profile_image
Aage Axelsen Thott[1, 2]

Mann - 1477

person
Person

Navn

Aage Axelsen Thott  [3]

Kjønn

Mann

Aneoversikt

https://finnholbek.dk/verticalchart.php?personID=I3001&tree=2&generations=

Familieoversikt

https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I3001&tree=2

Gård

Fik 1401 Borgunda og Nötetorp på skifte efter sin hustrus far.
Han skrives til Hjuleberg i Abilds socken, Hallands län.til Hjuleberg, som han købte af hr. Oluf Axelsen, nævnes på skiftet 1421
Kjøpte 1440 sin broder Oluf dennes arv efter sin moder, fru Cathrine,
Kjøpte 1446 hovedgården i Kleve (Bahus Len) af Aage Star, deltog i skiftet 1447.

Yrke

1432 høvedsmand på Örebro,
1434 på Falkenbjerg, som da blev belejret af Engelbrechts høvedsmand Henneke Bermann. Afslog et angreb, men afbrændte slottet og indskibede sig med besætningen,
1441 livsbrev på Varbjerg Slot.
Rigsråd, var 1 Aug. 1449 kun væbner, men 3 nov. s.å. ridder, s.å. med hr. Eggert Frille sendebud til Norge for at forhandle om kongevalg og 1460 sendebud til mødet i Halmstad, var atter med kongen i Norge, fik s.å. Årstad og Halmstad herreder i pant i sin og sin frues levetid.
Drog 1453 sammen med sine brødre misfornøjet til Sverige og mistede derfor sine len Varbjerg, Falkenbjerg og Halmstad, forsonedes dog snart med kong Christiern
1454 sendebud til mødet i Rønneby og 1455 til forhandlinger i Vadstena.
Satt 1465 med fire andre af sin slægt i rigens råd (Hr. Jens Due, Erik Aagesen, Peder Nielsen og Laurens Axelsen) og nævnes da i forliget mellem kongen og ærkebispen af Uppsala. Var atter s.å. sendebud til svenske forhandlinger, holdt 1466 skifte med hr. Iver og hr. Erik Axelsen og fru Anne Jensdatter m.fl. efter hr. Axel Pedersen, hr. Peder, hr. Kjeld og Anders Axelsen, fik udlagt Vester Vesterstad treding, som medarvingerne forpligtede sig til at holde ham skadesløst, var s.å. nærværende ved foreningen i Jönköping.
Var atter 1469 på kant med kongen, der fratog ham hans len og ødelagde Hjulebjerg, fik 1471 lejde til et møde med kongen i Djurshamn, fik 1472 på mødet i Kalmar sine pantelen Halmstad herred og Falkenbjerg tilbage og kort efter tildømt Varbjerg ved en voldgiftskendelse, hvilket bekræftedes 1474 på et nyt møde i Kalmar, gav 1476 kongen kvit for al den ham og hans hustru tilføjede skade, fik 1477 Hammergaard i forlening.

Død

7 Aug 1477
  • Levede 7. juni 1477, men var død 7. Aug. s.å., da enken fik pantebrev på Årstad og Halmstad herreder, hans arvinger forligte sig s.å. med kongen om den Varbjerg og Hjulebjerg tilføjede skade.

Begravelse

Gamleby kyrka (Gammelby kirke), Blekinge location_on

group
Foreldre

Far

Axel Pedersen Thott
d.mellom 24 Nov 1446 og 25 Jan 1447

Mor

Ekteskap

Ja, ukjent dato

Famile ID

F17210 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie 1

Barn

+1. Ingeborg Ågesdatter Thott
d.1507
+2. Claus Aagesen Thott
71 år
f.ca 1450, Hjuleberg, Halland location_on
d.16 Mar 1521

family_restroom
Familie 2

Ekteskap

Ja, ukjent dato

photo_library
Våpenskjold