Kjønn
Nålevende
Media
Beskrivelse Størrelser
Antall personer 88,578
Antall menn 45,478 (51.34%)  
Antall kvinner 42,486 (47.96%)  
Antall ukjent kjønn 614 (0.69%)  
Antall nålevende 15,199  
Antall familier 29,356  
Antall unike etternavn 28,532  
Antall Bilder 1,906  
Antall Dokumenter 2  
Antall Gravsteiner 483  
Antall Historier 50  
Antall Opptak 18  
Antall Videoer 0  
Antall Kilder 1  
Antall Våpenskjold 184  
Antall kilder 1,831  
Antall kildehenvisninger 37,859  
Gjennomsnittlig levetid1 63 år, 122 dager  
Tidligste fødselsdato (Øystein Ivarsson Glumra 788  
Lengstlevende1