Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. 

Notater:
Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, HitraHitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Nordgården på s. 267-269 :Vi har tidligere vært inne på at husa på Sandstad i si tid muligens sto på vestsida av Sandstadelva, der husa på Stubgården nå står, og at det har vært et tun. Deling av tunet og utflytting fra tunet var det neppe før Ola og Erik Jonssønner Jøsnøya tok over gården i 1773 som sjøleiere. Namna var nok til å begynne med Sørgården og Nordgården, seinere henholdsvis Stubgården og Neri- og Oppistua.Erik Jonsen tok over Nordgården, men om det var han eller om det var den seinere eier Ola Larsen som bygde stua er det uråd å si. Men den stua som står i dag er gammel, trolig fra slutten av 1700 eller begynnelsen av 1800-tallet. Den er stor og rommelig til å være så gammel. Men det var skog på Sandstad, så den oppsitteren som ville bygge et skikkelig hus, hadde råd til det. Fjøset, stallen og låven var ei bygning vest for stua. Den hadde en stil som var uvanlig på Hitra, men så var heller ingen av de to nevnte mulige byggmestre hitterværinger av fødsel; den ene var fra Skatval, den andre fra Orkdal.Det var sand- og myrjord. Jorda lå aust for Sandstadelva, og det var omtrent like mye jord som på Stubgården. Det var etter hitterforhold en god gård. Gårdsdrifta var kombinert med fiske. Skogen, saga og kverna var felleseie. Både saga og kverna forfalt, og ble trolig revet en gang i første halvdel av forrige hundreåret (1800-tallet) Erik fikk ikke mange leveår, men enka fortsatte drifta av gården.Gunhild Nilsdatter Sandstad var trolig søster av Peder Jonsen Børøysund.

Peder Olsen dreiv gården til stesønnen Jon tok over i 1799. han utstedte kårbrev til mora og stefaren, som bygde seg ei lita kårstue på gården. Kåret besto av en mæling åkerland på Storåkeren og for og beite til 2 kårkyr. De skulle dessuten ha pleie og "en anstendig begravelse".I 1803 solgte Jon Eriksen gården til Ola Larsen Strand, og overtok samtidig den parten av Sørstrand som Ola Larsen satt med, et reint makeskifte.Ola Larsen gifta seg da han tok over Nordgården Sandstad, og ble stamfar til ei vidgreina slekt, som fremdeles sitter på Sandstad med utløpere til en rekke gårder på Hitra. Ola Larsen var en dyktig kar og han dreiv gården godt. I skiftet etter hans kone var det 428 spd. å dele mellom arvingene.Da faren døde tok Lars og Fredrik over gården og dreiv den sammen til 1847. Skjøtet var datert 1833, men tinglyst ble det ikke før de skilte lag. Det var skyldsetting på de to bruka i 1847. Grensa mot Stubgården var Sandstadelva, alt som lå på nord- og østsida av denne hørte Nordgården til og ble delt i to like store parter mellom Lars og Fredrik. Lars fikk den austre delen av nordåkeren, austre delen av Storåkeren, vestre delen av Krokåkeren, de to Ottesbekkåkrene og austre Dalaåkeren, mens Fredrik fikk vestre delen av Nordåkeren og Storåkeren, de to Tøftåkrene, austre del av Krokåkeren, Nyvollåkeren og vestre Dalåkeren. Englandet var delt etter nedsatte merker. Under skylddelinga får vi navnet på plassromma på Sandstad. Lars og Fredrik fikk en fjerdepart hver i Plikten, Jevikåsen og Øvre- og Nedre Tømmervika, mens Stub hadde halvparten. Ved makeskifte fikk Stub heile bygselbruket Sandstadvika. Plassen Haltan fikk Lars og Fredrik, med en halvpart hver. Plassen Sørvollan eide Stub alene.Fredrik flytta ut, og navnet på de to bruka ble Neristua og Oppistua.-----

Breddegrad: 63.52334477356615, Lengdegrad: 9.1021728515625


Fødsel

Treff 1 til 9 av 9

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Eriksen Sandstad, Jon  1780Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I11632
2 Eriksen Sandstad, Nils  1783Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I11706
3 Eriksen Utset Ulvan, Nils  1784Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I24539
4 Larsen Sandstad, Ole  11 Mar 1831Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I7070
5 Olsdatter Sandstad, Fredrika  Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I66448
6 Olsen Sandstad, Anders (Andreas)  15 Feb 1816Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I6985
7 Olsen Sandstad, Fredrik  2 Jul 1812Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I6969
8 Olsen Sandstad, Lars  24 Aug 1805Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I6968
9 Pedersdatter Sandstad, Marit  1787Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I11705

Død

Treff 1 til 6 av 6

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Fredriksdatter Sandstadvik, Anne  Ca 1819Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I18305
2 Jonsen Sandstad, Erik  1785Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I3895
3 Larsen Sandstad, Ole  21 Okt 1833Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I18306
4 Nilsdatter Røstvik, Gunhild  1827Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I3896
5 Olsen Sandstad, Anders (Andreas)  før 1840Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I6985
6 Olsen Sandstad, Peder  1821Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I11633

Bopel og yrke

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bopel og yrke    Person ID 
1 Olsen Sandstad, Peder  Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I11633

Bosted

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bosted    Person ID 
1 Pedersdatter Sandstad, Marit  Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I11705

Eier

Treff 1 til 6 av 6

   Etternavn, Fornavn    Eier    Person ID 
1 Eriksen Sandstad, Jon  1799-1803Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I11632
2 Jonsen Sandstad, Erik  1773-1785Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I3895
3 Larsen Sandstad, Ole  1803-1833Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I18306
4 Olsen Sandstad, Fredrik  1833-1847Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I6969
5 Olsen Sandstad, Lars  1833-1847Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I6968
6 Olsen Sandstad, Peder  1786-1799Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I11633

Gårdsalg

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Gårdsalg    Person ID 
1 Eriksen Sandstad, Jon  1803Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I11632

Skifte

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Skifte    Person ID 
1 Jonsen Sandstad, Erik  7 Jul 1785Nordgården Sandstad, 122/ , Sandstad, Hitra. I3895