Foreslå endring: Sigrid Gunnarsdotter Kane, til Hatteberg (I57366)