Notater


Treff 151 til 200 av 7,510

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 151» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 - som Thore Hjelkrem Olsen Bjerkeseth Hjelkrem, Thore (I83406)
 
152 - tagede sit 5 Uger gamle D. B. Ole Pedersen paa Armen, i Tungsindighed druknede?? dem begge Andersdatter Langøy, Dorthea (I30477)
 
153 1 dag gammel Andreasen Riiber, Melcior (I57353)
 
154 1 dag gammel Isaksen Roksvåg, Ole (I60944)
 
155 1 dag gammel Enoksen Willmann, John (I66895)
 
156 1 måned gammel Andersdatter, Anne (I70647)
 
157 1 påskedag, 19 april, var forlovelsesdato. Vielsesdato ikke oppgitt. Familie F30121
 
158 1 uke gammel guttebarn (I72130)
 
159 1 år gammel Lange Olesen, Peder (I64850)
 
160 1) Hvem var Andreas Riibers første kone? Gifter Anders seg med NN i 1644 på Hitra? Ved kopskatten for 1645 oppføres han uten ektefelle.
2) Anders Nilssøn Riiber giftet seg med Margrete Melchiorsdatter Falch, på Hitra i 1646.
3) Anders Nilssøn Riiber giftet seg med Inger Rasmusdatter Belter på Hitra i 1664. 
Nielsen Riiber, Anders godseier og kjøpmann (I45953)
 
161 1) Rasmus Carlsen Øen Håndnesset (onkel og broren til moren Beata Carlsdatter).
2) Gerlov Øen (identisk med onkelen Gerlof Carlsen Øen, som er morens bror).
3) Anders Olsen Hestnes (onkel - gift med morens søster, Maria Carlsdatter).
4) Inger Jektvig (identisk med Inger Nielsdatter, gift med Hans Evertsen Jektvik)
5) Karen .... søen? 
Rabben (Uttian), Hans Steensen (I8604)
 
162 1. pinsedag. Haranes, Hans Sophanias (I50466)
 
163 1. side KB vielsen https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670432 Familie F17920
 
164 1. søndag i Advent Familie F2569
 
165 1.Oppkalling, Ingeborgs datter nr. 2 kalles Dorthea
2.Dordis tilknytning til Glørstad
3.Svært få andre fedre med Kristoffernavnet på denne tiden, ingen andre med datter Ingeborg.
4. Født år er noenlunde riktig i henhold til folketelling 1801 og oppgitt ved begravelsen i 1832. 
Kristoffersdatter, Ingeborg (I1717)
 
166 10 https://www.digitalarkivet.no/kb20060522080113 Familie F19821
 
167 12 s. e. Trefoldighet Rasmusdatter, Else Martha (I64125)
 
168 12 år i manntallet 1701. Andersen Yttersian, Anders (I51396)
 
169 13 år ved skiftet etter moren i 1768. Hansdatter Flatval, Marta (I54072)
 
170 14 dager gammel Gabrielsen Øen, Nils (I60949)
 
171 14 dg. Pedersdatter Hammerstad, Ingeborg (I70090)
 
172 14 uker gammel Hansen Ulvan, Hans Henrik (I10367)
 
173 14 år i manntalet 1664 Olsøn, Peder (I61201)
 
174 14 år i manntallet 1664 Olsen Flatval, Einer (I34517)
 
175 14. des. 1588 opptas han i Rittermäßigen Böhmischen Adelstand.

Kilde: http://gedbas.genealogy.net/person/show/1193106431 . 
Familie F15908
 
176 15 1/2 år Eilertsen Ottervik, Ingebrigt (I27608)
 
177 15 dager gammel. Jonasen Leikvam, Lars (I59633)
 
178 15 Feb 1626 trolovet og 27 Aug næstefter gift. Familie F23101
 
179 15 år. Jørgensen Helkand, Nils (I53567)
 
180 16 1/2 år Pedersen Håvik, Hans (I70506)
 
181 16 uker gammel Albertsen Kaald, Hans (I51485)
 
182 1674. 18 Febr. døde Velb. Anne Urup, sal. Oberst Buddes i Throndhjem. Hun blev med adelig Proces nedsat til sin S..Mand i Domkirkens Chor. Axelsdatter Urup, Anne (I52524)
 
183 17 år ved skiftet etter faren i 1685. Henrich kan være født 1667. Andersen Floer, Henrik hytteskriver (I6534)
 
184 1704-1717: Sersjant ved Akershus nasjonale infanteriregiment 1704. Secondløytnant ved samme regiments reserve 22 Jan 1717. Dimitert etter søknad 26 Nov 1717. Pedersen Buch, Nathanel premierløytnant (I50633)
 
185 1706 ansøgte han om den krigs- og landkommissærtjeneste i Jylland, som han har erfart skulde beskikkes foruden dem, som der allerede var (fra Nygårds sedler). Kaas (mur), Wenzel Rothkirch (I51315)
 
186 1718-1721: Premierløytnant ved det nyopprettede 3. Akershus najonale infanteriregiment fra 30 Des 1718 og der plassert ved Østre Romerikeske kompani. Etter freden - Den store nordiske krig - ble regimentet oppløst den 23 Aug 1720 og Buch fikk avskjed 31. Jan 1721. Pedersen Buch, Nathanel premierløytnant (I50633)
 
187 1722 er sønnen Anders Riiber første gang listet som borger av Trondheim. Andersen Riiber, Melchior kjøpmann og godseier (I45805)
 
188 1735? Olsdatter Tønder, Ursula Maria (I76407)
 
189 1738 Berit Torgersd. Nesset er femte fadder (andre kvinnelige) hos Peder Nilssen (Bernhoft) Koch på Dyrøy.
1747 Morten Gundersen Kløven er andre fadder hos Paul Nilssen (Bernhoft) Koch på Dyrøy (Tre av de fire andre er av fam. Koch.) 
Familie F4372
 
190 1741-1752: Så har familien flyttet til Christiania da han 20 år senere atter kom i stilling som Premierløytnant ved garnisonkompaniet ved Akershus Festning fra 13. oktober 1741. Der sto han så til sin død ved årsskiftet 1751/1752.  Pedersen Buch, Nathanel premierløytnant (I50633)
 
191 1751 Rasmussen Krag, Knud gjestgiver (I77327)
 
192 1751 (2 advent). Bapt Erich Fröen (Froøene) barn Iver.Faddere: Johan Fröen (Froøene). Muligens den Johan Hansen Gjessingen som døde i 1767 og var gift med Berit Dorthea Jensdatter. Peder Gabrielsen Möisund (Mausund). Antagelig den Peder Gabrielsen Nordbuan som var gift med Mille Andersdatter (død 1768), og senere med Karen fra Sætra på Innhitra. Ingebrigt Moisund (Mausund). Malene Moisund (Mausund). Ingebrigt Moisund (Mausund). En av disse er muligens Ingebrigt Johnsen Burøen i Froan, som det var skifte etter i 1791. Kona het Beret Burøen.  Eriksen Kvalvær, Iver (I45518)
 
193 1759 l?gd ( Ulv?ya og Her?ya ) : Nils Hansen, f. i Knarrlaget, 15 ?r, d?d. Johansen Mondahl Selvåg, Andreas (I5505)
 
194 1759 l?gd ( Ulv?ya og Her?ya ) : Nils Hansen, f. i Knarrlaget, 15 ?r, d?d. Hansen Ulvan, Nils (I10368)
 
195 1764: Husmannsfolk på Hjertøya.
1801: Til leie på Knutshaugen. 
Olsdatter Bjørnneset, Johanne (I44578)
 
196 1766 oplyses at Laurs Ottesen forlængst er død og har efterladt sig en søn og fire døtre om hvem vides intet (Nygaards sedler) Ottesen af Hevring, Laurs handelsmann (I51319)
 
197 1767 avancerede han til Kommandørkapitajn og ansattes Aaret efter i den vigtige Stilling som Holmens Chef. Efter hans Fætter Schoutbynacht F. C. Kaas’ uheldige Expedition til Algier foranledigede Struensee ham afsat fra denne Post, fordi han havde været forsømmelig med Udrustningen af de medgivne Bombarderfartøjer. 1774 og 75 bestyrede Kaas, som 1769 var bleven Kommandør, derefter som Interimschef Værftet ved Frederiksværn, men da hans Modstander Gehejmeraad og Admiral Rømeling 1775 var død, og K.s Stedfortræder, Kontreadmiral F. Reiersen, var bleven afskediget, blev K. paa ny udnævnt til Holmens Chef 1776, hvilken Stilling han med Dygtighed vedblev at beklæde til sin Død, 15. April 1778. Aaret forinden var han bleven forfremmet til Kontreadmiral. Kaas (mur), Wolfgang kontreadmiral (I52246)
 
198 18 dager gammel Larsdatter (Strand eller Sæter), Gunnhild (I58631)
 
199 18 år Rasmusdatter Håvik, Elen Margrethe (I70507)
 
200 1801: Bonde og gårdbeboer. Arntsen Smevik Norddolm, Anders (I7033)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 151» Neste»