Notater


Treff 1 til 50 av 4,364

      1 2 3 4 5 ... 88» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1

 
(I58435)
 
2

Albert Hansen Kold, døpt 2/6 1733 i Nerstrand, fikk i kirkeboken fornavnet "Alf", men under odelsprosessen ble det godtgjort at han het Albert, og denne Albert Kold opptrådte under odelsprosessen med krav på Store Nesse, som den, som gjennom det gamle fremlagte ættelegg var rette odelsmann etter eldste blodslinje. Skjønt dette ble godtgjort og erkjent av retten måtte han vike til fordel for Thormod Thormodsen med den begrunnelse at han var født etter farens fraskrivelse av sin odelsrett. 
Hansen Kaald, Albert (I16476)
 
3
Det er antagelig en dåp her som er tilføyd i etterhånd her:
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2373&idx_id=2373&uid =ny&idx_side=-10
Det gjelder Johanes, som er ført inn mellom nr. 26 og nr. 27. Hans foreldre tyder jeg som Jens Johannesen Asmundvog og Anna Marta Tollefs Lem. Asmundvog er på Hitra; men er det noen som kan hjelpe meg med tyding av det som står mellom Asmundvog og Anna Marta ?
_________________
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Hitra


InnleggSkrevet: 08 Mai 2015 23:53:15 Tittel: Re: Kirkebok, Dolm (Hitra) 1818-1826, Fødte 1818 Svar med Sitat Endre/Slett dette Innlegget


Tror kanskje det er Kje vig (Kjevik) det står inni der, men klarer fortsatt ikke bokstavene foran og etter dette stedsnavnet - det kan vel ikke være fød Kjevig .... ?
_________________
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Hitra


Jarl MosandBle registrert: 22 Mar 2015 09:24:01
Innlegg: 6
Bosted: Hamarvik

InnleggSkrevet: 08 Jul 2015 23:35:02 Tittel: Re: Kirkebok, Dolm (Hitra) 1818-1826, Fødte 1818 Svar med Sitat


Jeg har kommet over samme oppføring og har samme spørsmålstilling. Jeg mener det står Asmundvog (noe utydelig) Kjevik. En av fadderne er fra Faxvåg, som du sikkert vet ikke er langt fra Åsmundvåg. Det finnes en Kjevik på Ulvøya men jeg kan også nevne at det finnes en Skjelvik ved Faksvåg.

Jeg har en mulig dåp på Jens. Den 3. februar 1771 (Dom: Sexag:) finner vi dåpen til Jens. Faren heter Johannes Schaaren. Man kan legge merke til at her også er det en fadder fra Faxvaag.
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16150&idx_id=16150&u id=ny&idx_side=-296

Man finner enda en dåp, Johannes Schaaren sin datter Berete, her også ser man en fadder fra Faxvaag (Dom 14 à tri)
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16150&idx_id=16150&u id=ny&idx_side=-289

Min tilnærning til Johannes Jensen er vielsen mellom Johannes Jensen og Hanne Olsdatter, som er mine aner fra Titran. Her oppgis deres bosted som Hulvig. Ved Faksvåg ligger det idag en gård som heter Holvik.
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2374&idx_id=2374&uid =ny&idx_side=-260

For min del er det fremdeles for mange "kanskje'er" så jeg har ikke spikra forbindelsene enda. Det gjelder også forhold omkring mor til Johannes, Anna Marta Tollefsdatter Lem.

Kanskje du har opplysninger som belyser mine vinkler?

Jarl


InnleggSkrevet: 09 Jul 2015 09:25:29 Tittel: Re: Kirkebok, Dolm (Hitra) 1818-1826, Fødte 1818 Svar med Sitat Endre/Slett dette Innlegget Slett dette innlegget


Hei, hyggelig å få respons på dette !

Den var nok ikke enkel denne passusen om foreldre, kanskje innført i boka av presten Brodtkorb med skjelvende hånd.

Har stilt det litt i bero, jeg fant vel ingen passende fra Kjevikan, Ulvøya. Jeg har oversett
muligheten for at det kan stå Skjelvig, men det er naturligvis mye mer sannsynlig enn Kjevig,
geografien tatt i betraktning.

Jeg har ikke registrert mer om Johannes Jensen Asmundvåg enn det som er lagt inn på hitterslekt.no, dvs. hans hustru og en sønn. Men skal forsøksvis legge inn foreldre ifølge denne dåpen.
_________________
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Hitra

 
Familie F7429
 
4  (?Jensen) Småge, Mogens (I50174)
 
5 Den første lensherre vi kjenner på Sem kongsgård, var Erik Ugerup (Urup). Alt i 1524 fikk han kongsgården og Tønsberg len mot avgift (N.R.-R. I, s. 6). Den 21/5 1528 fikk han derpå Tønsberg len og Sem kongsgård i pant for et lån til kongen på 600 mark i danske penger og 400 lodd sølv kølnsk vekt. Regnskap skulde han bare avlegge for vrak (N.R.-R. I, s. 13). Forleningen blev fornyet i 1532, og s. å. fikk han også St. Olavs kloster med Auli og øvrige jordegods som tjenestelen uten avgift, men med forpliktelse til å underholde klosterfolkene med føde og klær (N.R.-R. I, s. 37-38). Ugerup var en dansk adelsmann fra Skåne. Han kom som ung til Norge og var blandt deltagerne i det norske riksråd, som blev samlet i Bergen i august 1524, hvor det opsa kong Christiern II troskap og valgte hertug Fredrik til konge av Norge (DN IX, nr. 532, 534). Kort tid i forveien (1523-24) hadde han ektet Anne (Anna) Nilsdatter (Gyldenløve), d. 1557, begravet i Sem kirke, datter av rikshovmesteren Nils Henriksson (Gyldenløve) til Austråt i Trøndelag og hustru Inger Ottesdatter Rømer. Barn: Henrik Urup (Ugerup) til Vapnø i Skåne, Ulen (Auli) i Sem og Skjærsnes i Stokke, befalingsmann over Stavanger len, d. 1567 på Akershus, begravet i Sem kirke; ektet 1560 Karin (Karen) Iversdatter (Jernskjegg), datter av Iver Jensen til Fritsø i Hedrum og hustru Karen Galde, f. 1538 på Hovin i Aker, d. 1587 på Skjærsnes, begravet i Sem kirke. De hadde 5 barn, 3 døtre og 2 sønner. Den eldste Axel Urup til Vapnø, f. 1564 på Akershus, var 1597 forlent med Utstein kloster i Rogaland, d. 1601 på Vapnø, g. 1588 m. Helle Marsvin. Den yngre sønn Jørgen, f. 1567 på Skjærsnes, døde s. å.
Erik Ugerup bodde i en årrekke på Sem kongsgård, hvor hans svigermor, fru Inger Ottesdatter oppholdt sig våren 1539, utvilsomt som gjest hos sin datter og svigersønn. Senere flyttet han til Auli og skrev sig til denne gård («Ulen»). 1547 mistet han Tønsberg len, som blev overtatt av Bent Bille; men klosterlenet beholdt han avgiftsfritt som en slags pensjon, og vedblev å bo på Auli helt til sin død i 1571. Han blev bisatt i Sem kirke, hvor hans vakkert forsirede gravsten fremdeles finnes. Da graven blev åpnet i slutten av forrige århundre, fant man hans knokler.
I 1535 var han skibshøvedsmann på Peder Skrams flåte, og hadde i 1536, sammen med Morten Krabbe, befalingen på Akershus. I 1555 blev han utskrevet fra St. Olavs kloster til en ferd i Vestersjøen.
Erik Ugerup (Urup) flyttet senest i 1547 til Auli fra Sem kongsgård, hvor han som lensherre over Tønsberg len hadde virket fra 1524. På Auli blev han boende til sin død i 1571.
De siste år av Ugerups liv var ikke uten sorger og bekymringer. I 1567 mistet han sin sønn og samme år ble bygningene på Auli plyndret og brent. Om dette år under syvårskrigen 1563-70, skrev hans sønnekone fra Krogstad på Eiker, hvor hun opholdt sig den siste dag i året 1567: " - og var vi rømt for pestilensens skyld den tid - da var Akershus belagt av de svenske, så måtte jeg med mine børn, for vore fiender, de svenske deres skyld, rømme til Marstrand og over til Jylland, og var jeg der til St. Bartholomei tid om høsten (24. august), og der jeg kom hjem igjen, da var Uggelen og Skjærsnes avbrændt og borttaget og henrøvet alt det vi hadde."
Efter brannen på Auli i 1567 blev det visstnok ikke bygd noen ny ladegård. Om de brente bygninger lå på det nuværende Store Auli eller på Aulilunden er ikke godt å si. 
Erichsen Urup, til Ulen, Erich (I51552)
 
6 Berent S., der blev begr. i Egersund 40 A. gl. 4 Febr. 1716. Jansen Seehuus, Berent (I52697)
 
7 (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH3X-FX7 Olsen Dyrendahl, Hans (I50889)
 
8 - omkom på sjøen. Benjaminsen Wedø, Ole (I15461)
 
9 Anno 1601 denn 11 februarij bleff samptöchtt her Per Wemundtsön sogneprest ttel Sande och relions proust ij Bronlaulen och Noredal att begie sig ij ecteskap medt mijn moder söster Raune Lauris dotter Holk, den 8 marzi stodt deris brulup paa Sande. Familie F13020
 
10 Det ble betalt for begravelsen til "sl. Johanne Jens Friises" 4. febr. 1669 [Brodahl I, s. 25] Vincentsdatter, Johanne (I45260)
 
11 døde mellom Aug 1476 og Nov 1478 Jønsson (Gyldenløve), til Austraat, Henrik (I51564)
 
12 Esten, døpt Dom. 2. post Trin. 1699. Døbt Thore Echrems barn kaldet Esten Thoresen Ekrem (Oppistua), Esten (I56601)
 
13 etter 1481? Bengtsdatter Vinstorp, Märta Merete (I53202)
 
14 Gaute Kane er kjent 1470-82 Kane, til Straum, Gaute Nielsson (I54401)
 
15 Gift før 29 Sep 1361. Familie F15562
 
16 gift med Bertel Lauridsen Hørby Jensdatter Bielke til Hatteberg, Karen (I51557)
 
17 Han døde den 24. desember 1657 og ble begravet Nytaarsaften. Pederssøn Schjelderup, herr Jørgen (I56354)
 
18 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWND-7MX Paulsen Selvåg, Nils (I48838)
 
19 https://www.digitalarkivet.no/kb20050608011038 Olsdatter Hammervold, Sara Kirstine (I27933)
 
20 https://www.digitalarkivet.no/kb20050608020586 Familie F19702
 
21 https://www.digitalarkivet.no/kb20050608020650 Olsdatter Hammervold, Hanna (I65639)
 
22 https://www.digitalarkivet.no/kb20070905610068 Hansdatter, Nilla Petronella (I6956)
 
23 https://www.digitalarkivet.no/kb2007090561009 Olsdatter Sørskaget, Olava (I65517)
 
24 Hun blev født i Trondhjem før 1626 som Henrich Sommerscales' formentlig eldste datter, antagelig oppkalt efter hans? mor Ellena Foster. Sommerschield, Eline Henrichsdatter (I52407)
 
25 Jon, døpt 1. søndag i advent 1693. Baptiz. Thoer Ekrems barn Joen. Thoresen Ekrem (Oppistua), Jon (I56600)
 
26 knyttes til herregården til Elingaard i Onsøy (Fredrikstad). Han har nok kommet til Elingård gjennom sitt giftemål med Åse. Hennes mor er Cecilia Jonsdatter, datter av riksråden Jon Haftorssøn Roos. Denne grenen av slekten er også kalt Rosensværd etter Rosen på våpenskjoldet. Gyldenhorn, Oluf Torsteinsson (I54395)
 
27 levde 28 Jul 1465 Christiernsen Skram, Rigsmarsk Peder (I57411)
 
28 levde ännu 1631 Brun, Sidsel Romelsdatter (I53177)
 
29 Lærerinne i Stavanger ved FT1865 Olsdatter Jondahl, Barbara Mathilde (I50983)
 
30 Manntall 1701: Ved gemene oc slette Bondehævd Lauritsen, Ole (I4401)
 
31 Otte Bildt til Næs og Hafslund. Han skrev seg til Molande 1591 Bildt, Otte Danielsen (I53176)
 
32 skiftet mangler Jensen Friis, Vincents (I58811)
 
33 Skrives til Krenkerup, Gisselfeld, Herrestad og Tundbyholm. Gøye, Eskild Mogensen (I52166)
 
34 Under et opphold på Bergenhus 24 Aug 1569, hvor bl.a. Cornelius, hans bror, og Henrik Paulssøn, deres stebror, var tilstede, kom Peter Adriansøn i trette med Christoffer Nielssøn Grøn, lagmann i Stavanger. Peter roste russerne og deres varer, mens lagmannen skjelte ut både dem og hollenderne. Peter erklærte da lagmannen for en løgner og truet ham og slo til ham. Denne stakk da Peter med en daggert i hodet. Fem dager senere døde Peter Adriansøn «saa hordelig at hans skarn gikk ut av hans munn». Mange mente at Peter døde av den drikk som bartskjæren hadde gitt ham, da stikket ikke var gått igjennom benet. Sådanne leger har vi, sier Absalon Pedersøn i sin Kapitelsbog, de skulle gi ham en drikk for sitt mål, han drakk så at han ei mælte mer.

Christoffer Nielssøn ble dømt til å betale en bot på 800 daler, hvorav det for de 400 skulle bygges et fattighus i Bergen [Dette ble begynnelsen til de Søfarendes Fattighus] og for resten bygges et i Trondheim. Lagmannen fikk heller ikke lov til å komme til Bergen uten to ganger i året, når Peters brødre ikke var der. Ved kgl. brev av 25 Okt 1571 fikk Christoffer Nielssøn sin fred igjen, da han hadde stilt den dødes slekt og venner tilfreds. Men ennå i 1585 ble det klaget for Herredagen i Bergen over at han tross sitt løfte var forblitt i Bergen, hvor han kunne risikere å treffe Peters brødre. 
Falkener (Falck), Peter Adriansøn (I52017)
 
35 "af Lindved" (Odense) Jørgensdatter Bryske, Margrethe (I59331)
 
36 "alderdom" Larsdatter Slavik, Lovise (I7430)
 
37 "Befallningsman" er på norsk lensmann. Lidsten, Per kronobefallningsman (I58904)
 
38 "Død ung og ugift" Hansdatter Burø, Hanna (Anna?) Laurina (I16613)
 
39 "Fattiglem og enke" ved død/begravelse i 1913 Israelsdatter, Margrethe (I34141)
 
40 "Forlovere" : Einer Olsen Kjølsøy og Ole Iversaen Kjølsøy Familie F17052
 
41 "Forlovere" : Kristoffer Andersen Hestnes, Ole Mogensen Smågesjø. (Med forbehold om rett tyding. K.A.) Familie F13851
 
42 "Forlovere" : Lars Asmundvåg, Eilert Hofstad Familie F17065
 
43 "Forlovere": Ole Arntsen Herø og Ole Johansen Herø Familie F17051
 
44 "Forlovere": Tollev Sandstadvik, Torberg Olsen Akset. Familie F12591
 
45 "Forsørget av fattigvesenet" Olausdatter, Olise (I55918)
 
46 "Gift, husmann og fattig" Fredriksen Prestvik, Andreas Olaus (I9482)
 
47 "Han for til sjös og förte 1758 brigatinen «Concordia» og 1760 galeas «St. Peder». Siden ble han kjöbmann på Molde". Eriksen Bredal, Anders (I45772)
 
48 "Han var så liten ved fødselen at ei spiseskje dekket ansiktet hans". Johansen Haugø, Petter (I26859)
 
49 "Henrich Henrichssøn Holck" Henriksen Holck, Henrik (I51425)
 
50 "Hustru"-tittelen var en lav-adel tittel. Hustru Lisbeth (I12014)
 

      1 2 3 4 5 ... 88» Neste»