profile_image
Anne Axelsdatter Urup[1]

Kvinne 1595 - 1674  (79 år)

person
Person

Navn

Anne Axelsdatter Urup
 • Hun skrives til Vognserup Gods, som ligger på Sjælland, noen få mil vest for Roskilde. [2]
 • Like etter sin manns død i 1650 tildeles hun en årlig enkepensjon på 400 riksdaler finansiert av skatter i Norge. [3]
 • Hennes morbror Peder Jørgensen Marsvin (død 1614) er gift med Mette Axelsdatter Brahe (død 1622), som er hhv. datter og søster av to eiere av Tosterup Slot ved Ystad i Skåne. Eierne før og etter er av samme slekt. Annes kusine Karen Ottesdatter Marsvins sønn Jørgen Iversen Krabbe eier Tosterup fra 1661 til 1678 og hans søsters ektemann i 1688. Kfr. Jacob Friderichsen, som kaller seg Tostrup fra ca. 1672. [4]
 • Slekten Urups opphav er antagelig i Beutelsbach i Weinstadt (Vinbyen) nær Stuttgart i Sør-Tyskland. [5]

Kjønn

Kvinne

Fødsel

1595 Vapnø Slot, Halland, Øst-Danmark (nå Sverige) location_on

Arv

I sitt testamente, som tross bybranner tydeligvis finnes bevart, skjenker hun 100 rdl til byens husarme og 50 rdl til Kjærlinghuset. Skifteregister for Trondheim begynner i 1678, så et evt. skifte i 1674 er ikke å finne der.  [6]

Eiendom

14. aug. 1651 får hun etter søknad Hammer Ladegaard i forpaktning med tilliggende bønder. Denne befinner seg nok i Danmark.   [7]

Eiendom

Ifølge "Trondheim før Cicignon: gater og gårder før reguleringen 1681" av H. Berg kjøper fru Anna Urup til Vognø 11. august 1670 en eiendom som nå tilsvarer Thomas Angells gate 1,3 og 5: https://www.google.no/maps/place/Thomas+Angells+gate+5. Når hun begraves i Nidarosdomen i 1674 ringer kirkeklokkene i hele fire timer. Etter hennes død selger svigersønnen von Hoven eiendommen.  [6]

Etternavn

Etternavnet kommer fra herregården Ugerup i Köpinge sokn i Kristianstad by i Skåne, som slekten eier.  [1]

Slektskap

Hun er kusine av Kristian Kvarts andre "dronning" (1617-1629) Kirsten Ludvigsdatter Munk: https://no.wikipedia.org/wiki/Kirsten_Munk + http://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I52155&tree=1

Interessant nok så ætter hun både via fru Inger til Austrått og via en annen slektslinje (Roos) fra kong Håkon 5. Magnusson: https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kon_V_Magnusson + https://no.wikipedia.org/wiki/Ingeborg_Eriksdatter, som skal være etterkommer av Olav Haraldsson "den hellige" via dennes datter i Tyskland. Hun har også flere andre linjer til samme Olav via danske von Everstein.
Kfr. det valgte gravstedet!

I tillegg finnes det i slektstreet også en tredje linje til Håkon 5.'s farfar Håkon 4. Håkonsson via Stårheim i Nordfjord. Se også "Tillegg 10.01.2021" under "Gravlagt" nedenfor. Det spekuleres i om Olav Haraldsson også kan ha storfyrst Vsevolod 1. i Kiev som sønn i tillegg til datteren Ulvhild og sønnen Magnus (den gode), i så fall med søsteren til Ulvhilds mor. Anetreet her inneholder nok noen linjer til denne storfyrsten også.   [8]

Død

18 Feb 1674 Trondheim location_on
 • 1674. 18 Febr. døde Velb. Anne Urup, sal. Oberst Buddes i Throndhjem. Hun blev med adelig Proces nedsat til sin S..Mand i Domkirkens Chor. [9]

Begravelse

8 Mar 1674 Østre Oktogonkapell, Nidarosdomen, Trondheim location_on
 • Østre Oktogonkapell ligger i Nidarosdomens hovedakse like bak høyalteret i Oktogonen, dvs. helt ute i den ene enden av kirkebygget, som er merket (1) øverst på planen til høyre her: https://snl.no/Nidarosdomen. Gravstedet har en litt viktig posisjon i norsk middelalderhistorie: https://no.wikipedia.org/wiki/St._Olavs_skrin + https://www.nrk.no/viten/er-dette-olav-den-helliges-grav-1.11557513.

  Anne Urup kjøpte i 1650 østre oktogonkapell i Nidarosdomen som gravsted for mannen og seg selv. Det ble bygd et gravkammer under gulvet, dekt med en gravplate i rød kalkstein. Familien Budde kom til å bli den eneste ikke-geistlige aristokrati som fikk en familiegrav innenfor koret i domkirken. Som et løfte fra 1670, skulle graven etter deres død aldri åpnes, noe som senere ble brutt av Domkapitlet.

  Generalmajor Vincents Budde (1660-1729) ville bli gravlagt der, da han så på seg selv som "en fjern slektning av dem", og Domkapitlet gikk med på det. Hans kone Armegaard Margrethe von Gabel ble bisatt i det Buddeske gravsted i 1734.

  Gravplaten befinner seg i dag i domens likkjeller i vestskipet, og ble fjernet fra østre oktogonkapell i forbindelse med kroningen av kong Karl Johan XIV i 1818. Det er senere påvist med høy sannsynlighet at Olav den Hellige også ligger under østre oktogonkapell.

  Kilde: "Domkirken i Trondheim - bind III" - Trygve Lysaker (1973). Side 225.

  http://www.gravstenogepitafier.dk./trondhjem.htm.

  Kommentar: Fjerningen av graven skyldtes kanskje at det ikke passet den nye fransk-svenske kongen å ha en dansk-tysk familie så fremtredende plassert på dette historisk viktige stedet?
  (Odd Roar Aalborg - sannsynlig etterkommer i 10. ledd.)

  Tillegg 10.01.2021:
  I andre del av programmet "Olav" på NRK TV 1 i kveld fremmes en russisk teori om at Olav Haraldsson ved sitt besøk hos storfyrst Jaroslav den vise i Kiev rundt 1030 kan ha blitt far til storfyrstinne Ingegjerd Olofsdotters sønn storfyrst Vsevolod 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Vsevolod_I_av_Kiev, som blir født på den tiden. Den svenske prinsessen Ingegjerd er Olavs tidligere kjæreste, men hun blir av politiske grunner giftet bort til storfyrsten, og Olav får i stedet søsteren Astrid Olofsdotter til ekte. Skulle teorien være riktig, vil nok antall anelinjer tilbake til Olav Haraldsson øke en del for Anne Urup. Hittil går de via Olav og Astrid sin datter Ulvhild i Tyskland, men her nevnes en mulig kombinert "halvbror + fetter" av Ulvhild også! Altså ikke langt unna helbror. (Odd Roar Aalborg.)

Assosiasjon

Ove Gerlofsen Nettelhorst (Slektskap: Firmenning)

Assosiasjon

Kirsten Ludvigsdatter Munk (Slektskap: Kusine)

group
Foreldre

Far

herr Axel Henrichsen Urup
~ 37 år
f.19 Mai 1564, Akershus slott, Oslo location_on

gravl.21 Apr 1601

Mor

fru Helle Jørgensdatter Marsvin, til Vapnö
70 år
f.14 Jul 1566, Helsingborg Slot, Skåne, Øst-Danmark (nå Sverige) location_on
d.2 Mai 1637

Ekteskap

14 Jan 1588 Dybæk, Vemmenhøj, Malmøhus, Øst-Danmark (nå Sverige) location_on

Famile ID

F15155 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie
Friderich Godslefsen Budde, til Rødslet (Aalborg), oberst
61 år
f.13 Feb 1589, Børglum Kloster, Hjørring, Nordjylland, Danmark location_on
d.Jun 1650, Trondheim location_on

Slektskap

Slektstavle på deres gravsten fra Østre Oktogonkapell i Nidarosdomen: http://www.gravstenogepitafier.dk./trondhjem.htm.

Barn

 1. Godslef Friderichsen Budde
d.etter 1642
 2. Axel Friderichsen Budde
34 år
f.1615
d.22 Mar 1649, København, Danmark location_on
+3. Helle Friderichsdatter Budde
67 år
f.1617
d.Jun 1684, Vestnes, Romsdal location_on
 4. Ellen Friderichsdatter Budde, friherreinne
34 år
f.ca 1620
d.1654
+5. Jacob Friderichsen "Tostrup" (Budde, til Kvam), kapteinløytnant, kompanisjef og jordeier.
68 år
f.ca 1623/25, ?Værløse, Furesø, Sjælland, Danmark location_on
d.22 Apr 1693, Meldal location_on
 6. Anne Margrethe Friderichsdatter Budde
45 år
f.ca 1630
d.1675

place
Hendelseskart
description
Notater
 • Hun lager i 1610 en visebok med 144 viser, der både hennes søster og bror også bidrar. (Kilde: Anne-Marie Mai: "Hvor litteraturen finner sted" (2010) s. 147. Funnet av Torkild Knudsen.)
description
Kilder
 1. format_quoteS156 Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ugerup.
 2. format_quoteS1016 Geni, https://www.geni.com/people/Anne-Axelsdatter-Urup-til-Vognserup/6000000003396092050.
 3. format_quoteS1120 Norske riksregistranter, 1650 s. 98 og 1651 s. 221.
  Takk til Torkild Knudsen i innlegg 15 her: https://forum.arkivverket.no/topic/226022-l%C3%B8ytnant-jakob-fredriksen-budde-fca1623-identisk-med-senere-kaptein-jakob-fredriksen-tostrup/.
 4. format_quoteS33 Odd Roar Aalborg.
 5. format_quoteS1035 Dansk adel stamtavler.
 6. format_quoteS841 Berg, Henry , Trondheim før Cicignon.
 7. format_quoteS1120 Norske riksregistranter, 1651 s. 251.
  Takk til Torkild Knudsen i innlegg 15 her: https://forum.arkivverket.no/topic/226022-l%C3%B8ytnant-jakob-fredriksen-budde-fca1623-identisk-med-senere-kaptein-jakob-fredriksen-tostrup/.
 8. format_quoteS33 Odd Roar Aalborg, https://forum.arkivverket.no/topic/172151-fra-h%C3%A5kon-v-magnusson-til-olav-den-hellige/.
  Tillegg 19.05.2018: Om sammenhengen mellom de eldste leddene i rekken til Olav er 100 % bevist vet jeg ikke, men muligens er den ganske godt dekket av samtidskilder.
 9. format_quoteS1175 Melchior Augustinussens annaler (1670-1705).