100/01 Kaldklovveien 11, Kalklov, Fillfjorden, Hitra

 

Ingen funnet.