Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad

 

Notater: Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad

Gnr. 122 bnr. 2. i Hitra kommune.

Nordgården Sandstad ble delt i to i 1833. Neristua og Oppistua.
Neristua var i tida 1847-1964 Gnr. 56 bnr. 2 i Sandstad kommune (herred), og hadde samme gårdsnr. i folketellingen for 1900.
Fra 1964: Gnr. 122, bnr. 2 i Hitra kommune

------

Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier om Neristua på s. 290 :
"Sandstad, gnr. 56, bnr. 2, på sørsida av Hitra, like ved kirka. Postadresse Sandstad. Areal 25 da. Hovedbygning oppført ca 1700 av tømmer i 1 1/2 etasje, 60 m2, 5 rom, kjøkken. Fjøs og stall oppført ca 1700 av tømmer, låve av reisverk. Branntakst 30.000. Til nåværende eier i 1942. Besetning: 2 kuer, 3 kalver, hest, høns, 7 sauer.
Eier: Gårdbruker Herman Hermansen, f. 15.6.1910 i Sandstad. Foreldre Marie og Andreas Hermansen. Gift med Henriette Nordvik, f. 24.9.1914 i Sandstad. Foreldre Emilie og Anton Nordvik. Barn: Marie f. 28.1.1936, Elsa f. 12.8.1938, Ole Bjørn f. 7.3.1943, Halvard f. 19.11.1946, Georg f. 20.10.1949."

----

Sandstadboka forteller om Neristua Sandstad på s. 269-270 : (se også tekst under Nordgården Sandstad 122/...)
Lars Olsen som var eldst, fikk husa på Nordgården. At bruket ble mindre, merker vi på økonomien. Det var ut gjennom tida mange lån og tilsvarende obligasjoner i gården. Mye av inntektene måtte sjølsagt hentes på sjøen. Fra skogen og sagbruket var de ingenting å hente av kontanter lenger. Utleie av jaktvald var ei lita attåtnæring.

Ved utskiftinga i 1955 hadde Neristua 17 mål dyrka jord, 8 mål barskog og med utmark og det heile 2487,9 mål.

Da Lars Olsen døde, fikk hans sønn, født i ekteskapet, hjemmel på gården som eneste arving. Verken han eller faren utvida arealet ved nydyrking.

Ved matrikuleringa i 1863 får vi vite litt om gårdens tilstand. Det var 19 mål åker, 9 3/4 mål eng, natureng ga 54 1/2 lass eller 337 våger høy, til sammen var høyavlinga 74 lass. 10 1/2 mål var skikka for nydyrking, hamnegangen var god og tilstrekkelig, skog til brensel og husbygging, godt og tilstrekkelig torvland, fiskeavfall ble brukt som attåtfor, lett adgang til sjøen og fiske. Det var sju plassrom under gården.

Etter at Sandstadkirka ble bygd noen meter sør for gården, ble Neristua et tilholdssted for kirkefolket.

Laurits Olsen tok over gården i farens siste leveår. Han sto som eier i 1895, da eierne av sandstadgården fredlyste egg- og dunvær, tare- tang- og skjelland på Kalvøya og ellers langs stranda på Sandstad. Tinglyst skjøte fikk ikke Laurits før han ved skatteauksjon i 1918 fikk auksjonsskjøte. Samme året ga bruket jord til Fredheim kirkegård sammen med de to andre oppsitterne på Sandstad. I 1937 fikk dattersønnen Gunnar Hermansen auksjonsskjøte på gården, men han overdro den straks til morfaren Laurits Sandstad, som i 1942 overdro den til dattersønnen Hermann Hermannsen.

Hermann Hermannsen dreiv gården godt, ei tid dreiv han også i tillegg sorenskrivergården.

----

Eiere:
1833-1880 - Lars Olsen
1880-1896 - Ole Larsen
1886-1942 - Laurits Olsen
1942-1970 - Hermann Hermannsen
1970- - Ole Bjørn Hermannsen

Bolighuset er utskilt.

OpenStreetMap

Breddegrad: 63.5235954, Lengdegrad: 9.100445000000036


Fødsel

Treff 1 til 19 av 19

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Hermansen, Elsa Anne  12 Aug 1938Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I16875
2 Hermansen, Georg  20 Okt 1949Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I16878
3 Hermansen, Gunnar Laurits  3 Nov 1939Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I62821
4 Hermansen, Halvard  21 Nov 1945Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I16877
5 Hermansen, Hermann Sigfred  15 Jun 1910Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I15232
6 Hermansen, Marie Andora  28 Jan 1936Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I16874
7 Hermansen, Ole Bjørn  7 Mar 1943Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I16876
8 Larsdatter Sandstad, Anne  13 Okt 1833Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I7095
9 Lauritsdatter Sandstad, Gunhild Kristine  2 Aug 1894Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I14670
10 Lauritsdatter Sandstad, Marie Sofie g. Hermansen  7 Sep 1890Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I22725
11 Lauritsen Sandstad, Ole Ludvig  12 Jul 1898Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I14671
12 Olsdatter Sandstad, Aletta Eline  14 Jun 1867Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I20739
13 Olsdatter Sandstad, Anna Lovise  1857Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I9996
14 Olsdatter Sandstad, Julie Kristine  26 Des 1873Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I12501
15 Olsdatter Sandstad, Margrete Belvine g. Stene  8 Okt 1876Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I13269
16 Olsen Sandstad, Johan Laurits  4 Feb 1865Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I11492
17 Olsen Sandstad, Lars Rikard  11 Jun 1870Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I11891
18 Olsen Sandstad, Laurits Olaus  29 Nov 1859Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I10715
19 Olsen Sandstad, Oluf Laurentinus  9 Apr 1862Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I14620

Død

Treff 1 til 15 av 15

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Bendiksen Sandstad, Oluf Alfred  24 Apr 1926Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I9795
2 Hansdatter Strand, Lovise  21 Jun 1883Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I7069
3 Hermansen, Gunnar Laurits  29 mai 1940Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I62821
4 Hermansen, Hermann Sigfred  5 Aug 1970Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I15232
5 Kaspersdatter Vollan, Anna Gjertine  19 Sep 1921Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I14156
6 Larsdatter Sandstad, Anne  1834Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I7095
7 Larsdatter Slavik, Lovise  5 Mar 1924Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I7430
8 Larsen Sandstad, Ole  9 Jan 1896Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I7070
9 Lauritsdatter Sandstad, Marie Sofie g. Hermansen  18 mai 1916Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I22725
10 Lauritsen Sandstad, Ole Ludvig  5 Nov 1918Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I14671
11 Møller Nordvik, Henriette Eline  27 Jan 2003Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I16848
12 Olsdatter Sandstad, Julie Kristine  1932Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I12501
13 Olsen Sandstad, Johan Laurits  3 Sep 1884Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I11492
14 Olsen Sandstad, Lars  22 Nov 1880Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I6968
15 Olsen Sandstad, Laurits Olaus  15 Nov 1950Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I10715

Bosted

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bosted    Person ID 
1 Bendiksen Sandstad, Oluf Alfred  Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I9795

Eier

Treff 1 til 5 av 5

   Etternavn, Fornavn    Eier    Person ID 
1 Hermansen, Hermann Sigfred  1942Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I15232
2 Hermansen, Ole Bjørn  1970-Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I16876
3 Larsen Sandstad, Ole  1880-1896Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I7070
4 Olsen Sandstad, Lars  1847-1880Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I6968
5 Olsen Sandstad, Laurits Olaus  1895-1942Neristua Sandstad, 122/002, Sandstad I10715