profile_image
James Collett, kommerseråd[1, 2, 3, 4]

Mann 1655 - 1727  (71 år)

person
Person

Navn

James Collett  [5, 6, 7]
 • Stamfar til den norske slekten Collett.

Suffiks

kommerseråd

Kjønn

Mann

Fødsel

16 Aug 1655 London, England location_on

Yrke

1676 London og Oslo location_on
Kjøpmann, embetsmann, trelasthandler og godseier.
Ble den største trelasthandleren i Christania.
Sverget troskap til kongen i desember 1703, hvorpå kongen utnevnte ham til kommerseråd.
 • Da et nytt vannverk ble anlagt i Oslo ca. 1720, bidrog han med 200 riksdaler i gave til verket.

Død

20 Mai 1727 Oslo location_on
 • Døde som Christianias rikeste mann.

Skifte

1728 Oslo location_on
Boet ble gjort opp med en brutto formue på 139 852 riksdaler og en netto formue på 112 147 riksdaler.

Begravelse

Det collettske gravkapell ved Vår Frelsers kirke location_on
 • I hans testamente var det avsatt 2015 riksdaler til bygging og vedlikehold av dette. Gravkapellet ble likevel revet i 1835.

family_restroom
Familie
Karen Pedersdatter Leuch
79 år
f.5 Aug 1666, Oslo location_on
d.26 Okt 1745, Oslo location_on

Ekteskap

21 Jul 1686 Oslo location_on

Barn

+1. James jr. Jameson Collett, kjøpmann og stadskaptein
37 år
f.19 Mai 1687, Oslo location_on
d.4 Jul 1724, Oslo location_on
+2. Anna Jamesdatter Collett
39 år
f.11 Aug 1690, Oslo location_on
d.14 Nov 1729, Aachen, North Rhine-Westphalia, Tyskland location_on
+3. Peter Jameson Collett, kjøpmann
45 år
f.29 Jul 1694, Oslo location_on
d.8 Jan 1740, Oslo location_on
 4. Maria Jamesdatter Collett
67 år
f.17 Nov 1695, Oslo location_on
d.17 Nov 1762, Oslo location_on
 5. John Jamesson Collett, kjøpmann
60 år
f.23 Jan 1698, Oslo location_on
d.12 Jan 1759, London location_on
+6. Sara Jamesdatter Collett
55 år
f.3 Jun 1701, Oslo location_on
d.14 Aug 1756, Trondheim location_on

photo_library
Bilder
Only-imgsrc
James Collett

James Collett, kommerseråd

Only-imgsrc
James Collett

James Collett, kommerseråd

place
Hendelseskart

Link til Google Maps Ekteskap

Oslo

Link til Google Maps Død

Oslo

Link til Google Maps Skifte

Oslo

description
Kilder
 1. format_quoteS309 Lokalhistoriewiki.no:, https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Collett.
 2. format_quoteS805 Norsk Biografisk Leksikon, Rian, Øystein. (2014, 24. oktober). James Collett 1. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 17. november 2017 fra https://nbl.snl.no/James_Collett_-_1.
 3. format_quoteS156 Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Collett.
 4. format_quoteS643 Store norske leksikon, Bratberg, Terje. (2018, 16. oktober). Collett. I Store norske leksikon. Hentet 7. desember 2018 fra https://snl.no/Collett.
 5. format_quoteS309 Lokalhistoriewiki.no:, https://lokalhistoriewiki.no/index.php/James_Collett_(1655–1727).
 6. format_quoteS310 Wikipedia.no, https://no.wikipedia.org/wiki/James_Collett_(1655–1727).
 7. format_quoteS1023 Norsk slektshistorisk forening, http://www.genealogi.no/wiki/index.php/Collett_(slekt).