profile_image
Truid Gregersen Ulfstand[1]

Mann 1487 - 1545  (58 år)

person
Person

Navn

Truid Gregersen Ulfstand  [2, 3, 4, 5]

Kjønn

Mann

Fødsel

1487

Aneoversikt

https://finnholbek.dk/verticalchart.php?personID=I12177&tree=2&generations=

Familieoversikt

https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I12177&tree=2

Notat

Våren 1537  [6]
Kong Christian III gir instruks til riksråden Truid Ulfstand og adelsmannen Christoffer Ottessøn (Huitfeldt) som blir sendt til Norge med kongens skip og krigsfolk mot erkebiskopen (Olav) i Trondheim, biskopen (Mogens) i Hamar og deres tilhengere: De skal seile til Trondheim og beleire Steinvikholm slott til lands og vanns. De skal òg sende skrivelse til de viktigste steder i Norge for å gjøre kjent at kongen måtte gripe til våpen fordi avtalen om at rikene sammen skulle velge konge, var blitt brutt, og fordi han som kong Frederiks eldste sønn hadde rett til kronen og var valgt til konge av Danmarks riksråd. Etter at Lübeck gikk til krig mot Danmark og Norge for å legge landene under seg, hadde kongen sendt riksråder og adelsmenn som bodde i Norge (biskop Hans i Oslo, herr Claus Bille og herr Vincens Lunge) med brev til erkebiskopen, biskopene, prelatene, adelen og innbyggerne i Norge om at de skulle bidra med en skatt og hjelp på grunn av utgiftene kongen hadde hatt til krigen mot Lübeck. Da hadde erkebiskopen og biskopen i Hamar tatt brevene, fanget utsendingene, og slått ihjel en del av dem (Vincens Lunge) - noe ikke engang tyrkere og hedninger ville gjort. Dette må ha skjedd mot viljen til andre nordmenn som ikke kan lastes for dette. Fordi kongen vil beskytte lojale undersåtter og straffe de opprørske, har han sendt krigsfolk mot erkebiskopen og biskopen i Hamar og deres tilhengere. Krigsrådene skal beleire Steinvikholm slott og oppbringe (erke)biskopens skip eller ødelegge dem, men om erkebiskopen på nåde og unåde vil overgi slott og gods til kongens sendemenn, skal han få leide til og fra kongen. Vil han ikke, skal de bygge blokkhus og beleire slottet, og kan de klare seg uten skipene, skal de sende dem til København. Krigsfolkene skal ikke skade noen, men bare kreve inn skatten som bestemt. Vil biskopen i Hamar nedbryte eller overdra slott og gods til kongen på nåde og unåde, skal han få leide til og fra kongen, og kommer de ikke overens, skal han fritt få dra til andre steder. Men hvis biskopen holder fast på sitt forsett, skal Truid Ulfstand og Christoffer Ottessøn ta fra ham slottene og fange ham selv.

Død

1545

family_restroom
Familie
Gørvel Fadersdatter Sparre, til Giske
90 år
f.ca 1515, Hjulsta gods i Södermanland, Sverige location_on
d.20 Apr 1605, Börringekloster, Skåne location_on

Ekteskap

1534

photo_library
Våpenskjold
description
Kilder
  1. format_quoteS872 Dansk Biografisk Leksikon, Henry Bruun: Truid Gregersen Ulfstand i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 17. november 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298713.
    denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Rigsråd/Truid_Gregersen_Ulfstand
  2. format_quoteS805 Norsk Biografisk Leksikon, https://nbl.snl.no/Truid_Gregersen_Ulfstand.
  3. format_quoteS156 Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Truid_Ulfstand.
  4. format_quoteS643 Store norske leksikon, Mardal, Magnus A.. (2009, 15. februar). Mardal, Magnus A.. (2009, 15. februar). Truid Gregersen Ulfstand. I Store norske leksikon. Hentet 19. november 2018 fra https://snl.no/Truid_Gregersen_Ulfstand.
  5. format_quoteS309 Lokalhistoriewiki.no:, https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Truid_Ulfstand.
  6. format_quoteS989 www.dokpro.uio.no, https://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst_2016.prl?b=18375&s=n&str=.