, Töllist (Tølluste), Saaremaa (Ösel), Estland location_on

Eiendom

Tøllist, Øsel (Saaremaa), Estland location_on
Jochum ble født på fedregodset Tøllist i Ösel eller Øsel (i dag heter øya Saaremaa) i 1626.
Ved freden i Brømsebro 1645 overgikk Saaremaa til Sverige og familien Budde emigrerte vel etter hvert.
Noen kilder har at Jochum solgt eiendommene på øya Øsel (Saaremaa), mens mer troverdige kilder har at broren Johann overtok godset, som så ble solgt ved Johann Buddes død.

Familie

Jochum, av den pommerske adelsslekten Budde, er sønn av Karen Urup til Vognø og riksråd og stattholder Frederik Budde til Tøllist på Øsel (Saaremaa) i Estland.
Han giftet seg 1652 med Agnete von Hargens og flyttet med hustru og barn til Danmark og i 1662 til Norge Jochum og Agnete hadde 3 sønner og 6 døtre.

Slektskap

Jochums bestefar var den danske diplomaten og stattholder til Øsel, Matthias Budde. Joachim var bror til hoffjunker og oberst, Friderich Otte Budde til Thorsø herregård ved Fredrikstad (1616-1679) og dermed onkel til general Wincentz Budde (1660-1729), som er kjent fra krigshandlingene på Moss 1716 og som kommanderende general nordenfjells der han ledet forsvaret av Trondheim ved general Armfeldts angrep i 1718. Joachim mors søster Anna Axelsdatter Urup giftet seg med oberst Friderich Godslefsen Budde som var kommandant i Trondheim. Ekteparet er begravet i Østre Oktogonkapell, Nidarosdomen. De to søstrene Ugerup giftet seg altså inn i hver sin gren av slekten Budde.

Yrke

Offiser: Løjtnant til Hest.
Joachim tjenestegjorde som offiser 1643 - 1645 i Holland og andre land.
1655, Flyttet med familen til Danmark og fikk lønn som løytnant til hest.
1662, Løytnant ved det nasjonale rytterregiment i Norge, rittmester Frantz Munchs kompani.
1667, Løytnant ved det nasjonale rytterregiment i Norge, rittmester Peter Rantzaus - Det Smålenske kompani.  [6]

Død

1 Nov 1670 Moss, Østfold, Viken location_on
 • Andre har ham død ved Thorsø, Favrskov, Danmark.

Begravelse

17 Nov 1670 Østfold location_on
 • Likpreken:
  Den Hs. Kongl: Mayts. til Dannemarck og Norge Velbestalter Leutenant til Hest Sl: Jochum Budde hands Adelig Anhær byrd og herkomst Christelige og berømmelige Lifs fremdragelse og forhold saa og sidste sl: afsked fra denne verden haver sig som følger.

  Den Sl: Mand er født paa sin fæderne Gaar Tøllisgaard Aar 1626 af effterskrevne Adelige og fornemme forældre. Hands Fader var Erlig og Velbyrdige Mand Friderich Budde til Tøllis Riges Raad og Statholder paa Øsel. Hands Moeder var Erlig og Velbyrdige Fr. Karen Ugerup Axel Ugerups Datter [til] Wagenøe.

  Hands Farfader var Erlig og Velbyrdige Mand Mathias Budde til Vadsou Kongl: Mayts. Statholder paa Øsel.
  Hands farmoeder var Erlig og Velbyrd. Frue Fr. Versella Beer.
  Hands Farfaders fader var Erlig Velb. Mand Henning Budde til Vedsou.
  Hands Farfaders Moeder var Erlig og Velbyrdige Frue fr. Dorethe Russ.
  Hands Morfaders fader var Erlig og Velb Mand Henrich Ugerup til Skiersnes.
  Hands Morfaders Moeder var Erlig og Velb Frue Fr. Karen Jernscheg.
  Hands farmoeders fader var Erlig og Velb Mand Johan Beer til Edevolde Statholder paa Pilter udj Churland huis farmoeders Moder var Erlig og Velb Frue Fr. Margareta Graf Ruusen.
  Hands Mormoeders fader var Erlig og Velb Mand Jørgen Marsvin til Dybech dannemarches Riges Raad.
  Hands Mormoeders Moeder var Erlig og Velb Frue Fr. Karen Gyldenstien Otte Gyldenstierns datter til Jfvernes.
  Hands farfaders Farfader var Erlig og Velb Mand Anders Budde til Wædthou.
  Hands Farfaders farmoeder var Erlig og Velb Frue Fr. Margareta Winsterfeld.
  Hands Morfaders farfader var Erlig og Velb. Mand Erich Ugerup til Allerup.
  Hands Morfaders Farmoeder var Erlig og Velb Frue Fr. Anne Gyldenløve Hr: Niels Henrichsen Gyldenløves Datter.

  http://www.gravstenogepitafier.dk./trondhjem.htm [7]

group
Foreldre

Far

Mor

Karen Axelsdatter Urup
67 år
f.14 Jan 1588
d.1656

Ekteskap

Ca 1613

Famile ID

F15154 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie
Agnethe von Horgen
d.etter 1676, Norge? location_on

Ekteskap

1652

Barn

Jochum og Agnete hadde 3 sønner og 6 døtre.

Barn

+1. Mathias Jochumsøn Budde, kapteinløytnant
56 år
f.ca 1655, Øsel (Estland) eller Danmark location_on
d.19 Nov 1711, Trondheim location_on
 2. Reinholdt Friderich Jochumsøn Budde
30 år
f.ca 1655, Øsel (Estland) eller Danmark location_on
d.30 Sep 1685, ?Ryfylke location_on
+3. Dorothea Joachimsdatter Budde
41 år
f.ca. 1655, Sokkelund, København, Danmark location_on
d.1696
 4. Anne Margrete Budde
f.ca 1655, ?Danmark location_on
+5. Elen Joachimsdatter Budde
37 år
f.ca 1658, Øsel (Estland) eller Danmark location_on
d.Ett 1694
 6. Agnete Sofie Joachimsdatter Budde
18 år
f.1660, Øsel (Estland) eller Danmark location_on
d.6 Sep 1678, Slotspladsen, København location_on

photo_library
Våpenskjold
place
Hendelseskart
description
Kilder
 1. format_quoteS827 roskildehistorie.dk, http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Budde/Budde.htm.
 2. format_quoteS1022 daten.digitale-sammlungen.de, http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000345/images/index.html?id=00000345&groesser=&fip=eayaenyztseayaenqrsxdsydeayayztseayaeayaeaya&no=5&seite=470.
 3. format_quoteS1038 danbbs.dk, http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adel/budde.htm.
 4. format_quoteS156 Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Budde_(Adelsgeschlecht).
 5. format_quoteS1056 Lars Løberg, Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre.
  Lars Løberg (2014), "Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre", Slektshistorisk forlag
 6. format_quoteS867 Ovenstad, Olai (1948), Militærbiografier, bind 1, https://www.nb.no/items/b913081030966fddccf8d46626d27798?page=187&searchText=Budde.
 7. format_quoteS830 gravtale, http://gravgaard-kristensen.dk/slaegt/796.htm.