Langøya, Dolmsundet, Hitra

 

Notater: Langøya og
folket som bodde der
i perioden 1750 -1910.

Av
Per Persson
2013

1
Løpenummer 184a, 184c til venstre for den røde grenselinjen. Løpenummer 185 til høyre for den
røde grenselinjen.
Perioden før 1801.
Det har bodd folk på Langøya og Haugøya siden eldre tider.
Gårdsmatrikkelen av 1630 nevner Langøya, og Folketellingen i 1640 nevner et leilendingsbruk der.
Hva gjelder Haugøya, så eide og drev to brødre Pedersen der i slutten av det 16. århundre og ut i
det 17. århundre, noe som er bekreftet av Folketellingen i 1701.
Langøya ble i 1710 delt i to bruk.
Peder Svendsen fra Frøya drev ei stund det ene bruket ei stund som leilending.
På det ene bruket bodde etter hvert Anders Pedersen og kona Gjertrud med barna Peder f 1751,
Doret, Elisabet f 1764, Ingeborg f 1766, Gjertrud f 1778 og Nils f 1781.
(Anders Pedersen og kona Gjertrud ble tippoldeforeldre til Aksel Meland).
Sommeren 1779 kjøpte Anders Larsen Vejen fra Smøla både Langøya og Haugøya på auksjon for
98 Riksdaler, noe som tilsvarte nesten 400 kroner i 1875. Anders Larsen Vejen var fra Vejens
Fiskevær på Smøla, og bodde selv aldri på Langøya eller Haugøya.
De to brukene på Langøya hadde da løpenummer 184 og 185, mens Haugøya var definert som en
del av løpenummer 184.
Løpenummer 184, som senere ble til gårdsnummer 27, bruksnummer 1, var og er den vestre delen
av Langøya, mens løpenummer 185, som senere ble til gårdsnummer 27, bruksnummer 4, var og er
den midtre og østre delen av Langøya. Haugøya ble forøvrig senere til gårdsnummer 27,
bruksnummer 3. Gjør oppmerksom på at grenselinjen på bildet øverst på siden viser dagens
grenser. Det er dog å anta at de ikke avviker mye fra tidligere grenser.
2
I 1786 døde
Anders Pedersen, og samme året giftet hans eldste sønn Peder seg med Olava Olsdtr. Peder og
Olava etablerte seg på farsgården Langøya 185. Med andre ord den gården som Peder ble født
på i 1751, og bodd på hele sitt liv.
Våren 1787 solgte Anders Larsen Vejen Langøya 184 for 98 Riksdaler til Mons Monsen, som
bosatte seg der med kone og barn.
Derved bodde det folk på begge gårdene, men uten at det kan dokumenteres skikkelig hvor
mange som bodde hvor. Folketellinger eksisterte riktignok, men var ofte svært mangelfulle. Blant
annet så var ikke kvinnene tatt med. Folketellingen 1801 er i så henseende unik fordi den er den
første folketellingen som inneholder navn og andre opplysninger for hver enkelt innbygger.
Perioden 1801 1818
Folketellingen 1801 viste at:
På den ene gården (lnr 184) bodde Bonde og gårdbeboer Mons Monsen (52) sammen med kona
Helena Larsdtr (45) og fire døtre samt en dreng.
På den andre gården (lnr 185) bodde Bonde og gårdbeboer Peder Andersen Langø (50) sammen
med kona Olava Olsdtr (39) og barna Ingebor (11), Andrea (9), Olava (7), Lisbeth (5) og Anders
(2). Ytterligere ei datter, Petronelle, ble født der våren 1803.
Våren 1804 fikk Peder Andersen Langø (53) kjøpe eiendommen som han har bodd på hele sitt liv.
Anders Larsen Vejen døde i 1888, og enka Anna Knudsdtr hadde giftet seg på nytt med Jacob
Olsen. Skjøtet på gården var derfor utstedt til Peder Andersen Langø fra Jacob Olsen. Prisen var
65 Riksdaler.
Peder Andersen Langø (62) døde i 1813, og ved skiftet i januar 1814 ble eiendommen overdratt til
enka Olava, som i mellomtiden hadde giftet seg på nytt med Lars Isaksen.
Mons Monsen døde i 1816 og enka Helene Larsdtr (60) overtok gården.
Høsten 1818 giftet hun seg på nytt med Peder Andersen Asmundvåg (47). Hun var da blitt 62 år
gammel.
Peder Andersen Asmundvåg hadde tidligere eid en gård på Asmundvåg, som han hadde solgt i
1813 men som han fortsatte ei stund på som leilending. Han hadde opprinnelig åtte barn, hvorav
to døde som småbarn. En var konfirmert før "flyttingen", og hadde sannsynligvis flyttet hjemmefra
før den tid. De fem barna som fulgte med til Langøya var da Anders f 1800, Marcus f 1804, Marie
født 1806, Jørgen f 1809 og Peder f 1812.
(Peder Andersen Asmundvåg ble oldefar til bl.a. Aksel Meland).

Perioden 1818 1835
3
Så kom en tiårs
periode hvor kanskje de største begivenhetene kanskje var at ungdommer på
den ene gården slo seg sammen med ungdommer på den andre gården med formål ekteskap og
familieutvidelser.
I 1825 giftet Marie Pedersdtr, datter av Peder Andersen Asmundvåg seg med Anders Pedersen,
sønn av Peder Andersen Langø.
Og i 1831 giftet Marcus Pedersen, sønn av Peder Pedersen Asmundvåg seg med Petronelle
Pedersdtr, datter av Peder Andersen Langø.
(De to sistnevnte skulle senere bli besteforeldre til blant annet Aksel Meland).
I 1830 døde Olava Olsdtr og hennes mann Lars Isaksen overdrog gården med lpnr 185 til sin
stesønn Anders Pedersen.
Sommeren 1829 solgte arvingene etter Mons Monsen en del øyer og holmer som lå under gården
(lnr 184), derav Haugøya til en nordlending med navn Nils Olsen. Skjøtet på Haugøya ,som fikk lnr
184b, ble dog først tinglyst i 1833. Prisen var 34 Spesidaler. Men allerede på julaften samme år
(1833) omkom Nils Olsen på sjøen.
Sommeren 1835 ble Haugøya så solgt på auksjon, og Benjamin Olsen fikk tilslaget på 2.000
kroner. Han solgte samme høst videre til Andreas Christophersen Riiber, som samme dag ga
bygselbrev på eiendommen til sin far Christopher B. Riiber.

Perioden 1835 1865
Ved skyldsetning avholdt 8.juni 1834 ble gård lno 184 (Langøya Vestre) skyldsatt slik:
Lnr 184a, Peder Andersen Langø 9 mkl.
Lnr 184b, Nils Olsens bo, Haugøya 1 1/2 mkl.
Legg merke til at Peder Andersen Asmundvåg nå var blitt til Peder Andersen Langøy, som rett og
riktig var. Den "første" Peder Andersen Langøy, som bodde på den andre gården døde allerede i
1813.
Peder Andersen Langø, tidligere Asmundvåg døde våren 1837.
Så var det Marcus Pedersen (34) og gift med Petronelle Pedersdtr (35) sin tur, sammen med sin
ugifte lillebror Peder Pedersen (26) å kjøpe gård. Det var enken (Helene Larsdtr. f. Leikvam) og arvinger etter
Peder Pedersen som 18. juni 1838 solgte lnr 184a for 128 Spesidaler.
Men så var ulykken ute igjen. I januar 1839 omkommer Marcus Pedersen (35) og hele mannskapet
hans på sjøen. Ingen ble gjenfunnet. Tilbake på Langøya satt enken Petronelle (36) med de fem
barna:
Adriana Marcussen f 04.04.1828 (døde 14.mai.1839).
Mille Marcusdtr, f 03.02.1833.
4
Peter Andreas f 17.11.1834.
Caroline f 12.05.1837.
Samme høst ble skyldsetning avholdt, og gården ble skyldsatt slik:
Lnr 184a Langøya, Peder Pedersen 4 1/2 mkl.
Lnr 184c Langøya, Marcus Pedersens bo 4 1/2 mkl.
Ved skiftet etter Marcus Pedersen november samme år (1839), ble gården utlagt på sønnen Peter
Andreas, som da var bare 5 år gammel.
Bror til Marcus, Peder, som eide lnr 184a giftet seg i 1840 med Magdalene Pedersdtr fra Hofstad.
Høsten 1854 var det auksjon på Haugøya igjen, og Christian Salthammer ble ny eier til en pris på
100 Spesidaler, og solgte videre til Ole Sørensen Skarsvåg i 1860 for 100 Spesidaler.
Langøygårdene var derimot inne i en god og stabil periode.
Peder Pedersen og kona Magdalene Pedersdtr driver 184a og får to barn.
Peter Andreas, sønn av avdøde Marcus Pedersen vokser opp på nabogården 184c sammen med
moren Petronelle.
På den tredje gården (lnr 185) bodde Anders Pedersen sammen med kona Marie Pedersdtr og
seks barn, helt til Anders Pedersen og resten av mannskapet hans omkom på sjøen i mars 1857.
Enka Marie Pedersdtr ble inntil videre sittende i uskiftet bo.
På sommeren 1865 overdrar enka etter Anders Andersen eiendommen 185 til datteren Elisabeth
Andersdtr.
31.12.1865 er det ny omgang med folketelling. Og da så det slik ut:
Langøy 184a:
Peder A Marcussen (30), Husfader, Gårdbruker og Selveier, ugift.
Petronelle Pedersdtr (67), Hans moder, Føderådskvinne / bestyrer sønnens husholdning, enke.
Johan M Johannessen (21), Hennes sønn, Fisker, ugift.
Elisabeth M Johannesdtr (21), Hennes datter, Tjenestepike, ugift.
Her kan skytes inn at Petronelle Pedersdtr giftet seg for annen gang med Johannes Ingebrigsten i
1844, etter at hun ble enke i 1839. Hun fikk også to barn med ham i 1844 og 1845. Johannes
Ingebrigsten døde en gang mellom 1845 og 1865.
Langøy 184c:
Peder Pedersen (22), Gårdbruker og Selveier, ugift.
Her kan det legges til at hans far Peder Pedersen som kjøpte gården i 1838, døde i desember
1859.
Langøy 185:
Elisabet Andersdtr (30), Gårdbruker og Selveier, ugift.
Bergitha Andersdtr (27), Hennes søster, ugift.
5
Maren Pedersdtr (63), Hennes mor, føderådskone, enke.
Johanne Iversdtr (12), Tjenestepike, ugift.
Haugøya 184b:
Ole Sørensen (36), Gårdbruker og Selveier.
Juhanna Christiansdtr (33), hans kone.
Eline Olsdtr (10), datter.
Sophie (8), datter.
Christian J. (5), sønn.
Beret M. (3), datter.
Christian Jensen (60), hans far, føderådsmann, gift.
Marta Johnsdtr (57), hans kone, gift.
Ingebor Haagensdtr (27), tjenestepike, ugift.
Petter O. Christiansen (21), dreng, ugift.
Perioden 1865 1875
Sommeren 1869 solgte Peter Andreas Marcussen gården sin (lpnr 184a) til nevøen Peder M
Pedersen, men beholdt selv stuebygningen, og i januar 1873 blir gårdene 184a og 184c slått
sammen til et bruk igjen.
Ingen endringer i eierforholdene på Langøya Midtre.
På Haugøya solgte Ole Sørensen lr 184b til Benjamin Bendiksen, og ga kårbrev til sin far Christian
J Salthammer.
Ny folketelling ble holdt 31.12.1875, og da så det slik ut:
Langøya 184a:
Peter M Pedersen (31), Gårdbruker og Selveier, gift.
Julianna Pedersdtr (26), Hans kone, gift.
John Johansen (19), dreng, ugift.
Julianna Iversdtr (21), Tjenestepike, ugift.
Emelie Eliasdtr (7), Pleiedatter.
Peter Andreas Marcussen (42), Standsitter og Fisker, gift.
Martha Kristoffersdtr (33), Hans kone, gift.
Paulianna Petersdtr (8), sønn.
Martin Petersen (5), sønn.
Johanna Petersdtr (2), datter.
Peter Petersen (1), sønn.
Langøya 185:
Elisabeth Andersdtr (41), Gårdbruker og Selveier, ugift. Arnt Arntsen (32), Dreng, ugift).
Iver Olsen (29), Husmann og Fisker på plassen Bendikstøa, gift.
Bergithe Andersdtr (32), Hans kone, gift.
6
Marie Iversdtr (3), Datter.
Nils Kristoffersen (80), Lægdslæm, forsørges av Smaage Kreds.
Haugøya:
Benjamin Bendiksen (28), Gårdbruker og Selveier, gift.
Hanna Serine Pedersdtr (28), Hans kone, gift.
Pauline Benjaminsdtr (1), Datter.
Elen Amundsdtr (20), Tjenestepike, ugift.
Beret Jonasdtr (57), Kårkone, Mor til husfar,enke.
Kristian Jensen (68), Kårmann, gift.
Martha Johansdtr (56), Hans kone, gift.
Perioden 1875 1900
Mai 1879 solgte Benjamin Bendiksen Haugøya 184b for 1200 kroner til Christian Monsen.
Og ikke bare det, samme høst kjøpte han Langøya 184a /184c fra Peter M Pedersen.
Peder M Pedersen kjøpte på si side en gård på Hofstad for pengene og flyttet dit, hvor han
imidlertid døde etter et par års tid.
Peter Andreas Marcussen og kona Martha Kristoffersdtr fortsatte å bo i stuebygningen på
Langøya 184a, inntil familien flyttet til Stamnes en gang mellom 1886 og 1900.
Peder Andreas og Martha fikk i alt 8 barn i perioden 1867 og 1886. Disse var:
Paulianna, født 1867, død 1952.
Marcus, født 1869, død 1869.
Martin Kristian, født 1870, død 1916.
Johanna Andrea, født 1873, død 1945.
Peter Magnus, født 1875, død ukjent.
Aksel Marius, født 1878, død 1955.
Anna Karoline, født 1881, død 1912.
Mille, født 1886, død rundt 1970.
Her kan legges til at de fleste barna hadde flyttet hjemmefra før konfirmasjonen, som ofte
skjedde det året de fylte 16 år. Dette var også tilfelle for Aksel Marius, som ved konfirmasjonen
var dreng på Hoftad.
Ny folketelling ble holdt i 1. desember 1900, og da så det slik ut:
Langøya 184a:
Hans Benjaminsen Langø (24), Gårdbruker og Fisker, sønn, gift.
Sofia Hansdtr (22) Sønnekone, gift.
Hanna Pedersdtr (53), Husmor, Gårdmansenke, enke.
Peder Haftorsen (13), Pleiesønn, ugift.
Andreas Olsen (72), Tjener, enkemann.
Langøya 185:
7
Elisabeth Langø (64), Gårdbruker og Selveier, ugift.
Arnt Arntsen (60), Dreng, ugift.
Julianna Iversdtr (46), Tjenestepike, ugift.
Haugøya:
Kristian Monsen Haugø(53), Gårdbruker og Fisker,gift.
Oline Sarasdtr (40), Hans kone, gift,
Konstanse Kristiansdtr (16), Datter, ugift.
Her kan det leges til at Peter Andreas Marcussen ved folketellingen i 1900 sto registrert på
Stavnes Plads slik:
Peter Andreas Marcussen Stavnes ( 66), Husmann og Fisker, gift.
Marta Kristoffersdtr (58), Husmsnnskone, gift.
Peter Petersen (25), sønn og fisker, ugift. Mille
(14), datter, ugift.
Perioden 1900 1910.
Sommeren 1904 solgte Hanna Pedersdte Langø, enka etter Benjamin Bendiksen eiendommen
Langøya, gno 27, brno 1 og 2 til Paulus Sivertsen Bukten. Paulus Sivertsen Bukten var gårdbruker
og fisker, og bodde aldri på Langøya.
Eiendommen Langøya 185 var stadig i Elisabeth Andersdtrs' hender.
Christian Monsen solgte i 1909 eiendommen Haugøya til Anton Olufsen Øien.
Ny folketelling ble holdt i 1. desember i 1910, og da så det slik ut:
På eiendommen Langøya 184a bodde:
Ingen.
Langøya 185:
Ole Rognan (41), Husfar, gårdbruker og Fisker, gift.
Eline Rognan (28), Husmor, gift.
Johannes Rognan (16), Sønn, ugift.
Margrete (14), Datter, ugift.
Olaf Rognan (10), Sønn, ugift.
Borghild (8), Datter, ugift.
Ingvar Rognan (5), Sønn, ugift.
Olise Rognan (3), Datter, ugift.
Elisabeth Langø (77), Husmor og Føderådskvinne, ugift.
8
Haugøya:
Anton Øien (41), Husfar, gårdbruker og fisker, gift.
Laura Øien (36), Husmor, gift.
Alma Øien (14), datter, husstell, ugift.
Oskar Øien (13), sønn.
Martine Øien (11), datter.
Josef Øien (9), sønn.
Gjermund Øien (7), sønn.
Svanhild Øien (6), datter.
Arne Øien (4), sønn.
Alfred Øien (2), sønn.
Olbert Øien (1), sønn.
Etterskrift
Perioden 1911 1950.
Eiendommen Langøya, lnr 184a (grno 27, brnr 1 og 2) ble våren 1914 solgt av enka etter Paulus
Sivertsen, Marie Knudsdtr, til Arnt Larsen Langø.
Høsten 1927 solgte Arnt Larsen Langø eiendommen til sønnen Lars Arntsen Langø.
Matrikkelutkastet av 1950 oppgir Langøya 27/1 til 1 mark 52 øre. Eier: Ingvald Langø.
Eiendommen Langøya, lnr 185 (grno 27, brno 4) ble sommeren 1912 solgt av Elisebeth Anderdtr
Langø til Ole J Rognan. Kjøpesummen var 700 kroner, og løsøre for 200 kroner fulgte med på
kjøpet. Matrikkelutkastet av 1950 oppgir Langøya 27/4 til 1 mark
32 øre. Eier: Ole J. Rognan.
Eiendommen Haugøya, lpnr 184b (grno 27, brno 3) havnet sommeren 1922 i hendene på Orkedal
Sparebank på grunn av et gjeldskrav mot Anton Øyen på nærmere 5000 kroner (!).
Høsten 1923 har imidlertid Oskar Øien, Anton Øiens 25 år gamle sønn greid å fremskaffe 3100
kroner, og kjøpte eiendommen tilbake. Kjøpekontrakten ble tinglyst i september året etter (1924).
9
Men så var det på gang igjen. Allerede i januar 1925 var det tvangsauksjon på Haugøya, og igjen
var det Orkedal Sparebank som stevnet, og kravet var på 1.400 kroner.
Atter en gang greide Oskar Øien å redde eiendommen, men det kostet 3.100 kroner. Til tross for
en utpanting våren 1925 angående manglende innbetaling av skatter til Hitra Kommune for
1923/1924 på kroner 29,86, så sto fortsatt Oskar Øien som eier av grno 27, brno 3, Haugøya i
Matrikkelutkastet av 1950. Og skylden var 0 mark 58 øre.
10

OpenStreetMap

Lokasjon : Breddegrad: 63.617317706487334, Lengdegrad: 8.564379215240479


Fødsel

Treff 1 til 50 av 103

1 2 3 Neste»

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 et barn  ca 1795Langøya, Dolmsundet, Hitra I57952
2 Andersdatter, Ingeborg  1764Langøya, Dolmsundet, Hitra I30479
3 Andersdatter, Marta  1774Langøya, Dolmsundet, Hitra I30482
4 Andersdatter Langø, Anne  1833Langøya, Dolmsundet, Hitra I57308
5 Andersdatter Langø, Bergitta  28 Apr 1837Langøya, Dolmsundet, Hitra I7928
6 Andersdatter Langø, Christiana  17 Aug 1824Langøya, Dolmsundet, Hitra I50456
7 Andersdatter Langø, Elisabeth  10 Feb 1834Langøya, Dolmsundet, Hitra I18767
8 Andersdatter Langø, Gjertrud  1778Langøya, Dolmsundet, Hitra I30483
9 Andersdatter Langø, Helena  2 Feb 1842Langøya, Dolmsundet, Hitra I18770
10 Andersdatter Langø, Ingeborg Anna  16 Jun 1809Langøya, Dolmsundet, Hitra I69229
11 Andersdatter Langø, Ingeborg Maria  1 Mai 1827Langøya, Dolmsundet, Hitra I18765
12 Andersdatter Langø, Oline  4 Jul 1830Langøya, Dolmsundet, Hitra I18766
13 Andersdatter Langøy, Ingeborg  1766Langøya, Dolmsundet, Hitra I38679
14 Andersdatter Langøy, Lisbeth  ca 1761Langøya, Dolmsundet, Hitra I38682
15 Andersen, Nils  1780Langøya, Dolmsundet, Hitra I30484
16 Andersen Grefsnes, Ole  Ca 1774Langøya, Dolmsundet, Hitra I10105
17 Andersen Langø, Anders  1770Langøya, Dolmsundet, Hitra I30480
18 Andersen Langø, Anton  3 Feb 1840Langøya, Dolmsundet, Hitra I18769
19 Andersen Langøen, Carl  Langøya, Dolmsundet, Hitra I53653
20 Andersen Langøy, Elias  14 Nov 1815Langøya, Dolmsundet, Hitra I8355
21 Andersen Langøy, Nils  1781Langøya, Dolmsundet, Hitra I38681
22 Andersen Langøya, Nils  Ca Mai 1779Langøya, Dolmsundet, Hitra I10507
23 Andersen Vikan, Hans  1772Langøya, Dolmsundet, Hitra I10333
24 Andreasdatter Langø, Anna Caroline  27 Des 1866Langøya, Dolmsundet, Hitra I31525
25 Arntsdatter Langø, Eline Konstanse  1 Jul 1883Langøya, Dolmsundet, Hitra I37234
26 Arntsen Langø, Gudrun  19 Jan 1916Langøya, Dolmsundet, Hitra I38845
27 Arntsen Langø, Lars Jarle  11 Okt 1918Langøya, Dolmsundet, Hitra I38692
28 Arntsen Langø, Marie  9 Feb 1896Langøya, Dolmsundet, Hitra I40160
29 Berntinusdatter, Ragna Eline  23 Aug 1880Langøya, Dolmsundet, Hitra I37224
30 Carlsdatter, Ane Kirstina  1760Langøya, Dolmsundet, Hitra I53536
31 Carlsen Langøen, Nils  1762Langøya, Dolmsundet, Hitra I53223
32 Eggen Vollan, Ole Edvin  29 Mai 1907Langøya, Dolmsundet, Hitra I37583
33 Eliasdatter, Gurina  12 Apr 1832Langøya, Dolmsundet, Hitra I48706
34 Estensen, Andreas  1 Mar 1797Langøya, Dolmsundet, Hitra I40203
35 Iversdatter Langø, Alida Marie  20 Okt 1872Langøya, Dolmsundet, Hitra I11493
36 Iversdatter Langø, Julianne Margrethe  4 Feb 1854Langøya, Dolmsundet, Hitra I38808
37 Iversdatter Langø, Oline  23 Mar 1850Langøya, Dolmsundet, Hitra I39375
38 Iversen Langøy, Ole  Langøya, Dolmsundet, Hitra I8363
39 Johannesdatter Langø, Elisabeth Maria  27 Sep 1845Langøya, Dolmsundet, Hitra I38691
40 Johannesen Hammeren, Johan Magnus  18 Jan 1844Langøya, Dolmsundet, Hitra I38690
41 Langø, Agnes Elfrida  23 Jan 1921Langøya, Dolmsundet, Hitra I45977
42 Langø, Bjarne Halfdan  17 Sep 1903Langøya, Dolmsundet, Hitra I26832
43 Langø, Ingvald Arntsen  18 Sep 1912Langøya, Dolmsundet, Hitra I17392
44 Langø, Ullrikke Marie  11 Jul 1902Langøya, Dolmsundet, Hitra I39941
45 Markusdatter Langø, Andrina/Andrea  4 Apr 1828Langøya, Dolmsundet, Hitra I18758
46 Markusdatter Langø, Karoline  12 Mai 1837Langøya, Dolmsundet, Hitra I18763
47 Markusdatter Langø, Mille  3 Feb 1833Langøya, Dolmsundet, Hitra I30053
48 Markusen Langø, Petter Andreas  17 Nov 1835Langøya, Dolmsundet, Hitra I18762
49 Mathiasdatter Langø, Helene  1812Langøya, Dolmsundet, Hitra I8564
50 Mogensdatter Langøy, Gunnil  1744Langøya, Dolmsundet, Hitra I53822

1 2 3 Neste»Død

Treff 1 til 38 av 38

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 et barn  ca 1796Langøya, Dolmsundet, Hitra I57952
2 Andersdatter Langø, Anne  2 des 1833Langøya, Dolmsundet, Hitra I57308
3 Andersdatter Langø, Elisabeth  1 Jul 1914Langøya, Dolmsundet, Hitra I18767
4 Andersen Langø, Anton  23 Jun 1843Langøya, Dolmsundet, Hitra I18769
5 Andersen Langøen, Carl  1771Langøya, Dolmsundet, Hitra I53653
6 Andersen Langøy, Peder  1813Langøya, Dolmsundet, Hitra I10332
7 Bendiksen Glørstad Langø, Benjamin  20 des 1893Langøya, Dolmsundet, Hitra I1783
8 Benjaminsdatter Myren, Elise Berntine  22 Des 1947Langøya, Dolmsundet, Hitra I17391
9 Carlsdatter, Ane Kirstina  1763Langøya, Dolmsundet, Hitra I53536
10 Carlsen Langøen, Nils  1763Langøya, Dolmsundet, Hitra I53223
11 Isaksen Hofstad, Lars  22 Sep 1837Langøya, Dolmsundet, Hitra I67055
12 Iversen Langø, Iver  13 Mar 1857Langøya, Dolmsundet, Hitra I26789
13 Johannessen Rognan, Ole  12 Okt 1922Langøya, Dolmsundet, Hitra I8104
14 Langø, Jørgen Ludvig  17 Jan 1916Langøya, Dolmsundet, Hitra I17393
15 Larsen Langø, Johan Arnt  15 Des 1950Langøya, Dolmsundet, Hitra I17390
16 Markusdatter Langø, Andrina/Andrea  24 Mai 1829Langøya, Dolmsundet, Hitra I18758
17 Mogensdatter Langøy, Marit  10 Jul 1763Langøya, Dolmsundet, Hitra I50003
18 Mogensen Langøya, Mons  1816Langøya, Dolmsundet, Hitra I50164
19 Monsdatter, Gurina  1800Langøya, Dolmsundet, Hitra I53654
20 Monsen Langø, Lars  1800Langøya, Dolmsundet, Hitra I53657
21 Monsen Langøya, Mons  1800Langøya, Dolmsundet, Hitra I53100
22 Nielsdatter Langøen, Ane  før 1744Langøya, Dolmsundet, Hitra I55482
23 Olsdatter Langøen, Petrina  1763Langøya, Dolmsundet, Hitra I53826
24 Olsdatter Langøy, Berit  som litaLangøya, Dolmsundet, Hitra I56288
25 Olsdatter/Nilsdatter/Andersdatter, Olava  28 Mai 1829Langøya, Dolmsundet, Hitra I30286
26 Paulsen Langøy, Jon  1762Langøya, Dolmsundet, Hitra I50171
27 Pedersdatter, Ingeborg  1785Langøya, Dolmsundet, Hitra I53823
28 Pedersdatter, Olava  30 Jan 1865Langøya, Dolmsundet, Hitra I30791
29 Pedersdatter Hofstad, Malena tvilling  23 Jul 1864Langøya, Dolmsundet, Hitra I18805
30 Pedersdatter Asmundvåg, Marie  3 okt 1868Langøya, Dolmsundet, Hitra I18750
31 Pedersdatter Langøy, Andrea  Langøya, Dolmsundet, Hitra I38684
32 Pedersdatter Langøy, Ingeborg Maria  Langøya, Dolmsundet, Hitra I38683
33 Pedersen Langø, Anders  28 Okt 1848Langøya, Dolmsundet, Hitra I18808
34 Pedersen Langøen Tøften, Anders  1785Langøya, Dolmsundet, Hitra I30388
35 Pettersen Langø, Eilert Martin  27 Mai 1874Langøya, Dolmsundet, Hitra I47813
36 Pettersen Langø, Markus  20 Mar 1869Langøya, Dolmsundet, Hitra I18856
37 Pettersen Langø, Peter Martin  31 Jul 1862Langøya, Dolmsundet, Hitra I18855
38 Thomassen, Jacob  1803Langøya, Dolmsundet, Hitra I60271

Bodde

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Bodde    Person ID 
1 Nilsen Langøy, Peder  1804Langøya, Dolmsundet, Hitra I40354
2 Paulsen Langøy, Jon  1745Langøya, Dolmsundet, Hitra I50171

Bolig

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Bolig    Person ID 
1 Andersen Langøy, Peder  1804Langøya, Dolmsundet, Hitra I10332
2 Jonsen Hjertøy, Povel  1745Langøya, Dolmsundet, Hitra I50001

Flytting

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Flytting    Person ID 
1 Nilsen Langøy, Peder  Langøya, Dolmsundet, Hitra I40354

Folketelling

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Folketelling    Person ID 
1 Andersdatter Langø, Elisabeth  1865, 1875Langøya, Dolmsundet, Hitra I18767
2 Pedersdatter Langøy, Peternilla (Petronella)  1865Langøya, Dolmsundet, Hitra I17511

Gård

Treff 1 til 5 av 5

   Etternavn, Fornavn    Gård    Person ID 
1 Jonsen Hjertøy, Povel  1762Langøya, Dolmsundet, Hitra I50001
2 Markusen Langø, Petter Andreas  Langøya, Dolmsundet, Hitra I18762
3 Paulsen Langøy, Jon  1762Langøya, Dolmsundet, Hitra I50171
4 Paulsen Langøy, Mogens  1762Langøya, Dolmsundet, Hitra I50002
5 Pedersen Asmundvåg (Langø), Peder  1838 - 1865Langøya, Dolmsundet, Hitra I18752