profile_image
Margareta von Trampe e. von Brandt (mindre sannsynlig von Winterfeld)[1, 2, 3]

Kvinne

person
Person

Navn

Margareta von Trampe e. von Brandt (mindre sannsynlig von Winterfeld)  [4]
  • Slektsvåpen tyder mest på at hun er en von Trampe (alternativt von Brandt), men hun oppgis i tyske kilder å hete von Winterfeld.

Kjønn

Kvinne

Identifikasjon

Hun er i følge tyske kilder en von Winterfeld.
I følge avtegning av gravstenen til barnebarnet Godslev Budde, i Vadum Kirke, brukte hun et hjortehode som slektsvåpen. Hun kan være en von Winterfeld selv om hun i følge barnebarnet bruker annet våpen. Våpenet hun bruker kan være fra morslekten, som da mest sannsynlig er av slekten von Trampe, eller mindre sannsynlig en von Brandt. Det er vel også mulig at Godslevs farmor er en von Trampe og at farfaren har giftet seg med Margareta Winterfeld senere. Trampe er også en dansk og norsk grevelig slekt, opprinnelig av pommersk adel, så det skulle stemme.
http://www.danbbs.dk/~stst/artikler/budde/budde_vaabenanetavle_vadum_kirke.htm

Navn

Hun døper sønnen Henning. Kan det tenkes at hun er datter av Henning? Navnet Henning er fra slutten av 1200-tallet brukt i slekten von Winterfeld. Er hun i såfall etterkommer av Henning von Winterfeld (kjent 1290–1330)?
Forfaren Henning var isåfall Pommerscher Marschall, Herr auf Burg Osten, Burg Wolde und Haus Demmin, setzte sich für die Anlehnung Pommerns an Brandenburg/Deutschland ein und verteidigte dieses Ziel gegen die Interessen Polens und Dänemark.

family_restroom
Familie
Andreas (Drewes) Budde
f.Ja, ukjent dato
d.Ja, ukjent dato, Neetzow, Neetzow-Liepen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern location_on

photo_library
Våpenskjold