Langøya, Dolmsundet, Hitra

Langøya, Dolmsundet, Hitra 

Notater:


Langøya 27/1-3, Hitra med Haugøya (27/3)Det har bodd folk på Langøya og Haugøya (lå under Langøya) siden eldre tider. Gårdsmatrikkelen av 1630 nevner Langøya, og Folketellingen i 1640 nevner et leilendingsbruk der. Langøya ble i 1710 delt i to bruk.

Peder Svendsen fra Frøya drev ei stund det ene bruket ei stund som leilending. På det andre bruket bodde Anders Pedersen og kona Gjertrud med barna. Senere var det en tid 3 bruk på Langøya, i tillegg til Haugøya.Løpenummer 184 a+c ble i 1873 igjen sammenslått til løpenr. 184 a. Dette ble senere til g.nr. 27, b.nr. 1, som var, og er, den vestre delen av Langøya. Løpenummer 185, som senere ble til gnr. 27, bnr. 4, var, og er, den midtre og østre delen av Langøya. Haugøya hadde løpenr. 184 b og ble forøvrig senere til g.nr. 27, bnr. 3.Peder Andersen Asmundvåg, (1768-1815) kom til Langøya som enkemann og ble gift med enken Helena Larsdatter, som da var rundt 60 år. Peder hadde tidligere eid en gård på Asmundvåg som han solgte i 1813, men som han fortsatte ei stund på som leilending. Han var først gift med Christianna Jørgensdatter (1773-1816) og de fikk åtte barn på Asmundvåg. De flyttet til Langøya. To av disse døde som småbarn, en var konfirmert før "flyttingen" og hadde sannsynligvis flyttet hjemmefra før den tid. De fem barna som fulgte med til Langøya var da Anders f 1800, MARKUS f. 1804 (se senere), Marie f. 1806, Jørgen f. 1809 og Peder f. 1812. Mons Monsen og Helena Larsdatters barn:1. Zakarias, f. 1781, d. som ung.

2. Martha Lavina. f. 1783. Hun ble gift med Ole Jonsen Hjertøy, f. 1782. De fikk 7 barn på Hjertøya.

3. Dorthea Beret (1785-1847). Hun ble gift med Ole Eriksen Risnes f. 1781. De fikk 8 barn.

4. Ingeborg f. 1788. Hun ble gift med Mathias Larsen Langø (1787-1845). De bodde på Haugøya, senere Skårøya i Kvenvær og fikk 7 barn.

5. Petrina f. 1790. Hun ble gift med Lars Einersen Olderøya, f. 1791. De fikk 3 barn på Olderøya.

6. Lars (1793-1800)

7. Et barn (1795-1796)

8. Mons (1797-1800)

9. Gurina (1800-1800)

10. Mortina f. 1800, d. som barn.

11. Sakarias (1802-1822).Nesten ingen av barna til Mons Monsen og Helena Larsdatter vokste opp, så det ble barna til Helenas 2. ektemann Peder Pedersen Asmundvåg som tok over bruket:

Markus Pedersen (1804-1839) ble gift med Peternilla Pedersdatter Langø (1803-1871). De ble gårdfolk på Langøya, løpenr. 184 c. Se nedenfor.

Marie Pedersdatter (1806-1868) ble gift med Anders Pedersen Langø (1799-1857), gårdfolk på Langøya, løpenr. 185 fra 1839. Se nedenfor.

Peder Pedersen f. 1812, gift med Malena Pedersdatter Hofstad (1810-1864), gårdfolk på Langøya, løpenr. 184 a fra 1839. Se nedenfor

Anders Pedersen, f. ca. 1725 var driver på andre bruket på Langøya fra midt på 1700-tallet. Han var nok ikke far til ovenfor nevnte Peder Andersen (1768-1815), og det er vanskelig å fastslå hvilket bruk han drev. Senere ble Langøya oppdelt i tre bruk. Anders Pedersen var gift 2 ganger, først med Ingeborg Tøften fra Tøfta, Dolmøya. Med henne fikk han 5 barn på Dolmøya. Anders Pedersen ble enkemann i 1763 og giftet seg året etter med Gjertrud Pedersdatter Langø f. 1736. Hun var datter til Peder Nilsen Langø. De tar over dette bruket. Gjertrud hadde også vært gift tidligere, med Carl Nilsen Langøen f. 1739. De hadde 2 barn: Ane Kirstina (1760-1763) og Nils (1762-1763). Anders Pedersen Langø og hans første kone Ingeborg fikk 5 barn:1. Søren (1754-1754)

2. Søren (1755-1756)

3. Peder (1756-1813, neste driver.

4. Dorthea (1756-1804). Hun ble gift med Peder Pedersen Stene. De bodde på Stein i Kvenvær og fikk 9 barn.

5. Elisabet f. 1763.Anders Pedersen Langø fikk i sitt 2. ekteskap med Gjertrud 8 barn på Langøya:6. Ingeborg f. 1764. Hun ble gift med Steen Monsen Sveen i 1791 og de fikk 2 barn i Sveen.

7. Carl (1767-1771)

8. Anders f. 1769.

9. Hans f. 1772

10. Ole Grefsnes (1774-1839) gift med Martha Dons og de bodde i Grefsnes. 9 barn.

11. Martha f. 1774.

12. Gjertrud f. 1778.

13. Nils f.Sommeren 1779 kjøpte Anders Larsen Vejen Langøya inkl. Haugøya på auksjon for 98 rdl. Våren 1787 solgte Anders Larsen Vejen de to øyene for samme pris til Mons Monsen (1751-1816). Anders Larsen var fra Vejens Fiskevær på Smøla, og bodde selv aldri på Langøya eller Haugøya. De to brukene på Langøya hadde da løpenummer 184 a og 185, mens Haugøya var definert som en del av løpenummer 184. Mons Monsen var sønn til Mogens Paulsen Langøy og de bosatte seg der med kone og barn. Mons Monsen døde i 1816 og enka Helene Larsdatter f. 1759 på Leikvam overtok gården. De hadde hele 11 barn, men få vokste til.Peder Andersen Langø (1756-1813) fikk våren 1804 kjøpe farsgården på Langøya, løpenr. 185. Dette skjedde ved at Anders Larsen Vejen døde i 1788, og enka Anna Knudsdtatter Strømman hadde giftet seg på nytt med Jacob Olsen. Skjøtet på Langøya, som nå var blitt til 27/4, med løpenr. 185, var derfor utstedt til Peder Andersen Langø fra Jacob Olsen og datert 11/3-1804. Prisen var 65 Riksdaler. Peder Andersen Langø ble i 1785 gift med Olava Olsdatter (1763-1829). De fikk 6 barn. Som enke ble Olava som godt voksen gift med Lars Isaksen Hofstad, som med det ble gårdeier. De fikk ingen barn, og Lars Isaksen overdrog gården med løpenr 185 til sin stesønn Anders Pedersen. Peder Andersen Langø og Olavas barn:1. Ingeborg (1787-1811). Hun druknet, ugift.

2. Andrea (1789-1811). Hun druknet sammen med sin eldre søster.

3. Olava (1793-1865). Trolig ugift og bosatt på Langøya.

4. Elisabeth f. 1795. neste bruker. Broren Anders omkom på sjøen i 1857, og Peternilla fikk skjøte på løpenr. 185 (27/4) fra Anders sin enke Marie Pedersdatter i 1865 + kår til Marie. Kost: 160 rdl.

5. Anders, neste bruker.

6. Peternilla (1803-1871). Gift med Markus Pedersen Langø (1804-1839) fra naboeiendommen. Tok over gården (27/4) da broren Anders døde i 1857.Anders Pedersen Langø (1799-1857) overtok denne gården med løpenr. 185 (27/4) i 1830. Faren til Anders omkom på sjøen i 1813, og ved skiftet i januar 1814 ble eiendommen overdratt til enka Olava, som i mellomtiden hadde giftet seg på nytt med Lars Isaksen. Anders sin mor døde i 1830 og gården gikk da over til Lars Isaksen, som umiddelbart skjøtet gården over til sin stesønn, Anders Pedersen for 55 spd + kår til stefaren. Også Anders Pedersen døde på sjøen. I 1857 omkom han med med hele sitt båtmannskap ved innseilingen til Titran under skreifiske. Flere av mannskapet var fra Langøya. Anders Pederesen Langø fikk som 16-åring en sønn med ei som het Malena, f. ca. 1799). Gutten fikk navnet Elias Andersen (1815-1875), og han ble gift med Berit Katharina Hansdatter Strømman (1820-1875): De ble bosatt i Smågesjø og på Tosøya, men flyttet så til Kristiansund. 4 barn.

Anders Pedersen Langø ble i 1825 gift med Marie Pedersdatter Asmundvåg (1806-1868), datter til Peder Andersen Asmundvåg. De fikk 7 barn:1. Christiana f. 1824. Hun ble gift med Iver Iversen Langø (1823-1857 - druknet sammen med naboen Anders Pedersen). Iver var fra Sveen. De fikk 2 barn på Langøya: Oline (1850-1908)

som ble gift med Nils Bugge Pedersen Vikstrøm (1846-1909) og fikk 3 barn. Barn nr. 2 til Christiana og Iver var Julianne Margrethe f. 1854. Hun ble gift med dreng på Langøya, Arnt

Arntsen (1840-1907) fra Frosta. De fikk 2 barn: Eline Konstanse (1883-1960) og Marie f. 1896.

2. Ingeborg Maria f. 1827

3. Oline f. 1830

4. Elisabeth, neste driver

5. Bergitta (1837-1916). Hun ble gift med Iver Olsen Sildøen Reitan (1842-1931. Han var fra Ness i Hemne og var husmann på Bendikstøa på Langøya og kjøpte senere en part av Øvre

Vikstrøm, Reitan store. Iver Olsen var bror til Johannes Olsen Rognan, som var far til senere eier i Oppistua, Ole Johannesen Rognan. Iver Olsen og Bergitta fikk 1 datter.

6. Anton (1840-1843)

7. Helena f. 1842. Hun flyttet til Frøya.Enka Marie Pedersdtatter ble inntil videre sittende i uskiftet bo. På sommeren 1865 overdrar hun eiendommen til datteren Elisabeth Andersdatter (1834-1914). Elisabeth forble ugift hele livet, men hun tok seg av sine yngre søsken og drev selv bruket sitt på Langøya, trolig med god hjelp fra naboer. I 1910 hadde Ole Johannesen Rognan flyttet til gården med sin familie og det var da 9 mennesker som levde i Oppistua. I 1912 var Elisabeth 78 år og hun solgte da bruket sitt til Ole Rognan for kr. 700 + kår. Året etter døde Elisabeth Langø.Ole Johannesen Rognan (1869-1922) var fra Skarsøya i Aure. Han ble gift med Eline Kristine Andreassen Vågen (1872-1961) fra Utset. De hadde med seg 6 barn da de flyttet til Langøya, og på Langøya fikk de 4 til. 10 barn:1. Johannes Andreas (1894-1987). Han var gift med Andrea Olava Petersdatter Henriksø (1899-1964). Han kjøpte Ingebrigtsvika 25/3 i 1928, men flyttet dit før det. De fikk 5 barn.

2. Margrethe Marie (1896-1981). Hun ble i 1918 gift med Martin Stamnes (1892-1968) på Stamneset. De fikk 8 barn.

3. Agnes Berntina (1898-1976). Gift med Sigfred Nilsen (1900-1979) fra Molde. De fikk 1 sønn i Molde.

4. Olaf Edvin (1900-1959). Han var gift med Mille Pedersdatter Stamnes (1886-1970). De bodde i Trondheim. Ingen barn. Ble skilt.

5. Borghild Margrethe (1902-1986). Ugift.

6. Ingvar Peder, neste bruker. (1905-1996). Gift med

7. Olise Kristine (1908-2000). Gift med Aksel Johannes Svensen Smågesjø. De fikk en datter på Hitra og flyttet til Molde.

8. Ester Ovedie (1910-2007). Gift med Einar Olaf Brendboe (1910-1983). De bodde i Trondheim og fikk 2 barn

9. Ruth Henriette (1914-1983). Hun ble gift med Nils Nilsen (1904-1980). Bror til ovenfor nevnte Sigfred Nilsen? Bosatt i Molde, ingen barn.

10. Aasta Marie (1917-1965). Ugift.Eline Rognan ble enke i 1922 og det ble sønnen Ingvar Peder Rognan (1905-1996) overtok bruket. Det var 20 dekar dyrket mark og nytt hus var bygget i 1912 og fjøs, stall og låve i 1913. Besetningen i 1950-årene var 3 kyr, 1 kalv, hest, gris og 10 sau. Ingvar var gift med Astrid Bergljot Arntsdatter Langø (1907-1991). De fikk 5 barn:1. Irene Alisa, (1928-2012). Gift med Johan Edvard Strømmen (1916-1993) fra Kvenvær. De bodde i Kvenvær og fikk 3 barn.

2. Ole Egil (1929-2011). Ugift, ingen barn.

3. Bergljot (1933-2015). Hun ble gift med Torleif Øyen (1928-1972). De bodde på Dolmøya og fikk 2 barn.

4. Mary Oldbjørg (1938-2017). Ble gift med Håkon Aarø i Molde. De fikk 2 barn.

5. Gunnar f. 1947. Gift med Inger Marie Strandberg f. 1946 i Bø, Telemark. De fikk 3 barn.

Peternilla Pedersdatter Langø (1803-1871) på løpenr. 185 (27/4) ble i 1831 gift med Markus Pedersen Langø (1804-1839) fra naboeiendommen. Han var sønn til Peder Andersen Asmundvåg (1768-1815) og Christianna Jørgensdatter (1773-1816) som bodde på det andre bruket.

Markus kjøpte 18/6-1838 gården med løpenr. 184 a sammen med broren Peder for 128 spd. av sin stemor, enken Helena Larsdatter, og andre arvinger etter hennes 2. ektemann Peder Andersen Asmundvåg f. 1768. Han ble ved giftermålet med Helena eier av gården. Markus kjøpte gården sammen med sin ugifte lillebror Peder Pedersen f. 1812, og de delte gården mellom seg. Peder ble i 1814 gift med Malena Pedersdatter Hofstad (1810-1864). Helena Larsdatter fikk kårkontrakt på gården etter salget. Samme høst var det skyldsetning på 184 a, som da ble delt mellom brødrene Peder Pedersen som beholdt løpenr. 184 a (27/1), mens Markus Pedersen fikk løpenr. 184 c. Begge gårdpartene var på 4 1/2 mrkl. Men så var ulykken ute igjen. I februar 1839 omkommer Markus Pedersen Langø og hele mannskapet hans på sjøen. Ingen ble gjenfunnet. Tilbake på Langøya satt enken Peternilla med de fire barna:1. Adriana/Andrea f 04.04.1828, døde 14.mai.1839.

2. Mille (1833-1884). Hun fikk en sønn før hun i 1865 ble gift på Frøya med Haftor Lorentsen Hammeren (1837-1876). De fikk 4 barn.

3. Petter Andreas, neste bruker.

4. Caroline f 12.05.1837. Hun ble gift med Andreas Olsen Bremvåg f. 1827. De bodde i ytre Kvenvær og hadde 1 datter sammen.Petter Andreas Langø (1835-1912) overtok ved skjøte farsgården som 5-åring det året faren døde. I september 1839 ble skyldsetning avholdt, og gården ble skyldsatt slik: Lnr 184a Langøya, Peder Pedersen, 4 1/2 mrkl. Løpenr 184c Langøya, Markus Pedersens bo 4 1/2 mkl. Ved skiftet etter Markus Pedersen november samme år (1839), bl. Bror til Markus, Peder, som eide løpenr 184 a, giftet seg i 1840 med Malena Pedersdatter fra Hofstad (1810-1864).

Petter Andreas vokste opp på nabogården 184 c sammen med moren Peternilla. Petter ble i 1866 gift med Martha Lavina Kristoffersdatter Småge (1842-1916), og de fikk 8 barn på Langøya.1. Markus (1865-1869).

2. Paulianna (1867-1962). Hun ble gift med Johan Aksel Holm Stamnes (1863-1936). De flyttet til Stamnes sammen med hennes foreldre og fikk 7 barn.

3. Martin Kristian Hopsø (1870-1916). Han ble gift med Johanne Hansine Hammervik (1869-1952) fra Håvika i Straumfjorden. De flyttet til Trondheim og fikk 2 barn.

4. Johanna Andrea (1873-1945). Hun ble gift med Severin Kolstad (1876-1953). De bodde i Trondheim og fikk 5 barn.

5. Petter Magnus (1875-1909). Han ble gift med Martha Oluffa Simonsdatter Ekrem f. 1874 fra Sande, Møre og Romsdal. De bodde i Ålesund og fikk 2 barn.

6. Aksel Marius Meland (1878-1955). Han ble eier av Vågen (mellom Melandsjø og Vikstrøm) og var gift med Mathilde Eline Pedersdatter Meland (1876-1952). De fikk 9 barn.

7. Anna Karoline (1881-1912). Hun ble gift med Lars Larsgård (1881-1946) fra Buskerud. De bodde i Trondheim og fikk 3 barn.

8. Mille (1886-1970). Hun bodde i Amerika noen år før hun ble gift med Olaf Edvin Rognan (1900-1959) fra Utset. Bosatt i Trondheim, ingen barn.I 1879 ble gårdene 184 a og 184 c sammenføyd til et bruk (løpenr. 184 a - 27/1) med Petter Andreas Langø som eier. Samme år solgte han gården sin, Nistua/Neristua, på Langøya til Benjamin Bendiksen Glørstad (1847-1893) for 2000 kroner. Benjamin kom da fra Haugøya som han solgte samme året. Petter og Martha flyttet etter hvert med sin familie til Stamneset under Hestnes på fast-Hitra og bygde hysa der.

Benjamin Bendiksen var gift med Hanna Serine Pedersdatter f. 1847 på Ørlandet. De fikk 2 barn på Haugøya før de kom til Langøya:1. Pauline Berntine (1875-1957). Hun ble gift med Anton Jakobsen Myren (1867-1952) fra Småge. De slo seg ned i Myra på Dolmøya og fikk 7 barn.

2. Hans Bernhard (1876-1947). Han ble eier av Ingebrigtsvika, Smågesjøen i 1912 og var gift med Sofie Margrethe Hammer (1878-1941). De fikk 5 barn.Benjamin Bendiksen Langø døde i 1893 og enken skjøtet gården til Paulus Sivertsen Bugten (1871-1914) i 1904 for kr. 1800. Han bodde for det meste i Bukta på Dolmøya, og solgte gården i 1914 til Arnt Larsen Langø (1878-1950). 2 av hans barn ble imidlertid født på Langøya - Magnhild Pauline i 1904 og Helga Mathilde i 1906. Arnt Larsen var fra Flatval på Frøya og ble gift med Elise Berntine Benjaminsdatter Myren (1878-1947). De fikk 6 barn:1. Astrid Bergljot (1907-1991).

2. Jørgen Ludvig (1910-1916)

3. Ingvald Arntsen (1912-1962).

4. Gudrun Arntsen f. 1916.

5. Lars Jarle, neste eier.

6. Agnes Elfrida(1921-1998),I 1927 solgte Johan Arnt Larsen Langø gården sin til sønnen Lars Jarle Langø (1918-1984). Han betalte kr. 2500 for eiendommen + kår til selger. I 1947 ble gården overtatt av Lars Jarles bror, Ingvald Arntsen Langø. Han var ugift og fikk ingen barn. Han bodde på Langøya 27/1-2 til han døde i 1962.

HAUGØYA 27/3, (LANGØYA), HITRAHva gjelder Haugøya, så eide og drev to brødre Pedersen der i slutten av det 16. århundre og ut i det 17. århundre, noe som er bekreftet av Folketellingen i 1701.

Sommeren 1779 kjøpte Anders Larsen Vejen Langøya inkl. Haugøya på auksjon for 98 rdl. Anders Larsen var fra Vejens Fiskevær på Smøla, og bodde selv aldri på Langøya eller Haugøya. Våren 1787 solgte Anders Larsen Vejen de to øyene for samme pris til Mons Monsen (1751-1816). Haugøya var definert som en del av løpenummer 184. Mons Monsen var sønn til Mogens Paulsen Langøy og de bosatte seg der med kone og barn til de flyttet til Langøya før 1800. (Om familien - se Langøya). Nils Olsen fra Nordland kjøpte Haugøya med Treholmene i 1829 av arvingene etter Mons Monsen. I 1835 var Nils Olsen død og hans arvinger solgte da Haugøya til Benjamin Olsen Sundøen for 160 spd. Allerede samme år solgte Benjamin Olsen Haugøya til Anders C. Riiber for 200 spd. Det var vel hans far som da ble boende på gården.Høsten 1854 var det auksjon på Haugøya igjen, og Christian Jensen Salthammer og kona Martha Johnsdatter ble nye eiere til en pris av 100 Spesidaler. Han var en skomaker fra Levanger, mens Martha var fra Sonsdalen. De hadde en datter da de kom til Haugøya, nemlig Julianna Nicoline, f. 1833 i Levanger. Christian Jensen solgte videre til Ole Sørensen Skarsvåg i 1860 for 100 Spesidaler. Han ble gift med selgerens datter Julianna Nicoline. De ble boende på Haugøya og fikk 9 barn:1. Karl f. 1851

2. Elen Berntine (1856-1902). Hun ble gift med Peder Olaus Olsen (1852-1929) fra Hardanger. De bodde i Ålesund og fikk 9 barn.

3. Sofie f. 1858. Hun ble gift med Andres Iversen Avløs og de bodde i Avløsa på på Frøya. Det kjennes 2 barn.

4. Julius f. 1861.

5. Beret Martha (1863-1943). Ble gift med Tobias Ulrik Brodtkorb Kongsnes (1854-1921). De fikk 5 barn på Dolmøya.

6. Oline Jensine f. 1866. Gift med Kristian Magnus Danielsen Skarpnes (1866-1899). De bodde på Skarpneset, Frøya og fikk 2 barn.

7. Elisabeth Anna Margrethe f. 1872.

8. Søren Berntinus f. 1872. Han kjøpte gården etter faren på Skarpneset ved tvangsauksjon i 1893.

9. Petra Otilie Augusta f. 1877I 1874 solgte Ole Sørensen gården til Benjamin Bendiksen Glørstad for 100 spd. + kår til selgerens svigerforeldre. Ole Sørensen og frue flyttet da til Frøya, men begge var hos datteren Beret Martha og hennes mann Tobias Ulrik Brodtkorb Kongsnes på Kongsneset på Dolmøya da de døde.

Benjamin Bendiksen Langø (1847-1893) var gift med Hanna Serine Pedersdatter f. 1847 på Ørlandet, og de fikk 2 barn:1. Pauline Berntine (1875-1957). Hun ble gift med Anton Jakobsen Myren (1867-1952) fra Småge. De bodde i Myra, Dolmøya og fikk 7 barn.

2. Hans Bernhard (1876-1947). Han eide Ingebrigtsvika, Smågesjø (25/2) og var gift med Sofie Margrete Hansdatter Hammer (1878-1941) fra Hammeren, Frøya. De fikk 5 barn.I 1879 kjøpte Kristian Daniel Monsen Strømman f. 1847 Haugøya for kr. 1200. Han ble i 1879 gift med Oline Sarasdatter Hjertø (1860-1916). De fikk 2 barn på Haugøya:1. Ingeborg Konstanse (1882-1883).

2. Oline Konstanse (1884-1968). Hun ble gift med Hans Severin Eliassen Dolmseth (1886-1965) i Åfjord. Barn?Kristian Monsen Haugøy satt med eiendommen til 1909 da Anton Ulrik Olufsen Øien (1869-1949) ble ny eier for et beløp på kr. 800. Haugøya havnet sommeren 1922 i hendene på Orkedal Sparebank på grunn av et gjeldskrav mot Anton Øyen på nærmere 5000 (!) kroner. Høsten 1923 har imidlertid Oskar Øien, Anton Øiens 25 år gamle sønn greid å fremskaffe 3100 kroner, og kjøpte eiendommen tilbake. Kjøpekontrakten ble tinglyst i september året etter (1924). Allerede i januar 1925 var det tvangsauksjon på Haugøya, og igjen var det Orkedal Sparebank som stevnet, og kravet var på 1.400 kroner. Atter en gang greide Oskar Øien å redde eiendommen, men det kostet 3.100 kroner. Til tross for en utpanting våren 1925 angående manglende innbetaling av skatter til Hitra Kommune for 1923/1924 på kroner 29,86, så sto fortsatt Oskar Øien som eier av 27/3 Haugøya i Matrikkelutkastet av 1950. Og skylden var 0 mark 58 øre.

Anton Olufsen Øien var gift med Laura Bernthine Magnusdatter Hammernes (1875-1918). Før de kjøpte Haugøya bodde familien på Knutshaugen, Dolmøy. De fikk 13 barn:1. Alma Lovise (1896-1980). Hun ble gift med Haftor Bernhard Forsnes (1896-1988). De bodde i Kvenvær og fikk 7 barn.

2. Oskar, neste bruker

3. Martine Jørgine (1899-1997). Hun ble gift med August Edvard Nilsen Wedø (1891-1983). De var gårdfolk på Vedøya, Hestvika og de fikk 7 barn.

4. Ole Josef (1901-1986). Han ble gift med Hilda Lundlie (1901-1985) fra Bodø. De slo seg ned i Trondheim og fikk 4 barn.

5. Gjermund Kornelius (1903-1991). Han var gift med Margit Kolstad (1903-1999). Hennes mor var fra Langøya. Gjermund og Margit flyttet til Trondheim og fikk 3 barn.

6. Svanhild Otilie (1904-1979). Hun var gift med kaiarbeider Ulrik Hilmar Fredriksen (1901-1987) fra Ørlandet. Barn?

7. Arne Martin (1906-1976). Gift med Lilly Haldis Karen Fredriksen (1905-1982). De bodde i Trondheim. Barn?

8. Alfred (1908-1983). Han var hos søster Alma Korsnes i Myra, Kvenvær i 1920. I 1925 var han fabrikkarbeider i Trondheim. Trolig ugift.

9. Olbert Bernolf (1910-1990). Han døde i Oslo.

10. Karen (1912-1988). Hun bodde i Trondheim. Hun ble gift med Fridthjof Wedø (1904-1989). De bodde i Trondheim og fikk 1 (?) barn.

11. Nils Elier (1914-1914)

12. Gjertrud Nilsine (1916-1916).

13. Nils Elier (1916-1986). G.m. Agnes Konstanse Reitan (1919-2010) fra Trondheim. De bodde i TrondheimOskar Adelsten Øien (1897-1975) kjøpte bruket på Haugøya i 1924 av Orkedals Sparebank for kr. 3100. Banken hadde da overtatt gården ved tvangsauksjon 2 år tidligere for kr. 1400. Arealet var 9 dekar, hvorav 5 var dyrket. Oskar bygde ny hovedbygning i 1930. Han giftet seg med Ester Magnhild Norderud (1907-1956) fra Trondheim. De fikk 6 barn på Haugøya:1. Karl Anton f. 1939. Gift med Astrid Samdahl f. 1945. De bor på Dolmøya og fikk 2 barn.

2. Leif Egil f. 1941. Gift med Grethe Bråthen f. 1946 i Kristiansand. Bosatt i Trondheim, 2 barn

3. Olaf Einar f. 1943. Gift med Ger Olsen f. 1952 fra Kvenvær. De fikk 3 barn.

4. Kari f. 1945. Gift med Sverre Edmund Johnsen f. 1942 i Bø, Vesterålen. Bosatt i Trondheim. 3 barn.

5 Gerd f. 1946. Gift med Toralf Kjørsvik f. 1940 i Kjørsvikbugen, Aure. 4 barn.

6. Åse Marie f. 1947. Var gift med Ole Alfred Øyen (1934-2015) fra Øya, Sør-Dolm. De fikk 5 barn på Dolmøya.

Haugøya 27/3 eies fom. 2017 av søsknene Karl Anton, Leif Egil og Gerd.

Kilder:

Hitra sorenskriveri pantebøker

Norges Bebyggelse, Sør-Tr.lag, nordre del

Hitterslekt.no

Hitraboka I

Per Persson

Adresse : Breddegrad: 63.617317706487334, Lengdegrad: 8.564379215240479


Media

Bilder
Langøya Dolmsundet
Langøya Dolmsundet
Gården til Ole Johannesen Rognan til høyre på bildet. Det er Oppistua, 27/4
Kartutsnitt Langøya
Kartutsnitt Langøya

Fødsel

Treff 1 til 50 av 96

1 2 Neste»

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 et barn  ca 1795Langøya, Dolmsundet, Hitra I57952
2 Andersdatter, Ingeborg  1764Langøya, Dolmsundet, Hitra I30479
3 Andersdatter, Marta  1774Langøya, Dolmsundet, Hitra I30482
4 Andersdatter Langø, Anne  1833Langøya, Dolmsundet, Hitra I57308
5 Andersdatter Langø, Bergitta  28 Apr 1837Langøya, Dolmsundet, Hitra I7928
6 Andersdatter Langø, Christiana  17 Aug 1824Langøya, Dolmsundet, Hitra I50456
7 Andersdatter Langø, Elisabeth  10 Feb 1834Langøya, Dolmsundet, Hitra I18767
8 Andersdatter Langø, Gjertrud  1778Langøya, Dolmsundet, Hitra I30483
9 Andersdatter Langø, Helena  2 Feb 1842Langøya, Dolmsundet, Hitra I18770
10 Andersdatter Langø, Ingeborg Anna  16 Jun 1809Langøya, Dolmsundet, Hitra I69229
11 Andersdatter Langø, Ingeborg Maria  1 Mai 1827Langøya, Dolmsundet, Hitra I18765
12 Andersdatter Langø, Oline  4 Jul 1830Langøya, Dolmsundet, Hitra I18766
13 Andersdatter Langøy, Ingeborg  1766Langøya, Dolmsundet, Hitra I38679
14 Andersdatter Langøy, Lisbeth  ca 1761Langøya, Dolmsundet, Hitra I38682
15 Andersen, Nils  1780Langøya, Dolmsundet, Hitra I30484
16 Andersen Grefsnes, Ole  Ca 1774Langøya, Dolmsundet, Hitra I10105
17 Andersen Langø, Anders  Langøya, Dolmsundet, Hitra I30480
18 Andersen Langø, Anton  3 Feb 1840Langøya, Dolmsundet, Hitra I18769
19 Andersen Langøen, Carl  Langøya, Dolmsundet, Hitra I53653
20 Andersen Langøy, Elias  14 Nov 1815Langøya, Dolmsundet, Hitra I8355
21 Andersen Langøy, Nils  1781Langøya, Dolmsundet, Hitra I38681
22 Andersen Langøya, Nils  Ca Mai 1779Langøya, Dolmsundet, Hitra I10507
23 Andersen Vikan, Hans  1772Langøya, Dolmsundet, Hitra I10333
24 Andreasdatter Langø, Anna Caroline  27 Des 1866Langøya, Dolmsundet, Hitra I31525
25 Arntsdatter Langø, Eline Konstanse  1 Jul 1883Langøya, Dolmsundet, Hitra I37234
26 Arntsen Langø, Gudrun  19 Jan 1916Langøya, Dolmsundet, Hitra I38845
27 Arntsen Langø, Lars Jarle  11 Okt 1918Langøya, Dolmsundet, Hitra I38692
28 Arntsen Langø, Marie  9 Feb 1896Langøya, Dolmsundet, Hitra I40160
29 Berntinusdatter, Ragna Eline  23 Aug 1880Langøya, Dolmsundet, Hitra I37224
30 Carlsdatter, Ane Kirstina  1760Langøya, Dolmsundet, Hitra I53536
31 Carlsen Langøen, Nils  1762Langøya, Dolmsundet, Hitra I53223
32 Eggen Vollan, Ole Edvin  29 Mai 1907Langøya, Dolmsundet, Hitra I37583
33 Eliasdatter, Gurina  12 Apr 1832Langøya, Dolmsundet, Hitra I48706
34 Estensen, Andreas  1 Mar 1797Langøya, Dolmsundet, Hitra I40203
35 Iversdatter Langø, Alida Marie  20 Okt 1872Langøya, Dolmsundet, Hitra I11493
36 Iversdatter Langø, Julianne Margrethe  4 Feb 1854Langøya, Dolmsundet, Hitra I38808
37 Iversdatter Langø, Oline  23 Mar 1850Langøya, Dolmsundet, Hitra I39375
38 Iversen Langøy, Ole  Langøya, Dolmsundet, Hitra I8363
39 Johannesdatter Langø, Elisabeth Maria  27 Sep 1845Langøya, Dolmsundet, Hitra I38691
40 Johannesen Hammeren, Johan Magnus  18 Jan 1844Langøya, Dolmsundet, Hitra I38690
41 Langø, Agnes Elfrida  23 Jan 1921Langøya, Dolmsundet, Hitra I45977
42 Langø, Bjarne Halfdan  17 Sep 1903Langøya, Dolmsundet, Hitra I26832
43 Langø, Ingvald Arntsen  18 Sep 1912Langøya, Dolmsundet, Hitra I17392
44 Langø, Ullrikke Marie  11 Jul 1902Langøya, Dolmsundet, Hitra I39941
45 Markusdatter Langø, Andrina/Andrea  4 Apr 1828Langøya, Dolmsundet, Hitra I18758
46 Markusdatter Langø, Karoline  12 Mai 1837Langøya, Dolmsundet, Hitra I18763
47 Markusdatter Langø, Mille  3 Feb 1833Langøya, Dolmsundet, Hitra I30053
48 Markusen Langø, Petter Andreas  17 Nov 1835Langøya, Dolmsundet, Hitra I18762
49 Mathiasdatter Langø, Helene  1812Langøya, Dolmsundet, Hitra I8564
50 Mathiassen, Lars  2 Mai 1815Langøya, Dolmsundet, Hitra I8535

1 2 Neste»Død

Treff 1 til 38 av 38

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 et barn  ca 1796Langøya, Dolmsundet, Hitra I57952
2 Andersdatter Langø, Anne  2 des 1833Langøya, Dolmsundet, Hitra I57308
3 Andersdatter Langø, Elisabeth  1 Jul 1914Langøya, Dolmsundet, Hitra I18767
4 Andersen Langø, Anton  23 Jun 1843Langøya, Dolmsundet, Hitra I18769
5 Andersen Langøen, Carl  1771Langøya, Dolmsundet, Hitra I53653
6 Andersen Langøy, Peder  1813Langøya, Dolmsundet, Hitra I10332
7 Bendiksen Glørstad Langø, Benjamin  20 des 1893Langøya, Dolmsundet, Hitra I1783
8 Benjaminsdatter Myren, Elise Berntine  22 Des 1947Langøya, Dolmsundet, Hitra I17391
9 Carlsdatter, Ane Kirstina  1763Langøya, Dolmsundet, Hitra I53536
10 Carlsen Langøen, Nils  1763Langøya, Dolmsundet, Hitra I53223
11 Isaksen Hofstad, Lars  22 Sep 1837Langøya, Dolmsundet, Hitra I67055
12 Iversen Langø, Iver  13 Mar 1857Langøya, Dolmsundet, Hitra I26789
13 Johanessen Rognan, Ole  12 Okt 1922Langøya, Dolmsundet, Hitra I8104
14 Langø, Jørgen Ludvig  17 Jan 1916Langøya, Dolmsundet, Hitra I17393
15 Larsen Langø, Johan Arnt  15 Des 1950Langøya, Dolmsundet, Hitra I17390
16 Markusdatter Langø, Andrina/Andrea  24 Mai 1829Langøya, Dolmsundet, Hitra I18758
17 Mogensdatter Langøy, Marit  10 Jul 1763Langøya, Dolmsundet, Hitra I50003
18 Mogensen Langøya, Mons  1816Langøya, Dolmsundet, Hitra I50164
19 Monsdatter, Gurina  1800Langøya, Dolmsundet, Hitra I53654
20 Monsen Langø, Lars  1800Langøya, Dolmsundet, Hitra I53657
21 Monsen Langøya, Mons  1800Langøya, Dolmsundet, Hitra I53100
22 Nielsdatter Langøen, Ane  før 1744Langøya, Dolmsundet, Hitra I55482
23 Olsdatter, Olava  28 Mai 1829Langøya, Dolmsundet, Hitra I30286
24 Olsdatter Langøen, Petrina  1763Langøya, Dolmsundet, Hitra I53826
25 Olsdatter Langøy, Berit  som litaLangøya, Dolmsundet, Hitra I56288
26 Paulsen Langøy, Jon  1762Langøya, Dolmsundet, Hitra I50171
27 Pedersdatter, Ingeborg  1785Langøya, Dolmsundet, Hitra I53823
28 Pedersdatter, Olava  30 Jan 1865Langøya, Dolmsundet, Hitra I30791
29 Pedersdatter Hofstad, Malena tvilling  23 Jul 1864Langøya, Dolmsundet, Hitra I18805
30 Pedersdatter Asmundvåg, Marie  3 okt 1868Langøya, Dolmsundet, Hitra I18750
31 Pedersdatter Langøy, Andrea  Langøya, Dolmsundet, Hitra I38684
32 Pedersdatter Langøy, Ingeborg Maria  Langøya, Dolmsundet, Hitra I38683
33 Pedersen Langø, Anders  28 Okt 1848Langøya, Dolmsundet, Hitra I18808
34 Pedersen Langøen, Anders  1785Langøya, Dolmsundet, Hitra I30388
35 Pettersen Langø, Eilert Martin  27 Mai 1874Langøya, Dolmsundet, Hitra I47813
36 Pettersen Langø, Markus  20 Mar 1869Langøya, Dolmsundet, Hitra I18856
37 Pettersen Langø, Peter Martin  31 Jul 1862Langøya, Dolmsundet, Hitra I18855
38 Thomassen, Jacob  1803Langøya, Dolmsundet, Hitra I60271

Bodde

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Bodde    Person ID 
1 Nilsen Langøy, Peder  1804Langøya, Dolmsundet, Hitra I40354
2 Paulsen Langøy, Jon  1745Langøya, Dolmsundet, Hitra I50171

Bolig

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Bolig    Person ID 
1 Andersen Langøy, Peder  1804Langøya, Dolmsundet, Hitra I10332
2 Jonsen Hjertøy, Povel  1745Langøya, Dolmsundet, Hitra I50001

Flytting

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Flytting    Person ID 
1 Nilsen Langøy, Peder  Langøya, Dolmsundet, Hitra I40354

Folketelling

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Folketelling    Person ID 
1 Pedersdatter Langøy, Peternilla (Petronella)  1865Langøya, Dolmsundet, Hitra I17511

Gård

Treff 1 til 5 av 5

   Etternavn, Fornavn    Gård    Person ID 
1 Jonsen Hjertøy, Povel  1762Langøya, Dolmsundet, Hitra I50001
2 Markusen Langø, Petter Andreas  Langøya, Dolmsundet, Hitra I18762
3 Paulsen Langøy, Jon  1762Langøya, Dolmsundet, Hitra I50171
4 Paulsen Langøy, Mogens  1762Langøya, Dolmsundet, Hitra I50002
5 Pedersen Asmundvåg (Langø), Peder  1838 - 1865Langøya, Dolmsundet, Hitra I18752