profile_image
Wolfgang Kaas (mur), kontreadmiral

Mann 1724 - 1778  (~ 54 år)

person
Person

Navn

Wolfgang Kaas (mur)

Suffiks

kontreadmiral

Kjønn

Mann

Fødsel

Korsør, Slagelse, Sorø location_on

Dåp

10 Apr 1724 Skt Povl kirke, Korsør, Slagelse, Sorø location_on

Ekteskap

Wolfgang Kaas var gift 2 Gange: 1. (1753) med Anne Marie f. Larsen (f. 1734 d. i April 1760); 2. (1761) med Frederikke Amalie f. Hagen (f. 1743 d. i Febr. 1831), Datter af Apotheker i Kjøbenhavn Bernhard H. (f. 1696 d. 1747) og Anne Margrethe f. Cøllner (f. 1714 d. 1748).

Foreldre

Søn af Kapitajnlieutenant i Marinen Ahasverus Kaas (f. 15. Nov. 1693 d. 5. Marts 1744) og Anne Birgitte f. Scheen (f. 1696 d. 17. Maj 1765), er døbt 10. april 1724.

Yrke

Kontreadmiral, Chef for Holmen & Kammerherre Wolfgang Kaas (1724-1778), Søofficer af Mur-Kaasernes Slægt.
  • Wolfgang Kaas blev Sekondlieutenant i Marinen 1743, Premierlieutenant 1746, Viceekvipagemester ved Holmen 1749, virkelig Ekvipagemester paa Nyholm 1751, Kapitajnlieutenant 1754, Aaret efter Interimshavnemester og Medlem af Havneraadet samt Medlem af Konstruktionskommissionen, 1758 Kapitajn. S. A. overtog han som ældste Ekvipagemester Opsynet med Dokken; 1762 og 63 var han udkommanderet med Linjeskibe; 1765 fik han Tilsyn med Havnens Opmudringsvæsen og blev Medlem af en Kommission angaaende Tøjhusets Adskillelse fra Landetaten.
  • 1767 avancerede han til Kommandørkapitajn og ansattes Aaret efter i den vigtige Stilling som Holmens Chef. Efter hans Fætter Schoutbynacht F. C. Kaas’ uheldige Expedition til Algier foranledigede Struensee ham afsat fra denne Post, fordi han havde været forsømmelig med Udrustningen af de medgivne Bombarderfartøjer. 1774 og 75 bestyrede Kaas, som 1769 var bleven Kommandør, derefter som Interimschef Værftet ved Frederiksværn, men da hans Modstander Gehejmeraad og Admiral Rømeling 1775 var død, og K.s Stedfortræder, Kontreadmiral F. Reiersen, var bleven afskediget, blev K. paa ny udnævnt til Holmens Chef 1776, hvilken Stilling han med Dygtighed vedblev at beklæde til sin Død, 15. April 1778. Aaret forinden var han bleven forfremmet til Kontreadmiral.

Død

15 Apr 1778 Holmen, København location_on

Begravelse

25 Apr 1778 Holmen kirke, København location_on

group
Foreldre

Far

Ahasverus Kaas (mur), kapteinløytnant
~ 50 år
dp.15 Nov 1693, Domkirken Frue, Stavanger location_on
d.5 Mar 1744, Camelegaden, København. location_on

Mor

Anna Birgitta Scheen
69 år
f.1696, ?Danmark location_on
d.17 Mai 1765, Dokken, København location_on

Ekteskap

21 Jan 1718 Korsør Skt. Povl, Slagelse herred, Sorø amt location_on  [1]

Famile ID

F15067 Gruppeskjema  |  Familiediagram
photo_library
Våpenskjold
description
Kilder
  1. format_quoteS1124 Rigsarkivet (sa.dk), https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17116827#152965,25474160.
    Høyre side, nederst (side 23/254)