profile_image
Jørgen Andersen Friis af Haraldskær

Mann 1381 -

person
Person

Navn

Jørgen Andersen Friis af Haraldskær

Kjønn

Mann

Fødsel

1381

Foreldre

Faren er Anders I. Friis af Haraldskær, som angives gift med Anna Kaas eller Lunge, men ifølge Kirsten Friis' Aner i Sønderholm Kirke med en Jomfru af Slægten Dyre.
Anders Fris regnes som stamfar til slekten Friis af Haraldskær  [1]

Slektskap

Jørgen Friis er bror av Peder Andersen Friis af Haraldskær (død før 1432) og Niels Andersen Friis af Haraldskær (død etter 1448)

Blandt de adelige Ætter af Navnet Friis er Slægten af Haraldskær den mest fremtrædende i Danmarks indre Historie i det 15.—17. Aarhundrede. Dens Vaaben viser et Skjold, skraadelt af Rødt og Blaat ved en af Sort og Sølv torad-skaktavlet Skraabjelke, Hjelmtegnet to Vesselhorn, det ene delt af Rødt og Skaktavl, det andet af Skaktavl og Blaat, begge hver besat med tre Paafjer. Det samme Skjoldmærke føres af Slægten Rosenkrantz.

Slægtens ældste Spor kan ledes tilbage til Niels Friis af Stolliggaard i Aabenraa Amt, Rise H., Løit Sogn, der levede 1361, da han (»Nicholaus Friis de Stolley«) med Løgumkloster mageskiftede sine Besiddelser i Bredevad, Slogs Herred, Bylderup Sogn, og i Burg paa Femern, mod alt det Klostret tilhørende Gods i Genner (Ø. Løgum S.). Filiationen i det følgende Slægtled er usikker. Efter Tidsfølgen nævnes af Personer, der har ført Skaktavl Vaabenet: Ville Jepsen (Wyllæ Jæepfz), der 1421 medbesegler et af Fru Christine Hr. Gevert Bydelsbaks udstedt Skøde (Segl) og 1423 mødte i Odense. J e p Friis var i 1460 Høvedsmand paa Trøiborg og skal være efterfulgt i dette Embede 1462 af Eske Friis, der nævnes 1481 i et Tingsvidne af Ribe Ting som Medarving til Gaarden Tynde i Hostrup Sogn og efterlod Datteren Mette af Vinnerup, der var gift med Oluf Nielsen til Fussing Hovgaard, der i Skjoldet førte to Sparrer omsatte af tre Liljer. Christiern Friis, til Genner 1474, og 1486 (Christen Fries tho Genner), da han var nærværende paa Ris Herreds Ting, maa sikkert være en Ætling af ovennævnte Niels Friis, der havde Gods i Genner.
Slægtens paalidelige Stamrække begynder med Anders Friis, der ganske vist kun kendes fra Slægtebøger og Anerækker.  [1]

family_restroom
Familie
Else Henningsdatter Krommer
26 år
f.1384, Aabenraa, Sønderjylland location_on
d.etter 1410

Ekteskap

Ja, ukjent dato

Barn

+1. Henrik Jørgensen Friis af Haraldskær
79 år
f.1421
d.1500

photo_library
Våpenskjold
description
Kilder
  1. format_quoteS910 Danmarks Adels Aarbog.
    Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2011]., DAA 1942:II:83.