profile_image
Godslef Henningsen Budde, til Rødslet og Gunderup(gaard)[1]

Mann 1550 - 1622  (72 år)

person
Person

Navn

Godslef Henningsen Budde, til Rødslet og Gunderup(gaard)

Kjønn

Mann

Fødsel

1550 Mecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland location_on

Slekt

http://www.danbbs.dk/~stst/artikler/budde/budde_vaabenanetavle_vadum_kirke.htm.
Se ANETAVLE et stykke nede i teksten eller under "Indhold".  [3]

Yrke

Godslef tilhørte den pommerske adelsslekten Budde og skrev seg til Nessow (Neetzow).
Han og broren Matthias skal ha kommet til Danmark i følget til Dronning Sophie av Mecklenburg, som den 20 Jul 1572 ble viet til Frederik II.
Alt 1571 var han Hofsinde (en ung adelig som gjorde lønnet tjeneste ved hoffet) i Danmark.
Kammerjunker fra 1573
Skjænk fra 1577
Fikk ventebrev på Dalby Kloster i 1577
Forlenet med Børglum Kloster i Vendsyssel i 1579, som han beholdt til sin død.
Han ledsaget ofte Kongene Frederik II og Christian IV på reiser til utlandet.
Frederik II bekostet begge hans Bryllup.  [4]

Død

1622 Børglum Kloster, Hjørring, Nordjylland location_on

Kremasjon

25 Okt 1622 St. Budolfi Kirke (Domkirken), Aalborg, Nørrejylland location_on
  • Ble senere begravet hos sine Hustruer i Vadum Kirke ved sin Hovedgaard Rødslet. (Nå nær Aalborg Lufthavn.)

family_restroom
Familie 1
Sidsel Bjørnsdatter Bjørn, til Gunderupgaard og Strandbygaard
50 år
f.30 Mar 1568, Stenalt Gods, Ørsted (ved Randers), Østjylland location_on
d.3 Feb 1619, ?Nordjylland location_on

Ekteskap

25 Feb 1588 (1585?) Haderslevhus Slot (Hansborg), Haderslev, østre Sønderjylland location_on

Barn

 1. Dorthe Godslefsdatter Budde, til Rødslet og Voldstrup
d.etter 1638
+2. Friderich Godslefsen Budde, til Rødslet (Aalborg), oberst
61 år
f.13 Feb 1589, Børglum Kloster, Hjørring, Nordjylland, Danmark location_on
d.Jun 1650, Trondheim location_on

family_restroom
Familie 2

Ekteskap

30 Jun 1580 Kolding location_on

photo_library
Våpenskjold
description
Notater
  • Alt 1571 var han Hofsinde her i Danmark, skjønt det siges, at han og hans Broder Matthias først kom her til Landet i Dronning Sophies Følge. Han vedblev at tjene ved Hove, 1573 blev han Kammerjunker, 1577 var han Skjænk og fik da Ventebrev paa Dalby Kloster, men inden dette blev ledigt, forlenedes han 1579 med Børglum og fratraadte da sin Hoftjeneste; Børglum beholdt han til sin Død. Han maatte oftere ledsage Kongerne Frederik II og Christian IV paa Rejser til Udlandet og stod navnlig i Yndest hos den førstnævnte, der bekostede begge hans Bryllupper,
    1. i Kolding 30. Juni 1580 med Dorthe Hansdatter Skinkel (d. 1585),
    2. paa Haderslevhus 25. Febr. 1588 med Sidsel Bjørn til Gunderup (f. 30. Marts 1568 d. 3. Febr. 1619).

    G. B. blev 25. Okt. 1622 bisat i St. Bodils Kirke i Aalborg og senere begraven hos sine Hustruer i Vadum Kirke ved sin Hovedgaard Rødslet. [4]