profile_image
Niels Joachimsen Lykke[1, 2, 3, 4]

Mann Ca 1492 - 1535  (43 år)

person
Person

Navn

Niels Joachimsen Lykke  [5, 6]
 • skrives til Giskegård

Kallenavn

"Niels Jochumsen" "Niels Lykke"

Kjønn

Mann

Fødsel

ca 1492 Danmark location_on

Notat

14 Jul 1531 Kjöbenhavn. location_on  [7]
Overeenskomst imellem Hr. Nils Lykke og hans Svigermoder Fru Jngerd Ottesdatter, ifölge hvilken hun skal igjen have Stjördal og Herjedal, som ere hendes Pantelen, og beholde de kongelige Indtægter af Örjen (Örland) og Bjugn, fri for al Afgift, mod at stille 3-4 Karle, og Hr. Nils skal have Fosen, Edöen, Sundmöre og Romsdal (jfr. No. 1067 og norske Rigs-Registranter I. 28.)

Gård

1532 Storfosen gods location_on
Nils Lykke bodde på Storfosen gods fra omtrent 1532. Her fikk han folk tilknytter godset pålagt strengt pliktarbeid for å få laga festningsverk, voller og graver rundt hovedgården til vern mot angrep.

Notat

15 Mar 1533 Tautra, Trondelag location_on  [8]
Herr Nils Lykke skriver til Eske Bille, høvedsmann på Bergenhus, og meddeler at han aldri har mottatt noen penger fra kongen. Nils uttrykker sin glede over at Eske selv vil ta landehjelpen fra sitt len Namdal til å betale gjelden til kongen. Kongen har i et brev bedt Nils komme med landehjelpen fra det nordlandske len. At Eske selv skal føre den til kongen, er Nils tilfreds med.

Notat

22 Mar 1533 Tautra, Trondelag location_on  [9]
Herr Nils Lykke skriver til fru Sofie (Krummedike), (Eske) Billes hustru, og takker for hennes godhet mot hans barn. Han venter herr Vincens (Lunge) og fru Margrete (Nilsdatter Gyldenløve) med nytt fra Sverige og takker for hvitløk og ertefrø.

Notat

25 Jul 1533 Tautra location_on  [10]
Herr Nils Lykke skriver til fru Sofie (Krummedike), (Eske) Billes hustru, og takker for utvist godhet mot ham og barna da de var i Bergen.

Notat

11 Nov 1533 Fosen location_on  [11]
Herr Nils Lykke skriver til Eske Bille, høvedsmann på Bergenhus, og takker for Eskes tjenester på Bud. Det Eske forteller om bøndene fra Sunnmøre som ikke vil komme til Bergen, forbauser ikke Nils. Han vet hvordan sunnmøringene er.
Nils meddeler Eske at det av mange er blitt observert et underlig himmeltegn som farer skinnende over himmelen fra vest mot øst.

Notat

16 Mai 1534 Fosen location_on  [12]
Herr Nils Lykke anbefaler sin søster Helvig til fru Sofie, (Eske) Billes hustru. Han sender søsteren med svigermoren fru Inger (Ottesdatter) til Bergen. Nils ber dem om å ta henne med til Danmark. Selv skal han snart følge etter og vil da nærmere tale med dem enten i Bergen eller i Danmark.

Notat

28 Okt 1534 Lungegaard, Bergen location_on  [13]
Hr. Vincents Lunges Tjenere Jörgen Pederssön og Thrond Iverssön tilkjendegive i Prælaters, Herrers og Dannemænds Nærværelse Hr. Nils Lykke de Grunde, hvorfor deres Herre, der af sin Svigerfader, Hofmesteren Hr. Nils Henrikssön (Gyldenlöve), ved dennes Död blev sat i hans Sted ligeoverfor hans Hustru og Börn, ligesaa lidt som Svigermoderen, Fru Ingerd Ottesdatter (Römer), kan indgaa paa hans Begjæring om at erholde sin afdöde Hustrues Söster, Jomfru Lucie (Nilsdatter) tilægte, hvorom han tre Gange har anholdt, da dette i alle christne Lande ansees som Kjætteri og strider mod Lov og Sædvane.

Beskrivelse

1533-1535 Storfosen location_on
På riksmøtet i Bud 1533 ble Niels Lykke anklaget av erkebiskopen for å ha tillatt messe på dansk i sitt hjem i pakt med luthersk skikk. Det synes som om Lykke på denne tiden var gått over til den lutherske lære.

Notat

8 Apr 1535 Fosen location_on  [14]
Hr. Nils Lykke beretter sin Fader (Hr. Joachim Lykke) om de mange Forhandlinger, han har fört med forskjellige Personer i Anledning af sit Önske om at indtræde i Ægteskab med sin afdöde Hustrues, Eline Nilsdatters, Söster Lucie, og beder ham i Forening med Biskop (Ove Bilde) af Aarhus og Hr. Mogens Göye at udvirke gunstige Skrivelser fra den nyvalgte danske Konge til Fru Ingerd (Ottesdatter), Hr. Vincents Lunge og andre Slægtninge samt Erkebiskop (Olaf), saa at han maa erholde hende til Hustru, da de nu have faaet en Sön, samt at han maa faa Leide til at indfinde sig hos Kongen.

Notat

21 Jul 1535
Lykke ble dømt til døden for forhold med sin avdøde hustrus søster Lucie, som hadde fått Lykkes barn. På denne tiden ble slike forhold regnet som incest og brudd på loven.

Slektskap

Niels Lykke var nevø av Lensherren på Bergenshuus, Eske Bille (som hadde fått stillingen etter Vincent Lunge, som var avskjediget). Eske var broren til Niels mor Maren Bille. Onkelen Eske var gift inn i slekten Krummedige, og hans svigerfar var nemisis til Knud Alvson (Tre Roser), som ble drept på et skip i Oslo 1502. Knud var slekt til Niels sin svigermor Ingerd Ottesdatter, på hennes fars side.

Yrke

Dansk-norsk adelsmann, norsk riksråd 1532 og lensherre.
Støttede kong Christian II og tilhørte dennes nære krets.Lykke deltok i kongens lovgivningsarbeid. Han var i årene 1519–23 forstander for Gavnø kloster og deretter kongens kjøgemester. Han deltok i kroningen i Stockholm 1520 og ble da slått til ridder. Med ved blodbadet i Stockholm 1520 og Københavns forsvar noen år senere før han sluttet seg til kongen, som hadde rømt utenlands. Han arvet stillingen som lensherre over Sunnmøre, Nordmøre og Romsdalen og ble herre over Tautra kloster. I 1530 fikk Nils Lykke, meglet fram ett forlik med erkebiskop Olav Engelbregtson. Nils Lykke fikk Storfosen gods av Fru Ingerd og bodde der i tre år til han ble ført bort og fengslet.  [15]

Død

24 Des 1535 Steinvikholmen, Trøndelag location_on
 • Henrettet ved at han skal ha blitt røkt ihjel på Steinvikholm.

Assosiasjon

Eske Pedersen Bille (Slektskap: Onkel og nevø!)

group
Foreldre

Far

Mor

Famile ID

F15843 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie 1
Lucie Nielsdatter Gyldenløve
43 år
f.etter 1512
d.1555, Rovdefjorden (Søvdefjorden), Sunnmøre location_on

Barn

 1. NN Nielsen Lykke
2 år
f.ca 1533
d.ca 1535

family_restroom
Familie 2
Eline Nielsdatter Gyldenløve
28 år
f.ca 1504
d.1532

Ekteskap

1528

Barn

 1. Helving Nielsdatter Lykke
30 år
f.før 2 Jul 1530
d.1561, Hvale, Norge location_on
 2. Niels Nielsen Lykke
23 år
f.før 1532
d.etter 1555

photo_library
Våpenskjold
place
Hendelseskart
description
Kilder
 1. format_quoteS310 Wikipedia.no, https://no.wikipedia.org/wiki/Nils_Lykke.
 2. format_quoteS805 Norsk Biografisk Leksikon, Bratberg, Terje. (2009, 13. februar). Niels Lykke. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 7. juni 2018 fra https://nbl.snl.no/Niels_Lykke.
 3. format_quoteS886 www.yrjarheimbygdslag.no, http://www.yrjarheimbygdslag.no/bebyggelse/60_storfosna/starten_s.htm.
 4. format_quoteS827 roskildehistorie.dk, http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Munk/Lykke-_Munk.htm.
 5. format_quoteS1056 Lars Løberg, Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre.
  Lars Løberg (2014), "Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre", Slektshistorisk forlag
 6. format_quoteS886 www.yrjarheimbygdslag.no, http://www.yrjarheimbygdslag.no/bebyggelse/60_storfosna/eiere/e_001_niels_lykke.htm.
 7. format_quoteS989 www.dokpro.uio.no, https://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=5679&s=n&str=.
 8. format_quoteS989 www.dokpro.uio.no, https://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=18889&s=n.
 9. format_quoteS989 www.dokpro.uio.no, https://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=18891&s=n.
 10. format_quoteS989 www.dokpro.uio.no, https://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=18903&s=n.
 11. format_quoteS989 www.dokpro.uio.no, https://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst_2016.prl?b=18908&s=n.
 12. format_quoteS989 www.dokpro.uio.no, https://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=18926&s=n.
 13. format_quoteS989 www.dokpro.uio.no, https://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=10345&s=n&str=.
 14. format_quoteS989 www.dokpro.uio.no, https://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=10352&s=n&str=.
 15. format_quoteS643 Store norske leksikon, Bratberg, Terje. (2017, 20. august). Storfosen. I Store norske leksikon. Hentet 5. desember 2017 fra https://snl.no/Storfosen.