Notater


Treff 151 til 200 av 4,023

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 81» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 23 år i 1701  Nilsen Kvalvær, Jens (I21944)
 
152 25 år etter sin død tildeles han 26. juni 1577 i Praha rett til eget våpenskjold (wappenbrief) av Rudolf 2. av Habsburg, konge av Böhmen og Ungarn.
Kilde: http://gedbas.genealogy.net/person/show/1193103250 . 
Matthessen Schreiter "von Ertzstein", Lorentz (I5573)
 
153 26 år i manntallet 1701. Ericsen Mausund, Erik (I57775)
 
154 29 år i 1664 Larsen i Titran, Henning (I21422)
 
155 29.11.2018:
Jeg gjør oppmerksom på at noe av dette senere er oppdatert. Bl.a. så kan Torger Nesset pga. alder ikke være identisk med Torger Meland. Men det er riktig at Torger (ant. Hanssen Hofset) er g.m. Else Nilsd. på Nesset.

Odd Roar Aalborg, mai 2015:

Så har vi det sjeldne navnet Else:
Else Nesset er sammen med Marit Torgersd. Nesset og barnets farfar faddere på Kløven i 1744, og i 1751 får en datter på Kløven navnet Else. Torger Nesset er fadder der i 1744, da førstefadderne er barnets bestefedre, mens resten er familien Falster og ant. Koch. Merkelig nok nevnes “de fine” her etter bestefedrene!
Berit Torgersd. Nesset er i 1738 femte fadder hos Koch på Dyrøy. På den tid er hun nok ennå ikke gift og ant. ganske ung. Det passer med at hun kan være født helt først 1720-tallet, da Torger Anderssen Meland er litt over 20 år og gammel nok til å være faren.
Navnet Else finnes vel kun i to familier i strøket – på Fredagsvik og Rosing på Dyrvik. Begge disse er faddere på Kløven:
På Fredagsvik er eieren Kristoffer Jonsen sønn av Jon Olsen og Else Kristoffersd. Hun dør i 1742 og kan ikke være identisk med Else Nesset, som lever i 1744. Kristoffers søster Dorthe Jonsd. Fredagsvik er enke på Kløven i 1738, da hun får datteren Anne (Tre faddere fra Dyrvik, dertil faren fra Fredagsvik og fetteren til Dyrvik fra Kjerringvåg). Hun kan ikke være g.m. Morten Gundersen Yttersian på Kløven, siden han lever i 1744.

Hverken Gunder Mortensen Kløven eller Berit Torgersd. Nesset kan ætte fra Fredagsvik-folket. Det bevises av at arvingene etter Guri Kristoffersd. Fredagsvik og hennes mann Aksel Jenssen tilhører fjerde ledd, og er etterkommere etter Ole Olsen. Han er helbror av Jon Olsen (g.m. Else), som er far til Kristoffer Fredagsvik og farfar til Guri. Altså har de ingen nærmere dalevende slekt, noe som betyr at folket på Nesset og Kløven ikke kan være etterkommere etter Jon Olsen og Else Kristoffersd.

Hvem er så Else Nesset i 1744?
Svært mye av fadderskapet på Kløven kommer fra Dyrvik, og dertil er Morten Dyrvik forlover for Berit Torgersd. Nesset i 1751.
Ett barn på Dyrvik er hittil ikke videre lokalisert – Anne Jakobsd. Søsteren Berit Marta er andre kone til klokker Kjell Kolding på Meland. Disse to søstrene har fem brødre, hvorav Morten og Nils bor på Dyrvik og har etterslekt der. De andre er Åge, Ole og Rasmus.
Sistnevnte er oppkalt så langt tilbake som etter morens oldefar, presten Rasmus Rosing i Vefsn, dvs. barnets tippoldefar.
I 1742 er Torger Nesset fadder for den førstefødte på Kløven, mens altså Else Nesset og Marit Torgersd. Nesset er faddere der i 1744 for neste barn. Det mest nærliggende er jo da å anta at Torger er g.m. Else og at Berit og Marit er døtrene deres.
Alternativet er at både Else, Marit Torgersd. og Berit Torgersd. Nesset er søstre. I så fall kan Anne Jakobsd. Dyrvik være moren, og ha oppkalt ene datteren etter sin oldemor Else Olsd., som er første kone til hr. Claus Rasmussen Rosing i Brønnøy.
Hun har også halvgrandtanten Else Clausd. Rosing, som etter skikk er oppkalt etter oldefarens første kone i hans andre ekteskap. (Kfr. at Annes bror Rasmus Jakobsen Dyrvik er oppkalt etter morens oldefar, hr. Rasmus Rosing i Vefsn. (Har her vært nødt til å benytte Geni for å få oversikten, men dette er såpass nøyaktig oppgitt der at det vel må kunne antas å være riktig.)
Finner ingen avdød kone på Nesset i aktuell tid i kirkeboken, men muligens kan ektefellen til Torger være død før 1736 hvis hun heter Anne Jakobsd. (I så fall kan jo Else Nesset like gjerne være en stemor til Berit og Marit.)

Merkelig er navnevalget Olava Johanne til første barn på Kløven. Kan det kanskje være en kombinert oppkalling av en Ole og Anne? (“Olava Anne” blir jo litt rart.) Gunder Mortensens bror Ole lever lenge etter den tid, men det vet jeg ikke om Anne Jakobsd. sin bror Ole Dyrvik gjør. Det virker også som om familien på Dyrvik muligens praktiserer litt oppkalling etter søsken til sine aner, f.eks. Morten etter Åge Olsen Dyrviks sannsynlige bror, Morten Olsen Kjerringvåg (som kanskje er en ane på Yttersian).

Alt i alt:
Det er veldig nærliggende å tenke seg at klokkeren på Meland og lensmannssønnen på Meland begge er svigersønner på Dyrvik, særlig siden klokkerens to sønner faktisk er faddere hos Berit Torgersd. Nesset. Men hovedspørsmålet for å finne ut av det er altså:

Hvem er egentlig Else Nesset i 1744?
Noen flere opplysninger:
Skiftet etter Jakob Ågesen Dyrvik i 1700 viser at hvert av 7 barn (også døtrene ser det ut til!) får 12 rdl. mens moren får andre halvdelen (som senere arves videre). Disse blir altså ikke søkkrike, men holder et moderat normalnivå.
I 1745 er Malena Kløven fadder hos Peder Pedersen Sian. (Ætt fra Malena Mortensd. Yttersian?)
Samme år heter Kristoffer Kjølsøys kone Malena Mortensd., nok en nær slektning av Ole Jonsen Kjølsøys første kone, Kirsten Gundersd. Yttersian. Denne Malena er vel enten søster eller tremenning av Gunder Mortensen Kløven.
Gjør oppmerksom på at hvis Torger Nesset er identisk med Torger Meland, så er Berit Torgersd. Nesset sannsynlig kusine av Ellen Kristoffersd. Skreddervik + Fillan, begge da ant. halvnieser av Ole Jonsen Kjølsøys andre kone. Hans første er jo tante til Berits mann, Gunder Kløven. Ganske tettpakket dette, og fadderskapene er helt tydelig svært “nøyaktige” her i forhold til de litt tilfeldige naboene som er mer vanlige ved slikt i Fillfjorden.

Berit Torgersd. dør året etter at den eneste sønnen er født. Dette ligner på den senere situasjonen rundt nettopp dette barnets datter Berit på Eidsøy! (Det er ikke registrert skifte etter henne. Det skyldes kanskje at faren ikke gifter seg igjen?)
Navnet til førstefødte (og eneste) sønn på Kløven er vel litt viktig: Han får dobbeltnavnet Jakob Andreas. Det passer jo forbløffende godt hvis morens to bestefedre heter Jakob Ågesen Dyrvik og Anders Torgersen Meland. Disse vil nok antagelig rangere foran slekten på Yttersian, og derfor være naturlig å oppkalle først hos en sønn. For øvrig har de tidligere døtrene Ellen og Martina antagelig navn fra farssiden på Yttersian og Kløven.
Innen 1751 og 1752 dør tre av de fire døtrene på Kløven, hvorav en etter kun kort tid og to svært unge i sott litt etter hverandre. Om en eneste da gjenværende av enten Olava Johanne eller Martina når voksen alder er uvisst.
Blir lett uoversiktlig dette, men det må det nesten bli med så mye info. Dette gjelder antagelig også din ikke veldig fjerne sidelengs slekt, så det bør vel da kunne være av litt interesse. 
Mortensen Kløven, Gunder (I11992)
 
156 3 dager gammel Reidarsen Utseth, Rolf Halvard (I11134)
 
157 3 Jun 1694?
Dn: Trin: Spons. Welædle Monsr. Ahasverus De Crequi Dit Laroche, oc Æd(e)leg Ane Cnuds datter Urne 
Familie F18031
 
158 3.styrmann på MT Scotia, skipet ble 27 Nov 1943 torpedert av japansk ubåt i det indiske hav, underveis fra Bahrein til Melbourne. Japanerne hadde begynt å skyte overlevende, livbåten ble beskutt, og bare to mann av åtte overlevde. Strøm, Arnfinn Jakob Moxnes (I19667)
 
159 36 år i 1701 Jonsen Fredagsvik, Christopher (I53970)
 
160 36 år i 1663-66, registrert av Odd Roar Aalborg. Knutsen, Fredrik (I12237)
 
161 36 år i manntallet 1701 Jonsen (?Flatval), Michel (I52982)
 
162 3Aa06 Folio 596-597
Anno 1765 Torsdagen den 11 July

Skifte på gården Togstad etter Kari Olsdtrs avdøde mann Siver Rasmussen.
Barna er:
1. Ole Siversen over myndig alder boende på gården Togstad,
2. Erich Siversen boende udi Tronhiem nu død etterlater seg barna
a. Siver Erichsen 7 år og
b. Johannes Erichsen 6 år.
3. Iver Siversen over myndig alder boende på gården Solaasen,
4. Anniche Siversdtr gift med Knud Larsen boende på gården Berge og
5. Sigri Siversdtr gift med Aammund Larsen boende på gården Hodstoen.

På vegne av de umyndige sønner Siver og Johannes Erichsen møtte deres fader brødre Ole Togstad og Iver Solaasen.


Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 596 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 596 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/619 
Rasmussen Togstad, Siver (I50771)
 
163 4 juli 1738 på Vollen, Hitra:
Arving etter moren, Gjertrud Olsdatter: Beret Mortensdatter. Hennes formynder: Faren, Morten Svendsen.
Boet var på 27 rd 1 ort 8 skill. etter at gjelda var betalt, og Beret arvet halvparten. (Faren arvet vel den andre halvdelen ?)
Ifølge skiftedesignasjoner for Fosen 1711-1809, Trondheim stift og amt, Lr3, påvist av Svein Bertil Sæther.
 
Mortensdatter Volden, Beret (I23360)
 
164 40 aar Wittrup, Elsebe (I53532)
 
165 42 år i 1701. Andorsen Sandvik, Jon (I60418)
 
166 42 år i folketellingen 1701. Hansen Sandvik, Johan (I59342)
 
167 43 år i 1701 i følge manntallet 1701. Jensen Flatval, Johan (I52433)
 
168 45 år i manntallet 1664. Pedersen i Titran, lensmann Jon (I11591)
 
169 47 aar Sartorius, Nicolai Henrich (I53530)
 
170 50 aar gml. Trulsdatter Krog, Edel (I59824)
 
171 55 år i følge manntallet 1701. Hanssen Flatval, Einer (I54194)
 
172 6 dager gammel Larsen, Johannes (I23454)
 
173 6 s. etter Trefoldighetssøndagen Familie F1585
 
174 6 år gammel Olesen, Hans Peter (I64851)
 
175 62 år gaml. Fredriksdatter Lian, Ane (I16795)
 
176 70 år og født ca 1631 i følge manntallet 1701. Johansen Flatval, Peder (I54181)
 
177 77 Aar gl. Hansen Jentoft, Hans (I58572)
 
178 78 år Jacobsdatter, Elen Dorthea (I28848)
 
179 8 Nov 1805 var en fredag. Mathiasen Buch, Wenzel Rothkirch Wildenrath (I50645)
 
180 80 år, 2 uker og 3 dager gammel Rockling, Barbara Maria (I56370)
 
181 81 aar 8 maa Pedersdatter Søboholm, Magdalena (I59988)
 
182 9 mai 1716 ved ekstrating på borgerleiet Valen, ifølge tingbok for Fosen 1711-1717, fol 206 :
Niels Michelsøn fremlagde si skiøde paa hans paaboende gaard Ulfven udgifven af Sal. Lars Pedersen Brønlund d 19. nov 1696 der skylder 2 Spand, hvilchen Gaard hand som sit Eget oddel siden 1711 har brugt og beboet.

Svein Bertil Sæther, i skrivet "Om Frøchtnichtane på Ulvøya" : Dette betyr t Albrigt Frøchnicht kjøpte garden 19 november 1696 av futen Brønlund på Fjellvær, og at Nils Mikkelsen gifta seg med enka etter Frøchnicht, Elisabet Hansdotter, i 1711. 
Jochumsen Früchtenicht Knarrlag, Albrigt (I8716)
 
183 90 år i prestemanntallet 1665 Heimsnes, Isak Simonsen (I52758)
 
184 900 US Census: Reel T623 1552, Red Iron Lake Township, Marshall County, South Dakota, ED 237, page 5B, residence 85/85, enumerated 14 June 1900:
Anton A. Skjonhals (head, born Feb. 1855, age 45, married 12 years, he and both parents born in Norway, immigrated to America in 1885, citizenship is pending, owns a farm with no mortgage).
Martha Skjonhals (wife, born Nov. 1860, age 39, married 12 years, has had five children and four are living, she and both parents born in Norway).
John A. Skjonhals (son, born Sept. 1889, age 10, born in South Dakota, both parents born in Norway)
Olga M. Skjonhals (daughter, born July 1891, age 8, born in South Dakota, both parents born in Norway)
Hennrietta Skjonhals (daughter, born Dec. 1892, age 7, born in South Dakota, both parents born in Norway)
Anna Skjonhals (daughter, born Aug. 1895, age 4, born in South Dakota, both parents born in Norway).
Marshall County, South Dakota -- Federal Land Records:

NAME: SKJONHALS ANTON A, MERIDIAN: 05, TWP: 126 N, RANGE: 053 W, SECTION: 035, ACREAGE: 160, TYPE: 251101 Homestead, CASETYPE: PA, DOCID: 11955 (1 Okt 1903).

1910 US Census: Reel T624 1487, Long Hollow Township, Roberts County, South Dakota, ED 374, page 1A, residence 12/12, enumerated 27-29 April 1910: Anton Skjonhals (head, age 55, married, married 23 years, he and both parents born in Norway, immigrated to America in 1884 and is a naturalized citizen (no occupation listed)
Martha Skjonhals (wife, age 49, married, married 23 years, has had four children and four are living, she and both parents born in Norway)
Olga Skjonhals (daughter, age 18, single, born in South Dakota, both parents born in Norway)
Christina Skjonhals (niece, age 21, single, she and both parents born in Norway, servant).  
Albertsen Buch, Anton Martinius (I30769)
 
185 Landhaug, Janne (I37486)
 
186 Landhaug, Mary Ann (I37485)
 
187 Landhaug, Knut (I37487)
 
188 ?1510 Frantzen (Floor), Hr. Frantz (I55934)
 
189 ?1612 Henrichsen Irgens, Dr. Johannes direktør (I3746)
 
190 ?57 år gl. Larsdatter, Mali (I13283)
 
191 ?Guldbrandsnesset Arntsen Norddolm, Anders (I7033)
 
192 A veteran of WWII serving as a Navy pilot. He was a graduate of University of Minnesota, and retired from 3M. He was also a long time member of Our Redeemer Lutheran Church. Eidsvoog, Alf (I813)
 
193 Aase skrives til Hejreholm (og til Rennesnäs?) Jonsdatter Kyrning, Ose (I57972)
 
194 Abel Margrethes ekteskap nr. 2 med Nils Andersen fra Lang?ya: Han var nok bror til Ole Andersen, som var gift med Abel Margrethes datter Martha Kirstine Thomasdatter. Andreasdatter Strand, Maria (I4398)
 
195 Abel Margrethes ekteskap nr. 2 med Nils Andersen fra Lang?ya: Han var nok bror til Ole Andersen, som var gift med Abel Margrethes datter Martha Kirstine Thomasdatter. Fredriksdatter Busch Strøm, Abel Margrethe (I10109)
 
196 Adelsslekten Bille (Allinde-linien) Bille, Birthe (I59252)
 
197 Adelus skrives til Helgebostad og Vikstrøm på Hitra og til Veigen på Smøla. Sjursdatter Vikstrøm, Adelus (I10198)
 
198 Adoptert av bakersvenn Peder Olaf Faxvåg og hustru Anna Marie f. Eide. Kvernstad, John Arvid (I4862)
 
199 Agnes omtales i skriftlige kilder fra 1302 til 1312. Noen har 5 Aug 1319 som dødsdato. Håkonsdatter, Agnes (I52885)
 
200 Akershus Slotsmenighet Nathanaelsen Buch, Johan Friderich von Leben (I50541)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 81» Neste»