Leikvam, Hitra

 

Notater: Leikvam, Hitra. Gården har tilhørt Bakke kloster og finnes i matriklene helt fram til 1690-årene som klostergods. Det var Hans Henriksen. som kjøpte gården og ble selveier. Han fikk skjøte på eiendommen i 1698, før det var han leilending i omkring 30 år. Hans Henriksen var født i 1636 og hadde to sønner: Henrik f. 1662 og Hans f. 1683.

I 1630-årene ble det ryddet tre nye husmannsplasser på Leikvam og rydningsmennene var Ole Torstensen f. 1616, Lars Andersen f. 1615 og Nils Torstensen f. 1610.

Hans Hansen (sønn til Hans Henriksen) skrev seg for Strøm. Han overtok Leikvam etter faren , men solgte gården til Erik Larsen i 1746. Det var da dårlige hus på gården og kjøpesummen var deretter - 60 rdl. Erik Larsen Leikvam var en dyktig bonde, men det første han gjorde var å bygge nye hus. Men han fikk ikke så lang tid, han døde etter 10 år på gården. I boregistreringen i 1756 fikk han ros av skriver og takseringsmennene. Bygningene var nå i utmerket stand og verdien ble satt til 100 rdl iflg. skifteprotokollen. Erik Larsen hadde også drevet jordveien godt, og han hadde "gjødslet jorden og hadde tatt stor avling". Kona hans var Gunhild Torstensdatter, og de fikk 7 barn. Eldste datter, Marit var gift med John Balsnes, også broren Ole var gift og bodde på Balsnes, mens Lars var gift og bodde på Strøm. Margrethe var kone på Indre Akset (Sandstad). Hennes mann var Isak. Knut Eriksen var barn nr. 5 og hadde tatt over heimgården Leikvam. Han var 22 år da faren døde.
Knut Eriksen Leikvam levde til 1765. Enka Johanna Pedersdatter satt igjen med to mindreårige barn: Peder var 3 år og Gunhild 1 år. Johanna giftet seg igjen i 1767 med Henrik Hovliksen som flyttet til Leikvam. De fikk fire barn og den ene het Anna Henrikka. Hun ble gift med Elling Olsen. Den andre datteren, Ellen Dorthea ble kone på Barman og var gift med Ole Larsen. Knut var født i 1771 og Andrea i 1775.

Det var trolig Hovliksen som delte gården i to, og han overdro en part av sin gård til Peder Knudsen i 1787. Lars Eriksen Strøm hadde fremdeles retten til halve Leikvam-gården og i 1788 satte han sønnen sin, Johannes Larsen som gårdmann på den gårdparten. Faren flyttet snart etter, og ble på sine gamle dager igjen sittende med gården da Johannes døde i 1792.

Tidens spekulanter var også ute etter Leikvam. Det var "gårdens herligheter" de ville ha tak i. Også Hans Parelius var ute etter fotfeste på Leikvam. Ole Hermosen på Svalgress ble seleier der ved skylddelingen i 1875 og var ikke særlig pengesterk. Parelius forstrakk ham med et lån på 440 kroner, mot pantobligasjon i bruket. Spekulasjonene førte imidlertid ikke fram.


Henrik Hovliksens bruk hadde løpenr. 92 (Se Leikvam, Gnr. 23, bnr. 1 (løpenr. 92). Denne gården overtok sønnen Knut Henriksen så snart han var myndig. Han ble gift med Sara Jonasdatter, f. 1765. De fikk 3 bar: Jonas f. 1792, Henrik, f. 1794 og Maren f. 1796. Gårdparten som Peder Knutsen hadde overtatt av Hovliksen ble solgt videre til Hans Kristoffersen. Han gikk i mange år og "var fal" på denne jordveien, men til grdmannen Knut Henriksen ville han på ingen måte ikke selge. Andre hitterværinger ville visst ikke gå i veien for Knut Leikvam. Det endte med at Rasmus Brochmann Parelius fikk skjøte på disse 4 mrkl. i gården. Det tok ikke lang tid før Parelius overdro eiendommen til rette vedkommende - Knut Henriksen Leikvam. Hans sønn Jonas fikk skjøte på gården ved verge da han var 18 år. Han var gårdmann i 46 år før han overdro gården ved skjøte til svigersønnen Ingebrigt Pedersen for 1200 kroner og kår.

Den andre gården hadde løpenr. 93 og tilhørte Johannes Larsen (Se Leikvam, Gnr. 23, bnr. 3 (løpenr. 93) Hitra). Johannes Larsen var gift med Marit Hansdatter Asmundvåg, datter til Hans Pedersen Asmundvåg og kone Margrethe Olsdatter Hestnes. De fikk to sønner, men bare Johannes vokste opp. Han ble født i 1792, og døpt etter farens død. Lars Eriksen som da var 70 år gammel overtok gården igjen. Hans kone Sigrid Knutsdatter var tre år eldre. Enka Marit Hansdatter giftet giftet seg igjen samme året hun ble enke med Peder Eriksen. De ble boende på gården som leieboere. Det ble sønnen fra første ekteskap, Johannes Johannesen, som tok over gården. Han var gift to ganger og fikk 3 barn i første ekteskap: Ole, Markus og Lars. I 1842 fikk Ole skjøte på gården men han døde som ungkar. Markus overtok gården ved skjøte fra sine to brødre i 1858. Marit Hansdatter levde til 1818.

Plassene under Leikvam var Gautvik, Skjulsvik og Svalgress. Gautvik var bebodd av to familier i 1801. Husmann var Clement Hansen, f. 1732 og kona Gunhild Larsdatter f. 1750. Hun var datteren til Lars Eriksen Leikvam. Deres sønn Lars var født 1772. Til leie bodde Andersen Nilsen, f. 1771, og kona Anne Olsdatter, f. 1773. De hadde tre bar: Susanna f. 1796, Sara f. 1798 og Nils f. 1800. Konens mor, Maren Olsdatter bodde også der i 1801. Hun var født i 1741. I 1808 var Kristoffer Olsen og kone Malene Jensdatter plassfolk på Gautvik. Kristoffer Olsen kjøpte husa på plassen for 100 rdl. Han levde til 1839 og hadde en sønn Ole og en datter Gunhild. Ole Johannesen Leikvam bodde her senere til han overtok ene Leikvam-gården. Plassen ble overtatt av Ole Kristoffersen Gautvik og kona Anne Einersdatter. Senere festet Ole Olsen og kona Marie Johansdatter plassen Gautvik av de to gårdmennene.

Skulsvika ble i 1832 festet av Henrik Monsen og kone.

Ole Hermosen og kone Malene Eliasdatter festet plassen Svalgress i 1861. Han var fra Hjertøya i Dolmsundet og hadde tjent hos John Hjertøy. I 1878 kjøpte Ole Hermosen Svalgress for 680 kroner. Sønnen Enok overtok senere bruket. Han solgte gården til Edvard Risnes - han var nabo til Svalgress og var gift med Eline Brattvik fra Kvenvær. Edvard bygde nye hus på gården og de fikk fire barn: Ida ble gift med Harald Meland, Vågen. Emma ble gift med Ola Sæterbø Åsskard, mens Harald tok over Svalgress-gården. Barn nr. 4 var August, som ble møbelsnekker og byggmester.

OpenStreetMap

Adresse : Breddegrad: 63.601941149422885, Lengdegrad: 8.686022758483888


Fødsel

Treff 1 til 22 av 22

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Eriksdatter Leikvam, Gjertrud  ca 1734Leikvam, Hitra I20147
2 Eriksdatter Leikvam, Marit  ca 1726Leikvam, Hitra I20143
3 Eriksen Leikvam, Erik  1747Leikvam, Hitra I20148
4 Eriksen Leikvam, Knut  ca 1735Leikvam, Hitra I20146
5 Eriksen Leikvam, Ole  Ca 1715Leikvam, Hitra I20144
6 Eriksen Leikvam, Peder  1751Leikvam, Hitra I39524
7 Hansen Strøm, Hans kjøpmann  ca 1683Leikvam, Hitra I75582
8 Henriksdatter Leikvam, Anne Henrikke  1772Leikvam, Hitra I41097
9 Henriksdatter Leikvam, Ellen Dorthea  Leikvam, Hitra I39522
10 Henriksen Leikvam, Knut  1769Leikvam, Hitra I18382
11 Knutsdatter Leikvam, Gunnhild  1764Leikvam, Hitra I39520
12 Knutsdatter Leikvam, Kirsten  1756Leikvam, Hitra I52950
13 Knutsen Leikvam, Erik  1760Leikvam, Hitra I53003
14 Knutsen Leikvam, Peder  1762Leikvam, Hitra I39519
15 Larsdatter Leikvam, Doret  1762Leikvam, Hitra I47441
16 Larsdatter Leikvam, Helena  1759Leikvam, Hitra I47439
17 Larsdatter Leikvam, Marit  1765Leikvam, Hitra I47442
18 Larsen Leikvam, Johannes  ca 1748Leikvam, Hitra I20150
19 Larsen Leikvam, Johannes  1769Leikvam, Hitra I47440
20 Olsen Leikvam, Svend  Leikvam, Hitra I53038
21 Strøm på Leikvam, Henrik  Leikvam, Hitra I76705
22 Tørrisen Meland, Gunder  1758Leikvam, Hitra I12638

Død

Treff 1 til 7 av 7

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Eriksen Leikvam, Erik  1756?Leikvam, Hitra I20148
2 Eriksen Leikvam, Knut  1765Leikvam, Hitra I20146
3 Jacobsdatter, Elen Dorthea  1772Leikvam, Hitra I28848
4 Knutsdatter Leikvam, Kirsten  1764Leikvam, Hitra I52950
5 Kristoffersen Foss Sebuan, Nils Mikael  13 Okt 1887Leikvam, Hitra I40718
6 Larsen Leikvam, Erik  ca 1756Leikvam, Hitra I20140
7 Strøm på Leikvam, Henrik  Før 1664Leikvam, Hitra I76705

Arveskifte

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Arveskifte    Person ID 
1 Larsen Leikvam, Erik  31 Mar 1756Leikvam, Hitra I20140

Bolig

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bolig    Person ID 
1 Henriksen Leikvam, Knut  1804Leikvam, Hitra I18382

Bosted

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bosted    Person ID 
1 Larsdatter Jensø, Mille Kristine  Leikvam, Hitra I20779

Gård

Treff 1 til 3 av 3

   Etternavn, Fornavn    Gård    Person ID 
1 Henriksen Strøm på Leikvam, Hans  1647Leikvam, Hitra I10455
2 Henriksen Strøm på Leikvam, Hans  1664Leikvam, Hitra I10455
3 Strøm på Leikvam, Henrik  1647Leikvam, Hitra I76705

Gårdkjøp

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Gårdkjøp    Person ID 
1 Henriksen Strøm på Leikvam, Hans  1698Leikvam, Hitra I10455

Gårdsalg

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Gårdsalg    Person ID 
1 Hansen Strøm, Hans kjøpmann  1746Leikvam, Hitra I75582

Barn

Treff 1 til 1 av 1

   Familie    Barn    Famile ID 
1 Henriksen Leikvam / Jonasdatter Gjevik  Leikvam, Hitra F6416