Skriv ut

Notater


Treff 201 til 250 av 3,661

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 74» Neste»

   Notater   Linket til 
201 Alternativt kan han være Marcus Beeske: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I52114&tree=2. Graae, ?Iver (I52549)
 
202 Alv ble henrettet på steile og hjul (radbrukket) utenfor Helsingborg ved Skånes kyst. Erlingsson, til Tornberg, Baron Alv (I53509)
 
203 Amund Siversen f. 1779 dpt 19.09 Hitra, k 18.10.1795 Vikstrøm, † 03.11.1847 Sykehuset, Trondheim
KB grl 09.11.1847 nr. 182 Nidarosdomen, Trondheim nr 182 https://media.digitalarkivet.no/kb20050511040951
KB klok død https://media.digitalarkivet.no/kb20070921650245


Dødsmelding i Trondhjems borgerlige realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-efterretninger 06.11.1847
 
Sivertsen Vikstrøm, Amund (I13066)
 
204 Anders Carlsen skives til Klöven når han gifter seg i 1757 og til Dolmø når han konfirmeres i 1753. Carlsen Dragsnes (Kløven), Anders (I10297)
 
205 Anders Justsen begraver fire barn i årene 1671 (Just), 1673, 1674 og 1682. I 1673 eller 1674 er det Mads, det andre av disse to årene ant. en datter, ellers ville vel Jens i 1679 fått navn etter den avdøde eldre broren. Den andre Mads og den andre Just når muligens voksen alder. Justsen (Justesen / Jostsen), Anders kjøpmann? (I40833)
 
206 Anders skrives til Asmundvåg når de gifter seg i 1761. Familie F6516
 
207 Anders skrives til Nässelsta i Gryts socken och Apelåker i Vagnhärads socken, begge i Södermanlands län. von Rothkirch, Anders (I60298)
 
208 Anders skrives til Tygestrup, Møllerup og Bjørnsholm. Stigsen Hvide, af Jylland, Anders (I57419)
 
209 Anders, døpt Domin. 18 Trin. 1691 Thoresen Ekrem (Oppistua), Anders (I56599)
 
210 Andre har ham død ved Thorsø, Favrskov, Danmark. Budde, Joachim Friderichsen (I51325)
 
211 Andre har han født ca 1610.  Pederssøn Schjelderup, Hr. Jørgen (I56354)
 
212 Andrea hadde 3 søstre:
Anne, født 1839, gift med Martin Ellingsen og bosatt på Ulvnesset.
Rakel, født 1844, gift med Johan Johannessen og bosatt på Herøya.
Hanna, født 1849, gift med Paul Paulsen fra Lesja og bosatt på Herøya. 
Thomasdatter, Andrea (I6163)
 
213 Andreas Reksen var klokker noen få år, og ifølge ham så var konfirmasjonskullet 1909, hans eget kull, det første som ble KONFIRMERT i Nordbotn. De som er oppført som konfirmanter i 1907 og 1908 i Nordbotn kapellsogn ble nok konfirmert i Fillan. Mortensen Reksen, Andreas (I17565)
 
214 Ane døde av feber. Mathias rykket inn dødsannonse: "At det behagede det alvise forsyn den 30 Oktober om Morgenen Kl. 7 at bortkalde vor saa elskelige datter Ane Fridericha..."  Mathiasdatter Buch, Anne Fredriche Sofie (I50647)
 
215 Ane er ført som enke i skiftet etter faren den 20 Aug 1805. Familie F15977
 
216 Ane Olsdatter, 13 år i 1865 (født ca. 1853). Født i Gudbrandsdalen og tjenestepige på gården Haaøen under Grande, Ørlandet. Olsdatter Kongslimoen, Ane (I115)
 
217 Anechen Riber 48 år 7 mnd 19 dager Andersdatter Riiber, Annichen Cathrine (I56169)
 
218 Angives i 1701 at være 60 Aar gammel. Hansen Jentoft, Hans (I58572)
 
219 Anna Arntsdatter Slørdal, født på gården Slørdal i Snillfjord, er andre kona til John Ulvåg.
 
Arntsdatter Slørdal, Anna (I31249)
 
220 Anna og Johan Reksen bodde på Nesset, 1,2 km øst for damskipsstoppestedet sier Norges bebyggelse. De flytta dit i 1947. Mortensen Reksen, Johan Sverdrup (I17559)
 
221 Anna Paulsdatter var i følge Frøyaboka II gift med Peder Simmer, men det var nok søsteren Eva som var det. Uttian, Anne Paulsdatter (I47457)
 
222 Anna var gift to ganger. Den ene av ektemennene var Hans Friboe som var offiser og Kaptajn (captain). Den andre ektemannen var Generalmajor Schindel. Wildenradt, Anna Dorothea (I51257)
 
223 Anne skrives til Stollinggaard og Odden Henriksdatter Friis af Haraldskær, Anne (I53767)
 
224 Anne Ågesdatter Flatval (60 år) begraves 15. april 1764 samtidig med Peder Knutsen Flatval (også 60 år). Kilde: KB s. 246 høyre øverst. Ågesdatter Norddolm, Ingeborg (I50183)
 
225 Annen søndag etter påske. Johansdatter Eide Ulvan, Maren Johanna (I8726)
 
226 Anno 1587 denn 4 septtember döde mijn salig moder fader Laurijs Holk fordum borgemester her ij byenn. Olufsen Holck, Laurids borgermester (I59546)
 
227 Anno 1597 denn 29 maij døde mijn salig moder Randi Lauris dotter Holk och er bgrauett ij wor frue kyerke for altterett. Randi døde i Mandal eller i Tønsberg. Lauridsdatter Holck, Randi (I57884)
 
228 Anno 1600 ale helen daug stodt mijn söster Anne Nijls dotters festeröl paa Holme ij Mandal medt hederlig mandt her Per Skyelerop., Anno 1601 stodt deris brulup. Familie F16693
 
229 Ant. halvsøster av hertug Guillaume Robertsson av Normandie alias kong Wilhelm 1. Erobreren (1027 - 9. sept. 1087) av England. Robertsdatter av Normandie, Felicia (I58255)
 
230 Ant. oppkalt fra morssiden, som antyder at denne kan ha tyskspråklig opphav. Andersdatter, Edel (Edle) (I14356)
 
231 Antagelig adelsslakt fra Østerrike. von Rausche, til Griebenow, NN (I57691)
 
232 Antagelig født tidligere - årstallet stemmer ikke med sønnens fødselsår. Rosenkrantz, til Skærsø, Mette Eriksdatter (I52165)
 
233 Antagelig hun som losjerer i Farsund i 1865.  Seehuus, Elisabeth Anne Margrethe (I17415)
 
234 Antaglig av bildet fra fotografi som befinner seg i Gaddvika eller Vågan. Larsen, Ingeborg Johanne (I5957)
 
235 Antaglig forble de barnløse. Ikke funnet barn 1807 - 11 i kb, heller ikke noe annet som tyder på barn senere. Familie F1199
 
236 Antar at F9608 er samme som F7230, selv om datteren da har samme navn som moren. (Ellers er jo slikt ikke sjelden oppkalling av avdød ektefelle). Bernhoft, Beata Hansdatter (I32019)
 
237 Antar det var denne Petter Jonasen som døde i Fillan i 1806, 21 år gml. Jonassen Bottenvik, Peter (I43832)
 
238 Antar identisk med Ole Andersen Brun, men ved begravelsen kalt Ole Johansen brun, 92 år gml. Andersen Brun, Ole (I17246)
 
239 Antas født Trondenes, da hans søsken er det.
 
Lund, Hans Olaf (I45346)
 
240 Antatt 25 år ved datteren Riises fødsel. Nettelhorst, Beata Gerlofsdatter (I28459)
 
241 Antatt 30 år ved datteren Beatas fødsel. Hansdatter Bernhoft, Mille (I28461)
 
242 Antatt død som barn Kaas (mur), Conrad (I52230)
 
243 Antatt død som barn Kaas (mur), Christian Wilhelm (I52229)
 
244 Antatt død som barn. Kaas (mur), Sophie Dorethe (I52227)
 
245 Antatt død som liten. Ikke funnet som konfirmert. Larsen Småge, Kristian (I18719)
 
246 Anton skrives til Aukan og Skjerbusdal. Mortensen, Anton Olaus (I24928)
 
247 Antonette var død før 20. mai 1717, da brorsønnen Ahasverus krevde arv etter sin avdøde farssøster Ulrica Antonetta de Créqui dit la Rochie, som i Ostindien ved døden skal være avgått. de Créqui dit la Roche, Antonette Augusta (I59931)
 
248 Arianke var gift to ganger, med Thor Olufsen og med Morten Kierner. Carstensdatter Wildenradt, Arianke (I51252)
 
249 Arild Kane ble (?1496) drept av bøndene på tinget i Borgund. I 1498 kommer dom over bøndene som stod bak og krav om betaling. I 1500 pålegger Kong Hans sunnmøringene straks å betale bot for drapet på Arald Kane til arvingane hans. Se: http://sunnmiddelalder.net/senmiddelalder/1496-drapet-pa-arild-kane Gautesson Kane, Arald (I53689)
 
250 Arne døde under behandling for Astma på Sentralsykehuset (nå St. Olav hospital).
Kisten ble fraktet med båt fra Trondheim, hjem til Uvnesset.  
Korneliussen Ulvnes, Arne (I9144)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 74» Neste»