Skriv ut

Notater


Treff 151 til 200 av 3,236

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 65» Neste»

   Notater   Linket til 
151 Alder oppgitt: 17 år. Jakobsen Sørsæther, Jens (I37671)
 
152 Alder ved død oppgitt til 82 år. Eriksen Leikvam, Ole (I20144)
 
153 Alderdom Thomasdatter, Anna Birgitte (I40428)
 
154 Alderdom Johannesdatter Berge, Anne Martha (I7359)
 
155 Alderdom Halsteinsen Langfjær Ansnes, Lars (I7304)
 
156 Alderdom Olsdatter, Anne Kristine (I11382)
 
157 Alderdom Ingebrigtsdatter Sandås, Kristianna (I2620)
 
158 Alderdom Olsen Selvåg, Iver (I18009)
 
159 Alderdom Johnsen Sponland Einvik, Ole (I3350)
 
160 Alderdom Olsen, Anton Kristian (I46354)
 
161 Alderdom Eriksdatter Kjevik, Marit (I5323)
 
162 Alderdom. Nilsdatter Selvåg, Helvig Johanne (I4948)
 
163 Alderdom. Inderst, fisker, enkemann. Pettersen, Peter Andreas (I2630)
 
164 Alderdomssvakhet Henriksen Ulvan (Aksetøy), Hans (I355)
 
165 Alderdomssvakhet. Gulbrandsdatter, Olava (I6079)
 
166 Alderen stemmer ikke helt med den oppgitt ved vielsen ( 23 år ). Kan han ha hatt en yngre bror ved navn Peter/Peder ? Johannessen Kvalvik, Peder (I44299)
 
167 Alette er oppført som begravet på Domkirkegården (P7162247). Sannsynligvis er hun begravet sammen med sin mann. Andreasdatter Strøm, Alette Marie g. Wedø (I17475)
 
168 Alf Bolt skrives til Haavardstad og Sigerstad. Bolt, Alv Haraldsson (I52910)
 
169 Alt 1571 var han Hofsinde her i Danmark, skjønt det siges, at han og hans Broder Matthias først kom her til Landet i Dronning Sophies Følge. Han vedblev at tjene ved Hove, 1573 blev han Kammerjunker, 1577 var han Skjænk og fik da Ventebrev paa Dalby Kloster, men inden dette blev ledigt, forlenedes han 1579 med Børglum og fratraadte da sin Hoftjeneste; Børglum beholdt han til sin Død. Han maatte oftere ledsage Kongerne Frederik II og Christian IV paa Rejser til Udlandet og stod navnlig i Yndest hos den førstnævnte, der bekostede begge hans Bryllupper,
1. i Kolding 30. Juni 1580 med Dorthe Hansdatter Skinkel (d. 1585),
2. paa Haderslevhus 25. Febr. 1588 med Sidsel Bjørn til Gunderup (f. 30. Marts 1568 d. 3. Febr. 1619).

G. B. blev 25. Okt. 1622 bisat i St. Bodils Kirke i Aalborg og senere begraven hos sine Hustruer i Vadum Kirke ved sin Hovedgaard Rødslet. 
Henningsen Budde, Godslef (I52193)
 
170 Alternativt kan han være Marcus Beeske: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I52114&tree=2. Graae, ?Iver (I52549)
 
171 altså ikke Lars Johannessen Vassæther Johannessen Vassæter, Lars (I2486)
 
172 Alv ble henrettet på steile og hjul (radbrukket) utenfor Helsingborg ved Skånes kyst. Erlingsson, til Tornberg, Baron Alv (I53509)
 
173 Anders Carlsen skives til Klöven når han gifter seg i 1757 og til Dolmø når han konfirmeres i 1753. Carlsen Dragsnes (Kløven), Anders (I10297)
 
174 Anders Justsen begraver fire barn i årene 1671 (Just), 1673, 1674 og 1682. I 1673 eller 1674 er det Mads, det andre av disse to årene ant. en datter, ellers ville vel Jens i 1679 fått navn etter den avdøde eldre broren. Den andre Mads og den andre Just når muligens voksen alder. Justsen (Justesen / Jostsen), Anders kjøpmann? (I40833)
 
175 Anders skrives til Asmundvåg når de gifter seg i 1761. Familie F6516
 
176 Anders skrives til Tygestrup, Møllerup og Bjørnsholm. Stigsen Hvide, af Jylland, Anders (I57419)
 
177 Anders, døpt Domin. 18 Trin. 1691 Thoresen Ekrem (Oppistua), Anders (I56599)
 
178 Andre har ham død ved Thorsø, Favrskov, Danmark. Budde, Joachim Friderichsen (I51325)
 
179 Andrea hadde 3 søstre:
Anne, født 1839, gift med Martin Ellingsen og bosatt på Ulvnesset.
Rakel, født 1844, gift med Johan Johannessen og bosatt på Herøya.
Hanna, født 1849, gift med Paul Paulsen fra Lesja og bosatt på Herøya. 
Thomasdatter, Andrea (I6163)
 
180 Ane døde av feber. Mathias rykket inn dødsannonse: "At det behagede det alvise forsyn den 30 Oktober om Morgenen Kl. 7 at bortkalde vor saa elskelige datter Ane Fridericha..."  Mathiasdatter Buch, Anne Fredriche Sofie (I50647)
 
181 Ane er ført som enke i skiftet etter faren den 20 Aug 1805. Familie F15977
 
182 Ane Olsdatter, 13 år i 1865 (født ca. 1853). Født i Gudbrandsdalen og tjenestepige på gården Haaøen under Grande, Ørlandet. Olsdatter Kongslimoen, Ane (I115)
 
183 Anechen Riber 48 år 7 mnd 19 dager Andersdatter Riiber, Annichen Cathrine (I56169)
 
184 Angives i 1701 at være 60 Aar gammel. Hansen Jentoft, Hans (I58572)
 
185 Anna Arntsdatter Slørdal, født på gården Slørdal i Snillfjord, er andre kona til John Ulvåg.
 
Arntsdatter Slørdal, Anna (I31249)
 
186 Anna og Johan Reksen bodde på Nesset, 1,2 km øst for damskipsstoppestedet sier Norges bebyggelse. De flytta dit i 1947. Mortensen Reksen, Johan Sverdrup (I17559)
 
187 Anna Paulsdatter var i følge Frøyaboka II gift med Peder Simmer. Uttian, Anne Paulsdatter (I47457)
 
188 Anna var gift to ganger. Den ene av ektemennene var Hans Friboe som var offiser og Kaptajn (captain). Den andre ektemannen var Generalmajor Schindel. Wildenradt, Anna Dorothea (I51257)
 
189 Anne skrives til Stollinggaard og Odden Henriksdatter Friis af Haraldskær, Anne (I53767)
 
190 Anne Ågesdatter Flatval (60 år) begraves 15. april 1764 samtidig med Peder Knutsen Flatval (også 60 år). Kilde: KB s. 246 høyre øverst. Ågesdatter Norddolm, Ingeborg (I50183)
 
191 Ant. halvsøster av hertug Guillaume Robertsson av Normandie alias kong Wilhelm 1. Erobreren (1027 - 9. sept. 1087) av England. Robertsdatter av Normandie, Felicia (I58255)
 
192 Antagelig født tidligere - årstallet stemmer ikke med sønnens fødselsår. Rosenkrantz, Mette Eriksdatter (I52165)
 
193 Antaglig av bildet fra fotografi som befinner seg i Gaddvika eller Vågan. Larsen, Ingeborg Johanne (I5957)
 
194 Antaglig forble de barnløse. Ikke funnet barn 1807 - 11 i kb, heller ikke noe annet som tyder på barn senere. Familie F1199
 
195 Antar at F9608 er samme som F7230, selv om datteren da har samme navn som moren. (Ellers er jo slikt ikke sjelden oppkalling av avdød ektefelle.)

Det nokså sannsynlige er at hr. Torkel Sjursen har en datter Beate, som er første kone til hr. Mikkel Kristensen. Navnet Beate brukes knapt i strøket utenfor denne Bernhoft-grenen, som antagelig ætter fra Hemneprestens første kone og da ikke er av Aspa-slekt, siden det kun gjelder hr. Mikkels barn i andre ekteskap. Hr. Mikkel representerer hr. Torkels barn etter dennes død. Det tyder på at han (også i følge skikk hos sokneprester) er svigersønn eller g.m. enken Berit Jakobsd., helst det første. Dette ble diskutert i mitt DA-tema 28092 om hr. Torkel Sjursens slekt for nær 11 år siden (eller så var det i et tilknyttet tema). Verd å legge merke til er at en slik “Beate Torkelsd.” vil være søster av Sjur Torkelsen g.m. Guri Audensd. Aspa på Vikstrøm. Meget tette familieforhold her!  
Bernhoft, Beata Hansdatter (I32019)
 
196 Antar identisk med Ole Andersen Brun, men ved begravelsen kalt Ole Johansen brun, 92 år gml. Andersen Brun, Ole (I17246)
 
197 Antas født Trondenes, da hans søsken er det.
 
Lund, Hans Olaf (I45346)
 
198 Antatt død som barn Kaas (mur), Conrad (I52230)
 
199 Antatt død som barn Kaas (mur), Christian Wilhelm (I52229)
 
200 Antatt død som barn. Kaas (mur), Sophie Dorethe (I52227)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 65» Neste»