profile_image
Hans Jørgensen Kaas (mur)[1, 2, 3, 4]

Mann 1640 - 1700  (60 år)

person
Person

Navn

Hans Jørgensen Kaas (mur)  [5, 6]

Kjønn

Mann

Fødsel

ca. 1640 Damsbo på Fyn location_on

Barn

Far til salmedikteren Birgitte Christine Kaas (1682–1761) og general Henrik Bjelke Kaas (1686–1773). Sistnevnte opprettet av sine godser Boltinggård og Rynkebygård stamhuset Kaaselund på Fyn, som 1801 gikk over til hans søsters sønnesønn, kaptein Henrik Jørgen Huitfeldt (1757–1832), som tok navnet Huitfeldt-Kaas. 1807 ble stamhuset solgt og erstattet av en fideikommisskapital, og rentene av denne tilfaller fremdeles overhodet for slekten Huitfeldt.

Notat

29 Mai 1674 Fredrikstad (Kobberskatten) location_on
"Edelle och Vellbaarne Hans Kaaß Ambtmand offuer Fredrichstad och SmaaLehnene"

Yrke

1673-1700
Stiftamtmann i Trondheim og eier av Halten ved Hitra fra 12 Mai 1694 til 1705, etter at Anders Nielsen Riiber og partneres leieavtale ble betraktet som avsluttet.

Udnævntes 1673 til Amtmand i Smaalenenes og Frederiksstads Amter, hvilken Stilling han beklædte til 1687, men konstitueredes i 1676 under Indfaldet i Sverige som Generalkommissarius ved Feltarmeen og var fra 1677-83 Overkommissarius i Norge.
I 1683 blev han Justitsraad og Assessor i Overhofretten samt udnævntes i 1687 til Stiftamtmand i Throndhjem, hvor hans Forhold til Generalmajor Johan Vibe i længere Tid var spændt, indtil Grev Christian Gyldenløve under sit Ophold der i 1695 istandbragte en Forsoning. Hans alt for summariske Optræden mod Throndhjems Magistrat 1691 under en skandaløs Sag paadrog ham en Reprimande.
Foruden fædrenegaarden Hastrup i Jylland havde han med sin Hustru faaet Del i Elingaard i Onsø, som han beboede, medens han var Amtmand i Smaalenene, men siden solgte, samt end videre en Ottendedel i Kanestrøm paa Nordmøre, hvorhos han ogsaa kjøbte nogle mindre Ejendomme i Nærheden af Throndhjem. Imidlertid efterlod han kun ubetydeligt ved sin Død, der indtraf under et Besøg i Kjøbenhavn i Aaret 1700.

Død

19 Okt 1700 København, Danmark location_on

group
Foreldre

Far

Jørgen Hansen Kaas (mur)
40 år
f.ca 1618, Østergaard (Tidl. Kilegaard eller Kiil) location_on
d.30 Jan 1658

Mor

Karen Grubbe
79 år
f.19 Jan 1616, Halsted kloster location_on
d.23 Mar 1695, Lerbæk location_on

Ekteskap

10 Sep 1640

Famile ID

F16591 Gruppeskjema  |  Familiediagram
family_restroom
Familie
Sophie Amalie Henriksdatter Bielke
53 år
f.ca 1650, Elingaard, Norge location_on
d.16 Jun 1703, Jacob Gottfried Beckers gaard, Odense, Fyn location_on

Ekteskap

20 des 1649 København, Danmark location_on

photo_library
Våpenskjold
place
Hendelseskart
description
Kilder
  1. format_quoteS310 Wikipedia.no, https://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Kaas.
  2. format_quoteS990 slektenkaas.com, http://slektenkaas.com/getperson.php?personID=I506&tree=1.
  3. format_quoteS643 Store norske leksikon, Bratberg, Terje. (2016, 2. februar). Kaas: Kaas med muren. I Store norske leksikon. Hentet 28. april 2018 fra https://snl.no/Kaas_-_Kaas_med_muren.
  4. format_quoteS156 Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Amtmannssvingen.
  5. format_quoteS156 Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Kaas.
  6. format_quoteS868 www.strindahistorielag.no, http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Hans_Kaas.