Skriv ut

Notater


Treff 201 til 250 av 2,218

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 45» Neste»

   Notater   Linket til 
201 Benevnt skipper i 1645. Jørgensen, Skipper Mikkel (I53271)
 
202 Benth er innført som navn i kirkeboka Olsen Olderø, Bengt (I13574)
 
203 Bergheim, gnr. 15, bnr. 6. Oppført 1947. Nilsen, Nils (I1653)
 
204 Beskrivelse:

Henter dette fra mitt innlegg i DIS Slektsforum 30.11.2006 i http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=62266

I fogdregnskapet for Fosen 1660/61 er Carl Hondnes bøtelagt med to og en kvart riksdaler for sin forseelse med sin ektetagne kvinne i leiermålsak før tiden - en standard foreteelse i de tider. Lykkeligvis kan vi ut fra dette fastslå at Karl er gift og får sitt første barn rundt 1660.

I 1664 finnes det to Carl Hondnes, men takket være at deres to like store bruk tydelig nok alltid nevnes i samme rekkefølge, så kan vi lett finne hvilken Karl som får barnet i 1660 (året da Ole Karlsen Sandåsen er født i følge f.t. 1701).

De nevnes slik:

gbr. Carl Helgesøn 30: Gund(er) Helgesøn 18
gbr. Carl Olsøn 32

Før dette året:

1647: gbr. Oelle

(Helge Karlsen finnes vel i prestemanntallet)

1655-58:
Olle/Olluff Hondnes
med 2 hester, 7 naut, 2 geiter, 1 svin

Han er vel da noenlunde velstående?

1659: Oluff Hondnes + enken Hondnes

Nå er kapellan Helge tydeligvis død, og
enken Adelus har bruket.

1661: gbr. Carl og enken

Det essensielle her er at i 1664 nevnes Karl Helgesen og Karl Olsen i samme rekkefølge som Karl og enken i 1661 og Ole og enken i 1659.

Dette viser at Karl Helgesen, som altså er sønn av enken, ennå mens hun lever har overtatt nabobruket, der Ole ikke nevnes etter 1660. Attpå til vet vi at Karl Helgesen da er gift og har fått sitt første barn. Hvis Ole dør på denne tid, er det vel ganske nærliggende at nabogutten gifter seg med datteren til Ole for å erverve bruket, og etter skikk da oppkaller morfaren. Skulle det skje at barnet i 1660 er en jente, kan de jo siden de er gift, gjerne litt etter få en sønn, som av samme grunn heter Ole.

Karl Olsen overtar altså farsbruket til Karl Helgesen etter at enken (Karl Helgesens mor) antagelig dør før 1664. Også denne Karl får naturlig nok en sønn Ole, men ikke før i 1672, og da bor familien på nærliggende Barmen.

Opplysningen om at Helge Karlsen Honnes er huskapellan og at han er gift med Adelus Siversd., samt har sønnene Sivert, Karl og "Sivert" (feil for Gunder), finnes i Svein Tore Dahls prestebok s. 189, der det også fortelles at Helge Karlsen i 1622 bøter for leiermål med sin festekvinne, at han i 1627 bygsler 1 øre i Hunnes i Hitra og at han i 1630 betaler leie av Hunnes. I odelslistene føres han med 1 spann frem til 1633. Han nevnes som kapellan der i koppskatten 1645 og i odelslisten 1650 og i landboskatt i 1655/56. I følge Dahl er det i 1661 sønnen Karl og enken som bor på gården. (Ang. det siste konkluderer Dahl altså på samme måte som meg.)

Ut fra dette er det altså Karl Helgesen som i 1660 bor på Honnes og både gifter seg og får sitt første barn, antagelig sønnen Ole, kalt etter morfaren (siden han ikke kalles Helge).

Det er for øvrig helt sikkert ut fra f.t. 1701 at Ole Karlsen Sandåsen er en annen enn Ole Karlsen Barmen, og at det er førstnevnte som er far til Iver Olsen Sandåsen / Glørstad, som altså er Kristen Iversen Skagets far. (Sistnevntes forlover i 1766 er faktisk farbroren Ole Olsen Sandåsen, så tvilen er liten her!) Ole K. Sandåsen (ved gemen bondehevd) er for øvrig tydelig mer velstående enn Ole K. Barmen (fattig) i følge samme telling.

Kilde: Odd Roar Aalborg

 
Helgesen Hondnes, Carl (I2812)
 
205 Beskrivelse:

Her: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?start=0&t=75125&topic_view=flat&sid=70d0af47f34bbafbeb5b810a74c092d6 - er Anne Larsd. sitt opphav diskutert i en rekke innlegg (til dels av meg). Hvem hun faktisk er, er ikke helt lett å avgjøre.

(Odd Roar Aalborg, 18 april 2016) 
Larsdatter Vold, Anne (I2901)
 
206 Beskrivelse: Denne person er begravet i 1800 (h. side 1/3 ned):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/127
Alder oppgitt til 73 år. 
Gjerlovsen Strøm, Henrik (I26152)
 
207 Beskrivelse: Denne person er døpt i 1770 (h. side 2/3 ned):
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/294
 
Knutsen Svenes, Peder (I47687)
 
208 Beskrivelse: Denne person(?) begravet 1785, 64 år:
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/48 
Carlsen Øen, Peter (I14138)
 
209 Beskrivelse: Dette må vel dreie seg om Englia ved Englivannet nær Valsøyfjorden.
 
Larsdatter Engli, Berit (I1611)
 
210 Beskrivelse: Elen og Ole er forlovet her (h. side):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/24
"Trolovet Ole Andersen Hesnes med sin i 3de Leed beslægtede Elen Sivertsd, hvortil forventes(?) kongl bevilling"
Disse er altså i slekt.
 
Familie F7521
 
211 Beskrivelse: En viss sjanse for at hun kan være fra Flatval.  Hansdatter (Flatval?), Inger (I50197)
 
212 Beskrivelse: Erik, døpt 1756 (høyre side):
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/150 
Larsen Strøm, Erik (I52949)
 
213 Beskrivelse: Har en mistanke om at det er denne person som er begravet her (h. side 2/3 ned):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/122
Sønnen med fam. bodde på (Småge)Strømmen ved FT 1801. 
(Francke?) Merkesbrekk, Even Anderssen (I11976)
 
214 Beskrivelse: Hennes mor er hustru Guri Jensd., som er datter av Jens Finnsen, Trondheims nest største jordeier og en av byens største skattytere på tidlig 1500-tall.

Odd Roar Aalborg, 6 mai 2016
 
Mikkelsdatter, Anne (I12121)
 
215 Beskrivelse: Her døpes denne persons "for tidlig" fødte sønn Anders i 1791 (v. side midten):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/76 
Iversen Sveen, Anders (I53880)
 
216 Beskrivelse: Her er antakelig denne person begravet i 1805 (h.nederst):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/147
Det står Holger Staals 75 år, dette er sannsynligvis feil, sønnen het Staal, kona het Gjertrud Staalsd.
 
Olsen Vadstrand, Holger (I54172)
 
217 Beskrivelse: Her er antakelig forlovelsen til Helene Larsdatter 1779 med Lars Pedersen Haugø (v. side, fedrene er forlovere?):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/19
 
Familie F8302
 
218 Beskrivelse: Her er antakelig vielsen i 1784 med Jøda Hermosd. (v. side midten) Forlovere (s 40) Lars Monsø, Haulik Tømmervik:
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/43 
Familie F15792
 
219 Beskrivelse: Her er begravelse til Siri Pedersd. Hondnes 70 år i 1797:
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/108
 
Pedersdatter (Håndnes), Siri (I28476)
 
220 Beskrivelse: Her er Cornelius Håndnesets barn Otte døpt 1794 (v. side midten):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/90
 
Korneliussen Håndnes, Otte (I39503)
 
221 Beskrivelse: Her er dattera Karen Margrethe døpt i 1784 (h. side nederst):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/45 
Jørgensdatter Helkand, Karen Margrethe (I50224)
 
222 Beskrivelse: Her er dattera Karen Margrethe døpt i 1784 (h. side nederst):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/45 
Nilsdatter Helkand, Stine (I53581)
 
223 Beskrivelse: Her er datteren Berit døpt i 1753 (høyre nederst):
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/93
 
Larsdatter Leikvam, Berit (I40539)
 
224 Beskrivelse: Her er datteren Kirsten døpt 1756 (høyre side):
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/152
 
Knutsdatter Leikvam, Kirsten (I52950)
 
225 Beskrivelse: Her er datteren Maren Maria døpt i 1776 (v. side):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/7 
Jensen Stadsvik, Maren Maria (I42090)
 
226 Beskrivelse: Her er denne person begravet (v. side nederst):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/127 
Thoresdatter Hestnes, Marit (I18230)
 
227 Beskrivelse: Her er denne person begravet i 1801, 38 år (v.s. øverst):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/131 
Isaksdatter Smågesjøen, Dorethe (I46963)
 
228 Beskrivelse: Her er denne person begravet i 1832 (nr. 58):
https://media.digitalarkivet.no/view/2374/285 
Knutsen Leikvam, Henrik (I18386)
 
229 Beskrivelse: Her er denne person begravet i 1846 (nr. 97):
https://media.digitalarkivet.no/view/2375/298 
Olsen, Guldbrand (I4017)
 
230 Beskrivelse: Her er denne person begravet som enkemann i 1840 (nr 96):
https://media.digitalarkivet.no/view/2374/305 
Arntsen Hofstad, Tarald (I17651)
 
231 Beskrivelse: Her er denne person begravet, 10 uker gammel (h. side 2/3 ned):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/106
 
Rasmusdatter Håndnes, Anne Kathrine (I53304)
 
232 Beskrivelse: Her er denne person begravet, 2 år (v. side u. midten):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/47 
Gundersdatter, Dorete (I53520)
 
233 Beskrivelse: Her er denne person begravet, 3 år gml:
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/126 
Monsen Langøya, Mons (I53100)
 
234 Beskrivelse: Her er denne person begravet, 3 år i 1802 (h. side øverst):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/135
 
Johansdatter Sveen, Maren Johanna (I50216)
 
235 Beskrivelse: Her er denne person forlovet med Joen Mathiasen Kval i 1785 (h. side nederst):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/48
På neste side er de viet (s 48 venstre blad)
Samme år er hun begravet, 30 år i 1785 (v. blad 2/3 ned):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/50 
Familie F15815
 
236 Beskrivelse: Her er denne person viet på nytt (h. side midt):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/93 
Familie F15669
 
237 Beskrivelse: Her er dennes dåp innført, far er gift mand Chirurgus Abraham Engelsen (h.side 2/3 ned):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/84 
Abrahamsdatter, Martha (I48263)
 
238 Beskrivelse: Her er dennes sønn Gunner døpt 1759:
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/174 
Isaksen, Gunder (I2999)
 
239 Beskrivelse: Her er dette parets sønn John døpt 1760 (v. side):
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/190 
Jonsen Tranvik, John (I54566)
 
240 Beskrivelse: Her er dåpen til Andrea i 1758 (ektefødt):
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/164
Mora er ikke navngitt ved introduksjonen på neste blad. 
Monsdatter Sveen, Andrea (I8396)
 
241 Beskrivelse: Her er dåpen til dattera Anne Cathrine i 1796 (h. side):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/105 
Rasmusdatter Håndnes, Anne Kathrine (I53304)
 
242 Beskrivelse: Her er dåpen til en sønn Anders i 1762:
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/205 
Monsen Sveen, Anders (I53216)
 
243 Beskrivelse: Her er dåpen til sønnen Mons i 1797 (venstre side):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/107 
Monsen Langøya, Mons (I53100)
 
244 Beskrivelse: Her er en datter Marit døpt 1752:
https://media.digitalarkivet.no/view/16150/87 
Tørrisdatter, Marit (I52841)
 
245 Beskrivelse: Her er en Gabriel Strøms kone begravet i 1776, 38 år (midten h. side):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/8 
Eriksdatter, Gunnhild (I46765)
 
246 Beskrivelse: Her er forlovelsen med Peder Pedersen Stene (d.y.) i 1784.
Forlovere Henrik Leikvam (I18383) og Klemet Gauthaugen (I53002), hhv. make til enka etter farbror og make til bruras søster?
I såfall er brura identisk med I47441.
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/43
 
Familie F3093
 
247 Beskrivelse: Her er følgende begravelse (venstre side nederst):
Clas Toresen Gangstøen 25 år død 24. April 1798
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/115
 
Toresen Gangstøen, Klaus (I42535)
 
248 Beskrivelse: Her er Gunder Honnesets datter Sara Cathrina døpt (h. side 2/3 ned):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/45 
Gundersdatter, Sara Kathrine (I50072)
 
249 Beskrivelse: Her er Klemet Gauthaugens sønn Lars døpt i 1781 (v.s. øverst):
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/27

(Skjørtorsdag=12 april)

 
Klementsen Gautvik, Lars (I54440)
 
250 Beskrivelse: Her er Maria Mogensd. Sveen begravet i 1785, 1,5 år (v. side 1/3 ned), dennes datter?
https://media.digitalarkivet.no/view/16151/46 
Mogensdatter Sveen, Maria (I53604)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 45» Neste»