Asmundvåg, Hitra

 

Notater: Asmundvåg var fortsatt en helgård fram til omkring 1648, men da Anders Riiber ble eier delte han gården mellom tre leilendinger. Det var viktig med mest mulig inntekt i form av bygselsavgif. De tre bygselmennene var Jens Torstensen (løpenr. 104), Jørgen Henriksen og Lars Larsen Asmundvåg. I 1700 gikk Lars ut som bygselbonde og hans bruk ble delt i to - mellom to forskjellige Anders Andersen.
Tidligere nevnte Lars Larsen ble den første selveierbonde. Han kjøpte sitt bruk på 1/2 sp. av Riiber i 1714. Jens Torstensen fikk skjøte fra sorenskriveren da bruket gikk på auksjon i 1726. Denne gården var dobbelt så stor, 1 sp, og fikk løpenr. 104.

I 1753 fikk Ole Toresen Asmundvåg (må ikke forveksles med en senere Ole Toresen på gården) skjøte fra krigsråd Rogert på det tredje bruket som også var 1/2 spann. Dette bruket fikk løpenr. 107. Ole Toresen var gift 2 ganger, første gang med Marit Nilsdatter Ulset, f. ca 1701 i Tingvoll. De fikk 7 barn, de fleste før de kom til Asmundvåg. Som enkemann ble han gift med Mille Rasmusdatter Høyer. Hun var datter til lensmann Høyer i Honnes (Vikan, Barmfjorden).) De fikk ingen barn sammen, men Mille hadde to barn fra sitt første ekteskap med Ole Einersen Honnes: Rasmus Olsen og Martha Olsdatter. https://www.hitterslekt.no/getperson.php?personID=I42421&tree=1

I 1813 ble fire av Asmundvåg-gårdene solgt til Rasmus Brochman Parelius, den ene ved auksjon. Det hadde seg slik at den ene gårdmannen, Hans Pedersen døde i 1791, og gården hans, to bruk med løpenr. 105 og 106, var den som Parelius kjøpte på auksjon. Anders Pedersen på nabogården døde i 1793, og Ole Hansen og Jens Hansen døde begge i 1803. Slik var alle gårdmennene på Asmundvåg blitt revet bort på kort tid.
Enka etter Ole Toresen satt som nevnt med bygselen på gården en tid, og senere var det nokså rotete med bruksforholdene og flere bruk var bygslet under ett. I 1833 var Lars Evensen bygselmann på Ole Toresens bruk. I 1856 ble gården kjøpt av Anders Arntsen ved skjøte fra krigsråd Holtermann. Han overdro gården samme året til sønnen Petter Andreas Andersen Asmundvåg. Det ble holdt en delingsforretning mellom alle 5 brukene den 5. september 1863.

Heretter omtales hvert enkelt bruk:


Asmundvåg 29/1, løpenr. 103.
Løpenr. 103 ble gården til Anders Andersen Asmundvåg ved skjøte fra faren (Anders Pedersen Asmundvåg f. 1736) i 1789. I 1830 overtok sønnen Jens Andersen gården og var gårdmann i 40 år. Arvingene solgte i 1880 gården til Anton Johan Jensen i 1868 for 300 spd. Anton Jensen (1844-1910) var gift med Beret Berntine Eilertsdatter Hestnes (1845-1899). Anton Johan solgte gården i 1878 og han og Beret tok over hennes farsgård på Hestnes og flyttet dit. Da (1878) kjøpte Arnt Andersen Asmundvåg denne Asmundvåg-gården for kr. 2600. Han var sønn til Anders Arntsen Asmundvåg og fru Berit Olsdatter Hestnes, som i kort også tid var eiere av løpenr. 107 på Asmundvåg.
Anton Johan og Beret Berntine fikk 4 barn. Se Hestnes.

Arnt Andersen Asmundvåg var gift med Elen Maria Olsdatter Teigen (1837-1884). Han skjøtet gården med løpenr. 103 i 1886 til sin svoger Peder Martin Olsen f. 1847 for kr. 2000. Peder Martin Olsen var gift med Anna Dorthea Johansdatter Hestnes f. 1848. De solgte gården i 1893 til Josef Johansen Ovadal for kr. 2000, og flyttet da til Kristiansund, men fikk før det to barn på Asmundvåg:

1. Johan Ulrik Olsen (1885-1963). Han ble ordfører i Kristiansund samt statsråd. Gift Med Sofie Aalmo fra Aure. De fikk 7 barn.
2. Ellen Anna f. 1887.

Johan Martin Estensen Ovadal (1851-1938) var neste eier på Asmundvåg 29/1. Han bodde og arbeidet på gården i 1900. Hans kone var Beret Johanna Olsdatter Hallervik f. 1852. På gården bodde også i 1900 den ugifte Albert Sarasen Havn, f. 1878, som gårdsarbeider og fisker. I 1901 kjøpte Albert gården av Ovadal og selgerne fikk kår på gården. Albert Havn må ha mistet gården på et vis fordi han i 1929 kjøpte samme gården på tvangsauksjon for kr. 8000 kroner. Albert Havn ble i 1913 gift med Inga Marie Pettersen Valen (1889-1967) fra Frøya. De fikk 6 barn på Asmundvåg:

1. Berit Johanne (1914-1981). Hun ble gift med Hans Melandsø (1903-1953). De bodde på Melandsjø og fikk 3 barn.
2. Anne (1916-1994)- Hun bodde i Oslo og var trolig ugift.
3. Ågot Mathilde, f. 1917.
4. Ruth Margot (1919-2010). Gift med Rudolf Åldstedt (1914-1967). De var bosatt i Trondheim. 1 sønn.
5. Bjørg, neste bruker.
6. Gunvor Synøve (1928-2022) Gift med Arne Sveen (1930-2016). De bodde i Sveen, Dolmsundet. 2 barn.

Bjørg Havn (1925-2020) ble gift med Arne Hoff (1928-1991) fra Rennebu. De tok over gårdsdrifta, men Arne var også handelsbestyrer på Melandsjø, og paret flyttet dit på 1960-tallet. De fikk 3 barn:

1. Inga, f. ca 1952
2. Anders, f. 1956
3. Finn Arne, f. 1966.

Albert Havn solgte i 1930 tomt (29/8) til ungdomslaget "Samhold". Tomta ble solgt for kr. 40.Gnr. 29, bnr. 2, løpenr. 104.
Gården som Jens Torstensen kjøpte i 1725 fikk løpenr. 104. Han hadde to døtre, Marit og Barbro, som skjøtet gården over til Anders Pedersen Asmundvåg (1736-1793) og kona Mildri Henriksdatter Strøm. De fikk 6 barn:

1. Henrik (1762-1762)
2. Anders (1765-1834). Han overtok løpenr. 103 på Asmundvåg, som var morfarens gård. Han var gift med Beret Jensdatter, f. 1782. De fikk 6 barn.
3. Peder, neste bruker.
4. Iver (1772-1845). Bygselmann på Hofstad fra 1797 og var gift med Inger Henningsdatter, f. 1779. 2 barn.
5. Marit f. 1775, d. som ung.
6. Beret f. 1778. Hun ble gift med Eilert Henningsen Hestnes (1776-1816). De bygslet løpenr. 102 på Hestnes. De fikk 6 barn.

Peder Andersen Asmundvåg, f. 1768 var gift med Kristianna Jørgensdatter (1773-1816). I 1785, som 17-åring, hadde han overtatt driften av farens bruk. Han kjøpte senere den ene 1/2-parten av faren, mens broren Anders kjøpte den andre. I 1813 solgte Peder gården til Peder Brochmann Parelius og drev gården som leilendingsbonde til han døde i 1815. De fikk 8 barn:

1. Andrea (1794-1797)
2. Ole, f. 1797
3. Maren (1799-1799)
4. Anders, f. 1800
5. Markus (1804-1839, under skreifiske ved Titran). Han ble eier av halve Langøya i Dolmsundet, og var g.m. Peternelle Pedersdatter Langø (1803-1871). 4 barn.
6. Marie (1806-1868). G.m. Anders Pedersen Langø (1799-1857). De fikk 7 barn på Langøya.
7. Jørgen (1809-1825)
8. Peder f. 1812. Han tok over ene halvparten av Langøya sammen med broren Markus. G.m. Malena Pedersdatter Hofstad (1809-1864)

Peder solgte imidlertid gården i 1813 til Rasmus Parelius og fortsatte selv som leilendingsbonde. Senere var krigsråd Holtermann eier av gården og solgte den til Markus Johannesen Leikvam ca 1841. Markus Leikvam ble en av partene ved delingsforretningen i 1863. Straks salget var avgjort skjøtet han gården til svigersønnen Petter Andreas Kristoffersen Småge (1835-1904). Petter Kristoffersen var gift med Markus Johannesen Leikvams datter Beret Johanna, f. 1843. De fikk 11 barn:

1. Johan Kristian (1864-1933). Bosatt i Trondheim. i kjent sønn.
2. Markus Olaus, f. 1866
3. Elisabeth Edrikke (1868-1872)
4. Beret Anna (1870-1872)
5. Peter Bernhard, neste bruker.
6. Elisabeth Berntine (1874-1951). Sykepleier i Trondheim.
7. Beret Anna f. 1876. G.m. August Bergmann (1879-1918). De bodde i Trondheim. 2 barn.
8. Otto (1878-1878).
9. Anna Konstanse (1879-1951). G.m. Johan Ludvik Mortinusen Kjevik (1882-1933). De bodde i Kjevikan, Ulvøya. 2 barn.
10. Elen Anna (1881-1939). Mor til Ester Asmundvåg.
11. Lina (1883-1929). G.m. Anton Johansen (1868-1958) fra Stokkemo, Stjørdal. De emigrerte til Everett, Washington, USA. 2 barn.

Da Petter Andreas Kristoffersen døde i 1904 var det sønnen Petter Bernhard som overtok gården, men han solgte imidlertid i 1911 til Sofus Estensen Glørstad for kroner 2000. Petter Bernhard ble gift med Anne Karoline Jørgensdatter Håvik, f. 1873, og de flyttet til Strinda. Ingen kjente barn. Sofus Glørstad igjen solgte i 1916 denne gården til Jacob Kjervågsund fra Frøya. Selv flyttet han og fru Marga Laurina Bratli fra Straum til Kolvereid. De fikk 6 barn, de to yngste ble født i Kolvereid.

Jacob Kjervågsund betalte kr. 2000 for denne Asmundvåggården. Han var f. 1884 på Titran, og ble gift med Ingeborg Langdahl (1882-1976). Da Jakob døde allerede i 1926 tok Ingeborg over, og drev gården til sønnen Arvid ble gammel nok til å overta driften, som i 1950-årene var på 23 mål dyrka mark, og hadde da en besetning på 4 kyr, 2 kalver, hest, gris og 12 sauer. Jacob og Ingeborg fikk 7 barn:

1. Arne, f. 1906
2. Oldbjørg Johanne, f. 1911. Gift med Reidar Skrogstad. De bodde i Trondheim og fikk 3 barn.
3. Arvid Bernhard, neste bruker.
4. Jarle Ingmund (1916-1922)
5. Ingrid Dorthea, f. 1918
6. Ingeborg Ludvikke (1920-2011). Gift med Georg Aarmo (1906-1976). De bodde på Nordkvammen på Hitra og fikk 3 barn.
7. Jarle Ingmund, f. 1923.

Arvid Bernhard Kjervågsund (1913-1969). Han tok over hjemgården på Asmundvåg etter moren. Han ble gift i 1937 med Margit Marie Stamnes (1918-2005). Hun var fra Stamnes, Hestnes. De fikk 6 barn:

1. Aslaug Beate, f. 1937. G.m. Sverre Gomo, f. 1937 i Rissa. De bosatte seg i Rissa. 3 barn.
2. Inger Margrethe, f. 1940. Gift med bussjåfør Bjarne Mikalsen (1931-2005). De slo seg ned ved Hvalstasjonen på Hestnes og fikk 5 barn.
3. Morten Jakob. f. 1944. G.m. Karin Merete Trang Olsen, f. 1950 Stadsbygd. Do ble bosatt i Stadsbygd. 2 barn.
4. Roald (1945-2016). G.m Albertine Hansine Hansen, f. 1948 Sula, Frøya. Bosetning Ørland. 1 datter.
5. Turid Møyfrid (1948-2021)- Gift med Malvin Strøm (1940-2021). De var gårdfolk på Vestergården, Straum. 3 barn.
6. Willy f. 1956. G.m. Rosmari Haltland, f. 1963. De bosatte seg på Skipneset. 2 døtre.

Pr. 2020 er det Inger Margrethes datter, Anne Margit Mikalsen som eier og bor på gården. Hun er født i 1965, og har to døtre med Ingar Bringdedal, f. 1964 fra Frøya.Asmundvåg 29/3, løpenr. 105.
På løpenr. 105 (29/3) var Hans Pedersen Asmundvåg og kona Margrethe Olsdatter gårdfolk. De hadde 5 barn:

1. Jens Hansen (1754-1803) Han fikk før 1780 overta en part på 18 mrkl. av denne gården. Jens var gift med Riise Andersdatter Hestnes. Det var hennes 2. ekteskap. I sitt første var hun gift med Tollev Pedersen Helgebostad. og de fikk to sønner som levde opp: Anders i 1779 og Tollev i 1782. I sine siste leveår ga Jens Hansen bygselbrev på løpenr. 105 til stesønnen Anders Tollevsen. Etter at Jens døde ble gården i 1804 solgt på auksjon til Rasmus R. Parelius. Anders Tollevsen (f. 1779) og kona Johanna Pedersdatter Småge (f. 1808) fikk bygsle halve
gården. I 1848 fikk de imidlertid kjøpe hele gården.
2. Marit (1759-1818) Gift med Johannes Larsen Leikvam (1769-1792). Gårdfolk på Leikvam. 2 barn. Marit ble gift 2. gang i 1793 med Peder Eriksen Leikvam (1751-1799). 3 barn.
3. Ole (f. 1762) fikk løpenr. 106 (12 mrkl)i 1783. Han fikk den andre parten av farsgården (løpenr. 106) i 1783. Gift med Brønnil Olsdatter f. 1773. 3 barn. Se løpenr. 106.
4. Lars (1768-1791)
5. Henrikke Ane f. 1771. Hun ble gift med Ole Olsen Vikan f. 1784.

Anders Tollevsen Asmundvåg (f. 1779) og kona Johanna Pedersdatter fikk bygsle halve gården til de i 1848 kjøpte hele gården av Holtermann og Parelius. Etter å ha vært selveiende bonde i 10 år solgte han gården i 1858 til sin svigersønn Anders Tollevsen Klokkergård. Han ble født på Klokkergården, Hopen i 1827, og hans kone ble Anna Kirstine Andersdatter Asmundvåg (1839-1922), som da var datter til forrige eier. Hun var muligens eneste barnet til Johanna og Anders Tollevsen Asmundvåg. Anders Klokkergård og Anna Kirstine fikk 4 barn:

1. Anton Johan f. 1860
2. Petter Andreas, neste bruker.
3. Maria Magdalena (1866-1872).
4. Martin Marius (1877-1914).

Petter Andreas Andersen Asmundvåg (1862-1935). Han kjøpte gården av far sin i 1888 ved skjøte datert 1/6-1888. Kjøpesummen var kr. 1600. Petter Andreas ble i 1885 gift med Ragnhild Jonasdatter Hestnes (1863-1957). Han bygde nye hus på gården i 1900-1903. De fikk 3 barn på Asmundvåg:

1. Anders f. 1887
2. Anna, neste bruker.
3. Marie (1904-1914)

Anna Pettersdatter Asmundvåg (1896-1940). Ble gift i 1925 gift med Jacob Jonasen Hofstad (1897-1976) i Noidarosdomen i Trondheim. Han var sønn til Jonas Jakobsen Hofstad og Mathea Hegersvik. Jacob og Anna ble eiere av denne gården ved skjøte fra hennes far, datert 5/1-1933, tinglyst 24/1. Prisen var kroner 4000 + kår til selgerne, Petter Andreas og Ragnhild.
I ca 1952 var det 30 da dyrket mark og besetningen var 5 kyr, 1 kvige, 2 kalver, hest, 30 høns, gris og 7 sauer.

Etter Jacob Hofstad ble gården solgt til eieren av gården Skipnes, Torbjørn Haltland. Husene ble imidlertid skilt ut og eies i dag av Gunnbjørg Hammerstad, f. 1963 og ektemannen Kåre Saksvik, f. 1959 i Trondheim. Bosatt i Trondheim. Eiendommen benyttes som fritidsbolig. De har to barn:

1. Jim Kennet f. 1989
2. Ingrid f. 1991Asmundvåg 29/4, løpenr. 106a.
Ole Hansen Asmundvåg overtok gården etter faren. Han var gift med Brønnil Olsdatter, f. 1773. Da Ole døde ca i 1803 hadde de barna Ole og Margrethe.
Da kom det nye gårdfolk til gården. Det var Jens Olsen, og kona Anne Abelsdatter, begge født i 1742. Han var sønn til Ole Toresen fra Eikrem og fru Marit som fikk 7 barn på Asmundvåg. Jens og Anne fikk også 7 barn: Marit, Anne, Ole, Peder, Henrik, Marthe og Marit. Sønnen Ole, f. 1772 overtok gården sammen med sin kone Ingeborg Olsdatter. Han døde i 1814, men alt i 1808 var gården overdratt til Ole Olsen, som solgte halvparten til Rasmus B. Parelius på Hopsjø. Gården ble da delt og hvert bruk var på 9 mrkl. Bruket 106 a på 18 mrkl. solgte Ole Jensen og Johannes Jørgensen til Ole Olsen i 1832.
Det ble foretatt skylddelingsforretning i 1843. Delingen førte til at begge brukene var 9 mrkl. Etter skyldsetningen sitter Ole Olsen, f. 1797, som før med 106 a, og John Johnsen hadde 106 b. Ved skifte etter Ole Olsen i 1847 ble denne gården utlagt til sønnen Ole Petter f. 1829. Han overtok den ved å løse ut søstrene Marta, Johanna, Ellen og Gjertine. Sistnevnte var gift med Jørgen Jørgensen Asmundvåg.

Ole Peter Olsen Asmundvåg (1829-1906) tok over farsgården ca 1847. Han var gift med Beret Olsdatter Båtvik (1829-1929) og de fikk 8 barn:

1. Eline Elisabeth (1862-1937). Hun ble gift med gårdmann på Straum, Hans Fredrik Jonsen Strøm. De fikk 5 barn.
2. Ingeborg Berntine (1863-1872).
3. Hans Ulrik (1866-1872).
4. Anton Olaus (1868-1872).
5. Dorthea Margrethe (1870-1940). Hun ble gift med Sivert Andersen Helgebostad (1858-1926). De var gårdfolk på Helgebostad 36/1. 2 barn. I sitt 1. ekteskap med Mille
Andersdatter Småge hadde Sivert 3 barn.
6. Ole Bernhard (1877-1911).
7. Johan Olaus (1880-1946). Lensmann for Hitra og Kvenvær kommuner. Gift første gang med Pauline Berntine Hofstad (1879-1928). 1 sønn. Han ble senere gift 2 ganger.
Ingen barn.
8. Anton Ulrik, neste bruker.

Johan Olaus overtok farsgården i 1902, men han skjøtet den til sin bror, Anton Ulrik Asmundvåg (1883-1954) i 1906. Anton ble gift med Helga Marie Grefsnes (1887-1957). Hun var datter til Henrik Oluf Olsen Grefsnes og hustru Elen Marie Gjertsdatter. Anton Ulrik og Helga Marie fikk 3 barn:

1. Olaug Beate (1911-1935)
2. Asbjørn Hilmar (1913-1990). Ble gift med Borghild Henriksen fra Frøya (1908-1993). De bygde hus på gården i 1952. 1 datter: Olaug Beate.
3. Elsa Olivia, neste bruker.

Elsa Olivia (1924-1992) ble i 1947 gift med Rolf Ingebjørn Fjeldberg (1926-2000) fra Vikstrøm. De tok over gården i 1949. De fikk 3 barn:

1. Ragnar Erling (1948-2019). Gift med Sylvia Båtvik, f. 1955 i Kvenvær. Han var maler og de etablerte malerforretning i Fillan. De bygde seg hus på Ansnes. 3 barn.
2. Arve Ulrik f. 1950. Gift med Eli Fjeldvær, f. 1952 på Ansnes. Bosatt på Ansnes. 4 barn.
3. Hilde Lisbeth, neste bruker.

Hilde Lisbeth Fjeldberg f. 1962. Hun ble gift med Arvid Andreas Mikalsen f. 1959 fra Hestnes. De overtok gården etter Hildes foreldre. 3 barn:

1. Markus f. 1990
2. Stian f. 1992
3. Audun f. 1994Asmundvåg 29/5, løpenr. 106b.
Etter skylddelingsforetning i 1843 ble landskylden for begge gårdene med løpenr. 106 på 9 mrkl. På 106 b var John Johnsen Øyen (f. 1795 på Støren) og fru Karen Sivertsdatter (f. 1804) eiere fra ca 1843 til de solgte til svigersønnen John Olsen Bringedal i 1853. Bringedal var født i 1818 i Kvinherrad, Hordaland, og kona hans var Guri Johnsdatter født 1827 på Støren. De fikk 8 barn:

1. Berthe Karoline f. 1850
2. John Olai (1852-1866)
3. Johanna Gurina (1854-1872). Hun ble gift i Bremvågen med Nils Andreassen Bremvåg (1843-1914). De fikk 4 barn på Dolmøya.
4. Ingeborg Marie f. 1856
5. Laurits/Louis Antonius (1858-1919). G.m. Maria Carlsdatter Viggen (1862-1937). De emigrerte til Washington, Amerika og fikk 9 barn.
6. Sofie Cornelia f. 1870.
7. Joseph Bernhard (1862-1929). G.m. Therese Marie Høstad/Brøstad (1863-1950). De utvandret til Michigan, USA. 7 barn.
8. Inger Ottina f. 1863.

Ved auksjon i 1874 gikk gården til Jørgen Magnussen. Familien Bringedal forlot Hitra.
I 1920 var John Johnsen eier av gården. Han og familien kom da fra Mausund. John ble født 1851 i Nesset, Møre og Romsdal, og var gift med Sofie Olsdatter Øverdal f. 1849 på Hitra. De fikk 4 barn. De solgte gården i 1933 til John Olav Jacobsen Øverdal, som var Sofies nevø. John Øverdal var ugift. Gården hadde på Øverdals tid på omlag 30 dekar dyrket mark og besetningen hans ca var 3 kyr, 2 kalver, hest og 5 sauer. Hovedhuset var bygd ca 1900. Beliggenheten var mot vest, like nord for den gamle skolen på Asmundvåg. Nå er husene borte og jorda ble solgt til Arne Kjølsø på nabogården Bakkan.Asmundvåg 29/6, Bakkan, løpenr. 107.
I 1753 fikk Ole Toresen Asmundvåg (må ikke forveksles med en senere Ole Toresen på gården) skjøte fra krigsråd Rogert på det tredje bruket som også var 1/2 spann. Dette bruket fikk løpenr. 107. Ole Toresen Asmundvåg ble født 1696 i Eikrem, Tingvoll. Han og kona Marit, f. 1701 på Tingvoll. De var først på Straum, men kjøpte løpenr. 107 på Asmundvåg i 1753. De fikk 7 barn:

1. Margrethe (1727-1790). G.m. Hans Pedersen Asmundvåg på nabogården (105). De fikk 5 barn.
2. Tore (neste bruker)
3. Nils (1732-1793). Han var g.1)m. Karen Tungen. De var gårdfolk på Helbustadøya og fikk 5 barn. Han ble g.2) med Lisbeth Larsdatter
Helgebostad. 2 barn.
4. Beret, f. ca 1738.
5. Jens (1742-1816) G.m. Anne Abelsdatter Sandstad f. 1742. De fikk 7 barn på Asmundvåg.
6. Jakob, f. 1744
7. Ingeborg.

Tore Olsen Asmundvåg (1729-1804) tok over gården, løpenr. 107. Han var gift med Marit Toresdatter Hestnes (1743-1800). De fikk 5 barn:

1. Marit f. 1766 g.m. Tore Sandberg. Bodde på Eid og på Asmundvåg. 2 sønner.
2. Ole, neste bruker.
3. Hans (1771-1813)
4. Tore f. 1774. G.m. Marit Olsdatter. De fikk to barn på Asmundvåg.
5. Peder (1780-1789)

Ole Toresen (1768-1806). Han ble ikke lenge på gården. Helsa ble dårlig og han døde i 1806. Enken satt med bygselen en tid, men familien forlot Asmundvåg etter hvert. Ole ble gift med Anna Knudsdatter, f. 1771. De fikk fire barn:

1. Knut f. 1798
2. Peder f. 1800. Han ble gift med Karen Olsdatter Stakkvikaune, f. 1812. De var gårdfolk i Stadsvika på Dolmøya før de flyttet til
Bruholmen.De fikk 10 barn.
3. Marit f. 1803. Hun ble gift med Ellev Hansen Glørstad. De bodde på Glørstad før de flyttet til Jektvika på Dolmøya rundt 1830. 5 barn.
4. Beret (1805-1865). Hun ble gift med Lorents Jakobsen Aune, f. 1783 på Eidsøya. De bodde flere steder på Dolmøya og fikk 3 barn. Som enke fikk Beret en
datter med Ole Mikkelsen Gåsviken.

Anders Arntsen (1789-1878) var fra Frøya, og han kom og kjøpte denne gården i 1856 av krigsråd Holtermann. Fø det var Lars Evensen bygselmann på bruket (1833). Anders Arntsen var gift med Beret Olsdatter Hestnes f. 1792. De hadde 6 barn:

1. Elen Kirstina f. 1819
2. Elisabeth (1821-1902). Hun ble gift i 1840 på Leikvam med Markus Johannesen (1820-1908). De fikk 8 barn.
3. Ole f. 1823.
4. Arnt (1824-1906). Han var eier av 29/1 på Asmundvåg som han kjøpte av Anton Jensen i 1878. Arnt var gift med Elen Maria Olsdatter Teigen (1837-1884). De hadde ingen barn som vokste opp. I 1886 skjøtet han
29/1 over til sin svoger Peter Martin Olsen f. 1847. Han ble gift med Anna Dorthea Hestnes (1848-1910). De fikk 2 barn før de solgte gården til Johan Estensen Ovadal og flyttet til Kristiansund i 1893.
5. Olina (1831-1906). G.m. Johannes Johannesen Småge (1835-1919). De var gårdfolk på Småge og hadde 3 barn.
6. Petter Andreas, neste bruker.

Samme året han kjøpte gården overdro Anders Arntsen eiendommen til sønnen Petter Andreas Andersen Asmundvåg (1833-1907) som var gift med Anna Andersdatter Olderø f. 1846 på Olderøya. De fikk 8 barn:

1. Anton Bernhard (1873-1949). Han var bryggeriarbeider i Trondheim og gift med Marie Magnusen (1911-1995). De hadde en datter: Brit Malene.
2. Johan Henrik (1874-1945). Han var gift med Mille Pedersdatter Hofstad og de overtok gnr. 31/2 på Hofstad. 6 barn.
3. Hans Jørgen f. 1877.
4. Beret Anna f. 1879. Gift med Alfred Bernhoft Beknes og bosatt på Lillehammer.
5. Peder Andreas (1882-1882)
6. Martin Ludvig (1884-1961). Den siste handelsmannen på Hopsjø. Gift med Jenny Holm. 2 barn.
7. Anders (1887-1894)
8. Ellen (1888-1894)

I 1910 solgte arvingene etter Petter Andreas Asmundvåg gården 29/6 (Bakkan) til Gabriel Ludvig Markussen Hestnes (1881-1972). Salgssummen var 1200 kroner. Gabriel var fisker og gårdbruker. Han bygde ny hovedbygning samt fjøs, stall og låve i 1910. Han ble året før gift med Ragnhild Kongsnes (1887-1957). De fikk 5 døtre:

1. Dagny Borgfryd (1910-2004) Gift på Hestnes med Isak Myren (1901-1992) fra Smøla. 1 datter.
2. Rønnaug Gunhild (1913-1979). Ugift
3. Mary Torfrid (1917-1993). G.m. Karlot Karlsen f. 1921 i Ørland. De ble bosatt på Skatval. 3 barn.
4. Jonny Mathilde (1922-2011). G.m. lastebilsjåfør Leif Wassæther (1921-1980) fra Vassætra i Dolmsundet. De bodde på Hestnes. 1 datter.
5. Tordis. Neste bruker.

Tordis Hestnes (1922-2014) ble gift i 1944 med Arne Henry Kjølsø (1921-1961) fra Kjølsøya. De overtok gården i 1951 og fikk 4 barn:

1. Torun Anne, neste bruker.
2. Ruth Berit f. 1949.
3. Gabriel Ludvik (1953-2018). G.m. Liv Torkelsen fra Kristiansand. De var bosatt i Kristiansand. Ingen barn.
4. Jenny f. 1958. G,m, Helge Idar Skarpnes, f. 1955 Frøya. Bosatt på Asmundvåg. 3 barn.

Torun Anne Kjølsø, f. 1945 ble gift med Ivar Eivind Askjem, f. 1944 i Stadsbygd. De fikk 2 barn:

1. Tove Kristin, f. 1971
2. Håkon, f. 1974Asmundvåg 29/7, Asmundvåg skole
Skjøtet fra Ole Petter Olsen Asmundvågs gård (29/4) i 1894.Kilder:
Hitraboka 1
Norges Bebyggelse Sør-Tr.lag nordre del
Digitalarkivet - panteregister
Hitterslekt.no
Løpenr. 106 på Asmundvåg ble delt i to: 106 a (29/4) og 106 b (29/5).
Asmundvåg, Hitra.

Asmundvåg var fortsatt en helgård fram til omkring 1648, men da Anders Riiber ble eir delte han gården mellom tre leilendinger. Det var viktig med mest mulig inntekt i form av bygselavgif. De tre bygselmennene var Jens Torstensen (løpenr. 104), Jørgen Henriksen og Lars Larsen Asmundvåg. I 1700 gikk Lars ut som bygselbonde og hans bruk ble delt i to - mellom to forskjellige Anders Andersen.
Tidligere nevnte Lars Larsen ble den første selveierbonde. Han kjøpte sitt bruk på 1/2 sp. av Riiber i 1714. Jens Torstensen fikk skjøte fra sorenskriveren da bruket gikk på auksjon i 1726. Denne gården var dobbelt så stor, 1 sp, og fikk løpenr. 104.
I 1753 fikk Ole Toresen Asmundvåg (må ikke forveksles med en senere Ole Toresen på gården) skjøte fra krigsråd Rogert på det tredje bruket som også var 1/2 spann. Dette bruket fikk løpenr. 107.

I 1813 ble fire av Asmundvåg-gårdene solgt til Rasmus Brochman Parelius, den ene ved auksjon. Det hadde seg slik at den ene gårdmannen, Hans Pedersen døde i 1791, og gården hans, to bruk med løpenr. 105 og 106, var den som Parelius kjøpte på auksjon. Anders Pedersen på nabogården døde i 1793, og Ole Hansen og Jens Hansen døde begge i 1803. Slik var alle gårdmennene på Asmundvåg blitt revet bort på kort tid.
Enka etter Ole Toresen satt som nevnt med bygselen på gården en tid, og senere var det nokså rotete med bruksforholdene og flere bruk var bygslet under ett. I 1833 var Lars Evensen bygselmann på Ole Toresens bruk. I 1856 ble gården kjøpt av Anders Arntsen ved skjøte fra krigsråd Holtermann. Han overdro gården samme året til sønnen Petter Andreas Andersen Asmundvåg. Det ble holdt en delingsforretning mellom alle 5 brukene den 5. september 1863.

Heretter omtales hvert enkelt bruk:

Asmundvåg 29/1, løpenr. 103. I dag: 29/19
Løpenr. 103 ble gården til Anders Andersen Asmundvåg ved skjøte fra faren (Anders Pedersen Asmundvåg f. 1736) i 1789. I 1830 overtok sønnen Jens Andersen gården og var gårdmann i 40 år. Arvingene solgte i 1880 gården til Anton Johan Jensen i 1868 for 300 spd. Anton Jensen (1844-1910) var gift med Beret Berntine Eilertsdatter Hestnes (1845-1899). Anton Johan solgte gården i 1878 og han og Beret tok over hennes farsgård på Hestnes og flyttet dit. Da (i 1878) kjøpte Arnt Andersen Asmundvåg denne Asmundvåg-gården for kr. 2600. Han var sønn til Anders Arntsen Asmundvåg og fru Berit Olsdatter Hestnes, som var kort tid eiere av løpenr. 107 på Asmundvåg.
Anton Johan og Beret Berntine fikk 4 barn. Se Hestnes.

Arnt Andersen Asmundvåg skjøtet gården med løpenr. 103 i 1886 til Peder Martin Olsen f. 1847 for kr. 2000. Han var bror til forrige eiers kone. Peder Martin Olsen var gift med Anna Dorthea Johansdatter Hestnes f. 1848. De flyttet til Kristiansund, men fikk før det to barn på Asmundvåg:

1. Johan Ulrik Olsen (1885-1963). Han ble ordfører i Kristiansund samt statsråd. Gift Med Sofie Aalmo fra Aure. De fikk 7 barn.
2. Ellen Anna f. 1887.

Neste eier på Asmundvåg 29/1 var Johan Martin Estensen Ovadal. Han bodde og arbeidet der i 1900, og kjøpte gården ikke lenge etter. Hans kone var Beret Johanna Olsdatter Hallervik. De hadde en sønn, Josef f. 1883. Han var død i 1912. På gården bodde også i 1900 den ugifte Albert Sarasen Havn, f. 1878, som gårdsarbeider og fisker. Ca 1901 kjøpte Albert gården og selgerne fikk kår på gården. Albert Havn må ha mistet gården på et vis fordi han i 1929 kjøpte samme gården på tvangsauksjon for kr. 8000 kroner. Albert Havn ble i 1913 gift med Inga Marie Pettersen Valen (1889-1967) fra Frøya. De fikk 6 barn på Asmundvåg:

1. Berit Johanne (1914-1981). Hun ble gift med Hans Melandsø (1903-1953). De bodde på Melandsjø og fikk 3 barn.
2. Anne (1916-1994)- Hun bodde i Oslo og var trolig ugift.
3. Ågot Mathilde, f. 1917.
4. Ruth Margot (1919-2010). Gift med Rudolf Åldstedt (1914-1967). De var bosatt i Trondheim. 1 sønn.
5. Bjørg, neste bruker.
6. Gunvor Synøve (1928-2022) Gift med Arne Sveen (1930-2016). De bodde i Sveen, Dolmsundet. 2 barn.

Bjørg Havn (1925-2020) ble gift med Arne Hoff (1928-1991) fra Rennebu. De tok over gårdsdrifta, men Arne var også handelsbestyrer på Melandsjø, og paret flyttet dit på 1960-tallet. De fikk 3 barn:

1. Inga, f. ca 1952
2. Anders, f. 1956
3. Finn Arne, f. 1966.

Albert Havn solgte i 1930 tomt (29/8) til ungdomslaget "Samhold". Tomta ble solgt for kr. 40.Gnr. 29, bnr. 2, løpenr. 104. I dag: 29/17
Gården som Jens Toresen kjøpte i 1725 fikk løpenr. 104. Senere eier var Anders Pedersen (1736-1793) og kona Mildri Henriksdatter Strøm som fikk skjøte på gården fra Anders sin far. De fikk 6 barn:

1
2.
3. Peder, neste bruker.
4.
5.
6.

Peder Andersen Asmundvåg, f. 1768 var gift med Kristianna Jørgensdatter (1773-1816). I 1785, som 17-åring, hadde han overtatt driften av farens bruk. Han kjøpte senere den ene 1/2-parten av faren, mens broren Anders kjøpte den andre. I 1813 solgte Peder gården til Peder Brochmann Parelius og drev gården som leilendingsbonde til han døde i 1815. De fikk 8 barn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Peder solgte imidlertid gården i 1813 til Rasmus Parelius og fortsatte selv som leilendingsbonde. Senere var krigsråd Holtermann eier av gården og solgte den til Markus Johannesen Leikvam ca 1841. Markus Leikvam ble en av partene ved delingsforretningen i 1863. Straks salget var avgjort skjøtet han gården til svigersønnen Petter Andreas Kristoffersen Småge (1835-1904). Petter Kristoffersen var gift med Markus Johannesen Leikvams datter Beret Johanna, f. 1843. De fikk 11 barn:

1. Johan Kristian (1864-1933). Bosatt i Trondheim. i kjent sønn.
2. Markus Olaus, f. 1866
3. Elisabeth Edrikke (1868-1872)
4. Beret Anna (1870-1872)
5. Peter Bernhard, neste bruker.
6. Elisabeth Berntine (1874-1951). Sykepleier i Trondheim.
7. Beret Anna f. 1876. G.m. August Bergmann (1879-1918). De bodde i Trondheim. 2 barn.
8. Otto (1878-1878).
9. Anna Konstanse (1879-1951). G.m. Johan Ludvik Mortinusen Kjevik (1882-1933). De bodde i Kjevikan, Ulvøya. 2 barn.
10. Elen Anna (1881-1939). Mor til Ester Asmundvåg.
11. Lina (1883-1929). G.m. Anton Johansen (1868-1958) fra Stokkemo, Stjørdal. De emigrerte til Everett, Washington, USA. 2 barn.

Da Petter Andreas Kristoffersen døde i 1904 var det sønnen Petter Bernhard som overtok gården, men han solgte imidlertid i 1911 til Sofus Estensen Glørstad for kroner 2000. Petter Bernhard ble gift med Anne Karoline Jørgensdatter Håvik, f. 1873, og de flyttet til Strinda. Ingen kjente barn. Sofus Glørstad igjen solgte i 1916 denne gården til Jacob Kjervågsund fra Frøya. Selv flyttet han og fru Marga Laurina Bratli fra Straum til Kolvereid. De fikk 6 barn, de to yngste ble født i Kolvereid.

Jacob Kjervågsund betalte kr. 2000 for denne Asmundvåggården. Han var f. 1884 på Titran, og ble gift med Ingeborg Langdahl (1882-1976). Da Jakob døde allerede i 1926 tok Ingeborg over, og drev gården til sønnen Arvid ble gammel nok til å overta driften, som i 1950-årene var på 23 mål dyrka mark, og hadde da en besetning på 4 kyr, 2 kalver, hest, gris og 12 sauer. Jacob og Ingeborg fikk 7 barn:

1. Arne, f. 1906
2. Oldbjørg Johanne, f. 1911. Gift med Reidar Skrogstad. De bodde i Trondheim og fikk 3 barn.
3. Arvid Bernhard, neste bruker.
4. Jarle Ingmund (1916-1922)
5. Ingrid Dorthea, f. 1918
6. Ingeborg Ludvikke (1920-2011). Gift med Georg Aarmo (1906-1976). De bodde på Nordkvammen på Hitra og fikk 3 barn.
7. Jarle Ingmund, f. 1923.

Arvid Bernhard Kjervågsund (1913-1969). Han tok over hjemgården på Asmundvåg etter moren. Han ble gift i 1937 med Margit Marie Stamnes (1918-2005). Hun var fra Stamnes, Hestnes. De fikk 6 barn:

1. Aslaug Beate, f. 1937. G.m. Sverre Gomo, f. 1937 i Rissa. De bosatte seg i Rissa. 3 barn.
2. Inger Margrethe, f. 1940. Gift med bussjåfør Bjarne Mikalsen (1931-2005). De slo seg ned ved Hvalstasjonen på Hestnes og fikk 5 barn.
3. Morten Jakob. f. 1944. G.m. Karin Merete Trang Olsen, f. 1950 Stadsbygd. Do ble bosatt i Stadsbygd. 2 barn.
4. Roald (1945-2016). G.m Albertine Hansine Hansen, f. 1948 Sula, Frøya. Bosetning Ørland. 1 datter.
5. Turid Møyfrid (1948-2021)- Gift med Malvin Strøm (1940-2021). De var gårdfolk på Vestergården, Straum. 3 barn.
6. Willy f. 1956. G.m. Rosmari Haltland, f. 1963. De bosatte seg på Skipneset. 2 døtre.

Pr. 2020 er det Inger Margrethes datter, Anne Margit Mikalsen som eier og bor på gården. Hun er født i 1965, og har to døtre med Ingar Bringdedal, f. 1964 fra Frøya.Asmundvåg 29/3, løpenr. 105.
På løpenr. 105 (29/3) var Hans Pedersen Asmundvåg og kona Margrethe Olsdatter gårdfolk. De hadde 5 barn:

1. Jens Hansen (1754-1803) Han fikk før 1780 overta en part på 18 mrkl. av denne gården. Jens var gift med Riise Andersdatter Hestnes. Det var hennes 2. ekteskap. I sitt første var hun gift med Tollev Pedersen Helgebostad. og de fikk to sønner som levde opp: Anders i 1779 og Tollev i 1782. I sine siste leveår ga Jens Hansen bygselbrev på løpenr. 105 til stesønnen Anders Tollevsen. Etter at Jens døde ble gården i 1804 solgt på auksjon til Rasmus R. Parelius. Anders Tollevsen (f. 1779) og kona Johanna Pedersdatter Småge (f. 1808) fikk bygsle halve
gården. I 1848 fikk de imidlertid kjøpe hele gården.
2. Marit (1759-1818) Gift med Johannes Larsen Leikvam (1769-1792). Gårdfolk på Leikvam. 2 barn. Marit ble gift 2. gang i 1793 med Peder Eriksen Leikvam (1751-1799). 3 barn.
3. Ole (f. 1762) fikk løpenr. 106 (12 mrkl)i 1783. Han fikk den andre parten av farsgården (løpenr. 106) i 1783. Gift med Brønnil Olsdatter f. 1773. 3 barn. Se løpenr. 106.
4. Lars (1768-1791)
5. Henrikke Ane f. 1771. Hun ble gift med Ole Olsen Vikan f. 1784.

Anders Tollevsen Asmundvåg (f. 1779) og kona Johanna Pedersdatter fikk bygsle halve gården til de i 1848 kjøpte hele gården av Holtermann og Parelius. Etter å ha vært selveiende bonde i 10 år solgte han gården i 1858 til sin svigersønn Anders Tollevsen Klokkergård. Han ble født på Klokkergården, Hopen i 1827, og hans kone ble Anna Kirstine Andersdatter Asmundvåg (1839-1922), som da var datter til forrige eier. Hun var muligens eneste barnet til Johanna og Anders Tollevsen Asmundvåg. Anders Klokkergård og Anna Kirstine fikk 4 barn:

1. Anton Johan f. 1860
2. Petter Andreas, neste bruker.
3. Maria Magdalena (1866-1872).
4. Martin Marius (1877-1914).

Petter Andreas Andersen Asmundvåg (1862-1935). Han kjøpte gården av far sin i 1888 ved skjøte datert 1/6-1888. Kjøpesummen var kr. 1600. Petter Andreas ble i 1885 gift med Ragnhild Jonasdatter Hestnes (1863-1957). Han bygde nye hus på gården i 1900-1903. De fikk 3 barn på Asmundvåg:

1. Anders f. 1887
2. Anna, neste bruker.
3. Marie (1904-1914)

Anna Pettersdatter Asmundvåg (1896-1940). Ble gift i 1925 gift med Jacob Jonasen Hofstad (1897-1976) i Noidarosdomen i Trondheim. Han var sønn til Jonas Jakobsen Hofstad og Mathea Hegersvik. Jacob og Anna ble eiere av denne gården ved skjøte fra hennes far, datert 5/1-1933, tinglyst 24/1. Prisen var kroner 4000 + kår til selgerne, Petter Andreas og Ragnhild. Anna og Jakob hadde ingen barn. Som enkemann ble Jakob gift med Elisabeth Berntine Osmundnes f. 1897 i Gloppen, Nordfjord.
I ca 1952 var det 30 da dyrket mark og besetningen var 5 kyr, 1 kvige, 2 kalver, hest, 30 høns, gris og 7 sauer.
Jakob og Elisabet hadde en stesønn:

Bjørn Leon Sletvold, f. 1938.
Etter Jacob Hofstad ble gården solgt til eieren av gården Skipnes, Torbjørn Haltland. Husene ble imidlertid skilt ut og eies i dag av Gunnbjørg Hammerstad, f. 1963 og ektemannen Kåre Saksvik, f. 1959 i Trondheim. Bosatt i Trondheim. Eiendommen benyttes som fritidsbolig. De har to barn:

1. Jim Kennet f. 1989
2. Ingrid f. 1991Asmundvåg 29/4, løpenr. 106a.
Ole Hansen Asmundvåg overtok gården etter faren. Han var gift med Brønnil Olsdatter, f. 1773. Da Ole døde ca i 1803 hadde de barna Ole og Margrethe.
Da kom det nye gårdfolk til gården. Det var Jens Olsen, og kona Anne Abelsdatter, begge født i 1742. Han var sønn til Ole Toresen fra Eikrem og fru Marit som fikk 7 barn på Asmundvåg. Jens og Anne fikk også 7 barn: Marit, Anne, Ole, Peder, Henrik, Marthe og Marit. Sønnen Ole, f. 1772 overtok gården sammen med sin kone Ingeborg Olsdatter. Han døde i 1814, men alt i 1808 var gården overdratt til Ole Olsen, som solgte halvparten til Rasmus B. Parelius på Hopsjø. Gården ble da delt og hvert bruk var på 9 mrkl. Bruket 106 a på 18 mrkl. solgte Ole Jensen og Johannes Jørgensen til Ole Olsen i 1832.
Det ble foretatt skylddelingsforretning i 1843. Delingen førte til at begge brukene var 9 mrkl. Etter skyldsetningen sitter Ole Olsen, f. 1797, som før med 106 a, og John Johnsen hadde 106 b. Ved skifte etter Ole Olsen i 1847 ble denne gården utlagt til sønnen Ole Petter f. 1829. Han overtok den ved å løse ut søstrene Marta, Johanna, Ellen og Gjertine. Sistnevnte var gift med Jørgen Jørgensen Asmundvåg.

Ole Peter Olsen Asmundvåg (1829-1906) tok over farsgården ca 1847. Han var gift med Beret Olsdatter Båtvik (1829-1929) og de fikk 8 barn:

1. Eline Elisabeth (1862-1937). Hun ble gift med gårdmann på Straum, Hans Fredrik Jonsen Strøm. De fikk 5 barn.
2. Ingeborg Berntine (1863-1872).
3. Hans Ulrik (1866-1872).
4. Anton Olaus (1868-1872).
5. Dorthea Margrethe (1870-1940). Hun ble gift med Sivert Andersen Helgebostad (1858-1926). De var gårdfolk på Helgebostad 36/1. 2 barn. I sitt 1. ekteskap med Mille
Andersdatter Småge hadde Sivert 3 barn.
6. Ole Bernhard (1877-1911).
7. Johan Olaus (1880-1946). Lensmann for Hitra og Kvenvær kommuner. Gift første gang med Pauline Berntine Hofstad (1879-1928). 1 sønn. Han ble senere gift 2 ganger.
Ingen barn.
8. Anton Ulrik, neste bruker.

Anton Ulrik Asmundvåg (1883-1954) tok over gården etter faren da han døde i 1906. Han ble gift med Helga Marie Grefsnes (1887-1957). Hun var datter til Henrik Oluf Olsen Grefsnes og hustru Elen Marie Gjertsdatter. Anton Ulrik og Helga Marie fikk 3 barn:

1. Olaug Beate (1911-1935)
2. Asbjørn Hilmar (1913-1990). Ble gift med Borghild Henriksen fra Frøya (1908-1993). De bygde hus på gården i 1952. 1 datter: Olaug Beate.
3. Elsa Olivia, neste bruker.

Elsa Olivia (1924-1992) ble i 1947 gift med Rolf Ingebjørn Fjeldberg (1926-2000) fra Vikstrøm. De tok over gården i 1949. De fikk 3 barn:

1. Ragnar Erling (1948-2019). Gift med Sylvia Båtvik, f. 1955 i Kvenvær. Han var maler og de etablerte malerforretning i Fillan. De bygde seg hus på Ansnes. 3 barn.
2. Arve Ulrik f. 1950. Gift med Eli Fjeldvær, f. 1952 på Ansnes. Bosatt på Ansnes. 4 barn.
3. Hilde Lisbeth, neste bruker.

Hilde Lisbeth Fjeldberg f. 1962. Hun ble gift med Arvid Andreas Mikalsen f. 1959 fra Hestnes. De overtok gården etter Hildes foreldre. 3 barn:

1. Markus f. 1990
2. Stian f. 1992
3. Audun f. 1994Asmundvåg 29/5, løpenr. 106b.
Etter skylddelingsforetning i 1843 ble landskylden for begge gårdene med løpenr. 106 på 9 mrkl. På 106 b var John Johnsen Øyen (f. 1795 på Støren) og fru Karen Sivertsdatter (f. 1804) eiere fra ca 1843 til de solgte til svigersønnen John Olsen Bringedal i 1853. Bringedal var født i 1818 i Kvinherrad, Hordaland, og kona hans var Guri Johnsdatter født 1827 på Støren. De solgte gården i 1874 og reiste fra Hitra. Bringedal hadde stor slekt på Frøya. De fikk 8 barn:

1. Berthe Karoline, f. 1850
2. John Olai (1852-1866)
3. Johanna Gurina (1854-1872)
4. Ingeborg Marie f. 1856
5. Laurits (Louis) Antonius (1858-1919) Han utvandret til Amerika hvor han ble gift og fikk 9 barn.
6. Sofie Cornelia f. 1860
7. Joseph Bernhard (1862-1929) Han ble g.m Therese Marie Brøstad/Høstad. De utvandret til Amerika og fikk 7 barn
8. Inger Ottina f. 1863

Ved auksjon i 1874 gikk gården til Jørgen Magnussen. Familien Bringedal forlot Hitra.
I 1920 var John Johnsen eier av gården. Han og familien kom da fra Mausund. John ble født 1851 i Nesset, Møre og Romsdal, og var gift med Sofie Olsdatter Øverdal f. 1849 på Hitra. De fikk 4 barn. De solgte gården i 1933 til John Olav Jacobsen Øverdal, som var Sofies nevø. John Øverdal var ugift. Gården hadde på Øverdals tid på omlag 30 dekar dyrket mark og besetningen hans ca var 3 kyr, 2 kalver, hest og 5 sauer. Hovedhuset var bygd ca 1900. Beliggenheten var mot vest, like nord for den gamle skolen på Asmundvåg. Nå er husene borte og jorda solgt til Ivar Askjem på nabogården Bakkan.Asmundvåg 29/6, Bakkan, løpenr. 107.
I 1753 fikk Ole Toresen Asmundvåg (må ikke forveksles med en senere Ole Toresen på gården) skjøte fra krigsråd Rogert på det tredje bruket som også var 1/2 spann. Dette bruket fikk løpenr. 107.

Ole Toresen Asmundvåg ble født 1696 i Eikrem, Tingvoll. Han og kona Marit, f. 1701 på Tingvoll. De var først på Straum, men kjøpte løpenr. 107 på Asmundvåg i 1753. De fikk 7 barn:

1. Margrethe (1727-1790). G.m. Hans Pedersen Asmundvåg på nabogården (105). De fikk 5 barn.
2. Tore (neste bruker)
3. Nils (1732-1793). Han var g.1)m. Karen Tungen. De var gårdfolk på Helbustadøya og fikk 5 barn. Han ble g.2) med Lisbeth
Larsdatter
Helgebostad. 2 barn.
4. Beret, f. ca 1738.
5. Jens (1742-1816) G.m. Anne Abelsdatter Sandstad f. 1742. De fikk 7 barn på Asmundvåg.
6. Jakob, f. 1744
7. Ingeborg.

Tore Olsen Asmundvåg (1729-1804) tok over gården, løpenr. 107. Han var gift med Marit Toresdatter Hestnes (1743-1800). De fikk 5 barn:

1. Marit f. 1766 g.m. Tore Sandberg. Bodde på Eid og på Asmundvåg. 2 sønner.
2. Ole, neste bruker.
3. Hans (1771-1813)
4. Tore f. 1774. G.m. Marit Olsdatter. De fikk to barn på Asmundvåg.
5. Peder (1780-1789)

Ole Toresen (1768-1806). Han ble ikke lenge på gården. Helsa ble dårlig og han døde i 1806. Enken satt med bygselen en tid, men familien forlot Asmundvåg etter hvert. Ole ble gift med Anna Knudsdatter, f. 1771. De fikk fire barn:

1. Knut f. 1798
2. Peder f. 1800. Han ble gift med Karen Olsdatter Stakkvikaune, f. 1812. De var gårdfolk i Stadsvika på Dolmøya før de
flyttet til Bruholmen.De fikk 10 barn.
3. Marit f. 1803. Hun ble gift med Ellev Hansen Glørstad. De bodde på Glørstad før de flyttet til Jektvika på Dolmøya
rundt 1830. 5 barn.
4. Beret (1805-1865). Hun ble gift med Lorents Jakobsen Aune, f. 1783 på Eidsøya. De bodde flere steder på Dolmøya og fikk
3 barn. Som enke fikk Beret en
datter med Ole Mikkelsen Gåsviken.

Anders Arntsen (1789-1878) var fra Frøya, og han kom og kjøpte denne gården i 1856 av krigsråd Holtermann. Fø det var Lars Evensen bygselmann på bruket (1833). Anders Arntsen var gift med Beret Olsdatter Hestnes f. 1792. De hadde 6 barn:

1. Ellen Kirstina f. 1819
2. Elisabeth (1821-1902). Hun ble gift med Markus J. Leikvam (1820-1908). De var gårdfolk på 23/3 Leikvam. 8 barn
3. Ole f. 1823
4. Arnt (1824-1906). Han var bruker på Asmundvåg 29/1 til han i 1886 skjøtet denne gården til sin svoger Peder Martin
Olsen, f. 1847. Arnt Andersen var gift med Elen Maria Olsdatter (1837-1884) fra Teigen, Småge. Ingen barn som levde opp.
5. Olina (1831-1906). Hun var gift med Johannes Småge (1835-1919) og de fikk 3 barn.
6. Petter Andreas, neste bruker.

Samme året han kjøpte gården overdro Anders Arntsen eiendommen (i 1856) til sønnen Petter Andreas Andersen Asmundvåg (1833-1907) som var gift med Anna Andersdatter Olderø f. 1846 på Olderøya. De fikk 8 barn:

1. Anton Bernhard (1873-1949). Han var bryggeriarbeider i Trondheim og gift med Marie Magnusen (1911-1995). De hadde en
datter: Brit Malene.
2. Johan Henrik (1874-1945). Han var gift med Mille Pedersdatter Hofstad og de overtok gnr. 31/2 på Hofstad. 6 barn.
3. Hans Jørgen f. 1877.
4. Beret Anna f. 1879. Gift med Alfred Bernhoft Beknes og bosatt på Lillehammer.
5. Peder Andreas (1882-1882)
6. Martin Ludvig (1884-1961). Den siste handelsmannen på Hopsjø. Gift med Jenny Holm. 2 barn.
7. Anders (1887-1894)
8. Ellen (1888-1894)

I 1910 solgte arvingene etter Petter Andreas Asmundvåg gården 29/6 (Bakkan) til Gabriel Ludvig Markussen Hestnes (1881-1972). Salgssummen var 1200 kroner. Gabriel var fisker og gårdbruker. Han bygde ny hovedbygning samt fjøs, stall og låve i 1910. Han ble året før gift med Ragnhild Kongsnes (1887-1957). De fikk 5 døtre:

1. Dagny Borgfryd (1910-2004) Gift på Hestnes med Isak Myren (1901-1992) fra Smøla. 1 datter.
2. Rønnaug Gunhild (1913-1979). Ugift
3. Mary Torfrid (1917-1993). G.m. Karlot Karlsen f. 1921 i Ørland. De ble bosatt på Skatval. 3 barn.
4. Jonny Mathilde (1922-2011). G.m. lastebilsjåfør Leif Wassæther (1921-1980) fra Vassætra i Dolmsundet. De bodde på Hestnes. 1 datter.
5. Tordis. Neste bruker.

Tordis Hestnes (1922-2014) ble gift i 1944 med Arne Henry Kjølsø (1921-1961) fra Kjølsøya. De overtok gården i 1951 og fikk 4 barn:

1. Torun Anne, neste bruker.
2. Ruth Berit f. 1949.
3. Gabriel Ludvik (1953-2018). G.m. Liv Torkelsen fra Kristiansand. De var bosatt i Kristiansand. Ingen barn.
4. Jenny f. 1958. G,m, Helge Idar Skarpnes, f. 1955 Frøya. Bosatt på Asmundvåg. 3 barn.

Torun Anne Kjølsø, f. 1945 ble gift med Ivar Eivind Askjem, f. 1944 i Stadsbygd. De fikk 2 barn:

1. Tove Kristin, f. 1971
2. Håkon, f. 1974Asmundvåg 29/7, Asmundvåg skole
Skjøtet fra Ole Petter Olsen Asmundvågs gård (29/4) i 1894.


OpenStreetMap

Adresse : Breddegrad: 63.583766211888985, Lengdegrad: 8.656282424926758


Media

Bilder
Asmundvåg, Hitra
Asmundvåg, Hitra
Eiendommen foran er g.nr 29, b.nr. 5 som tilhørte Jacob Hofstad (f. 1897) På andre siden av veien er g.nr. 4 som var eid av Rolf Fjeldberg (f. 1926)

Fødsel

Treff 1 til 50 av 161

1 2 3 4 Neste»

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Andersdatter Asmundvåg, Anna Kirstine  16 Jun 1839Asmundvåg, Hitra I21917
2 Andersdatter Asmundvåg, Berit  etter 1630Asmundvåg, Hitra I19239
3 Andersdatter Asmundvåg, Elen Kirstina  19 Mar 1819Asmundvåg, Hitra I22084
4 Andersdatter Asmundvåg, Elisabeth  8 Feb 1821Asmundvåg, Hitra I19599
5 Andersdatter Asmundvåg, Maria Magdalena  23 Sep 1866Asmundvåg, Hitra I45545
6 Andersdatter Asmundvåg, Olina  11 Apr 1831Asmundvåg, Hitra I19602
7 Andersen Asmundvåg, Anton Johan  6 Mar 1860Asmundvåg, Hitra I64737
8 Andersen Asmundvåg, Anton Johan  6 Mar 1860Asmundvåg, Hitra I76326
9 Andersen Asmundvåg, Martin Marius  24 Jun 1877Asmundvåg, Hitra I21928
10 Andersen Asmundvåg, Ole  15 Mai 1823Asmundvåg, Hitra I19600
11 Andersen Asmundvåg, Petter Andreas  3 Jul 1833Asmundvåg, Hitra I19603
12 Andersen Asmundvåg, Petter Andreas  7 Jun 1862Asmundvåg, Hitra I21924
13 Askjem, Håkon  8 Apr 1974Asmundvåg, Hitra I38275
14 Askjem, Tove Kristin  3 Aug 1971Asmundvåg, Hitra I38274
15 Asmundvaag, Judith  24 Jun 1931Asmundvåg, Hitra I19342
16 Asmundvaag, Lina  8 Okt 1883Asmundvåg, Hitra I20028
17 Asmundvåg, Asbjørn Hilmar  14 Okt 1913Asmundvåg, Hitra I28383
18 Asmundvåg, Elsa Olivia  2 Apr 1924Asmundvåg, Hitra I14441
19 Asmundvåg, Marit Hansdatter  1759Asmundvåg, Hitra I20151
20 Asmundvåg, Olaug Beate  21 Apr 1944Asmundvåg, Hitra I28385
21 Asmundvåg, Olaug Beathe  23 Mai 1911Asmundvåg, Hitra I28486
22 Asmundvåg, Toril  22 Mai 1927Asmundvåg, Hitra I13916
23 Bringedal, ?Inger Ottina  25 Sep 1863Asmundvåg, Hitra I78109
24 Eilertsdatter Asmundvåg, Ingeborg  30 Mar 1828Asmundvåg, Hitra I41286
25 Eilertsdatter Hofstad, Anna Malena  30 Mar 1828Asmundvåg, Hitra I23357
26 Evensen Asmundvåg, Lars  ca 1797Asmundvåg, Hitra I48731
27 Fjeldberg, Arve Ulrik  11 okt 1950Asmundvåg, Hitra I14439
28 Fjeldberg, Ragnar Erling  8 Nov 1948Asmundvåg, Hitra I22418
29 Glørstad, Ingeborg Marie  2 Mar 1911Asmundvåg, Hitra I39261
30 Glørstad, Kolbjørn  28 Feb 1914Asmundvåg, Hitra I2717
31 Gomo, Unni Elisabet  21 Aug 1956Asmundvåg, Hitra I29087
32 Gundersdatter, Marit  12 Okt 1887Asmundvåg, Hitra I79834
33 Gundersen, Gustav Edvard  22 Jan 1882Asmundvåg, Hitra I42044
34 Gundersen, Johan Magnus  22 Mar 1889Asmundvåg, Hitra I40530
35 Gundersen Myren, Jørgen Gunerius  21 Jul 1884Asmundvåg, Hitra I41129
36 Hansdatter Asmundvåg, Henrikke Ane  1771Asmundvåg, Hitra I39508
37 Hansen Asmundvåg, Jens  1754Asmundvåg, Hitra I21901
38 Hansen Asmundvåg, Lars  1768Asmundvåg, Hitra I56939
39 Hansen Asmundvåg, Ole  1762Asmundvåg, Hitra I39507
40 Hestnes, Dagny Borgfryd  29 Jul 1910Asmundvåg, Hitra I20594
41 Hestnes, Jonny Mathilde  18 Mar 1922Asmundvåg, Hitra I20597
42 Hestnes, Mary Torfrid  23 Jan 1917Asmundvåg, Hitra I20596
43 Hestnes, Rønnaug Gunhild  10 Nov 1913Asmundvåg, Hitra I20595
44 Hestnes, Tordis Ulrikke  18 Mar 1922Asmundvåg, Hitra I3031
45 Jensdatter, Marit  1779Asmundvåg, Hitra I39546
46 Jensdatter Asmundvåg, Anne  1770Asmundvåg, Hitra I42420
47 Jensdatter Asmundvåg, Marit  1768Asmundvåg, Hitra I54142
48 Jensdatter Asmundvåg, Marthe  1778Asmundvåg, Hitra I55295
49 Jensen Asmundvåg, Hans Christian  10 Mar 1836Asmundvåg, Hitra I18705
50 Jensen Asmundvåg, Henrik  1777Asmundvåg, Hitra I16207

1 2 3 4 Neste»Død

Treff 1 til 50 av 88

1 2 Neste»

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Anders  Asmundvåg, Hitra I12008
2 Andersdatter Asmundvåg, Anna Kirstine  15 Feb 1922Asmundvåg, Hitra I21917
3 Andersdatter Asmundvåg, Maria Magdalena  19 Mar 1872Asmundvåg, Hitra I45545
4 Andersdatter Asmundvåg, Marit  før 1793Asmundvåg, Hitra I55171
5 Andersen Asmundvåg, Jens  14 Feb 1868Asmundvåg, Hitra I18694
6 Andersen Asmundvåg, Martin Marius  8 des 1914Asmundvåg, Hitra I21928
7 Andersen Asmundvåg, Peder  13 Jan 1815Asmundvåg, Hitra I18736
8 Andersen Asmundvåg, Petter Andreas  5 Apr 1907Asmundvåg, Hitra I19603
9 Andersen Asmundvåg, Petter Andreas  2 Feb 1935Asmundvåg, Hitra I21924
10 Andersen Hofstad, Iver  6 Sep 1845Asmundvåg, Hitra I18723
11 Arntsen Asmundvåg, Eilert  7 Apr 1837Asmundvåg, Hitra I41178
12 Asmundvåg, Asbjørn Hilmar  17 Jan 1990Asmundvåg, Hitra I28383
13 Asmundvåg, Elsa Olivia  29 Mar 1992Asmundvåg, Hitra I14441
14 Asmundvåg, Olaug Beathe  17 Apr 1935Asmundvåg, Hitra I28486
15 Ellingsdatter, Jørgine  29 Jul 1884Asmundvåg, Hitra I22731
16 Estensen Ovadal, Johan Martin  9 Des 1938Asmundvåg, Hitra I45244
17 Evensen Asmundvåg, Lars  2 Nov 1835Asmundvåg, Hitra I48731
18 Fjeldberg, Rolf Ingebjørn  25 Jul 2000Asmundvåg, Hitra I14440
19 Gabrielsen Kjølsø, Ellev  12 Okt 1935Asmundvåg, Hitra I1810
20 Gundersdatter, Marit  7 Mar 1888Asmundvåg, Hitra I79834
21 Hansen Asmundvåg, Jens  1803Asmundvåg, Hitra I21901
22 Hansen Asmundvåg, Lars  1791Asmundvåg, Hitra I56939
23 Hansen Asmundvåg, Ole  ca 1803Asmundvåg, Hitra I39507
24 Henriksdatter Strøm, Mildrid  18 Jun 1799Asmundvåg, Hitra I18735
25 Henriksen, Borghild  24 Jan 1993Asmundvåg, Hitra I28384
26 Hestnes, Rønnaug Gunhild  2 Sep 1979Asmundvåg, Hitra I20595
27 Høyer, Mille Johanna Rasmusdatter  Asmundvåg, Hitra I28463
28 Ingebrigtsdatter, Gjodda (Gødda)  12 Des 1811Asmundvåg, Hitra I64549
29 Iversen Hals Strøm, Henrik  1784Asmundvåg, Hitra I38552
30 Jensdatter, Marit  27 Des 1835Asmundvåg, Hitra I39546
31 Jensdatter Asmundvåg, Anne  Asmundvåg, Hitra I42420
32 Jensdatter Asmundvåg, Marit  1772Asmundvåg, Hitra I54142
33 Jockumsdatter Helsø, Ellen Elisabeth  17 Mar 1886Asmundvåg, Hitra I18695
34 Johansen Kjervågsund, Jakob Eliseus  1 Okt 1927Asmundvåg, Hitra I19428
35 Johnsdatter Asmundvåg, Laurine Berntine  11 Aug 1914Asmundvåg, Hitra I24080
36 Johnsen, John  15 Mar 1872Asmundvåg, Hitra I46451
37 Johnsen Bringedal, John Olai  26 Apr 1866Asmundvåg, Hitra I45572
38 Johnsen Øien, Johan Sigurd  25 Nov 1906Asmundvåg, Hitra I40461
39 Johnsen Øien, John  11 Jun 1935Asmundvåg, Hitra I24078
40 Johnsen Øien, Ulrik Berntinus  7 Mar 1909Asmundvåg, Hitra I21864
41 Jonasdatter Hestnes, Ragnhild  Aug 1957Asmundvåg, Hitra I21925
42 Jørgensdatter, Christianna  Asmundvåg, Hitra I18737
43 Jørgensen Håvik, Ole  26 Des 1833Asmundvåg, Hitra I38888
44 Kjervågsund, Jarle Ingmund  20 Aug 1922Asmundvåg, Hitra I47508
45 Kristoffersen Asmundvåg, Peter Andreas  16 Aug 1904Asmundvåg, Hitra I4745
46 Markussen Smågesjø, Johansen  30 Jun 1922Asmundvåg, Hitra I17653
47 Martinusen Klubnes, Andreas  26 Aug 1872Asmundvåg, Hitra I38961
48 Martinusen Klubnes, Hans Martin  10 Aug 1872Asmundvåg, Hitra I38959
49 Nilsdatter Rognvik, Beret Anna  4 Jun 1935Asmundvåg, Hitra I11168
50 Nilsdatter Vedø, Marit  26 Mar 1909Asmundvåg, Hitra I4925

1 2 Neste»Bodde

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bodde    Person ID 
1 Olsdatter (Hestnes), Beret Johanna  1875Asmundvåg, Hitra I19688

Bopel og yrke

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bopel og yrke    Person ID 
1 Thoresen Sandberg, Thore  1801Asmundvåg, Hitra I27909

Bosted

Treff 1 til 4 av 4

   Etternavn, Fornavn    Bosted    Person ID 
1 Andersen Asmundvåg, Anders  1804Asmundvåg, Hitra I18706
2 Jensen Asmundvåg, Ole  1804Asmundvåg, Hitra I18680
3 Johannessen Asmundvåg, Jens  1804Asmundvåg, Hitra I21627
4 Pedersen Asmundvåg, Anders  1745Asmundvåg, Hitra I18734

Folketelling

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Folketelling    Person ID 
1 Andersen Asmundvåg, Anton Johan  1910Asmundvåg, Hitra I64737

Gård

Treff 1 til 4 av 4

   Etternavn, Fornavn    Gård    Person ID 
1 Andersen Asmundvåg, Anders  1789Asmundvåg, Hitra I18706
2 Larsen Asmundvåg, Lars  1714Asmundvåg, Hitra I66571
3 Larsen Asmundvåg, Lars  1745Asmundvåg, Hitra I66571
4 Pedersen Asmundvåg, Hans  1745Asmundvåg, Hitra I39504

Gårdkjøp

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Gårdkjøp    Person ID 
1 Iversen Hals Strøm, Henrik  Ca 1765Asmundvåg, Hitra I38552

Identifikasjon

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Identifikasjon    Person ID 
1 Thomassen Strøm, Tore  1804Asmundvåg, Hitra I49906

Pleiebarn

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Pleiebarn    Person ID 
1 Hansdatter Brattvik, Elisabet Karoline  1865Asmundvåg, Hitra I22595

Skifte

Treff 1 til 3 av 3

   Etternavn, Fornavn    Skifte    Person ID 
1 Hansen Asmundvåg, Jens  6 Nov 1803Asmundvåg, Hitra I21901
2 Toresen Asmundvåg, Ole  15 Sep 1806Asmundvåg, Hitra I2614
3 Ulset, Marit Nilsdatter  22 Jul 1758Asmundvåg, Hitra I42422

Stilling og bobel

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Stilling og bobel    Person ID 
1 Jensdatter, Berit  Før 1801Asmundvåg, Hitra I18707

Yrke

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Yrke    Person ID 
1 Hansen Håvik, Augustinus  1701Asmundvåg, Hitra I10298

Folketelling

Treff 1 til 2 av 2

   Familie    Folketelling    Famile ID 
1 Estensen Ovadal / Olsdatter Hallervik  1910Asmundvåg, Hitra F13358
2 Estensen Ovadal / Olsdatter Hallervik  1920Asmundvåg, Hitra F13358