Treff 101 til 150 av 184     Se galleri

# Miniatyrbilde Beskrivelse Info Linket til
101
Våpenskjold Holberg
Våpenskjold Holberg
102
Våpenskjold Holck
Våpenskjold Holck
103
Våpenskjold Holck
Våpenskjold Holck
104
Våpenskjold Hollunger
Våpenskjold Hollunger
105
Våpenskjold Horgen
Våpenskjold Horgen
106
Våpenskjold Hvide
Våpenskjold Hvide
107
Våpenskjold Hørby
Våpenskjold Hørby
108
Våpenskjold Hørbylund
Våpenskjold Hørbylund
109
Våpenskjold Juel
Våpenskjold Juel
110
Våpenskjold Jul av Sønderjylland
Våpenskjold Jul av Sønderjylland
111
Våpenskjold Kaas af Mur
Våpenskjold Kaas af Mur
Eier av original/Kilde: Slektsvåpenet med mur tegnet av arkivar Anders Thiset for Danmarks Adels Aarbog.
112
Våpenskjold Kaas af Sparre
Våpenskjold Kaas af Sparre
113
Våpenskjold Kabel af Tostrup
Våpenskjold Kabel af Tostrup
114
Våpenskjold Kalf
Våpenskjold Kalf
115
Våpenskjold Kane
Våpenskjold Kane
116
Våpenskjold Kirt
Våpenskjold Kirt
117
Våpenskjold Kirt
Våpenskjold Kirt
118
Våpenskjold Kjællingmule
Våpenskjold Kjællingmule
119
Våpenskjold Krabbe af Østergaard
Våpenskjold Krabbe af Østergaard
120
Våpenskjold Krag
Våpenskjold Krag
121
Våpenskjold Krummedige
Våpenskjold Krummedige
122
Våpenskjold Kyrning
Våpenskjold Kyrning
123
Våpenskjold Lambsdorff
Våpenskjold Lambsdorff
Familievåpen til de fra Wenge og fra Wenge kalt Lambsdorff
124
Våpenskjold Lange
Våpenskjold Lange
125
Våpenskjold Lange Munk
Våpenskjold Lange Munk
126
Våpenskjold Laxmand
Våpenskjold Laxmand
127
Våpenskjold Leve
Våpenskjold Leve
128
Våpenskjold Losne
Våpenskjold Losne
129
Våpenskjold Lunge
Våpenskjold Lunge
130
Våpenskjold Lykke
Våpenskjold Lykke
131
Våpenskjold Løvenbalk
Våpenskjold Løvenbalk
132
Våpenskjold Manderup
Våpenskjold Manderup
133
Våpenskjold Markmand
Våpenskjold Markmand
134
Våpenskjold Marsvin
Våpenskjold Marsvin
135
Våpenskjold Moltke
Våpenskjold Moltke
136
Våpenskjold Neb
Våpenskjold Neb
137
Våpenskjold Panter
Våpenskjold Panter
138
Våpenskjold Parsberg
Våpenskjold Parsberg
139
Våpenskjold Paselich
Våpenskjold Paselich
140
Våpenskjold Passow
Våpenskjold Passow
141
Våpenskjold Present
Våpenskjold Present
142
Våpenskjold Qvitzow
Våpenskjold Qvitzow
143
Våpenskjold Rantzau
Våpenskjold Rantzau
144
Våpenskjold Reedtz
Våpenskjold Reedtz
145
Våpenskjold Rein
Våpenskjold Rein
146
Våpenskjold Reventlow
Våpenskjold Reventlow
147
Våpenskjold Ronnow
Våpenskjold Ronnow
148
Våpenskjold Ronnow
Våpenskjold Ronnow
149
Våpenskjold Rosengaard
Våpenskjold Rosengaard
150
Våpenskjold Rostrup
Våpenskjold Rostrup