profile_image
Margrethe Jørgensdatter Bryske[1]

Kvinne

person
Person

Navn

Margrethe Jørgensdatter Bryske  [2]
  • "af Lindved" (Odense)

Kallenavn

af Lindved

Kjønn

Kvinne

Slekt

Lånt fra http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=88386 - innlegg av Finn Holbek 17 Jul 2010 03:32:45:

Bryske. - side 120
I de gamle Rim om Adelen hedder det om denne Slægt: „De vare kun faa Bryske'r og de vare onde", og Klevenfeldt bemærker hertil: „Af hvad Aarsag denne Slægt har paadraget sig dette Navn, ved jeg ikke, imidlertid maa Kansler Niels Kaas ei have havt gode Tanker om den eller om dem, som af Familien levede ved hans Tid, siden han og skal have brugt det Mundheld om dem: „Semper in Dania fuerunt Bryskii et pauci et mali."
Forøvrigt fortælles om Slægten, at den var en Linie af den skotske Slægt Bruce og i det 14. Aarh. kom fra Skotland til Danmark. Denne Tradition forkastes dog af nyere Forskere, der mene, at Slægten er dansk og har Navn af Brusk Herred. Imidlertid førtes Bryskernes Vaaben, som var en halv sort guldbevæbnet Øm samlet med en halv rød Lillie i Sølv-Felt, paa Hjelmen en sort Ørn med udslagne Vinger, ogsaa af den meklenborgske Slægt Smecher eller Smeger, af hvilken Medlemmer fandtes i Danmark alt i Begyndelsen af det 14. Aarh., og det er derfor ikke usandsynligt, at Bryske'rne ere en Linie af denne Slægt. Til den hørte maaske ogsaa Hennichinus Reysere i Sigerslev (Stevns H.), der 1395 forsegler med samme Vaaben (1), endnu nævnes 1399 (2) og sagtens er samme Person som Hennichinus Martini, der 1414 nævnes i et Vidne af Langelands Landsthing og ogsaa førte dette Vaaben (3).
Enestaaende er derimod den mærkelige Skjoldholder, en om Skjoldet liggende Drage, som nogle af Slægtens Medlemmer førte. Den dukker først op i Segl fra Midten af det 16. Aarh; tidligere havde Hr. Iven Bryske 1420 ført en Ørn som Skjoldholder.

family_restroom
Familie
mester Peder Randel(sen) Marsvin
d.1470/77, Lindved, Stenløse, Odense, Fyn location_on

Barn

+1. Rikskansler Jørgen Pedersen Marsvin
f.Ja, ukjent dato, Lindved, Stenløse, Odense, Fyn location_on
d.1524, Lindved, Stenløse, Odense, Fyn location_on

photo_library
Våpenskjold
description
Kilder