profile_image
Erich Erichsen Urup, til Ulen[1, 2]

Mann Ca 1505 - 1571  (66 år)

person
Person

Navn

Erich Erichsen Urup, til Ulen  [3, 4, 5, 6]
 • Erik Ugerup (Urup) flyttet senest i 1547 til Auli fra Sem kongsgård, hvor han som lensherre over Tønsberg len hadde virket fra 1524. På Auli ble han boende til sin død i 1571. Aulie ble den gang skrevet Ulen (Uggelen).

Kjønn

Mann

Fødsel

Ca 1505 Allinge ved Vagnö (Vapnø) i Halland, Øst-Danmark (nå Sverige) location_on
 • Han er også oppgitt født ca. 1500.

Etternavn

Dansk uradelsslekt med navn etter godset Ugerup (Urup) sør for Kristianstad i Skåne, som slekten eide 1387–1622. Slektsnavnet skrives like gjerne Ugerup.  [7]

Foreldre

Erich Ugerup til Allerup (til Ulen og Jarlsberg (Norge) og Vognø, Allerup (Halland) skal være sønn av Erich Jensen til Ugerup og Margrete Axelsdatter Brahe (i følge Roskildehistorie).   [8]

Gård

1524 Sem kongsgård, Tønsberg location_on
Gården Sem var residens for de kongelige befalingsmennene over Tønsberg len, som drev eiendommen ved hjelp av leilendinger.
Den første lensherre en kjenner på Sem kongsgård, var dansken Erik Ugerup (Urup) som fikk kongsgården og Tønsberg len mot avgift fra 1524.

Yrke

Dansk-norsk adelsmann, lensherre og riksråd.
Kommandant Akershus slott & festning og norsk bergverkssjef (berghøvedsmann).
Erich kom til Norge ved inngåelsen av ekteskapet med Anne Nielsdatter i 1524.
Han var først lensherre over Vardøhus, en stilling han arvet fra sin svigerfar.
Han byttet senere til seg Tønsberg len og ble lensherre til Tønsberg len og St. Olavs kloster. I 1547 mistet Erich Urup lenet, som blev overtatt av Bent Bille.
Erik Ugerup var medlem av riksrådet til 1537, da det ble oppløst.
En tid var han kommandant (befalingsmann) på Akershus slott og høvedsmann over bergverksdriften i Norge (sjef for de norske bergverk).

Død

12 Feb 1571 Tønsberg, Norge location_on

group
Foreldre

Far

Mor

Margrethe Axelsdatter Brahe
51 år
f.Etter 1461
d.Etter 1512

Famile ID

F16890 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie
Anne Nielsdatter Gyldenløve
52 år
f.1505
d.1557, Sem kongsgård (senere Jarlsberg, Borre ved Tønsberg) location_on

Ekteskap

1523/24

Barn

+1. Henrich Erichsen Urup, til Vapnø, Ulen og Skjærsnes, lensherre Stavanger
37 år
f.ca 1530
d.25 Jun 1567, Akershus slott, Oslo location_on

description
Notater
 • Den første lensherre vi kjenner på Sem kongsgård, var Erik Ugerup (Urup). Alt i 1524 fikk han kongsgården og Tønsberg len mot avgift (N.R.-R. I, s. 6). Den 21/5 1528 fikk han derpå Tønsberg len og Sem kongsgård i pant for et lån til kongen på 600 mark i danske penger og 400 lodd sølv kølnsk vekt. Regnskap skulde han bare avlegge for vrak (N.R.-R. I, s. 13). Forleningen blev fornyet i 1532, og s. å. fikk han også St. Olavs kloster med Auli og øvrige jordegods som tjenestelen uten avgift, men med forpliktelse til å underholde klosterfolkene med føde og klær (N.R.-R. I, s. 37-38). Ugerup var en dansk adelsmann fra Skåne. Han kom som ung til Norge og var blandt deltagerne i det norske riksråd, som blev samlet i Bergen i august 1524, hvor det opsa kong Christiern II troskap og valgte hertug Fredrik til konge av Norge (DN IX, nr. 532, 534). Kort tid i forveien (1523-24) hadde han ektet Anne (Anna) Nilsdatter (Gyldenløve), d. 1557, begravet i Sem kirke, datter av rikshovmesteren Nils Henriksson (Gyldenløve) til Austråt i Trøndelag og hustru Inger Ottesdatter Rømer. Barn: Henrik Urup (Ugerup) til Vapnø i Skåne, Ulen (Auli) i Sem og Skjærsnes i Stokke, befalingsmann over Stavanger len, d. 1567 på Akershus, begravet i Sem kirke; ektet 1560 Karin (Karen) Iversdatter (Jernskjegg), datter av Iver Jensen til Fritsø i Hedrum og hustru Karen Galde, f. 1538 på Hovin i Aker, d. 1587 på Skjærsnes, begravet i Sem kirke. De hadde 5 barn, 3 døtre og 2 sønner. Den eldste Axel Urup til Vapnø, f. 1564 på Akershus, var 1597 forlent med Utstein kloster i Rogaland, d. 1601 på Vapnø, g. 1588 m. Helle Marsvin. Den yngre sønn Jørgen, f. 1567 på Skjærsnes, døde s. å.
  Erik Ugerup bodde i en årrekke på Sem kongsgård, hvor hans svigermor, fru Inger Ottesdatter oppholdt sig våren 1539, utvilsomt som gjest hos sin datter og svigersønn. Senere flyttet han til Auli og skrev sig til denne gård («Ulen»). 1547 mistet han Tønsberg len, som blev overtatt av Bent Bille; men klosterlenet beholdt han avgiftsfritt som en slags pensjon, og vedblev å bo på Auli helt til sin død i 1571. Han blev bisatt i Sem kirke, hvor hans vakkert forsirede gravsten fremdeles finnes. Da graven blev åpnet i slutten av forrige århundre, fant man hans knokler.
  I 1535 var han skibshøvedsmann på Peder Skrams flåte, og hadde i 1536, sammen med Morten Krabbe, befalingen på Akershus. I 1555 blev han utskrevet fra St. Olavs kloster til en ferd i Vestersjøen.
  Erik Ugerup (Urup) flyttet senest i 1547 til Auli fra Sem kongsgård, hvor han som lensherre over Tønsberg len hadde virket fra 1524. På Auli blev han boende til sin død i 1571.
  De siste år av Ugerups liv var ikke uten sorger og bekymringer. I 1567 mistet han sin sønn og samme år ble bygningene på Auli plyndret og brent. Om dette år under syvårskrigen 1563-70, skrev hans sønnekone fra Krogstad på Eiker, hvor hun opholdt sig den siste dag i året 1567: " - og var vi rømt for pestilensens skyld den tid - da var Akershus belagt av de svenske, så måtte jeg med mine børn, for vore fiender, de svenske deres skyld, rømme til Marstrand og over til Jylland, og var jeg der til St. Bartholomei tid om høsten (24. august), og der jeg kom hjem igjen, da var Uggelen og Skjærsnes avbrændt og borttaget og henrøvet alt det vi hadde."
  Efter brannen på Auli i 1567 blev det visstnok ikke bygd noen ny ladegård. Om de brente bygninger lå på det nuværende Store Auli eller på Aulilunden er ikke godt å si. [9]
description
Kilder
 1. format_quoteS827 roskildehistorie.dk, roskildehistorie.dk, http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Urup/Urup.htm.
 2. format_quoteS1056 Lars Løberg, Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre.
  Lars Løberg (2014), "Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre", Slektshistorisk forlag
 3. format_quoteS310 Wikipedia.no, https://no.wikipedia.org/wiki/Sem_hovedgård_(Tønsberg).
 4. format_quoteS310 Wikipedia.no, https://no.wikipedia.org/wiki/Erik_Ugerup.
 5. format_quoteS643 Store norske leksikon, Bratberg, Terje. (2009, 15. februar). Urup. I Store norske leksikon. Hentet 5. desember 2017 fra https://snl.no/Urup.
 6. format_quoteS872 Dansk Biografisk Leksikon, Poul Colding: Erik Urup i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 4. juni 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298759.
 7. format_quoteS156 Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ugerup.
 8. format_quoteS872 Dansk Biografisk Leksikon, Nils G. Bartholdy: Urup i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 4. juni 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298755.
 9. format_quoteS156 Wikipedia, http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/gaardshistorie1/51.html.