112/02 Vågen, Utset, Hitra

112/02 Vågen, Utset, Hitra.
Hitra var opprinnelig et herred.
Dette ble senere delt i Hitra og Fillan. Sandstad hørte til under Fillan Herred. Sandstad ble eget herred fra 1.1.1914. Jfr. Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag, Nordre del (Rød bok) s. 264.

Vågen var i tida 1914-1964 Gnr. 46 bnr. 2 i Sandstad kommune, og hadde samme gårdsnr. i folketellingen for 1900.
Fra 1964: Gnr. 112 bnr. 2 i Hitra kommune

----

Sandstadboka av Sverre R. Utseth s. 71-76 forteller om eiendommen Vågen.
Den eldste historien - fram til omkring 1800 fortelles under Halsvik (112 Vågen) Utset, Hitra. Her fortelles historien etter omkring år 1800.

I 1816 solgte Siri Andersdatter sin halvpart av Vågen til Jens og Anders Larssønner og brødrene Ola og Jon overdro sin halvpart til dem, mens søstera Maren beholdt den halve mkl. hun hadde arva.
Jens Larsen Vågen døde i 1818 og i skiftet etter ham overdro arvingene hans halvpart til Anders Larsen som nå, i 1835 satt med hele gården.
Anders Larsen lånte penger med pant i gården flere ganger, og til slutt gikk det ikke lenger. Da skifte var oppgjort, solgte skifteforvalteren gården til Jakob og Mortinus Jakobssønner, som fikk skjøte for 280 spd.

Straks etter at Jakob og Mortinus Jakobssønner hadde overtatt Vågen, solgte Jakob sin halvpart til Andreas og Lars Anderssønner Vågen.
Vågen ble nå delt i to og skyldsatt. Mortinus Jakobsen tok Aunet, som fikk bnr. 1 og Vågen som Andreas og Lars hadde, fikk bnr. 2.

Lars Andersen solgte i 1866 sin part til broren Andreas, og flytta til Nesset i Bjønnavågen, der broren Jens var bruker. Her bygde han Larsstua.

Anders kom i økonomiske vanskeligheter og i 1871 skjøta han gården over til Ole Johnsen Strand for 200 spd. I boet etter Ole Johnsen fikk sønnen Elias Olsen Strand gården Vågen som arv.

Elias overdro gården i 1878 til Andreas Andersens sønn Albert for 1200 kr. Andreas Andersen dreiv gården, sønnen Albert utvandret til Amerika. Albert sto fortsatt som eier av gården i 1910, da gårdbrukerne i Utsetgrenda måtte sette gårdene i pant for at vegen Utset-Badstuvika skulle bli ferdig i rett tid. det var Albert som skrev under erklæringen.

Under matrikkelforabeidene i 1863 får vi et bilde av gården. Natureng ga 9 lass - 54 våger høy. Av bl.korn ble det avla 12 tønner, av poteter 18. Hamnegangen var middels god, det var ikke frostlendt og jorda i middels god hevd. fiskavfall var attåtfor. Torvlandet var tilstrekkelig, adgang til sjøen og fiske var lett.
Gården hadde en husmannsplass sammen med Aunet.

Johannes Andreassen tok over bruken av gården da faren la opp. I 1913 fikk han auksjonsskjøte for 1000,- kr.
Andreas hadde bygd ny driftsbygning i 1880. Johannes bygde nytt våningshus som sto ferdig i 1939. Den gamle stua i Vågen var da over tohundre år, den er nevnt i et skifte i 1725.
Den hørte med i den gamle typen hitterhus, lita og låg med et lite dagligrom, kjøkken og sval med et lågt loft over det hele.

Johannes Vågen var en iherdig fisker, det meste av kontanten henta han i uerstøene. Han dreiv ikke bare heimefiske, han deltok også på vårfiske etter skreien.

----

Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på s. 279 om Vågen:
" Areal 20 da dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1939 av laftet tømmer i 2 etasjer, 70 m2, 5 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs og stall oppført i 1880 av tømmer, låve samme år av reisverk.
i slektens eie siden 1851, til nåværende eier 1913. Besetning: 3 kuer, 1 kalv, hest, høns, gris, 4 sauer.
Eier: gårdbruker Johannes A. Vågen f, 18/5-68 i Sandstad, foreldre Berit og Andreas Vågen. Gift med Anna Arnø, f. 26/9-76. Barn: Anton f. 17/2-07, Bjarne f. 21/8-09, Arthur f. 30/7-12 (d), Reidar f. 13/3-14, Edel f. 26/12-15. "

----

Bjarne Vågen tok over eiendommen etter faren. Han var ugift. Søsteren Edel og hennes familie har senere eid eiendommen.

Adresse : Breddegrad: 63.56061527427644, Lengdegrad: 9.127449989318848
Fødsel

Treff 1 til 31 av 31

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Andersdatter Vågen, Anna Olea1836112/02 Vågen, Utset, HitraI3561
2 Andersdatter Vågen, Hanna Olava7 Mar 1837112/02 Vågen, Utset, HitraI3570
3 Andersen Nesset, Jens28 Sep 1821112/02 Vågen, Utset, HitraI60
4 Andersen Sandstadmoen, Nikolai Mortinus18 Feb 1832112/02 Vågen, Utset, HitraI3556
5 Andersen Vågen, Andreas Marinus7 Feb 1829112/02 Vågen, Utset, HitraI8085
6 Andersen Vågen, Johan Mortinus25 Feb 1826112/02 Vågen, Utset, HitraI50519
7 Andersen Vågen, Johan Mortinus1836112/02 Vågen, Utset, HitraI3555
8 Andersen Vågen, Lars1 Aug 1818112/02 Vågen, Utset, HitraI3146
9 Andreassen Vågen, Albert Martin26 Aug 1858112/02 Vågen, Utset, HitraI8099
10 Andreassen Vågen, Anders12 Feb 1852112/02 Vågen, Utset, HitraI8097
11 Andreassen Vågen, Anton Severin18 Okt 1854112/02 Vågen, Utset, HitraI8098
12 Andreassen Vågen, Arthur Bernhard30 Jul 1912112/02 Vågen, Utset, HitraI8094
13 Andreassen Vågen, Bernhard Martin12 Des 1866112/02 Vågen, Utset, HitraI8102
14 Andreassen Vågen, Bjarne21 Aug 1909112/02 Vågen, Utset, HitraI8093
15 Andreassen Vågen, Eline Kristine18 Mai 1872112/02 Vågen, Utset, HitraI8103
16 Andreassen Vågen, Johan1863112/02 Vågen, Utset, HitraI8101
17 Andreassen Vågen, Johannes19 Mai 1868112/02 Vågen, Utset, HitraI8083
18 Andreassen Vågen, Margrete4 Mai 1860112/02 Vågen, Utset, HitraI8100
19 Eriksen Vågen, Martin Kristian19 Sep 1867112/02 Vågen, Utset, HitraI41546
20 Johannesen Vågen, Anton Arvid17 Mar 1907112/02 Vågen, Utset, HitraI8087
21 Nikolaisen Grønbakken, Fredrik Albert26 Jul 1860112/02 Vågen, Utset, HitraI11799
22 Olsdatter Rognan, Agnes Berntine14 Jul 1898112/02 Vågen, Utset, HitraI8108
23 Olsdatter Rognan, Borghild Margrete28 Okt 1902112/02 Vågen, Utset, HitraI8110
24 Olsdatter Rognan, Margrethe Marie31 Mai 1896112/02 Vågen, Utset, HitraI8107
25 Olsen Rognan, Ingvar Peder17 Mai 1905112/02 Vågen, Utset, HitraI8111
26 Olsen Rognan, Johannes Andreas24 Sep 1894112/02 Vågen, Utset, HitraI8105
27 Rognan, Olaf Edvard1 Jul 1900112/02 Vågen, Utset, HitraI8109
28 Rolvsen Bekkvik, Helmer21 Des 1827112/02 Vågen, Utset, HitraI8320
29 Sandstadmoen, Nikoline Severine12 okt 1867112/02 Vågen, Utset, HitraI11800
30 Vaagen, Reidar Alfred13 Mar 1914112/02 Vågen, Utset, HitraI8092
31 Vågen, Edel Bergliot26 Des 1915112/02 Vågen, Utset, HitraI2731
Død

Treff 1 til 12 av 12

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter Lian, Beret22 Aug 1903112/02 Vågen, Utset, HitraI8086
2 Andersdatter Strand, Siri2 Mai 1828112/02 Vågen, Utset, HitraI8331
3 Andersen Vågen, Andreas Marinus22 Des 1914112/02 Vågen, Utset, HitraI8085
4 Andersen Vågen, Johan Mortinus1851112/02 Vågen, Utset, HitraI3555
5 Andreasdatter Vågen, Anna Emilie22 Mai 1964112/02 Vågen, Utset, HitraI8084
6 Andreassen Vågen, Arthur Bernhard17 Jul 1939112/02 Vågen, Utset, HitraI8094
7 Andreassen Vågen, Bjarne11 Feb 1991112/02 Vågen, Utset, HitraI8093
8 Andreassen Vågen, Johannes29 Okt 1959112/02 Vågen, Utset, HitraI8083
9 Andreassen Vågen, Margrete11 Apr 1884112/02 Vågen, Utset, HitraI8100
10 Johannesdatter Nesset, Maria2 Feb 1863112/02 Vågen, Utset, HitraI8089
11 Johannesen Vågen, Anton Arvid02 Des 1954112/02 Vågen, Utset, HitraI8087
12 Larsen Vågen, Anders24 Sep 1855112/02 Vågen, Utset, HitraI8088
Døde av

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Døde av Person ID
1 Andreassen Vågen, Margrete11 Apr 1884112/02 Vågen, Utset, HitraI8100
Eiendom

Treff 1 til 10 av 10

Etternavn, Fornavn Eiendom Person ID
1 Andersen Vågen, Andreas Marinus1856-1871112/02 Vågen, Utset, HitraI8085
2 Andersen Vågen, Lars1856-1866112/02 Vågen, Utset, HitraI3146
3 Andreassen Vågen, Albert Martin1878-1913112/02 Vågen, Utset, HitraI8099
4 Andreassen Vågen, Bjarne112/02 Vågen, Utset, HitraI8093
5 Andreassen Vågen, Johannes1913112/02 Vågen, Utset, HitraI8083
6 Jakobsen Ingeborgvik, Jakob1856112/02 Vågen, Utset, HitraI29965
7 Jakobsen Ingeborgvik, Mortinus1856112/02 Vågen, Utset, HitraI40965
8 Jonsen Jamtøy Strand, Ole1871-112/02 Vågen, Utset, HitraI24877
9 Larsen Vågen, Anders1816-1856112/02 Vågen, Utset, HitraI8088
10 Olsen Strand, Elias Theodor-1878112/02 Vågen, Utset, HitraI25855