Skriv ut

Notater


Treff 201 til 250 av 2,409

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49» Neste»

   Notater   Linket til 
201 Begraves som Hansine Knutsen Mortensdatter Bottenvik, Anne Hansine (I28160)
 
202 Begravet 21/4 "med megen stads" i Christiania, men førtes se­nere til Næsoddens Kirkegård, hvor kisten indsattes i et af ham opført gravkapel ved siden af hans 2 hu­struers. Til gravkapellets vedligeholdelse havde han udlagt gården "Rud". Pedersen Müller, Peder (I51368)
 
203 Begravet i Østre Oktogonkapell i Nidarosdomen som konen kjøpte ved hans død.
Det ble bygd et gravkammer under gulvet, dekt med en gravplate i rød kalkstein. 
Budde, Friderich Godslefsen (I52523)
 
204 Begravet på Ferslev kirkegård, Horns, Frederiksborg von Haffner, Johan Wolfgang Reinholdt (I52574)
 
205 Begravet som Berit Nikoline Aune. Reksen, Berit Nikoline (I46336)
 
206 Bekr. kirken 23.07.1905 Lauritsen Engvik, Eline Margrethe (I52282)
 
207 Bekreftelse på om Peder og Berit er rette foreldre til Hans mangler. Pedersen Vassæter, Hans (I18466)
 
208 Bekreftet Dolm kirke 01.07.1883 Lorentsen Tømmervik, Laurits (I23340)
 
209 Bekreftet Dolm kirke 03.06.1883 Kristoffersdatter, Gusta Jensine Konstanse (I41928)
 
210 Bekreftet Dolm kirke 03.09.1922 Berge, Jenny Oline (I1556)
 
211 Bekreftet Dolm kirke 04.06.1883 Olsen Lundemo, Gustav Olaf (I41932)
 
212 Bekreftet Dolm kirke 06.05.1883 Tømmervik, Ulrik (I27274)
 
213 Bekreftet Dolm kirke 08.07.1885 Kirkgaard Puntervold, Vilhelmine Louise (I41035)
 
214 Bekreftet Dolm kirke 17.06.1883 Magnusen Faksvåg, Magnus (I41920)
 
215 Bekreftet Dolm kirke 19.07.1882 Vindingsstad, Gudrun (I42030)
 
216 Bekreftet Dolm kirke 25.04.1915 Samdahl, Reidar (I14034)
 
217 Bekreftet Dolm kirke 25.12.1922 Bjørnevik, Marit Mathilde (I43731)
 
218 Bekreftet Dolm kirke 29.04.1883 Jakobsen, Julie Konstanse (I41934)
 
219 Bekreftet Dolm kirke 30.07.1882 Magnusdatter Myren, Anne Johanna (I42031)
 
220 Bekreftet i Kvenvær kirke 07.10.1888 Antonsen Trætø, Anton Bernhard (I41212)
 
221 Bekreftet kirken 1. jan 1923 Strømmen, Johan Ludvig (I24073)
 
222 Bekreftet Kvenvær kirke 10.11.1889  Larsdatter Svankild, Elen Marie (I12540)
 
223 Bekreftet Kvenvær kirke 12.05.1889 Hansen Schei, Martin (I14350)
 
224 Bekreftet Kvenvær kirke 22 apr 1889. Gitlestad, Anna Katharine (I41242)
 
225 Bekreftet Kvenvær kirke 29.08.1886 Hagen, Kristoffer Ingvald (I1355)
 
226 Benevnt skipper i 1645. Jørgensen, Skipper Mikkel (I53271)
 
227 Benth er innført som navn i kirkeboka Olsen Olderø, Bengt (I13574)
 
228 Beret skrives til Tian når hun gifter seg med Søren i 1797.
Oppkalt etter mormoren Beret Malena Kielsdatter Collin. 
Pedersdatter, Beret Maria (I46118)
 
229 Bergheim, gnr. 15, bnr. 6. Oppført 1947. Kjerringvåg, Nils (I1653)
 
230 Beskrivelse:

Henter dette fra mitt innlegg i DIS Slektsforum 30.11.2006 i http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=62266

I fogdregnskapet for Fosen 1660/61 er Carl Hondnes bøtelagt med to og en kvart riksdaler for sin forseelse med sin ektetagne kvinne i leiermålsak før tiden - en standard foreteelse i de tider. Lykkeligvis kan vi ut fra dette fastslå at Karl er gift og får sitt første barn rundt 1660.

I 1664 finnes det to Carl Hondnes, men takket være at deres to like store bruk tydelig nok alltid nevnes i samme rekkefølge, så kan vi lett finne hvilken Karl som får barnet i 1660 (året da Ole Karlsen Sandåsen er født i følge f.t. 1701).

De nevnes slik:

gbr. Carl Helgesøn 30: Gund(er) Helgesøn 18
gbr. Carl Olsøn 32

Før dette året:

1647: gbr. Oelle

(Helge Karlsen finnes vel i prestemanntallet)

1655-58:
Olle/Olluff Hondnes
med 2 hester, 7 naut, 2 geiter, 1 svin

Han er vel da noenlunde velstående?

1659: Oluff Hondnes + enken Hondnes

Nå er kapellan Helge tydeligvis død, og
enken Adelus har bruket.

1661: gbr. Carl og enken

Det essensielle her er at i 1664 nevnes Karl Helgesen og Karl Olsen i samme rekkefølge som Karl og enken i 1661 og Ole og enken i 1659.

Dette viser at Karl Helgesen, som altså er sønn av enken, ennå mens hun lever har overtatt nabobruket, der Ole ikke nevnes etter 1660. Attpå til vet vi at Karl Helgesen da er gift og har fått sitt første barn. Hvis Ole dør på denne tid, er det vel ganske nærliggende at nabogutten gifter seg med datteren til Ole for å erverve bruket, og etter skikk da oppkaller morfaren. Skulle det skje at barnet i 1660 er en jente, kan de jo siden de er gift, gjerne litt etter få en sønn, som av samme grunn heter Ole.

Karl Olsen overtar altså farsbruket til Karl Helgesen etter at enken (Karl Helgesens mor) antagelig dør før 1664. Også denne Karl får naturlig nok en sønn Ole, men ikke før i 1672, og da bor familien på nærliggende Barmen.

Opplysningen om at Helge Karlsen Honnes er huskapellan og at han er gift med Adelus Siversd., samt har sønnene Sivert, Karl og "Sivert" (feil for Gunder), finnes i Svein Tore Dahls prestebok s. 189, der det også fortelles at Helge Karlsen i 1622 bøter for leiermål med sin festekvinne, at han i 1627 bygsler 1 øre i Hunnes i Hitra og at han i 1630 betaler leie av Hunnes. I odelslistene føres han med 1 spann frem til 1633. Han nevnes som kapellan der i koppskatten 1645 og i odelslisten 1650 og i landboskatt i 1655/56. I følge Dahl er det i 1661 sønnen Karl og enken som bor på gården. (Ang. det siste konkluderer Dahl altså på samme måte som meg.)

Ut fra dette er det altså Karl Helgesen som i 1660 bor på Honnes og både gifter seg og får sitt første barn, antagelig sønnen Ole, kalt etter morfaren (siden han ikke kalles Helge).

Det er for øvrig helt sikkert ut fra f.t. 1701 at Ole Karlsen Sandåsen er en annen enn Ole Karlsen Barmen, og at det er førstnevnte som er far til Iver Olsen Sandåsen / Glørstad, som altså er Kristen Iversen Skagets far. (Sistnevntes forlover i 1766 er faktisk farbroren Ole Olsen Sandåsen, så tvilen er liten her!) Ole K. Sandåsen (ved gemen bondehevd) er for øvrig tydelig mer velstående enn Ole K. Barmen (fattig) i følge samme telling.

Kilde: Odd Roar Aalborg

 
Helgesen Hondnes, Carl (I2812)
 
231 Beskrivelse:

Her: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?start=0&t=75125&topic_view=flat&sid=70d0af47f34bbafbeb5b810a74c092d6 - er Anne Larsd. sitt opphav diskutert i en rekke innlegg (til dels av meg). Hvem hun faktisk er, er ikke helt lett å avgjøre.

(Odd Roar Aalborg, 18 april 2016) 
Larsdatter Vold, Anne (I2901)
 
232 Beskrivelse: Denne person er begravet i 1800 (h. side 1/3 ned):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/127
Alder oppgitt til 73 år. 
Gjerlovsen Strøm, Henrik (I26152)
 
233 Beskrivelse: Denne person er døpt i 1770 (h. side 2/3 ned):
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/294
 
Knutsen Svenes, Peder (I47687)
 
234 Beskrivelse: Denne person har minst en sønn til, Christopher Olsen Tønder f. ca. 1670 som gjengitt her (s. 511):
http://www.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html 
Olsen Tønder, Christopher (I55142)
 
235 Beskrivelse: Denne person var det skifte etter i 1823:
https://media.digitalarkivet.no/view/24691/149 
Larsen Barman, Sakarias (I42407)
 
236 Beskrivelse: Denne person(?) begravet 1785, 64 år:
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/48 
Carlsen Nesset (Barmen), Peter (I14138)
 
237 Beskrivelse: Denne persons forlovelse (v.side nederst):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/98
Hun kalte seg for øvrig Lycke. 
Familie F3842
 
238 Beskrivelse: Det ser ut som denne person og kona ble begravet samtidig som sønnen Tørris ble døpt:
https://media.digitalarkivet.no/view/16371/121 
Mikvold, Ole sersjant (I55044)
 
239 Beskrivelse: Dette er nok sønnen Jens som døpes her:
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/12
og begraves her:
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/217 
Henriksen Strøm, Jens (I54089)
 
240 Beskrivelse: Dette må vel dreie seg om Englia ved Englivannet nær Valsøyfjorden.
 
Larsdatter Engli, Berit (I1611)
 
241 Beskrivelse: Elen og Ole er forlovet her (h. side):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/24
"Trolovet Ole Andersen Hesnes med sin i 3de Leed beslægtede Elen Sivertsd, hvortil forventes(?) kongl bevilling"
Disse er altså i slekt.
 
Familie F7521
 
242 Beskrivelse: En viss sjanse for at hun kan være fra Flatval.  Hansdatter (Flatval?), Inger (I50197)
 
243 Beskrivelse: Erik, døpt 1756 (høyre side):
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/150 
Larsen Strøm, Erik (I52949)
 
244 Beskrivelse: Har en mistanke om at det er denne person som er begravet her (h. side 2/3 ned):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/122
Sønnen med fam. bodde på (Småge)Strømmen ved FT 1801. 
(Francke?) Merkesbrekk, Even Anderssen (I11976)
 
245 Beskrivelse: Hennes mor er hustru Guri Jensd., som er datter av Jens Finnsen, Trondheims nest største jordeier og en av byens største skattytere på tidlig 1500-tall.

Odd Roar Aalborg, 6 mai 2016
 
Mikkelsdatter, Anne (I12121)
 
246 Beskrivelse: Her døpes denne persons "for tidlig" fødte sønn Anders i 1791 (v. side midten):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/76 
Iversen Sveen, Anders (I53880)
 
247 Beskrivelse: Her er antakelig denne person begravet i 1805 (h.nederst):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/147
Det står Holger Staals 75 år, dette er sannsynligvis feil, sønnen het Staal, kona het Gjertrud Staalsd.
 
Olsen Vadstrand, Holger (I54172)
 
248 Beskrivelse: Her er antakelig forlovelsen til Helene Larsdatter 1779 med Lars Pedersen Haugø (v. side, fedrene er forlovere?):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/19
 
Familie F8302
 
249 Beskrivelse: Her er antakelig vielsen i 1784 med Jøda Hermosd. (v. side midten) Forlovere (s 40) Lars Monsø, Haulik Tømmervik:
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/43 
Familie F15792
 
250 Beskrivelse: Her er begravelse til Siri Pedersd. Hondnes 70 år i 1797:
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/108
 
Pedersdatter (Håndnes), Siri (I28476)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49» Neste»