profile_image
hertug Skule Baardsson til Rein, riksstyrer

Mann Ca 1189 - 1240  (51 år)

person
Person

Navn

Skule Baardsson til Rein  [1, 2, 3, 4, 5]

Tittel

hertug

Suffiks

riksstyrer

Kjønn

Mann

Fødsel

ca 1189

Aneoversikt

https://finnholbek.dk/verticalchart.php?personID=I14656&tree=2&generations=

Barn

3 barn?  [6]

Eiendom

Reinskloster, Rissa, Trøndelag location_on  [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]
Fra historiske kilder vet vi at Rein var et storgods kanskje så tidlig som under Harald Hårfagre. Stedet var i Olav Kyrres eie på 1000-tallet, og ble etter hvert overdratt til reinsættas stamfar Skule Tostesson. Foruten levningene etter den eldre korsformede kirken er det ikke gjort funn som direkte kan knyttes til dette godset. Kirken har blitt tolket som høgendekirke, altså en privat kirke for Norges første hertug Skule Bårdsson og hans ætt. Selve dateringen er noe usikker men det har blitt påpekt at den ikke kan være eldre enn ca. 1200.

I følge Håkon Håkonssons saga ga Skule løfte om Rein, sin farsarv, til et kloster da han lå syk i Nidaros 1226. Han lovte da å gi godset på Rein til et kloster hvis han ble frisk. Sagaen gjengir hendelsen slik: "Hertug Skule gav garden Rein, farsarven sin til eit kloster, og let byggje ei gjæv steinkyrkje og grunnla eit nonnekloster der, og gav mykje gods til det".

Før 1230 ble nonneklosteret stiftet. Han lot bygge en steinkirke, innrettet et nonnekloster og ga gods til det.
I prosessen med å samle og sikre nok klostergods, kom Skule i krangel og uvennskap med sin nære slektning, Åsulv Eriksson til Austrått, om rettigheter til hans gods da Skule mente at Austrått skulle legges til klostergodset på Rein. På morsiden hadde Åsulv Eiriksson felles aner med hertug Skule. I tillegg var Åsulv gift med Baugeid Jonsdatter, datter av Jon Sigurdsson på Austrått og Sigrid Bårdsdatter til Rein. Sigrid var hertug Skules halvsøster og den første abbedissen på Rein kloster (klosterets første abbedisse). Da Skule hadde grunnlagt Rein kloster mente han at Austrått skulle følge søsteren som arv og legges til klostergodset. Etter en langvarig prosess ble Austrått i 1238 tildømt Åsulv mot at han ga klosteret erstatning i annet gods.

Skules datter, dronning Margrete, skal, etter kong Håkon IV Håkonssons død på Orkenøyene i 1263, ha flyttet tilbake til Rein og bodd på klosteret til sin død.

Notat

21 Apr 1240 Oslo location_on
Slaget i Oslo fant sted mellom kong Håkon Håkonsson, hertug Skule Bårdsson og deres krigere.

Slektskap

Han var halvbror til kong Inge II Bårdsson. http://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I57222&tree=1

Yrke

Skule Bårdsson tilhørte norsk høyadel, var kongens bror, kongens jarl, hertug og ble til slutt selv hyllet som konge.
28 år gammel, i 1217, ble Skule Bårdsson utnevnt til jarl av halvbroren kong Inge Bårdsson i dennes siste leveår. Skule var riksstyrer for birkebenerkongen Håkon Håkonsson, til han ble myndig. 20 år senere, i 1237, når han var 48 år, ble han av svigersønnen, Norges konge, Håkon Håkonsson, utnevnt til norsk hertug. Som jarl og hertug under svigersønnen styrte Skule en tredjedel av Norge fra sitt sete i Nidaros. To år senere, i 1239, lot han seg hylle som konge på Øreting i Nidaros. Dette startet et opprør og hans hær forsøkte å ta Oslo. Han ble drept etter et halvt år som konge, ved klosteret Elgeseter på Øya i Nidaros (Trondheim), der han hadde søkt tilflukt.

Død

24 Mai 1240 Elgeseter kloster, Midtbyen, Trondheim location_on
 • Skules død markerte den endelige slutten på borgerkrigene i Norge, som hadde vart i 110 år.
 • Jarlen og birkebeineren Åsulv Eriksson til Austrått hadde kommet i uvennskap med sin nære slektning hertug Skule over godset Austrått. Åsulv som i en dom fra 1238 fikk beholde Austrått mot at han ga Reinsklosteret erstatning i annet jordegods, kan nok av den grunn ennå ha vært uforlikt med Skule. Når så kong Skule to år senere, den 24 Mai 1240, søkte tilflukt i Elgeseter kloster ved Nidaros (etter å ha tapt slaget i Oslo), var det nettopp hans nære slektning Åsulv og hans birkebeinere som satte ild på klosteret, og som deretter drepte Skule da han forsøkte å berge seg ut.

group
Foreldre

Far

Baard Guttormsson på Rein
44 år
f.1150
d.3 Apr 1194, Bergen (såret ved Florvåg, Askøya) location_on

Mor

Famile ID

F15576 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie

Barn

+1. dronning Margrete Skulesdotter av Norge
60 år
f.ca 1210
d.1270, Rein kloster, Rissa, Trøndelag location_on

photo_library
Bilder
photo_library
Våpenskjold
Only-imgsrc
Segl Skule Baardsson

hertug Skule Baardsson til Rein, riksstyrer

place
Hendelseskart

Link til Google Maps Notat

Oslo

Link til Google Maps Død

Elgeseter kloster, Midtbyen, Trondheim

description
Kilder
 1. format_quoteS310 Wikipedia.no, https://no.wikipedia.org/wiki/Skule_Bårdsson.
 2. format_quoteS805 Norsk Biografisk Leksikon, Bjørgo, Narve. (2009, 13. februar). Skule Bårdsson. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 10. juni 2018 fra https://nbl.snl.no/Skule_B%C3%A5rdsson.
 3. format_quoteS643 Store norske leksikon, Norseng, Per G.. (2018, 8. mai). Skule Bårdsson. I Store norske leksikon. Hentet 10. juni 2018 fra https://snl.no/Skule_B%C3%A5rdsson.
 4. format_quoteS309 Lokalhistoriewiki.no:, https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Skule_Bårdsson.
 5. format_quoteS156 Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_i_Oslo_1240.
 6. format_quoteS132 Slektsdebatt på nett, https://forum.arkivverket.no/topic/143802-58401-hertug-skule-bårdsson-kor-mange-barn-hadde-han/.
 7. format_quoteS1029 Fortidsminneforeningen, https://www.fortidsminneforeningen.no/vare-eiendommer/reinskloster.
 8. format_quoteS1030 NIKUs arkeologiblogg, https://arkeologibloggen.niku.no/geofysiske-undersokelser-pa-rein-kloster/.
 9. format_quoteS1031 Reinskloster, https://reinskloster.no/historie/.
 10. format_quoteS156 Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Reins_kloster.
 11. format_quoteS906 Norske herregårder, http://oddso.nvg.org/nsh/t-reinskloster.html.
 12. format_quoteS1032 NRK, https://www.nrk.no/trondelag/reins-kloster-er-freda-1.12034664.
 13. format_quoteS643 Store norske leksikon, Bratberg, Terje. (2009, 16. desember). Reinskloster. I Store norske leksikon. Hentet 10. juni 2018 fra https://snl.no/Reinskloster.