profile_image
Tyge Mogensen Krabbe[1, 2]

Mann 1474 - 1541  (67 år)

person
Person

Navn

Tyge Mogensen Krabbe

Kjønn

Mann

Fødsel

1474

Aneoversikt

https://finnholbek.dk/verticalchart.php?personID=I202&tree=2&generations=

Barn

Foruden hans datter Elsebeth Krabbe (1514-1578), søhelten Peder Skrams hustru, kendt som forfatterinde af historiske arbejder, genealogiske optegnelser og salmer, skal blandt hans sønner nævnes rigsråden hr. Erik Krabbe til Bustrup og Aastrup (1510-1564) og Mogens Krabbe til Vegholm (1513-1564).

Familieoversikt

https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I202&tree=2

Yrke

Dansk adelsmann, dansk rigsmarsk og rigsråd.
Krabbe var en af de ledende (hovedmann?) jyske råder i oprøret mod Christian II. 1522-23 og belønnedes herfor af Frederik 1. med lensmandsposter i Skåne og embedet som rigsmarsk fra 1523.
Krabbes politiske holdning kom på en hård prøve ved Reformationens udbredelse og under Grevens Fejde, hvor han som mange andre adelige flere gange skiftede side.
Etter Christian IIIs tronbestigelse 1536 og derved innførelse av reformasjonen, mistet han noe av sin innflytelse, men beholdt stillingerne som rigsmarsk og rigsråd og godset Vegholm i Skåne, hvor boede til sin død i 1541.
Tyge forble innerst inne katolikk til sin død.   [3, 4]

Død

23 Jun 1541

group
Foreldre
family_restroom
Familie
Anne Nielsdatter Rosenkrantz
55 år
f.1495, Bjornholm, Randers, Tirstrup, Denmark location_on
d.22 Apr 1550, Randers, Århus, Denmark location_on

Ekteskap

1505

Barn

+1. Viveke Tygesdatter Krabbe, af Østergaard.
+2. Erik Tygesen Krabbe af Østergaard
53 år
f.9 Aug 1510, Helsingborg Slott, Skåne, Sverige location_on
d.6 Jan 1564, Aastrup Gods, Jyderup, Holbæk location_on
 3. Mogens Krabbe, til Vegholm
51 år
f.1513
d.1564
+4. Elsebet Tygesdatter Krabbe
63 år
f.12 Apr 1514, Helsingborg Slott location_on
d.8 Mar 1578, Laholm Slott location_on

photo_library
Våpenskjold
description
Notater
 • Tyge Krabbe var en central figur i Danmarks historie. En fjerde søn af Morten Krabbe, Mogens Krabbe til Bustrup i Salling, var fader, til den navnkundige hr. Tyge Krabbe (1474-1541).

  Tyge Krabbe er den mest kendte ejer af Bustrup. Han var en meget indflydelsesrig person i første halvdel af 1500-tallet, som var en meget bevæget tid i danmarkshistorien med krigen mod Ditmarsken år 1500, hvor danskerne tabte og skulle ifølge historien have mistet den fane, som dalede ned fra himlen i Estland 1219, Det Stockholmske Blodbad 1520, Kristian IIs afsættelse i 1523, Grevens Fejde. Reformationen i 1536 og flere eksempler fra danmarkshistorien kunne medtages. Tyge Krabbe var med i dem alle og spillede ofte en meget fremtrædende rolle, når beslutninger skulle tages.

  Som 12-årig blev Tyge i 1486 sendt til Kong Hans`s hof som småsvend.
  I 15 år tjente han kongen, inden han blev forfremmet. De første år passede han kongens hest Perwinge. I 6 – 7 år herefter passede han kongens hundekobbel, som han måtte ”djævles” med gennem moser, krat og skove. Han trøstede sig med, at den der tog sig af kongens hunde, tog kongen ved hjertet.

  1497 blev kancelliet flyttet fra Kalundborg til København. Tyge fulgte med.
  1503 blev Tyge 27 år gammel udnævnt til høvedsmand på Københavns Slot og nævnes 1503 som ridder. Samme år blev ridder Tyge Krabbe gift med Anna Nielsdatter Rosenkrantz – den mest dominerende adelsfamilie i Danmark.
  1505 overtager Tyge Bustrup og bor der i 2 år.

  1507 skulle Tyge møde kong Hans. I Helsingborg. Meget tyder på, at han nu er lensmand på Helsingborg Slot, hvorfra han skulle vogte grænsen mod Sverige (forlenedes ca. 1507 med Helsingborg Slot, hvortil han derpå var knyttet næsten hele sit liv).

  Som befalingsmand i Skåne tilføjede han 1510 den svenske hærfører Aake Hansson Thott et stort nederlag ved »Fantehullet« i nærheden af grænsen.
  Kort efter optoges han i Rigsrådet. 1513 dør kong Hans. Tyge underskriver som nr. 27 af 36 medlemmer i rigsrådet håndfæstningen med Kong Christian II.

  1521 opstod bittert fjendskab mellem ham og Christian II, der fratog ham Helsingborg (Tyge ble avsat som lensmand på Helsingborg og flyttede til Bustrup). Tyge Krabbe blev en ivrig deltager i opstanden mod kongen.

  Februar 1523 gør de jyske rigsrødder med flere oprør med Christian II. 9 Feb 1523 sejler kongen 20 gange frem og tilbage over Lillebælt. Opgav og rejste ud af Danmark.

  Hertug Frederik blev valgt som kongen. Tyge Krabbe blev udnævnt til marsk (forsvarsminister/øverste general) og bliver senere lensmand på Helsingborg igen (Straks efter Frederik I’s hylding udnævntes han til rigsmarsk og fik Helsingborg tilbage). Han udfoldede nu en omfattende virksomhed og kan navnlig fremhæves som det konservative, katolsksindede rigsråds hovedfører.
  Efter 1524–25 at have dæmpet bondeopstanden i Skåne, hvor almuen gav ham øgenavnet »Tyge Badspyd«, slog han sidstnævnte år Søren Norby ved Lund og Bunketofte Lund og ledede så forfølgelsen mod kong Christians tilhængere.
  Han havde 1531 hovedskylden for, at kongens lejde blev brudt og for, at denne blev sat i forvaring på Sønderborg Slot.

  1532 dør Fredrik I. Tyge var katolik og ville hellere have Christian II tilbage, end have den lutherske Christian III. Hans forfølgelser mod de lutherske i Skåne bidrog til Grevefejdens udbrud 1534. Han forsøgte at samle den Skånske adel, men sluttede sig snart til grev Christoffer.

  Midt under slaget ved Helsingborg 1535 lod han imidlertid Kernens kanoner beskyde Lybækkerne i ryggen og bidrog derved til deres fuldstændige nederlag. 1535 blev Christian III valgt. 17 månedert tidligere hadde Tyge gitt sitt ord til Christian II.

  1536 var Tyge med til at bifalde, at de katolske biskopper skulle pågribes.
  Tyge bad Christian III om nåde og beholdt stillingerne rigsmarskt og rigsråd og godset Vegholm i Skåne, hvor boede til sin død i 1541. Tillige med Axel Brahe var han en kort tid statholder i Skåne.

  Tyge Krabbe levede i en svær tid. Han ragede op som en mand med en ualmindelig handlekraft og en stor pragmatiker. Han vurderede og tog parti, hvor der var chancer for at sejre. Han forblev inderst inde katolik. [4]
description
Kilder
 1. format_quoteS829 Gyldendal Denstoredanske, Astrid Friis: Tyge Krabbe i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 18. november 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=292908.
 2. format_quoteS156 Wikipedia, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Helsingborg_(1535).
 3. format_quoteS829 Gyldendal Denstoredanske, Jesper Thomassen: Tyge Krabbe i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 18. november 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=110583.
 4. format_quoteS892 lemby.dk, http://lemby.dk/?page_id=840.